Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн Том 3 Особлива частина. Країни Європи, 1997 - перейти до змісту підручника

3. Місцеве самоврядування

Згаданий Закон 1990 р. трохи розширив повноваження провінцій і комун, надавши їм право розробляти і змінювати власні статути. Ці статути повинні, однак, бути уніфікованими відповідно до приписів зазначеного національного закону: провінції і комуни в обов'язковому порядку повинні мати такі органи: рада, джунту як виконавчий орган влади, главу виконавчої влади - мера в комунах і голови в провінціях. Вище (див. п. 3 § 4) говорилося, що національний закон визначає і порядок обрання органів місцевого самоврядування та що Закон 1993 т. поширив систему виборів за мажоритарною виборчою системою на комуни з чисельністю населення менше 15 тис. жителів, ввівши також прямі вибори мерів у комунах і голів в провінціях. Ця новела повинна зруйнувати існувало раніше співвідношення сил і впливу політичних партій, породжує колишньої пропорційної системою, і сприяти гуртування сил навколо кандидатур на посади голів адміністрації. Водночас обрання мерів та голів незалежно від представницьких органів комун і провінцій має сприяти посиленню ролі та незалежності перших по відношенню до других.
Таким чином, в кожній провінції і комуні обирається свій рада, яка, в свою чергу, обирає зі свого складу виконавчий орган - джунту; її голова (у комуні - мер) обирається громадянами безпосередньо.
Мери комун здійснюють також функції представників держави.
У метрополітенскіх зонах діють метрополитенский рада, метрополітенськой джунта і метрополитенский синдик, який головує і в раді, і в джунту.
Закон 1990 наказав статутам провінцій і комун значні елементи безпосередньої демократії - референдум консультативного характеру виключно за місцевими нроблемам цих одиниць; право подачі петицій з боку громадян або їх асоціацій, а також внесення пропозицій (наприклад, стосуються актів місцевих колективів), щодо яких відповідні ради повинні висловлюватися. Крім того, названий закон заснував деякі консультативно органи при радах відповідних територіальних одиниць - колегіальні органи, що включають представників різних груп інтересів, що часто мають організований характер (профспілки, патронатні організації), надавши їм консультативні можливості при прийнятті рішень радами (ст. 6).
Цей же закон ввів до статутів областей, провінцій і комун право громадян на доступ до всіх адміністративних документів (не тільки зацікавлених осіб, а й громадян, яких ці документи стосуються), а також обов'язкову норму про заснування інституту омбудсмана - цивільного захисника (difensore civico); тепер така посадова особа є у всіх політико-територіальних одиницях Італії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Місцеве самоврядування "
 1. Стаття Місцеве самоврядування
  місцеве самоврядування, забезпечують його самостійність. Органи місцевого самоврядування не входять в систему державної
 2. § 5. Державний контроль за здійсненням органами місцевого самоврядування окремих державних повноважень.
  Місцевого самоврядування окремих державних повноважень, а також за використанням наданих на ці цілі матеріальних ресурсів та фінансових коштів. Органи місцевого самоврядування та посадові особи місцевого самоврядування зобов'язані надавати уповноваженим державним органам документи, пов'язані із здійсненням окремих державних повноважень. У разі виявлення
 3. § 2. Система муніципального права
  місцевого самоврядування. 2. Поняття, основні принципи місцевого самоврядування, форми безпосередньої демократії, органи місцевого самоврядування. 3. Основи місцевого самоврядування, що включають правові, територіальні та фінансово-економічну основи. 4. Питання місцевого значення та повноваження органів місцевого самоврядування щодо їх вирішення, що включають: поняття і форми реалізації повноважень
 4. Контрольні питання до розділу 14
  місцевого самоврядування та його органів. Роль місцевого самоврядування в механізмі держави. 2. Основні риси адміністративно-територіального устрою зарубіжних країн. 3. Система органів самоврядування на місцях (США, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія, Японія). 4. Основні функції і повноваження муніципальних органів, фінансування їх діяльності. 5. Порядок формування та
 5. Глава 16. ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  місцевого самоврядування становлять знаходиться в муніципальній власності майно, кошти місцевих бюджетів, а також майнові права муніципальних утворень. У широкому сенсі таку основу становить місцева економіка в цілому, включаючи діяльність господарюючих суб'єктів, які не знаходяться в муніципальній власності. Місцеве самоврядування спирається також на економічну підтримку
 6. Глава 10. ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  місцеве самоврядування повинне володіти відповідною економічною основою. Економічну основу місцевого самоврядування становлять знаходиться в муніципальній власності майно, кошти місцевих бюджетів, а також майнові права муніципальних утворень. Згідно ч. 2 ст. 8 Конституції Російської Федерації муніципальна власність визнається і захищається нарівні з приватною,
 7. Пешине Н.Л.. Державна влада і місцеве самоврядування в Росії: проблеми розвитку конституційно-правової моделі, 2007
  місцевого самоврядування в даний час придбала першорядне значення. Як справедливо зазначив Президент Російської Федерації, однією з суттєвих причин нерозвиненості місцевого самоврядування в Російській Федерації є "нечіткість у розмежуванні повноважень з регіональними органами влади, а також невизначеність, за що саме мають відповідати державні органи, а за що -
