Головна
ГоловнаТеорія та історія права і державиІсторія права → 
« Попередня Наступна »
Ісайчева Е.А.. Шпаргалка по римському праву, 2010 - перейти до змісту підручника

79. ДОГОВІР ТОВАРИЩЕСТВА

Договір товариства (societas) - консенсуаль-ний договір, за яким двоє чи кілька осіб (товаришів) об'єднували свої вклади для досягнення спільної мети.
Договір товариства мав юридичну силу, якщо у товаришів була спільна для всіх них господарська мета (будівництво дороги, управління підприємством і т. д.). Відсутність спільної мети вело до недійсності договору.
Головна умова договору товариства - згода всіх його учасників.
Договір товариства припускав обов'язок кожного з товаришів внести вклади в товариство у вигляді: грошей, іншого майна, праці або послуг, права користування майном. Можливо було поєднання відразу декількох форм вкладів.
Якщо річ, що вноситься в якості внеску, була індивідуалізована, ризик випадкової загибелі цієї речі лягав на всіх товаришів відразу після укладення договору; якщо річ була визначена родовими ознаками - після її фактичної передачі.
Розмір частки не впливав на порядок участі товариша у прибутках і збитках.
Прибутки та збитки лягали на товаришів пропорційно до їхніх часток участі. Товариші могли встановити в договорі, що який-небудь товариш бере участь в прибутку в більшій частці, ніж його вклади або чим інші товариші, а у збитках - меншою, і навпаки. Чи не допускалося, щоб один або кілька товаришів несли тільки збитки або брали участь тільки в прибутку і повністю звільнялися від несення збитків.
Члени товариства спільно управляли загальними справами, але могли доручити управління будь-якого з товаришів. Товариш був зобов'язаний уважно ставитися до справ товариства, а також до інтересів інших товаришів.
Кожен товариш, вступаючи у відносини з третіми особами, діяв від свого імені.
Кожен з товаришів був зобов'язаний отримувану ним при веденні спільної справи майно відносити на загальний рахунок. При присвоєнні цього майна кожному товаришеві давався позов, задоволення якого тягло безчестя (infamia).
Види товариства:
- societas omnium bonorum (товариство всіх майн) - товариство з спільністю всього майна виникало між членами сім'ї, які спільно отримали спадщину та погодилися зберігати сімейну спільність , поширивши її як на наявне майно, так і на можливі в майбутньому майнові придбання;
- societas quaestus (прибуткове товариство) виникало, коли укладали договір особи об'єднували не все своє майно, а лише те, яке складалося з початкових внесків і майбутніх придбань, заснованих на відплатних договорах;
- societas alicujus negotiationis (товариство небудь справи). Використовуваний для спільної діяльності певного виду (наприклад, торгівлі), цей договір обмежувався об'єднанням майна, необхідного для такої діяльності і одержуваного в процесі її здійснення;
- societas unius rei (товариство однієї речі або однієї справи) виникало, коли потрібно було об'єднатися для експлуатації будь-якої одиничної речі (наприклад, землі, раба) або для проведення будь-якого одиничного заходи (наприклад, морського торгового рейсу).
Підстави припинення договору товариства: смерть одного з товаришів; неспроможність одного з товаришів; відмова якого-небудь товариша від участі в договорі; досягнення поставленої мети.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 79. ДОГОВІР ТОВАРИЩЕСТВА "
 1. § 3. Особливості успадкування та іншого посмертного переходу окремих видів майна
  договором або угодою залишаються учасників (п. 1 ст. 76 і ст. 81 ГК, а також п. 1 ст. 86 ЦК). У разі смерті повного товариша його спадкоємець має право вступити в товариство тільки за згодою інших його учасників, а також за умови дотримання інших вимог закону. Так, громадянин повинен набути статусу підприємця, а організація повинна бути комерційною, крім того, вступ
 2. 68. Літтеральний КОНТРАКТИ. СПЕЦИФІКА літтеральний КОНТРАКТІВ У римському праві
  договір, який був у письмовій формі. Види літтеральний контрактів: - давньоримські літтеральние контракти. Виникали допомогою внесення запису в прибутково-витратну книгу, яка велася римськими громадянами. У кредитора запис вівся в графі доходів, а у боржника - в графі витрат. В кінці періоду підводився загальний підсумок. Тобто це договір, який полягав за допомогою запису в
 3. 69. Консесуальними І РЕАЛЬНІ КОНТРАКТИ
  договір, який вважався укладеним з моменту досягнення сторонами простого угоди (nudus consensus). Передача речі розглядалася вже як виконання консенсуального контракту. Консенсуальні контракти виникли пізніше інших видів контрактів і мали найбільш важливе значення в господарському житті Стародавнього Риму. Використання консенсуальних контрактів свідчить про великий
 4. 2. Господарські товариства як об'єднання осіб
  договірними об'єднаннями. Їм протиставляються об'єднання капіталів (Kapitalgesellschaften), до яких відносяться товариства з обмеженою відповідальністю та акціонерні, звані також статутними об'єднаннями. Аналогічне по суті поділ проводиться і в багатьох інших розвинених зарубіжних правопорядках. Так, в англо-американському праві розрізняються товариства (general partnership і limited
 5. 1. Повне товариство
  договором про спільну діяльність (ст. 1041 ЦК). Слід також підкреслити , що така відповідальність настає лише за відсутності майна у самого товариства (у субсидіарної порядку). При цьому особисту майнову відповідальність за боргами товариства несуть і ті його учасники, які вступили в товариство після його створення (у тому числі за зобов'язаннями, що виникли до їх вступу в
 6. 2. Права та обов'язки повного товариша
  договором прямо не передбачений інший порядок визначення кількості голосів учасників (наприклад, в залежності від розміру вкладу). Тому і керування повним товариством будується на основі загальної згоди всіх учасників (п. 1 ст. 71 ЦК), тобто за принципом одноголосності (установчим договором можуть бути передбачені випадки, коли рішення приймається тим чи іншим більшістю голосів
 7. 3. Товариство на вірі (командитне)
  договір, що підписується всіма повними товаришами, і тільки ними (п. 1 ст. 83 ЦК). Вкладники не підписують установчий договір і не беруть участь у формуванні його умов, а їх відносини з товариством оформляються договорами про внесення ними вкладів. Управління справами тут також здійснюється виключно повними товаришами, а його організація повністю збігається з управлінням справами в повному
 8. 3. Способи і форми виконання цивільно-правових обов'язків
  договору має за інших рівних умов переважне перед іншими особами право на укладення договору оренди на новий термін. Способом виконання обов'язків активного типу є дії зобов'язаної особи. Виконання цивільно-правових обов'язків активного типу є юридичним фактом, або породжує у зобов'язаної особи право отримання зустрічного задоволення, або припиняє
 9. 3. Право власності господарських товариств
  договорі товариства, у нього все-таки повинен бути. Більше того, до моменту реєстрації товариства кожен з учасників повного товариства зобов'язаний внести не менше половини свого внеску, а при невнесенні залишилася половини у строк, встановлений установчим договором товариства, - сплатити товариству 10% річних з невнесеної частини вкладу, якщо інші наслідки не встановлені установчим
 10. 1. Історія розвитку договору простого товариства
  договори товариства. У самому далекому минулому немає такого законодавства, яке не знало б подібних договорів. --- --- Див: Шретер В.М. Радянське господарське право. М., 1928. С. 149. У класичному римському праві розрізнялися два види товариств : 1) товариства по спільному проживанню та спільної діяльності, учасники якого домовлялися про
© 2014-2022  yport.inf.ua