Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн Том 3 Особлива частина. Країни Європи, 1997 - перейти до змісту підручника

2. Конституційне регулювання соціальних відносин

Згідно ст. 22-Кватер Конституції, Конфедерація законом встановлює принципи для проведеного кантонами просторового планування, покликаного забезпечити доцільне використання землі і впорядковане заселення країни. При цьому враховуються потреби загальнонаціонального, регіонального та місцевого планування.
Конституція в ч. 1 ст. 31-квінквіес покладає на Конфедерацію обов'язок вживати заходів для рівномірного економічного розвитку, зокрема для попередження безробіття і дорожнечі і боротьби з ними. У ст. 34-новіес встановлено обов'язок Конфедерації регулювати законом страхування від безробіття, яке, як правило, обов'язково для працівників. Страхуватися можуть і працюючі індивідуально. За працівників половину внесків повинні платити їх роботодавці. При надзвичайних обставинах часткове фінансування виробляють Конфедерація і кантони.
В інтересах Конфедерації або її значної частини вона, згідно ст. 23, може за свій рахунок проводити або підтримувати проведення публічних робіт, здійснюючи у разі потреби право експропріації за повне відшкодування. Федеральні збори, однак, може заборонити проведення таких робіт, якщо ними наноситься збиток військовим інтересам Конфедерації.
У ч. 1 ст. 34 Конституція управомочивает Конфедерацію одноманітно регулювати використання дитячої праці і тривалість робочого часу для дорослих у промисловості, так само як захист робітників від виробництва, загрозливого їх здоров'ю та безпеці. Частина 2 зазначеної статті передбачає федеральні регулювання і нагляд у відношенні еміграційних агентств і приватних страхових підприємств.
Відповідно до ст. 34-тер Конфедерація зобов'язана врегулювати захист працівників, відносини між ними і роботодавцями, передбачивши, зокрема, спільне регулювання ними виробничих і професійних справ, оголосити загальнообов'язковими генеральні трудові договори й інші спільні заходи спілок роботодавців і працівників щодо сприяння миру в трудових відносинах. Умовою для цього є співрозмірний облік обгрунтованих інтересів меншин і регіональних відмінностей, а також дотримання рівноправності і свободи спілок. Федеральний законодавець повинен також передбачити розмірну компенсацію жалований і заробітків, втрачених внаслідок військової служби, врегулювати трудове посередництво і професійне навчання в промисловості, ремеслі, торгівлі, сільському господарстві і домашнє обслуговування.
Згідно ст. 34-біс, включеної до Конституції в 1980 р., Конфедерація повинна заснувати страхування від хвороб і нещасних випадків з урахуванням існуючих лікарняних кас. Воно може бути оголошено обов'язковим для всіх або для окремих класів населення.
Конфедерація зобов'язана, за ст. 34-Кватер, вживати заходів для достатнього забезпечення у разі старості, смерті та інвалідності, заснованого на федеральному, професійному та особистому страхуванні, причому страхування на зазначені випадки є обов'язковим. Пенсії мають пропорційно покривати потреби існування, причому максимальна пенсія може перевищувати мінімальну не більше, ніж удвічі. Вони повинні пристосовуватися до руху цін. Страхування здійснюється за участю кантонів і можливе залучення професійних спілок та інших приватних чи публічних організацій. Фінансується страхування внесками застрахованих (якщо це працівники, то половину внесків платять їх роботодавці), внеском у розмірі до половини витрат, що покриваються спочатку чистими доходами від тютюнового податку та митних зборів на тютюн, акцизу на спиртні напої та виручки гральних будинків (згідно з ч. 5 ст. 35, на це йде до 80% їх виручки), а також, якщо передбачено законом, внесками кантонів, що зменшують відповідно федеральний внесок. Заохочується і самострахування, а також залучення інвалідів в активну діяльність.
Статтею 23-біс на Конфедерацію покладено обов'язок утримувати запаси хлібного зерна, необхідні для забезпечення постачання країни, і здійснювати для цього ряд конкретних заходів.
Відповідно до ст. 24 Конфедерація має право вищого нагляду за поліцією, що охороняє гідротехнічні споруди і ліси, і повинна сприяти виправленню та облаштування гірських потоків, лісонасадження їх джерел, видаючи необхідні акти для охорони цих споруд та існуючих лісових масивів. Стаття 24-біс покладає на Конфедерацію ряд функцій щодо нормативного регулювання водного господарства країни визначаючи також повноваження кантонів в даній області. Статтею 24-тер законодавство про судноплавство віднесено до відання Конфедерації.
