Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн Том 3 Особлива частина. Країни Європи, 1997 - перейти до змісту підручника

4. Конституційний суд

Це спеціалізований орган конституційного контролю, який раніше був невідомий болгарському конституційного (державного) права. Статус даного органу регулюють глава восьма (ст. 147 - 152) Конституції і Закон про Конституційний суд 1991 р. У Конституції не зазначено, до якої з гілок влади він ставиться, а глава, регулююча його правовий статус, слід за главою про місцеве самоврядування. Рішенням від 16 грудня 1993 р. Конституційний суд вказав, що він не є судовим органом і стоїть поза трьох гілок влади. Таке розуміння місця Конституційного суду характерно для країн з романської системою права (наприклад, Італії, Іспанії).
Компетенція. Повноваження Конституційного суду досить обширні, вони не можуть бути розширені або звужені шляхом видання закону, тобто для зміни компетенції даного органу необхідно внесення змін до Конституції. Конституційний суд здійснює такі повноваження:
дає обов'язкове тлумачення Конституції;
виносить рішення за позовами про встановлення протиконституційним законів та інших актів Народних зборів, а також актів Президента;
дозволяє суперечки компетенції між Народними Зборами, Президентом і Радою міністрів, а також між органами місцевого самоврядування та центральними виконавчими органами;
виносить рішення про відповідність укладених Республікою Болгарією міжнародних договорів Конституції до їх ратифікації, а також про відповідність законів загальновизнаним нормам міжнародного права та міжнародних договорів, за якими Болгарія є стороною;
виносить рішення по спорах про конституційність політичних партій і об'єднань;
виносить рішення по спорах про законність виборів Президента і Віце-президента, а також народних представників;
виносить рішення за звинуваченнями, висунутими Народними зборами проти Президента та Віце-президента.
Формування і склад. Конституційний суд складається з 12 суддів, з яких 1/3 обирається Народними зборами, 1/3 призначається Президентом і 1/3 обирається на загальних зборах суддів Верховного касаційного суду та Верховного адміністративного суду. Термін дії мандата суддів Конституційного суду дев'ять років. Склад Конституційного суду оновлюється кожні три роки від кожної квоти.
На посади суддів Конституційного суду обираються юристи з високими професійними і моральними якостями і з юридичним стажем не менше 15 років. Положення члена Конституційного суду несумісне з представницьким мандатом, державною чи громадською посадою, з членством у політичних партіях чи профспілках або з здійсненням вільної, торговельної або іншою оплачуваною професійної діяльності. Не допускається повторне обрання на посаду члена Конституційного суду. Члени Конституційного суду користуються імунітетом народних представників.
Мандат суддів припиняється у випадках закінчення терміну, відставки перед Конституційним судом, набуття чинності вироку, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі за умисний злочин, фактичної неможливості виконувати обов'язки протягом більше одного року, заняття несумісною посади або здійснення несумісною діяльності, а також смерті. У таких випадках у місячний строк на місце вибулого судді обирається інший від відповідної квоти.
Таємним голосуванням і більшістю 2/3 всіх суддів Конституційний суд може позбавити свого члена імунітету або встановити фактичну неможливість виконання ним обов'язків.
Процедура. Конституційний суд розглядає справи за ініціативою не менше 1/5 народних представників, Президента, Ради міністрів, Верховного касаційного суду, Верховного адміністративного суду та Головного прокурора, а по спорах про компетенції між органами місцевого самоврядування та центральними виконавчими органами - і з ініціативи общинних рад. Верховний касаційний суд і Верховний адміністративний суд, встановивши невідповідність між законом і Конституцією, припиняють виробництво у справі і вносять питання до Конституційного суду.
Позови заявляються в письмовій формі з викладенням мотивувань і додатком доказів. Засідання проводяться без участі зацікавлених сторін, за винятком випадків, коли суд вирішить інакше.
