Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн Том 3 Особлива частина. Країни Європи, 1997 - перейти до змісту підручника

1. Виборчі права

Конституційні реформи в Польщі супроводжуються і поетапними реформами виборчого права. На розвиток законодавства про вибори вплинули демократизація політичної системи, становлення багатопартійності, вільний розвиток засобів масової інформації, що знайшло відображення у зміні відповідних норм Конституції та прийнятті спеціальних законів, що передбачають юридичні гарантії вільного функціонування політичних інститутів.
Процес реформування виборчої системи відбивав наміри законодавця правовими засобами:
забезпечити широке політичне участь населення країни в обранні представницьких органів, Президента шляхом розширення виборчого корпусу, встановлення необхідності для реєстрації кандидата законодавчо визначеного числа підписів виборців відповідного виборчого округу, які підтримують даного кандидата;
створити рівні умови для політичних партій, що беруть участь у виборах;
встановити гарантії здійснення національними меншинами * права висування і реєстрації кандидатів у депутати;
надати кандидатам, політичним, громадським формуванням рівні можливості участі у виборчій кампанії;
забезпечити представництво різних соціальних і політичних груп у Сеймі, Сенаті, органах самоврядування шляхом використання змішаної виборчої системи (в Сейм-пропорційною, в Сенат - мажоритарною, в ради громад - змішаною), преференційного голосування;
забезпечити стабільність та ефективну роботу вищих органів державної влади. * Населення Польщі на 1 січня 1993 становило 38418100 чоловік, з яких 1,3% були німці, 0,6% - українці, 0,5% - білоруси, 0,1% - інші національні меншини.
Ці напрямки розвитку виборчого права відобразило чинне законодавство про вибори: Положення про вибори до рад громад 1990 р. (в ред. 1995 р.) - органи територіального самоврядування, Закон про вибори Президента Республіки Польща 1990 г . (із змінами 1993 і 1995 рр..), Положення про вибори до Сейму 1993 р. (із змінами 1995 р.), Положення про вибори в Сенат 1991 р. (із змінами 1994 р.).
Конституцією та законодавством про вибори передбачаються загальні, рівні, прямі вибори при таємному голосуванні.
Згідно ст. 95 Конституції, активне виборче право на парламентських виборах, а також виборах Президента належить польським громадянам, що досягли 18-річного віку, незалежно від статі, національної і расової приналежності, віросповідання, освіти, осілості, соціального походження, професії та майнового стану. Виборче законодавство надає право брати участь у парламентських виборах також особам без громадянства, які проживають на території Польщі не менше п'яти років. Відповідно до ст. 99 Конституції та виборчими законами не мають виборчого права особи, позбавлені публічних прав набрав чинності рішенням суду; позбавлені виборчих прав рішенням Державного трибуналу; визнані судом повністю або частково недієздатними внаслідок психічної хвороби або недоумства. Статті 97 і 98, слідуючи соціалістичної традиції, гарантують рівність виборчих прав жінок і військовослужбовців з виборчими правами інших громадян.
Пасивне виборче право належить особам, що володіють активним виборчим правом, досягли 18 років при виборах до рад громад, 21 року - до Сейму та Сенату. Президентом Польщі може бути обраний будь польський громадянин, який досяг 35-річного віку і користується в повному обсязі виборчими правами.
