Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн Том 3 Особлива частина. Країни Європи, 1997 - перейти до змісту підручника

5. Економічні, соціальні та культурні права, свободи та обов'язки

За Конституцією (§ 70-6) кожен має право на працю і на вільний вибір праці та заняття, на рівну оплату рівного праці без будь-якої різниці . Кожен трудящий має право на такий дохід, який відповідає кількості і якості його праці, право на відпочинок, вільний час і регулярний оплачувану відпустку. Деякі з норм, викладених у цьому параграфі, несуть на собі явний відбиток соціалістичних поглядів. Що стосується права на працю, то з Конституції неясно, що під ним розуміється, якими є, зокрема, можливості його судового захисту в разі, якщо особа роботи не має. Важко захищати через суд і принцип рівної оплати рівного праці, особливо в умовах контрактної системи або коли мова йде про працю розумовому. В останньому випадку навряд чи можна заявляти до суду претензії, засновані на конституційному принципі пропорційності доходу трудящого якості його праці.
Згідно ч. 1 і 2 § 70-у Конституції, кожен має право для захисту своїх економічних і соціальних інтересів створювати разом з іншими організації або приєднуватися до таких організацій. Тим самим гарантується свобода створення профспілок, а також організацій підприємців і роботодавців. Право на страйк може здійснюватися в рамках регулюючих його законів.
Примітно, що угорська Конституція не гарантує суб'єктивного права власності як одного з основних прав людини. Про це йдеться в розд. I «Загальні положення», очевидно, у зв'язку з тим, що стосовно права власності всі його суб'єкти рівноправні. Однак право успадкування, гарантоване там же в § 14, є, безсумнівно, суб'єктивним правом людини.
Кожен громадянин, згідно з § 70-та Конституції, зобов'язаний відповідно зі своїми доходами і майновим положенням нести публічні повинності.
У ч. 1 § 70-г проголошується право жителів Угорщини на найвищий досяжний рівень фізичного і душевного здоров'я. Очевидно, що в даному випадку мова йде не про суб'єктивне право, що захищається судом, а про певний напрямку діяльності держави, яка сама встановлює показники, що підлягають досягненню в кожен період часу.
У ч. 1 § 70-д громадянам гарантується право на соціальну захищеність. Вони мають право на забезпечення необхідними для прожити коштами у випадках старості, хвороби, інвалідності, вдівства, сирітства, а також безробіття, що настала не з їхньої вини. У 1996 р. Законом LIX про зміну Закону II про соціальне страхування 1975 пенсійний вік з 1 січня 1997 р. підвищено з 55 років для жінок і 60 років для чоловіків до 62 років для тих і інших. Якщо безробітний скористається своїм правом на більш ранній вихід на пенсію, не маючи повного необхідного трудового стажу, це спричинить помітне зниження розміру пенсії.
Конституція (ч. 2 і 3 § 66) передбачає надання на основі особливих приписів підтримки та захисту матерів до і після народження дитини. Особливими нормами забезпечується охорона жінок та молоді у праці.
Кожна дитина, згідно з § 67 Конституції, має право на необхідну для його відповідного фізичного, розумового та духовного розвитку охорону і турботу з боку родини, держави і суспільства. Батькам належить право самим визначати виховання своїх дітей. В особливих приписах повинні визначатися завдання держави, пов'язані з положенням і охороною сім'ї та молоді.
У § 68 Конституції встановлено, що в республіці національні та етнічні меншини є учасниками здійснення влади народу - державотворчими чинниками. Республіка надає їм охорону, забезпечує їх колективну участь у суспільному житті, розвиток їхньої культури, вживання їх мови, навчання рідною мовою, право вживати свою назву рідною мовою. Закони забезпечують на території країни представництво цих меншин. Вони можуть засновувати своє самоврядування як у місцевому масштабі, так і в масштабі країни.
З Конституції неясно, яка відмінність між національними та етнічними меншинами. За межами колишнього Радянського Союзу національність означає не етнічну, а державну приналежність. Отже, національна меншина - це група, що належить до спільності, яка має свою державу за межами даної країни. В Угорщині це українці, німці (шваби), словаки та деякі інші. Вони є угорськими громадянами, але за мовою, культурі, релігії та іншими ознаками відчувають свою спільність із сусідніми націями. Навпаки, етнічна меншина належить до спільності, яка своєї держави не має. Такі, наприклад, в Угорщині цигани.
