Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн Том 3 Особлива частина. Країни Європи, 1997 - перейти до змісту підручника

4. Контроль центру та адміністративний нагляд

Контроль за діяльністю органів областей, провінцій і комун здійснюється юридичними методами.
Відносно областей існують три види контролю.
По-перше, в кожну область призначається комісар Уряду. Кожен закон, схвалений обласною радою, направляється комісару, який візує його протягом 30 днів, якщо не виникає заперечень з боку Уряду. У цей термін Уряд повертає закон до обласної ради, якщо вважає, що закон виходить за рамки компетенції області або суперечить національним інтересам або інтересам інших областей. Обласна рада змінює закон відповідно до зауважень, а може знову схвалити закон, але вже абсолютною більшістю свого складу. В останньому випадку Уряд може протягом 15 днів по його повідомленні про це порушити питання про законність обласного акта перед Конституційним судом або про протиріччя цього акту зазначеним інтересам - перед палатами Парламенту. Таким чином, закон може бути оскаржений центральною владою як з юридичних, так і з політичних підстав.
По-друге, Конституція (ст. 126) і Закон 1953 встановлюють випадки, при яких обласна рада може бути розпущена. Такими є вчинення дій, що порушують Конституцію або представляють собою серйозні порушення законів, або відмова ради виконати вимогу Уряду про зміщення джунти або її голови, які вчинили аналогічні дії або порушення. Рада може бути також розпущено в разі, якщо внаслідок відставок або неможливості сформувати більшість він не в змозі функціонувати. Розпуск може мати місце також з міркувань національної безпеки.
Пропозиція про розпуск вноситься Радою міністрів після отримання висновку змішаної комісії обох парламентських палат по обласним питань. Президент республіки постановляє про розпуск мотивованим декретом, яким призначається комісія з трьох громадян, які мають право бути обраними до обласної ради. Комісія призначає нові вибори в тримісячний термін і займається звичайною адміністративною діяльністю, що входить у компетенцію джунти. Вона вживає термінових заходів, які подаються на затвердження новообраної обласної ради.
По-третє, комісія на чолі з комісаром Уряду здійснює попередній контроль за законністю або по суті за адміністративними актами області. У певних випадках акт повертається з мотивуванням до обласної ради для повторного розгляду.
Контроль за органами самоврядування провінцій, комун та іншими органами місцевої влади здійснюється у формі перевірки адміністративних актів цих органів, до яких також прирівняні й статути відповідних одиниць. На такий контроль вказує ст. 130 Конституції, яка передбачає, що цей контроль здійснюється в децентралізованій формі обласним органом, засновує законом республіки. Це обласний комітет контролю. При виявленні порушення закону ставиться вимога повторного розгляду акта видав органом. Закон 1990 скасував контроль за своєчасністю видання актів, а контроль за законністю обмежив невеликим числом актів, передбачивши за обласними органами можливість видання актів ориентирующего характеру. Обласна закон може регламентувати другорядні аспекти контролю: введення секцій в комітеті контролю, проблеми його діяльності, забезпечення її гласності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Контроль центру та адміністративний нагляд "
 1. Стаття 60.19. Технічні засоби нагляду і кон-тролю
  контролю для попередження злочинів, порушень порядку та умов відбування примусових робіт і для отримання необхідної інформації про поведінку засуджених до примусових робіт. 2. Адміністрація виправного центру зобов'язана під розписку повідомляти засуджених до примусових робіт про застосування розміру-ванні технічних засобів нагляду і контролю. 3. Перелік технічних засобів нагляду і
 2. Стаття 60.18. Нагляд за засудженими до примусових-ним роботам і заходи з попередження порушень порядку та умов відбування примусових робіт
  контролі за поведінкою засуджених у виправному центрі і за місцем роботи, а також в інших місцях їх перебування. Порядок здійснення нагляду визначається органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері виконання кримінальних наказа-ний. 2. У разі, якщо поведінка засудженого до
 3. Стаття 23.23. Органи, що здійснюють федеральний державний контроль і нагляд за використанням та охороною водних об'єктів
