Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б.А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. Частина загальна. Тома 1-2, 2000 - перейти до змісту підручника

2. СОЦІАЛЬНЕ ДЕРЖАВА

Дана характеристика держави означає, що держава служить суспільству і прагне виключити або мінімізувати невиправдані соціальні відмінності. Процитуємо в цьому зв'язку ще раз частину другу ст. 3 Конституції Італійської Республіки 1947 року народження, яка проголошує: «Завдання Республіки - усувати перешкоди економічного і соціального порядку, які, обмежуючи свободу і рівність громадян, заважають повному розвитку людської особистості і дійсному ефективній участі всіх трудящих у політичній, економічній і соціальній організації країни».
Ось як, наприклад, витлумачив поняття «соціальна держава» у ряді своїх рішень Федеральний конституційний суд ФРН *. Це поняття не означає установи тотального держави добробуту і не припускає економічної системи, повністю керованою і організує державою. Держава прагне лише до приблизно рівномірному сприянню благу всіх громадян і приблизно рівномірному розподілу тягот. Між конституційною вимогою захисту особистої свободи і вимогою соціальної держави існує, однак, «непереборні і принципове стан напруженості», тобто відоме протиріччя. Законодавцю доводиться балансувати між цими принципами, і його рішення на користь особистої свободи не підлягає оскарженню лише в тій мірі, в якій інше рішення не диктується принципом соціальної держави. Іншими словами, особиста свобода має гарантуватися законом лише остільки, оскільки це не порушує вимог, що випливають із принципу соціальної держави.
* Див: Hesselberger D. unter Mitarbeit von Norenberg H. Das Grundgesetz. Kommentar fur die politische Bildung. Bonn: Bundeszentrale fur politische Bildung, 1990, S. 163 f.
Цим принципом обумовлено наступне:
а) право людини вимагати від держави забезпечення прожиткового мінімуму;
б) обов'язок держави забезпечувати людині нормальні умови існування, хоча б не безкоштовно (комунальні послуги, охорона здоров'я, освіта, працевлаштування тощо);
в) можливі обмеження свободи договорів (наприклад, заходи з регулювання цін);
г) примусове соціальне страхування певних груп;
д) вимога соціальної податкової політики (у ФРН, як відзначали в 1990 році автори коментаря до Основного закону, неозоре і часом незрозуміле податкове законодавство не завжди відповідало цій вимозі, а податкова реформа все відкладалася).
Характеристика держави як соціального припускає конституційне гарантування економічних і соціальних прав і свобод і відповідні державні обов'язки, про що йшла мова у двох попередніх розділах. Сюди ж можна віднести конституційний принцип економічного планування (програмування) в інтересах суспільства, також розглядався вище.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. СОЦІАЛЬНЕ ДЕРЖАВА "
 1. Стаття Соціальна держава
  соціальних служб, встановлює державні пенсії, допомоги та інші гарантії соціального захисту. (3) Держава проводить гуманну демографічну політику, створює необхідні умови для культурного розвитку, забезпечує екологічну безпеку і раціональне
 2. Принцип суверенної рівності держав
  соціального, політичного або іншого характеру. Зокрема, поняття суверенної рівності включає такі елементи: a) держави юридично рівні; b) кожна держава користується правами, властивими повному суверенітету; c) кожна держава зобов'язана поважати правосуб'єктність інших держав; d) територіальна цілісність і політична незалежність держави
 3. Контрольні питання
  соціальне призначення держави. 4. Розкрийте зміст основних функцій держави. 5. Дайте загальну характеристику основних теорій, які розкривають природу і сутність держави. 6. Природно-правова теорія походження держави і права. 7. Сутність договірної теорії походження
 4. Контрольні питання
  соціально-гуманітарних наук. 4. Місце теорії держави і права в системі юридичних наук. 5. Які правові традиції існують в історії правової думки? 6. Структура загальної теорії держави і
 5. Список літератури
  соціальної держави до цивілізованого суспільства / / Поліс. 1993. N 5. 9. Дильнов Г.В. Законодавча влада в правовій державі. М., 1995. 10. Єршов В.В. Статус суду в правовій державі. М., 1992. 11. Замбровскій Б.Л. До питання про формування громадянського суспільства і правової держави / / Соціально-політичний журнал. 1991. N 6. 12. Ільїн М.В., Коваль Б.І. Дві сторони однієї
 6. Обов'язок держав співробітничати один з одним відповідно до Статуту
  соціальних систем, в різних областях міжнародних відносин з метою підтримання міжнародного миру та безпеки і сприяння міжнародній економічній стабільності і прогресу, загальному добробуту народів та міжнародного співробітництва, вільного від дискримінації, що має у своїй основі такі відмінності. З цією метою: a) держави співпрацюють з іншими державами в
 7. Стаття 22
  соціальне забезпечення і на здійснення необхідних для підтримання її гідності і для вільного розвитку її особи прав у економічної, соціальної та культурній галузях за допомогою національних зусиль і міжнародного співробітництва та відповідно до структури і ресурсів кожної
 8. М.І. Абдулаєв. Теорія держави і права. Підручник, 2004
  соціальній природі, сутність і призначення держави і права, розкриваються узагальнені систематизовані знання про функціонування і розвиток правових явищ та інститутів суспільного життя. Центральна ідея книги - пріоритет і забезпечення прав і свобод людини. З позицій захисту прав людини і громадянина як найвищої соціальної цінності розглядаються основні положення загальної теорії
 9. Контрольні питання
  соціальні, гуманітарні, природничі науки? Класифікація наук. 4. Назвати основні закономірності у вивченні держави і
 10. Глава 9. Рішення Конституційного Суду у сфері захисту економічних, соціальних і культурних прав
  соціальних і культурних прав і свобод складають найбільшу категорію. Виносячи їх, Конституційний Суд керувався принципами і нормами соціальної держави, закріпленими в Конституції Республіки
 11. § 5. Держава як продукт суспільства, що розвивається
  соціальної системи, певна форма соціальних відносин. Суспільство і держава - поняття не збігаються. Перше ширше другого, бо в суспільстві крім держави є і недержавні структури: політичні партії, політичні рухи, громадські організації та об'єднання, трудові колективи і т.д. Держава є лише політична частина суспільства, його елемент. Держава
 12. Стаття Державний суверенітет
  соціальне, світська держава з республіканською формою правління. Найменування держави "Російська Федерація" (скорочено РФ) і "Росія" рівнозначні. (2) Російська Федерація, як цілісне і неподільна держава, має вищою владою щодо своєї території і повітряного простору над нею, самостійно визначає і проводить внутрішню і зовнішню політику, приймає Конституцію
 13. 2. Медико-соціальна експертиза (ст. 50 Основ).
  Соціальна експертиза проводиться федеральними установами медико-соціальної експертизи в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації. Громадянин або його законний представник має право на запрошення за своєю заявою будь-якого фахівця з його згоди для участі у проведенні медико-соціальної експертизи. Таким чином, в якості суб'єктів медико-соціальної
 14. Стаття 35.1. Участь органів соціального партнерства у формуванні та реалізації державної політики у сфері праці
  соціального партнерства згідно коментованої статті виступають комісії з регулювання соціально-трудових відносин, які утворюються за рішенням сторін, на рівноправній основі і здійснюють свою діяльність на всіх рівнях, починаючи з федерального і завершуючи локальним рівнем. Багаторівнева організаційно-правова структура органів соціального партнерства забезпечує однаковість і
© 2014-2022  yport.inf.ua