Рішення Конституційного суду приймає більшістю голосів всіх суддів, причому закон забороняє суддям утримуватися від голосування. У 15-денний термін за їх прийнятті рішення підлягають оприлюдненню у «Диржавен вісник», після чого вони через три дні набувають чинності.
Акт, оголошений протиконституційним, не застосовується з дня вступу рішення в силу. Частина закону, що не оголошена неконституційною, зберігає свою дію.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Конституційний суд "
 1. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  конституційне (державне) право»? 2. Чим конституційне право відрізняється за своїм предмету і методу від інших галузей права? 3. Як будується система конституційного права? 4. Які характер і особливості конституційно-правових відносин? 5. У чому специфіка джерел конституційного права? 6. Чим обумовлена і в чому проявляється провідна роль конституційного права в правовій
 2. Контрольні запитання до розділу 1
  конституційне право ". 2. Конституційне право як галузь національного права. 3. Поняття конституційно-правових відносин, їх види. 4. Суб'єкти конституційно-правових відносин. 5. Основні джерела конституційного права зарубіжних країн. 6. Основні тенденції розвитку конституційного
 3. Контрольні запитання до розділу 8
  конституційного контролю. 10. Основні моделі конституційного правосуддя. 11. Процедури формування складу конституційних судів. 12. Форми здійснення контролю за конституційністю
 4. Конституційний закон
  конституційного закону (теоретичні аспекти): Автореф. дис. канд. юрид. наук. - Алма-Ата: 1991. Миронов О.О., Шафір М.А. Конституція РСР і конституційні закони / / Державно-правові проблеми реалізації Радянської Конституції: межвуз. СБ науч. тр. - Свердловськ: 1987. Морозова Л.А. Конституційні закони в радянській правовій системі / / Рад. держава і право. - 1982. N 10. Стовповая Н.В. Про
 5. § 4. Проголошення рішення Конституційного Суду
  Рішення Конституційного Суду проголошуються в його засіданні у строки, встановлені Конституційним Судом відповідно до цього законом, вони є остаточними оскарженню і опротестування не підлягають. Конституційний Суд має право після оголошення рішення виправити допущені в ньому неточності в найменуваннях і позначеннях, описки, лічильні та інші помилки редакційного характеру.
 6. Г.А. Василевич. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВОСУДДЯ НА ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ, 2003
  конституційних норм. Основна увага приділена конституційного правосуддя як основного засобу захисту конституційних прав і свобод громадян. Аналізується діяльність Конституційного Суду Республіки Білорусь щодо захисту особистих, політичних, економічних, соціальних прав та
 7. Контрольні запитання до розділу 15
  конституційного ладу постсоціалістичних держав. 3. Особливості конституційного закріплення прав і свобод особистості. 4. Питання конституційної економіки в постсоціалістичних державах. 5. Конституційні засоби забезпечення дії та захисту конституцій. 6. Форми правління в постсоціалістичних державах. 7. Інститут президентської влади. 8. Правовий статус
 8. Контрольні питання до розділу 13
  конституційна економіка ". 2. Основні риси конституційної регламентації власності. 3. Регламентація в конституціях питань оподаткування. 4. Вимоги, що пред'являються конституціями до бюджету. 5. Особливості конституційно-правового статусу центральних банків. 6. Критерії незалежності центральних банків. 7. Механізми економічної інтеграції у федеративних
 9. Додаток Бібліографія з питань Конституції
  конституційність Конституції та статути суб'єктів Російської Федерації (загальні питання, окремі
 10. ЛІТЕРАТУРА
  конституційного права. М.: Изд-во БЕК, 1998. Конституційне право: Підручник для студентів юрид. вузів і факультетів / Відп. ред. проф. В.В. Лазарєв. М.: Изд -во БЕК, 1998. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник для вузів / Під ред. чл.-кор. РАН М.В. Баглая, проф. Ю.І. Лейбо, проф. Л.М. Ентіна. М.: Норма , 1999. Михальова Н.А. Конституційне право зарубіжних країн СНД: Підручник. М.: МАУП,
