Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Том 4. Частина Особлива: країни Америки та Азії, 2001 - перейти до змісту підручника

1. Виборчі права

Згідно ч. 2 і 3 ст. 33 Конституції громадяни мають право обирати і обиратися в державні органи та органи місцевого самоврядування, а також брати участь у республіканському референдумі. Цих прав позбавляються громадяни, які визнані судом недієздатними або містяться в місцях позбавлення волі за вироком суду.
Як згадувалося нами вище, в Казахстані основним нормативно-правовим актом, що регулює виборче право, є Указ Президента Республіки Казахстан, що має силу конституційного закону, "Про вибори в Республіці Казахстан" 1995 р. (з подальшими змінами).
Активним виборчим правом володіють повнолітні громадяни республіки обох статей, тобто досягли 18-річного віку, незалежно від походження, соціального, посадового і майнового стану, статі, раси, національності, мови, ставлення до релігій, переконань, місця проживання або будь-яких інших обставин.
Пасивне виборче право надається виборцям, що балотуються на посаду Президента республіки - по досягненні 40 років, депутата Мажилісу - 25 років, Сенату - 30 років, члена місцевого представницького органу (масліхатів) - 20 років. Як правило, не допускається суміщення двох виборних мандатів чи посад. Депутат Парламенту не може одночасно перебувати в обох палатах. Від кандидата в Президенти потрібно, щоб він був громадянином республіки за народженням, вільно володів державною мовою і проживав в Казахстані не менше 15 років. Крім загальноприйнятих в демократичних державах обмежень пасивного виборчого права, в Казахстані не підлягають реєстрації як кандидатів у виборні органи державної влади та місцевого самоврядування всіх рівнів особи:
- притягалися протягом року перед реєстрацією до дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення;
- піддавалися протягом року перед реєстрацією в судовому порядку адміністративному стягненню за умисне правопорушення;
- мають судимість, яка до часу реєстрації не погашена у встановленому законом порядку.
Конституційність цих специфічних, хоча в основному розумних, обмежень сумнівна. У ст. 33 та інших статтях Конституції Казахстану немає положень, управомочивающих законодавця, будь то Парламент або Президент, розширювати коло осіб, позбавлених виборчих прав.
Конституція в ч. 4 ст. 51 висуває додаткові вимоги до кандидата в депутати Сенату: він повинен не менше п'яти років складатися в казахстанському громадянство, мати вищу освіту та стаж роботи не менше п'яти років, постійно проживати на території області, міста республіканського значення або столиці не менше трьох років.
Вибори всіх представницьких органів прямі, за винятком виборів Сенату Парламенту республіки, які проводяться на основі непрямого виборчого права. Рівність виборчого права забезпечується тим, що кожен виборець на відповідних виборах має один голос. Громадяни Казахстану, які проживають за кордоном, можуть голосувати на виборчих дільницях, розташованих в посольствах та інших представництвах Республіки Казахстан в іноземних державах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Виборчі права "
 1. Контрольні запитання до розділу 7
  виборче право". 2. Основні виборчі цензи. 3. Особливості різних видів виборів. 4. Організація і порядок проведення виборів. 5. Висування кандидатів у депутати та на інші виборні посади. 6. Поняття "виборча система", види виборчих систем. 7. Відмінність мажоритарної виборчої системи абсолютної більшості від мажоритарної виборчої системи
 2. Стаття 5.52 . Невиконання посадовою особою вимог законодавства про вибори про забезпечення рівних умов передвиборчої діяльності зареєстрованих кандидатів, виборчих об'єднань, виборчих блоків
  виборчому округу кандидатів про захід, який фінансується, організовується або проводиться для населення органами державної влади, органами місцевого самоврядування, державними і муніципальними підприємствами і установами і на який допускається для виступу один із зареєстрованих кандидатів, або ненадання можливості виступу всім зареєстрованим по
 3. Стаття 5.21. Несвоєчасне перерахування коштів виборчим комісіям, комісіям референдуму, кандидатам, виборчим об'єднанням, виборчим блокам, ініціативним групам з проведення референдуму, іншим групам учасників референдуму
  виборчим комісіям, комісіям референдуму, кандидатам, виборчим об'єднанням, виборчим блокам, ініціативним групам з проведення референдуму, іншим групам учасників референдуму - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від тридцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати
