Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн Том 3 Особлива частина. Країни Європи, 1997 - перейти до змісту підручника

5. Рахункова палата

Згідно ч. 1 ст. 91 Конституції, Народні збори обирає Рахункову палату, яка здійснює контроль за виконанням бюджету.
Закон про Рахункову палату 1995 р. (з наступними змінами) встановив, що Рахункова палата при здійсненні своєї діяльності незалежна від виконавчої влади.
Рахункова палата здійснює перевірку:
відповідності закону та доцільності виконання державного бюджету, бюджетів громад та інших бюджетів, прийнятих Народним зборами;
використання бюджетних коштів, що надаються особам, що здійснюють господарську та негосподарську діяльність,
поточних звітів за бюджетними парафіям і видатках, звітів касового виконання, складання та подання квартальних і річних бухгалтерських звітів по виконанню вищезазначених бюджетів;
виконання позабюджетних кошторисів;
звітів за бюджетними видатками Болгарського народного банку разом з належними пояснювальними документами; взаємин Болгарського народного банку з державним бюджетом;
умов виникнення та обслуговування державного боргу та використання боргових інструментів в управлінні економікою;
приходів і витрат юридичних осіб з некомерційними цілями і фондів, утворених з бюджетних коштів або гарантованих державою;
надходжень від приватизації за відповідними фондами, їх розподілу та використання.
Рахункова палата може здійснювати й інші перевірки. Об'єктами перевірок служать всі організації, які утримуються на кошти бюджету або отримують їх з нього, в тому числі органи безпеки і спецслужби, тому посадові особи органів не можуть посилатися на державну, службову або комерційну таємницю.
Рахункова палата - юридична особа на бюджетному фінансуванні. Вона складається з голови і 10 членів, які обираються і звільняються з посади Народними зборами. Порядок формування Рахункової палати наступний. Народні збори обирає голову, який у місячний строк пропонує кандидатури членів Рахункової палати. До складу Рахункової палати можуть входити лише болгарські громадяни, що не мають іншого громадянства; обмежень за віком немає, але є інші обмеження, наприклад, необхідно вищу економічну або юридичну освіту і стаж роботи за фахом не менше 10 років, а для голови-не менше 15 років.
Термін повноважень членів Рахункової палати - дев'ять років; стосовно голови встановлюється, що він не може бути переобраний.
Рахункова палата створює обласні територіальні Підрозділи, якими керують директора.
У разі виявлення при перевірках дій, які створюють небезпеку завдання збитків державному майну або незаконного використання бюджетних коштів, голова Рахункової палати видає розпорядження про їх призупинення і направляє документи до Ради міністрів, який і виносить остаточне рішення. Всі особи, яким Рахункова палата пропонує прийняти будь-які заходи, повинні відреагувати відповідним чином в місячний термін, в іншому випадку голова Рахункової палати вносить в Раду міністрів і Народні збори пропозицію про прийняття остаточного рішення з даного питання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Рахункова палата "
 1. Державна рахункова палата
  рахункова палата - це фінансово-господарський контрольний орган Державного господарства. У цих рамках Палата перевіряє обгрунтованість акредитуючої Урядом проекту державного бюджету, необхідність і доцільність державних витрат, контрассигнует договори, які стосуються отримання бюджетних кредитів, здійснює попередній нагляд за законністю використання
 2. Стаття 167.1. Бюджетні повноваження Рахункової па-лати Російської Федерації
  палата Російської Федерації має бюджетними повноваженнями, встановленими Федеральним законом "Про Рахункову палату Російської Федерації" та цим
 3. 37. Які основні контрольні інститути та органи Європейського Союзу?
  Рахункова палата * (78) створена в 1977 р. як єдиного органу фінансового контролю Європейських співтовариств. У 1992 р. поправками Договору про Європейський Союз її статус був підвищений: Рахункова палата була визнана в якості п'ятого інституту Союзу поряд з Європарламентом, Радою, Комісією та Судом. "Рахункова палата забезпечує контроль за рахунками" (ст. 246 Договору про Європейське співтовариство) і з
 4. 25. Рахункова палата Російської Федерації - орган державного фінансового контролю.