 11. § 5. Опублікування рішення
  сударственним органам і посадовим особам. Рішення Конституційного Суду у формі запиту, вимоги, а також з питань процедурного характеру публікуються в порядку, встановленому Конституційним Судом. Відповідно до Декрету Президента Республіки Білорусь від 10 грудня 1998 р. № 22, якою затверджено Положення про офіційне опублікування і набрання чинності правових актів Республіки
 12. Глава Основні віхи конституційного розвитку Росії
  конституційний розвиток Росії, треба враховувати все вищесказане. І конкретно важливий ще один момент: не можна зводити конституційний розвиток в нашій країні лише до появи актів, формально іменованих конституціями. Слід враховувати сукупності актів конституційного рівня і значення: виходячи зі сказаного вище, - вони разом представляли образ конституції для свого етапу. З урахуванням цього можна
 13. Конституційне регулювання
  конституційного регулювання / / Журнал російського права. - 1997. N 2. Коментар до Конституції Російської Федерації. - М.: БЕК. 1994. Коментар до Конституції Російської Федерації. - М.: Фонд "Правова культура". 1996. Кузнєцов І.М. Про способи конституційного регулювання суспільних відносин в соціалістичних країнах / / Праці ВНДІ радянського законодавства: т. 6. - М.: 1976. Ломовский
 14. Висновок
  сударства, все більше наближаючи її до стандартів, які склалися в країнах з давніми демократичними традиціями, стверджуючи принципи правової держави. При цьому слід зазначити величезну увагу нашої держави до потреб громадян. Воно проводить з урахуванням наявних матеріальних ресурсів активну соціальну політику. Хоча поза увагою в даній книзі виявилися багато важливі рішення
 15. 25.2.7. Звернення до Конституційного Суду Російської Федерації
  конституційного закону «Про Конституційний Суд Російської Федерації» громадяни та їх об'єднання має право звернутися до КС РФ зі скаргою про визнання неконституційним закону або окремих його положень, якщо: а) цим законом порушені їхні права і свободи, б) цей закон застосований або підлягає застосуванню в конкретній справі. Таким чином, платник податків, який вважає свої права порушеними тим чи
 16. § 1. Види рішень Конституційного Суду Республіки Білорусь
  конституційності нормативних актів, про тлумачення раніше прийнятих висновків, про їх перегляд. Про початок провадження у справі Конституційним Судом приймається рішення. Послання Конституційного Суду про стан конституційної законності приймається також шляхом рішення. Поряд з ними як особливий вид рішень можуть прийматися запити і вимоги до державних органів, посадових осіб, які
 17. Стаття Цілісність і стійкість конституційного ладу
  конституційного ладу Російської Федерації. (2) Інші положення Конституції Російської Федерації не можуть суперечити основам конституційного ладу Російської Федерації. (3) Зміна положень цього розділу Конституції здійснюється референдумом Російської Федерації - всенародним
 18. Введення
  конституційного контролю за відповідністю Основному Закону країни нормативних правових актів. Конституційний Суд Республіки Білорусь покликаний захищати правові цінності, забезпечувати верховенство Конституції в ім'я головної мети, для якої створюється держава, служити людям, затверджувати їх права, свободи, а коли це необхідно, то і сприяти належному виконанню покладених
 19. 2. Державні органи
  ВАС РФ, Вищий Арбітражний Суд РФ - Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації; ЗС РФ, Верховний Суд РФ - Верховний Суд Російської Федерації; Конституційний Суд, Конституційний Суд РФ - Конституційний Суд Російської Федерації; Мінфін - Міністерство фінансів; МЕРТ - Міністерство економічного розвитку і торгівлі; Уряд РФ - Уряд Російської Федерації; Президент РФ -
© 2014-2022  yport.inf.ua