Чинним законодавством розширюється коло осіб, які користуються активним і пасивним виборчим правом з виборів до рад громад. Воно гарантується громадянам, що досягли 18 років, а також особам, які не набули польського громадянства, але й не є громадянами іншої держави, якщо вони проживають у Польщі не менше двох років на території діяльності відповідної ради.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Виборчі права "
 1. Контрольні запитання до розділу 7
  виборче право". 2. Основні виборчі цензи. 3. Особливості різних видів виборів. 4. Організація і порядок проведення виборів. 5. Висування кандидатів у депутати та на інші виборні посади. 6. Поняття "виборча система", види виборчих систем. 7. Відмінність мажоритарної виборчої системи абсолютної більшості від мажоритарної виборчої системи
 2. Стаття 5.52 . Невиконання посадовою особою вимог законодавства про вибори про забезпечення рівних умов передвиборчої діяльності зареєстрованих кандидатів, виборчих об'єднань, виборчих блоків
  виборчому округу кандидатів про захід, який фінансується, організовується або проводиться для населення органами державної влади, органами місцевого самоврядування, державними і муніципальними підприємствами і установами і на який допускається для виступу один із зареєстрованих кандидатів, або ненадання можливості виступу всім зареєстрованим по
 3. Стаття 5.21. Несвоєчасне перерахування коштів виборчим комісіям, комісіям референдуму, кандидатам, виборчим об'єднанням, виборчим блокам, ініціативним групам з проведення референдуму, іншим групам учасників референдуму
  виборчим комісіям, комісіям референдуму, кандидатам, виборчим об'єднанням, виборчим блокам, ініціативним групам з проведення референдуму, іншим групам учасників референдуму - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від тридцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати
 4. Стаття 5.19. Використання незаконної матеріальної підтримки кандидатом, зареєстрованим кандидатом, виборчим об'єднанням, виборчим блоком, ініціативної групою з проведення референдуму
  виборчої кампанії, підготовки і проведення референдуму кандидатом, зареєстрованим кандидатом, виборчим об'єднанням, виборчим блоком, ініціативної групою з проведення референдуму крім коштів виборчого фонду, фонду для участі у референдумі матеріальної підтримки, наданої громадянами, юридичними особами, їх філіями, представництвами та іншими підрозділами
 5. Стаття 5.18. Незаконне використання грошових коштів кандидатом, виборчим об'єднанням, виборчим блоком, ініціативної групою з проведення референдуму, іншою групою учасників референдуму
  виборчим об'єднанням, виборчим блоком, ініціативної групою з проведення референдуму, іншою групою учасників референдуму при фінансуванні своєї виборчої кампанії або кампанії референдуму грошових засобів крім коштів власного виборчого фонду, фонду референдуму, якщо ці дії не містять кримінально караного діяння, або перевищення встановлених законом
 6. ЛІТЕРАТУРА
  виборчих законів країн Центральної та Східної Європи. Київ: IFES, 1995. Як робиться президент? М.: Прогресс, 1985. Ковлер А.І. Франція: партії та виборці. М.: Наука, 1984. Ковлер А.І. Виборчі технології: російський і зарубіжний досвід. М.: ІДП РАН, 1995. Лейкман Е., Ламберт Дж. Д. Дослідження мажоритарної і пропорційної виборчих систем. М.: ІЛ , 1958. Лисенко В.І. Вибори до
 7. Стаття 5.20. Фінансування виборчої кампанії, кампанії референдуму крім виборчих фондів, фондів референдуму і надання іншої забороненої законом матеріальної підтримки
  виборчої кампанії кандидата, зареєстрованого кандидата, виборчого об'єднання, виборчого блоку, діяльності ініціативної групи з проведення референдуму крім їх виборчих фондів, фондів референдуму, або пов'язані з проведенням виборів, референдуму безкоштовне або за необгрунтовано заниженими розцінками виконання юридичними особами робіт, надання послуг, реалізація
 8. Стаття 5.22. Незаконна видача громадянину виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі
  виборчої комісії, комісії референдуму громадянину виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі з метою надання можливості громадянину проголосувати за інших осіб чи проголосувати більше одного разу в ході одного і того ж голосування або видача громадянину заповнених виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі - тягне за собою накладення
 9. Стаття 5.18. Незаконне використання грошових коштів при фінансуванні виборчої кампанії кандидата, виборчого об'єднання, діяльності ініціативної групи з проведення референдуму, іншої групи учасників референдуму (в ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)
  виборчим об'єднанням, ініціативною групою з проведення референдуму, іншою групою учасників референдуму при фінансуванні своєї виборчої кампанії або кампанії референдуму грошових коштів, що не перераховані до виборчого фонду, фонд референдуму, або грошових коштів, що надійшли до виборчого фонду, фонд референдуму з порушенням законодавства про вибори і референдуми, а рівно
 10. Стаття 5.50. Порушення правил перерахування коштів, внесених до виборчого фонду, фонд референдуму
  виборчий фонд, фонд референдуму з порушенням вимог законодавства про вибори і референдуми, неперерахування в зазначений термін в дохід відповідного бюджету пожертвувань, внесених анонімними жертводавцями, а одно неповернення невикористаних коштів, призначених для внесення виборчої застави, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на кандидата, на обличчя, що було
© 2014-2022  yport.inf.ua