Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн Том 3 Особлива частина. Країни Європи, 1997 - перейти до змісту підручника

5. Конституційно-правові гарантії прав і свобод

У даному випадку мова йде не про загальні соціальні гарантії, які містяться в Конституції і розглядаються в наступному параграфі, а про гарантії індивідуальних, що дозволяють особі захищати своє конституційне право або свободу .
Такими гарантіями є:
право на звернення до публічних владі, перш за все до публічної адміністрації; право на звернення до суду,
право на звернення до Конституційного трибунал, право на звернення до Захиснику народу,
право на звернення до Європейської комісії з прав людини.
Особливість проголошених у Конституції прав і свобод полягає в тому, що вони розділені на дві великі групи, кожна група має своїми специфічними особливостями захисту. Згідно ст. 53 Конституції, права і свободи, визнані в гол. II розд. I (див. вище, п. 3 і 4 цього параграфа), пов'язують всі публічні влади. Здійснення цих прав і свобод може регулюватися тільки законом, який повинен дотримуватися їх істотне зміст. Кожен громадянин має право вимагати охорони свобод і прав, визнаних ст. 14 (рівноправність) і подглавкой першої (див. п. 3 цього параграфа), перед, звичайними трибуналами по першочерговим і сумарною (спрощеної) процедури, а у відповідних випадках - за допомогою клопотання про захист (recurso de amparo) перед Конституційним судом. Що ж до визнання, дотримання та охорони принципів, визнаних в гол. III (див. п. 1 § 3 цієї глави), то вони повинні забезпечуватися позитивним законодавством, судовою практикою і діяльністю публічних властей. Вони можуть бути захищені трибуналами загальної юрисдикції тільки відповідно до положень законів, їх розвиваючих, а не безпосередньо на основі Конституції.
Поряд з цим слід вказати і на спеціальні законодавчі гарантії конституційних прав і свобод, а також законодавчі гарантії від свавілля в надзвичайних ситуаціях. Вони встановлені Законом про юридичну охорону основних прав особи 1978 р. і Органічним законом про угрожаемом, виключне і облоговому положеннях 1981
Ці положення спираються на ст. 55 Конституції, згідно з якою такі конституційні права, як право на свободу і безпеку, недоторканність житла, таємниця комунікацій, право на вибір місця проживання та вільне пересування по національній території, на в'їзд в країну і виїзд з неї, свобода вираження та поширення думок, передачі та отримання інформації, заборона арешту без суду друкованих матеріалів, звукозаписів і т. п., право зборів, право на страйки і право на колективні заходи трудового конфлікту, можуть бути припинені при оголошенні виняткового або стану облоги при передбачених Конституцією умовах. Це не поширюється на гарантії при затриманні у разі оголошення надзвичайного стану (призупинення цих гарантій може мати місце, отже, тільки при облоговому положенні).
У випадках же, коли мова йде про дії збройних банд або терористичних елементів, відповідно з особливим органічним законом в індивідуальному порядку під судовим і парламентським контролем можуть бути припинені для певних осіб такі конституційні права, як право на звільнення після закінчення строків затримання, на недоторканність житла і таємницю комунікацій. Однак невиправдане або зловмисне використання передбачених даними органічним законом повноважень влади тягне кримінальну відповідальність за порушення визнаних законами прав і свобод. Ці конституційні положення конкретизовані Органічним законом про реформу Кримінального кодексу, прийнятим в 1988 р.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змістом підручника =
Інформація, релевантна "5. Конституційно-правові гарантії прав і свобод"
 1. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  конституційні гарантії рівноправності? 5. Для чого потрібні конституційні обмеження прав і свобод? Чи не можна ці обмеження записати тільки в поточному законодавстві? Як вони формулюються в конституціях? 6. Що являють собою конституційні гарантії прав і свобод? Яка різниця в цьому відношенні між демократичними і соціалістичними конституціями? 7. Яке значення громадянства для
 2. Контрольні запитання до розділу 3
  конституційні гарантії прав і свобод. 9. Концепція правового статусу людини і громадянина в Хартії основних прав Європейського союзу від 7 грудня 2000
 3. Г.А. Василевич. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВОСУДДЯ НА ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ, 2003
  конституційних норм. Основна увага приділена конституційного правосуддя як основного засобу захисту конституційних прав і свобод громадян. Аналізується діяльність Конституційного Суду Республіки Білорусь щодо захисту особистих, політичних, економічних, соціальних прав та
 4. 2. ІСТОРИЧНЕ РОЗВИТОК ПРАВ І СВОБОД
  конституціоналізму. У перших конституційних актах фіксувалися, як правило, дві групи прав і свобод, обумовлені дуалізмом громадянського і політичного суспільства. Це відповідно цивільні права і свободи, які у нас прийнято називати особистими, - перш за все недоторканність особистості з її процесуальними гарантіями (Хабеас корпус, недоторканність житла тощо), і права та свободи
 5. Стаття 378. Припинення банківської гарантії
  гаранта перед бенефіціаром за гарантією припиняється: 1) сплатою бенефіціару суми, на яку видана гарантія; 2) закінченням визначеного в гарантії строку, на який вона видана; 3) внаслідок відмови бенефіціара від своїх прав по гарантії і повернення її гаранту; 4) внаслідок відмови бенефіціара від своїх прав за гарантією шляхом письмової заяви про звільнення гаранта від його
 6. § 1. Загальна характеристика злочинів проти конституційних прав і свобод людини і громадянина
  конституційні права і свободи, за вилученням з охор-екпортувати іншими нормами Особливої частини КК. Залежно від природи відповідного конституційного ного права чи свободи склади злочинів, передбачені гол. V, можна розділити на три групи: 1) злочини проти цивільних (особистих) прав і свобод (ст. 136-139, 148 КК); 2) злочини проти політичних прав і свобод (ст. 140 -
 7. Контрольні питання до розділу 15
  конституційного ладу постсоціалістичних держав. 3. Особливості конституційного закріплення прав і свобод особистості. 4. Питання конституційної економіки в постсоціалістичних державах. 5. Конституційні засоби забезпечення дії та захисту конституцій. 6. Форми правління в постсоціалістичних державах. 7. Інститут президентської влади. 8. Правовий статус
 8. Глава 9. Рішення Конституційного Суду у сфері захисту економічних, соціальних і культурних прав
  прав і свобод рішення в галузі забезпечення економічних, соціальних і культурних прав і свобод складають найбільшу категорію. Виносячи їх, Конституційний Суд керувався принципами і нормами соціальної держави, закріпленими в Конституції Республіки
 9. Глава I Загальні положення
  конституційного ладу РФ, суспільної моралі, прав і свобод інших осіб. Такі обмеження не повинні призводити до фактичного заперечення прав і свобод. (4) Чоловіки і жінки рівноправні. Стаття (1) Здійснення прав і свобод людиною і громадянином не повинно порушувати права і свободи інших осіб. (2) Використання прав і свобод для насильницької зміни або насильницького усунення
 10. Глава 1. Основні принципи
  конституційного ладу , моральності. Стаття 1. Всі рівні перед законом і судом. 2. Рівність прав і свобод гарантується державою незалежно від раси, національності, мови, походження, майнового і посадового становища, місця проживання, ставлення до релігії, переконань, належності до громадських об'єднань, а також інших обставин. 3. Чоловік і жінка мають рівні права
© 2014-2022  yport.inf.ua