Слід мати на увазі, що в даному випадку мова йде про колективні права. Детально вони регулюються Законом LXXVII 1993 про права національних і етнічних меншин. У преамбулі закону вказується, що ці права - не дар більшості і не привілей меншини, джерелом їх служить не чисельність меншин; це право інших спільнот, засноване на повазі свободи індивіда. За змістом закону, в якості передбаченого ним меншини розглядається таке, яке існує на території республіки не менше століття в якості народної групи, складової чисельну меншість у населенні держави, складається з угорських громадян, відрізняється від більшості населення своєю мовою, культурою, традиціями, дає докази усвідомлення такого своєї єдності, прагне до збереження цієї історично сформувалася спільності, до вираження і захисту її інтересів. Дія закону не поширюється на емігрантів, іммігрантів, які оселилися в Угорщині іноземних громадян та осіб без громадянства.
Згідно ч. 1 § 70-е Конституції, республіка забезпечує громадянам право на освіту. Батьки та опікуни зобов'язані піклуватися про те, щоб неповнолітні діти здобули освіту
(§ 70-к).
Примітно, що в Угорщині право на соціальну захищеність і право на освіту гарантуються лише громадянам, тоді як у багатьох демократичних країнах, якщо не в більшості їх, вони розглядаються як права людини, не обумовлені наявністю громадянства.
Угорська Республіка, як говорить § 70-ж Конституції, поважає і підтримує свободу наукової та художньої життя, свободу вчитися і свободу викладати. Вирішувати питання наукової істини, встановлювати цінність результатів наукових досліджень вправі лише діячі науки. Остання норма, яка, здавалося б, сама собою очевидна, навіяна недавнім минулим, коли такі питання вирішувалися комуністичними партійними чиновниками від ідеології.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Економічні, соціальні та культурні права, свободи та обов'язки "
 1. Глава 9. Рішення Конституційного Суду у сфері захисту економічних, соціальних і культурних прав
  економічних, соціальних і культурних прав і свобод складають найбільшу категорію. Виносячи їх, Конституційний Суд керувався принципами і нормами соціальної держави, закріпленими в Конституції Республіки
 2. Розділ II. Діяльність Конституційного Суду Республіки Білорусь щодо захисту особистих, політичних, економічних, соціальних і культурних прав і свобод
  економічних, соціальних і культурних прав і
 3. 5. Економічні, соціальні та культурні права, свободи та обов'язки
  економічних прав, оскільки держава не має в своєму розпорядженні для цього достатніми фінансовими ресурсами. Тому при підготовці нової Конституції питання про соціально-економічні права став найбільш дискусійним: чи повинні вони формулюватися у вигляді прав громадян або завдань держави. Чинна редакція ст. 6 і 7 Конституції гарантує свободу господарської діяльності незалежно від форм
 4. 22. Права і свободи особистості в РФ
  економічні, особисті та культурні. Політичні права і свободи особистості - це можливості людини у державній та суспільно-політичного життя. До них відносяться: право на об'єднання; свобода мітингів, походів, демонстрацій; право обирати і бути обраним до органів державної влади та місцевого самоврядування; право на рівний доступ до будь-яких державних посад і ін
 5. Обов'язок держав співпрацювати один з одним відповідно до Статуту
  економічних і соціальних систем, в різних областях міжнародних відносин з метою підтримання міжнародного миру та безпеки і сприяння міжнародній економічній стабільності і прогресу, загальному добробуту народів та міжнародного співробітництва, вільному від дискримінації, що має у своїй основі такі відмінності. З цією метою: a) держави співпрацюють з іншими
 6. 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
  економічних і соціальних відносин, однак треба мати на увазі, що ця обумовленість - саме в кінцевому рахунку. Більш того, духовно-культурні відносини, в свою чергу, надають вплив на відносини економічні, соціальні та політичні. Предмет цих відносин включає всі духовно-культурні явища - науку, мистецтво, освіта, релігію, інші області суспільної свідомості.