 8. Глава 8. Місцеве самоврядування
  місцевого самоврядування допускається тільки за згодою населення відповідних територіальних спільнот, що визначається шляхом референдуму. Для здійснення місцевого самоврядування з урахуванням національного та етнічного складу населення можуть створюватися національні райони та інші національно -територіальні утворення. Національно-територіальні одиниці утворюються на підставі федерального
 9. Глава 8. Місцеве самоврядування
  місцевого значення, володіння, користування і розпорядження муніципальної власністю. Місцеве самоврядування здійснюється громадянами через різні форми прямого волевиявлення (референдуми, збори, сходи), через виборні та інші органи місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування здійснюється в містах, районах, селищах, селах та інших територіальних одиницях (у тому числі
 10. Ігнатюк Наталія Олександрівна, Павлушкін Олексій Володимирович. МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРАВО. Навчальний посібник., 2007
  місцевого самоврядування в Російській Федерації "N 131-ФЗ, прийнятого 6 жовтня 2003 (станом на 1 листопада 2006). Описано повноваження органів місцевого самоврядування з питань місцевого значення та виконання цими органами окремих державних повноважень, містяться рекомендації про тлумачення норм і положень про повноваження органів місцевого самоврядування, а також рекомендована
 11. § 1. Види відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування
  місцевого самоврядування в Російській Федерації "значно посилено контроль за виконанням органами місцевого самоврядування повноважень щодо вирішення питань місцевого значення та відповідальність цих органів за їх невиконання. Юридична відповідальність поділяється на види в чому по галузевою ознакою. У теорії держави і права традиційного виділяють такі види юридичної
 12. § 1. Форми і принципи безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення в його здійсненні.
  місцевого самоврядування та участі населення в його здійсненні є: місцевий референдум; вибори депутатів, членів виборного органу місцевого самоврядування, виборних посадових осіб місцевого самоврядування; голосування з відкликання депутатів, членів виборного органу місцевого самоврядування, виборних посадових осіб місцевого самоврядування; голосування з питань зміни кордонів
 13. Глава XIX Основи місцевого самоврядування
  місцевого самоврядування. (2) Місцеве самоврядування здійснюється територіальними спільнотами через утворені ними місцеві представницькі органи (ради), місцеву адміністрацію, інші їх органи, місцеві референдуми, збори і сходи громадян, інші форми безпосередньої демократії. (3) Місцеве самоврядування здійснюється в межах територіальних одиниць, на які поділяються суб'єкти
 14. Стаття 16. Відшкодування збитків, заподіяних державними органами та органами місцевого самоврядування
  місцевого самоврядування або посадових осіб цих органів, у тому числі видання не відповідному закону чи іншому правовому акту акта державного органу або органу місцевого самоврядування, підлягають відшкодуванню Російською Федерацією, відповідним суб'єктом Російської Федерації чи муніципальній
 15. Стаття 11. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі земельних відносин
  місцевого самоврядування в галузі земельних відносин належать резервування земель, вилучення, у тому числі шляхом викупу, земельних ділянок для муніципальних потреб, встановлення з урахуванням вимог законодавства Російської Федерації правил землекористування і забудови територій міських і сільських поселень, територій інших муніципальних утворень, розробка та реалізація місцевих
 16. § 3. Органи місцевого самоврядування як юридичні особи
  місцевої адміністрації, інші посадові особи місцевого самоврядування відповідно до статуту муніципального освіти. Органи місцевого самоврядування, які відповідно до Федерального закону "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" і статутом муніципального освіти наділяються правами юридичної особи, є муніципальними установами,
 17. § 1. Адміністрація муніципального освіти в системі органів місцевого самоврядування
  місцевого самоврядування, наділений статутом муніципального освіти виконавчо-розпорядчими повноваженнями щодо вирішення питань місцевого значення та повноваженнями для здійснення окремих державних повноважень, переданих органам місцевого самоврядування федеральними та регіональними законами. Місцевої адміністрацією керує голова місцевої адміністрації на засадах єдиноначальності.
 18. Е.А. Уткін, А.Ф. Денисов. Державне та муніципальне управління, 2001
  місцевого самоврядування в Росії і за кордоном, дається характеристика органів місцевого самоврядування та муніципальних утворень, розглядаються питання формування і використання місцевих фінансів, бюджетів, вдосконалення роботи органів місцевого самоврядування, оптимізації функціонування муніципального господарства та інші проблеми муніципального управління. Посібник підготовлено
 19. 8.2. Поняття і види органів місцевого самоврядування
  місцевого самоврядування - обирається безпосередньо населенням і (або) утворені представницьким органом муніципального освіти орган, наділений власними повноваженнями у вирішенні питань місцевого значення. Структура органу місцевого самоврядування: - представницький орган місцевого самоврядування; - голова муніципального освіти; - місцева адміністрація
© 2014-2022  yport.inf.ua