У ст. 24-Кватер, 24-квінквіес і 24-октіес визначені федеральні повноваження у сфері енерговиробництва і постачання, а також захисту від небезпеки іонізуючого випромінювання. В останній з перерахованих статей, яка була включена до Конституції в 1990 р., сформульовано деякі принципи енергетичної політики.
Згідно ч. 3 ст. 36-біс, при проведенні національних доріг слід максимально щадити землі, придатні для господарського використання. Стаття 36-секстіес зобов'язує Конфедерацію охороняти Альпійську область від негативних впливів транзитного повідомлення. Кантонам дозволяється без шкоди для потреб Конфедерації обмежувати або забороняти автомобільне і навіть велосипедний рух (ч. 2 ст. 37-біс). Більше того, в ст. 37-Кватер визначається компетенція Конфедерації та кантонів щодо піших стежок і доріг, причому передбачено співпрацю в цьому питанні з приватними організаціями.
Крім згаданих положень, лише частково зачіпають проблему охорони людини і навколишнього його середовища, включаючи тваринний світ, від шкідливих впливів, більш грунтовно вона врегульована в ст. 24-секстіес, 24-септіес, 24-новіес, 25, 25-біс. Примітно, що новеллізація ст. 24-секстіес в 1987 р., яка передбачила охорону боліт і болотистих ландшафтів особливої краси, мають національне значення, супроводжувалася перехідним положенням, який зобов'язав осіб, звів протягом чотирьох попередніх років певною болотистій місцевості споруди, будівлі та які провели зміни грунту, повернути за свій рахунок все до первісного стану.
Стаття 24-новіес, включена до Конституції в 1992 р., проголошує захищеність людини і навколишнього його середовища від зловживання технологіями продовження роду та генної інженерії, передбачаючи в інтересах захисту людської гідності, особистості та сім'ї, в Зокрема, такі принципи:
неприпустимість втручання в спадковий матеріал людських зародкових клітин і ембріонів;
заборона вводити в людський спадковий матеріал або сплавляти з ним нелюдський зародковий і спадковий матеріал;
допустимість допомоги в продовженні роду лише у випадках, коли іншим чином не усувається небезпека безпліддя або передачі важкого захворювання, але не з метою отримати певні властивості у дитини або провести дослідження. Запліднення людської яйцеклітини поза тілом жінки дозволяється тільки при встановлених законом умовах. Поза тілом жінки можуть розвиватися в ембріони лише стільки людських яйцеклітин, скільки можливо негайно ввести в нього;
неприпустимість донорства стосовно ембріонам і всіх видів найманої материнства; заборона торгівлі людським зародковим матеріалом та виробами з ембріонів; дослідження , реєстрація або демонстрація спадкового матеріалу особи лише за його згодою і на підставі положень закону;
гарантований доступ особи до даних про його походження.
Відповідно до ст. 31-сексіес Конфедерація, дотримуючи загальні інтереси швейцарської економіки і свободу торгівлі та промислу, вживає заходів для захисту споживачів. Таке формулювання ч. 1 вказаної статті ставить під сумнів пріоритетність інтересів споживача. У сфері федерального законодавства про недобросовісну конкуренцію організації споживачів мають такі ж права, як і професійні та економічні союзи. Кантони зобов'язуються для суперечок з договорів між споживачами і постачальниками кінцевої продукції, де спірна сума не перевищує встановленого Федеральним радою межі, передбачити примирливе розгляд або просту і швидку судову процедуру.
Досить докладно регулює Конституція питання, пов'язані з виробництвом, імпортом, очищенням, продажем спиртних напоїв (ст. 32-біс - 32-Кватер). Законодавцю, зокрема, пропонується сприяти зменшенню споживання міцних напоїв. Конфедерація повинна зменшити число перегінних апаратів, зокрема шляхом їх викупу на добровільній основі. Заборонено оборот напоїв типу абсенту (полинової настоянки).
При здійсненні своїх повноважень і в рамках Конституції Конфедерація повинна враховувати потреби сім'ї. Вона регулює статус сімейних компенсаційних кас і може оголошувати вступ до них обов'язковим для всіх або для окремих груп населення. Те ж відноситься до страхування по материнству. Відповідні закони виконуються за участю кантонів і можливе залучення приватних і громадських об'єднань (ст. 34-квінквіес).