 7. Стаття 22
  економічної, соціальної та культурній галузях за допомогою національних зусиль і міжнародного співробітництва та відповідно до структури і ресурсів кожної
 8. Стаття Різноманіття економічної діяльності
  економічної діяльності, підприємництва та праці, різноманітність і рівноправність форм власності, їх рівна правовий захист, добросовісна конкуренція і суспільна користь. (2) У Російській Федерації гарантуються єдність економічного простору, єдина грошова одиниця, вільне переміщення товарів, послуг, капіталів, трудових ресурсів. Окремі тимчасові обмеження на їх
 9. Загальні принципи
  економічного життя. Стаття 1. Жінка і чоловік в Республіці Польща мають рівні права в сімейному, політичної, соціальної та економічної життя. 2. Жінка та чоловік мають, зокрема, рівне право на освіту, зайнятість і просування, на однакову винагороду за працю однакової цінності, на соціальне забезпечення, а також на зайняття посад, виконання функцій, так само як на
 10. Принцип суверенної рівності держав
  економічного, соціального, політичного або іншого характеру. Зокрема, поняття суверенної рівності включає такі елементи: a) держави юридично рівні; b) кожна держава користується правами, властивими повному суверенітету; c) кожна держава зобов'язана поважати правосуб'єктність інших держав; d) територіальна цілісність і політична незалежність держави
 11. 2. ІСТОРИЧНЕ РОЗВИТОК ПРАВ І СВОБОД
  економічних прав і свобод, що гарантують інтереси насамперед тих, хто працює за наймом, - права на працю та пов'язаних з ним гарантій, включаючи соціальне забезпечення трудящих, а також прав і свобод соціально-культурного характеру, в конституційному гарантуванні яких зацікавлені також переважно наймані працівники, - права на освіту, на доступ до досягнень науки і культури та
 12. § 4. Злочини проти соціально-економічних прав і свобод
  економічних прав та
 13. § 1. Загальна характеристика злочинів проти конституційних прав і свобод людини і громадянина
  економічних прав і свобод отримує визнання з боку держави. Видовим об'єктом злочинів, передбачених гл. 19 КК, є конституційні права і свободи, за вилученням з охор-екпортувати іншими нормами Особливої частини КК. Залежно від природи відповідного конституційного ного права чи свободи склади злочинів, передбачені гол. V, можна розділити на три групи: 1)
 14. Глава 19. Державний план економічного і соціального розвитку РРФСР
  економічного і соціального розвитку РРФСР є складовою частиною державного плану економічного і соціального розвитку СРСР. Примітка: частина перша статті 152 виключена 21.04.1992 р. Поточні та перспективні державні плани економічного і соціального розвитку РРФСР мають на меті забезпечення комплексного економічного і соціального розвитку на території республіки в
 15. 2. СОЦІАЛЬНЕ ДЕРЖАВА
  економічного і соціального порядку, які, обмежуючи свободу і рівність громадян, заважають повному розвитку людської особистості і дійсному ефективній участі всіх трудящих у політичній, економічній і соціальній організації країни ». Ось як, наприклад, витлумачив поняття «соціальна держава» у ряді своїх рішень Федеральний конституційний суд ФРН *. Це поняття не означає
 16. Контрольні запитання до розділу 3
  економічні права і свободи. 6. Основні політичні права і свободи. 7. Особисті права і свободи. 8. Види гарантій здійснення демократичних прав і свобод. Охарактеризуйте конституційні гарантії прав і свобод. 9. Концепція правового статусу людини і громадянина в Хартії основних прав Європейського союзу від 7 грудня 2000
 17. 1.6. Цілі, функції та рівні виконавчої влади
  економічна (забезпечувальна) - створення умов для розвитку господарського будівництва, соціально-культурного та адміністративно-політичного управління; 4) забезпечення законності та дотримання конституційного порядку в країні; 5) регулююча - здійснення керівництва, контролю, координації, планування, обліку, прогнозування і т. д.; 6) нормотворча - здійснення в
 18. 1. Загальна характеристика
    економічні права, супроводжувані «матеріальними гарантіями», які, як відомо, на ділі нічого не гарантували, а слідом досить бідно формулювалися політичні та особисті права, то тепер, навпаки, особисті права і свободи поставлені на чільне місце, а соціально-економічні пішли на останнє місце. Основні принципи, що визначають становище людини в угорському суспільстві і державі,
 19. 2.2. Права і свободи людини і громадянина
    економічні. Крім того, виділяються гарантії здійснення встановлених прав і свобод та їх захисту. Основні права і свободи людини належать кожному від народження і невіддільні від людської особистості. Встановлені Конституцією права і свободи є безпосередньо діючими. Встановлено рівність людей перед законом і судом. Рівність прав і свобод означає, що їх наявність
 20. 5.7. Юридичні гарантії адміністративно-правового статусу громадян
    економічних, політичних, ідеологічних і юридичних заходів, що забезпечують реалізацію прав, обов'язків і відповідальності громадян у сфері державного управління. Існують економічні, політичні, ідеологічні (культурно-моральні) і спеціальні юридичні гарантії адміністративно-правового статусу громадян. Економічні гарантії - стан розвитку економічної сфери
© 2014-2022  yport.inf.ua