  контроль і нагляд за використанням та охороною водних об'єктів, розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 2 статті 7.2 (в частині знищення або пошкодження спостережних режимних створів на водних об'єктах, що підлягають федеральному державному контролю і нагляду (за винятком підземних водних об'єктів), спеціальних інформаційних знаків, що визначають
 4. Стаття 23.23.1. Органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, що здійснюють регіональний державний контроль і нагляд за використанням та охороною водних об'єктів
  контроль і нагляд за використанням та охороною водних об'єктів, розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 2 статті 7.2 (в частині знищення або пошкодження свердловин державної опорної спостережної мережі , спостережних режимних створів на водних об'єктах, за винятком водних об'єктів, що підлягають федеральному державному контролю і нагляду,
 5. Стаття 19.6.1. Недотримання посадовими особами органів державного контролю (нагляду) вимог законодавства про державний контроль (нагляд)
  контролю (нагляду), вимог законодавства про державний контроль (нагляд), що виразилося у проведенні перевірки за відсутності підстав для її проведення, порушення строків проведення перевірки, відсутності погодження позапланової виїзної перевірки з органами прокуратури, проведенні перевірки без розпорядження (наказу) керівника або заступника керівника органу державного
 6. Стаття 23.52. Органи, що здійснюють державний контроль і нагляд за дотриманням обов'язкових вимог до продукції та державний метрологічний нагляд
  контроль і нагляд за дотриманням обов'язкових вимог до продукції та державний метрологічний нагляд, розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 19.19 цього Кодексу. (в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 237-ФЗ) 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1)
 7. Стаття 83. Технічні засоби нагляду і контролю
  контролю для попередження втеч та інших злочинів, порушень встановленого порядку відбування покарання і в цілях отримання необхідної інформації про поведінку засуджених. 2. Адміністрація виправних установ зобов'язана під розписку повідомляти засуджених про застосування зазначених засобів нагляду і контролю. 3. Перелік технічних засобів нагляду і контролю та порядок їх використання
 8. Стаття 23.7. Органи, які здійснюють функції по контролю і нагляду у фінансово-бюджетній сфері
  контролю і нагляду у фінансово-бюджетній сфері, розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 15.14 - 15.16 цього Кодексу, в відношенні одержувачів коштів федерального бюджету та одержувачів коштів бюджетів державних позабюджетних фондів. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органу, зазначеного у частині 1 цієї статті,
 9. Стаття 23.73. Орган, який здійснює контроль і нагляд у сфері кредитної кооперації
  контролю і нагляду у сфері кредитної кооперації, розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами 1 - 3 статті 15.27 (в межах своїх повноважень) цього Кодексу. (в ред. Федерального закону від 08.11 .2011 N 308-ФЗ) 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органу, зазначеного у частині 1 цієї статті, має право: 1) керівник
 10. Стаття 51. Судовий контроль і нагляд
  контроль і нагляд за діяльністю поліції здійснюються в процесі розгляду і вирішення кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення, направлених до суду співробітниками поліції, а одно при розгляді та вирішенні скарг на дії (рішення , бездіяльність) посадових осіб (органів) поліції. 2. Див також коментар до ст. 53 цього Федерального
 11. Стаття 23.72. Орган, який здійснює контроль і нагляд у сфері страхової діяльності
  контролю і нагляду у сфері страхової діяльності (страхової справи), розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами 1 - 3 статті 15.27 (в межах своїх повноважень) цього Кодексу. (В ред. Федерального закону від 08.11.2011 N 308-ФЗ) 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органу, зазначеного у частині 1 цієї статті, має право:
 12. Стаття 23.58. Органи, що здійснюють державний геодезичний нагляд, а також державний контроль в області найменувань географічних об'єктів
  контроль в області найменувань географічних об'єктів, розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами 3 та 4 статті 7.2 (про знищення та про пошкодженні пунктів державних геодезичних мереж, неповідомлення про їх знищення чи пошкодження, а також про відмову в наданні можливості під'їзду (підходу) до них), статтями 7.25, 7.26, 19.10 справжнього
© 2014-2022  yport.inf.ua