 4. Стаття 5.19. Використання незаконної матеріальної підтримки кандидатом, зареєстрованим кандидатом, виборчим об'єднанням, виборчим блоком, ініціативної групою з проведення референдуму
  виборчої кампанії, підготовки і проведення референдуму кандидатом, зареєстрованим кандидатом, виборчим об'єднанням, виборчим блоком, ініціативної групою з проведення референдуму крім коштів виборчого фонду, фонду для участі у референдумі матеріальної підтримки, наданої громадянами, юридичними особами, їх філіями, представництвами та іншими підрозділами
 5. Стаття 5.18. Незаконне використання грошових коштів кандидатом, виборчим об'єднанням, виборчим блоком, ініціативної групою з проведення референдуму, іншою групою учасників референдуму
  виборчим об'єднанням, виборчим блоком, ініціативної групою з проведення референдуму, іншою групою учасників референдуму при фінансуванні своєї виборчої кампанії або кампанії референдуму грошових засобів крім коштів власного виборчого фонду, фонду референдуму, якщо ці дії не містять кримінально караного діяння, або перевищення встановлених законом
 6. ЛІТЕРАТУРА
  виборчих законів країн Центральної та Східної Європи. Київ: IFES, 1995. Як робиться президент? М.: Прогресс, 1985. Ковлер А.І. Франція: партії та виборці. М.: Наука, 1984. Ковлер А.І. Виборчі технології: російський і зарубіжний досвід. М.: ІДП РАН, 1995. Лейкман Е., Ламберт Дж. Д. Дослідження мажоритарної і пропорційної виборчих систем. М.: ІЛ , 1958. Лисенко В.І. Вибори до
 7. Стаття 5.20. Фінансування виборчої кампанії, кампанії референдуму крім виборчих фондів, фондів референдуму і надання іншої забороненої законом матеріальної підтримки
  виборчої кампанії кандидата, зареєстрованого кандидата, виборчого об'єднання, виборчого блоку, діяльності ініціативної групи з проведення референдуму крім їх виборчих фондів, фондів референдуму, або пов'язані з проведенням виборів, референдуму безкоштовне або за необгрунтовано заниженими розцінками виконання юридичними особами робіт, надання послуг, реалізація
 8. Стаття 5.22. Незаконна видача громадянину виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі
  виборчої комісії, комісії референдуму громадянину виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі з метою надання можливості громадянину проголосувати за інших осіб чи проголосувати більше одного разу в ході одного і того ж голосування або видача громадянину заповнених виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі - тягне за собою накладення
 9. Стаття 5.18. Незаконне використання грошових коштів при фінансуванні виборчої кампанії кандидата, виборчого об'єднання, діяльності ініціативної групи з проведення референдуму, іншої групи учасників референдуму (в ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)
  виборчим об'єднанням, ініціативною групою з проведення референдуму, іншою групою учасників референдуму при фінансуванні своєї виборчої кампанії або кампанії референдуму грошових коштів, що не перераховані до виборчого фонду, фонд референдуму, або грошових коштів, що надійшли до виборчого фонду, фонд референдуму з порушенням законодавства про вибори і референдуми, а рівно
 10. Стаття 5.50. Порушення правил перерахування коштів, внесених до виборчого фонду, фонд референдуму
  виборчий фонд, фонд референдуму з порушенням вимог законодавства про вибори і референдуми, неперерахування в зазначений термін в дохід відповідного бюджету пожертвувань, внесених анонімними жертводавцями, а одно неповернення невикористаних коштів, призначених для внесення виборчої застави, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на кандидата, на обличчя, що було
 11. Стаття 5.15. Порушення встановленого законодавством про вибори і референдуми права на користування приміщеннями під час виборчої кампанії, підготовки і проведення референдуму
  виборчих об'єднань, виборчих блоків, ініціативних груп з проведення референдуму на користування на рівних умовах користування приміщеннями, що знаходяться в державній або муніципальній власності, для зустрічей з виборцями, учасниками референдуму - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати
 12. 4. Вибори до Європейського парламенту
  виборче право належить усім німецьким виборцям, а також виборцям з інших країн - членів Європейського союзу, які перебувають у Німеччині. Вихідці з цих країн, що не володіють на батьківщині виборчим правом, не можуть голосувати і в Німеччині. Обиратися можуть німецькі громадяни, які мають активним виборчим правом і що перебувають у громадянство не менше двох років, а також громадяни