Конфедерація, згідно зі ст. 34-сексіес, повинна сприяти здешевленню житлового будівництва та придбання житла у власність. При цьому слід заслуховувати кантони і зацікавлені організації. Стаття 34-септіес зобов'язує Конфедерацію захищати наймачів житла у співпраці з організаціями здають і знімають житло.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Конституційне регулювання соціальних відносин "
 1. Конституційне регулювання
  конституційного регулювання / / Журнал російського права. - 1997. N 2. Коментар до Конституції Російської Федерації. - М.: БЕК. 1994. Коментар до Конституції Російської Федерації. - М.: Фонд "Правова культура". 1996. Кузнєцов І.М. Про способи конституційного регулювання суспільних відносин в соціалістичних країнах / / Праці ВНДІ радянського законодавства: т. 6. - М.: 1976. Ломовский
 2. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  конституційно-правовий інститут економічної системи? 3. У чому відмінність між публічною і приватною власністю? У яких формах виступають обидва типи власності? Чи може орган публічної влади бути приватним власником? А посадова особа? 4. У чому полягає соціальна функція власності? 5. Порівняйте конституційне регулювання економічних відносин в Конституції КНР (з
 3. Глава Основні віхи конституційного розвитку Росії
  конституційний розвиток Росії, треба враховувати все вищесказане. І конкретно важливий ще один момент: не можна зводити конституційний розвиток в нашій країні лише до появи актів, формально іменованих конституціями. Слід враховувати сукупності актів конституційного рівня і значення: виходячи зі сказаного вище, - вони разом представляли образ конституції для свого етапу. З урахуванням цього можна
 4. Стаття 26. Рівні соціального партнерства
  регулювання соціально-трудових відносин. Стосовно до кожного рівню визначено основи та сфери дії відповідного регулювання з урахуванням числа суб'єктів, на яких воно поширюється. Так, на федеральному рівні встановлюються основи регулювання відносин у сфері праці в Російській Федерації; на міжрегіональному рівні відповідні основи охоплюють своїм регулюванням два і
 5. Стаття 35.1. Участь органів соціального партнерства у формуванні та реалізації державної політики у сфері праці
  регулювання соціально-трудових відносин, які утворюються за рішенням сторін, на рівноправній основі і здійснюють свою діяльність на всіх рівнях, починаючи з федерального і завершуючи локальним рівнем. Багаторівнева організаційно-правова структура органів соціального партнерства забезпечує однаковість і необхідну субординацію в діяльності всіх органів соціального партнерства,
 6. Контрольні питання
  регулювання трудових відносин? 2. Яка характеристика коллизионно-правового регулювання трудових відносин в Росії? 3. Які трудові права іноземців в Російської Федерації? 4. Яке правове регулювання праці російських громадян за кордоном? 5. Які правові основи регулювання умов праці в міжнародних організаціях? 6. Які існують особливості в правовому
 7. Контрольні запитання до розділу 1
  конституційне право ". 2. Конституційне право як галузь національного права. 3. Поняття конституційно-правових відносин, їх види. 4. Суб'єкти конституційно-правових відносин. 5. Основні джерела конституційного права зарубіжних країн. 6. Основні тенденції розвитку конституційного
 8. Стаття 26. Рівні соціального партнерства
  регулювання відносин у сфері праці в Російській Федерації; міжрегіональному рівні, на якому встановлюються основи регулювання відносин у сфері праці в двох і більше суб'єктах Російської Федерації; регіональному рівні, на якому встановлюються основи регулювання відносин у сфері праці в суб'єкті Російської Феде-рації; галузевому рівні, на якому встановлюються основи
 9. Глава 9. Рішення Конституційного Суду у сфері захисту економічних, соціальних і культурних прав
  соціальних і культурних прав і свобод складають найбільшу категорію. Виносячи їх, Конституційний Суд керувався принципами і нормами соціальної держави, закріпленими в Конституції Республіки
 10. Стаття 35. Комісії з регулювання соціально-трудових відносин
  регулювання соціально-трудових відносин, ведення колективних переговорів і підготовки проектів колективні договорів, угод, укладання колективних договорів, угод, а також для організації контролю за їх виконан-ням на всіх рівнях на рівноправній основі за рішенням сторін утворюються комісії з наділених необхідними повноваженнями представників сторін. (в ред. Федерального
 11. Г.А. Василевич. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВОСУДДЯ НА ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ, 2003
    конституційних норм. Основна увага приділена конституційного правосуддя як основного засобу захисту конституційних прав і свобод громадян. Аналізується діяльність Конституційного Суду Республіки Білорусь щодо захисту особистих, політичних, економічних, соціальних прав та
© 2014-2022  yport.inf.ua