  Рахункової палати (призначається на посаду Держ. Думою за поданням Президента РФ); заступники голови (призначаються Радою Федерації за поданням Президента РФ); аудитори рахункової палати; апарат рахункової палати Система: Федеральні збори Рф => Рахункова палата Сфера деят-ти: - осущ-ня гос-ного фінансового контролю за виконанням федерального бюджету Повноваження:
 5. 6. Лічильний суд
  палатам Парламенту. Відповідно до ч. 2 ст. 103 Лічильний суд здійснює юрисдикцію з питань публічної бухгалтерської звітності та з деяких інших питань. Лічильний суд існує в Італії з моменту об'єднання країни. Його правовий статус регулюється Законом 1934 р., що містить єдиний текст Закону про устрій Рахункового суду, з подальшими змінами. Відповідно до закону, Лічильний суд
 6. Стаття 449. Затримання
  палати Російської Федерації, його заступник і аудитор Рахункової палати Російської Федерації, Уповноважений з прав людини в Російській Федерації, Президент Російської Федерації, що припинив виконання своїх повноважень, затримані за підозрою в скоєнні злочину в порядку, встановленому статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків затримання на місці злочину, повинні
 7. Стаття 264.9. Зовнішня перевірка річного звіту про виконання федерального бюджету
  палатою Російської Федерації. 2. Головні адміністратори коштів федерального бюджету не пізніше 1 квітня поточного фінансового року представляють річну бюджетну звітність в Рахункову палату Російської Федерації для зовнішньої перевірки. Результати зовнішньої перевірки річної бюджетної звітності головних адміністраторів коштів федерального бюджету оформляються-ються висновками по кожному головному
 8. 54. Звітна стадія бюджетного процесу (основи складання, зовнішньої перевірки, розгляду і затвердження бюджетної звітності).
  Палату РФ звіт про виконання федерального бюджету за звітний фінансовий рік у формі федерального закону. Одночасно із звітом про виконання федерального бюджету за звітний фінансовий рік до Державної Думи вносяться звіти про виконання бюджетів федеральних цільових бюджетних фондів. Звіт про виконання федерального бюдеюета повинен бути складений відповідно до структури та бюджетної
 9. Стаття 157. Бюджетні повноваження органів дер-жавного і муніципального фінансового контролю
  палата Російської Федерації, Федеральна служба фінансово-бюджетного нагляду мають право проводити перевірки бюд-жетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів - одержувачів міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету. Контрольний орган, створений законодавчим (представницьким) органом суб'єкта Російської Федерації, фінансовий орган суб'єкта Російської Федерації і (або) інший орган,
 10. Глава XX Фінанси і бюджет
  рахункової палати РФ. (3) Верховна Рада РФ може прийняти, змінити або відхилити статті бюджету, але не має права збільшити загальний розмір бюджетних витрат без узгодження з президентом РФ. (4) Президент РФ може повернути для повторного розгляду окремі статті бюджету, не відхиляючи проект бюджету в цілому. У цьому випадку Верховна Рада РФ розглядає відхилені статті бюджету повторно в
 11. 6. Лічильний суд
  рахункових судів. Будучи органом наступного контролю (попередній здійснюється самими міністерствами), Лічильний суд перевіряє правильність звітності державних бухгалтерів. Їхні звіти надходять від старших скарбників департаментів. Лічильний суд вправі звертати увагу міністрів і компетентних адміністративних властей на недоліки, направляючи їм свої зауваження, пропозиції про реформи,
 12. Стаття 264.11. Розгляд та затвердження річного-го звіту про виконання федерального бюджету Державним про-кої Думою
  палати Російської Федерації про укладення Рахункової палати Російської Федерації на річний от-чет про виконання федерального бюджету. За пропозицією Голови Державної Думи або за власною ініціативою Генеральний прокурор Російської Феде-рації, Голова Конституційного Суду Російської Федерації, Голова Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації, Голова Верховного
© 2014-2022  yport.inf.ua