Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. СУХАНОВ. Цивільне право: У 4 т. Том 2: Речове право. Спадкове право. Виключні права. Особисті немайнові права: Підручник., 2008 - перейти до змісту підручника

4. Спадкування виморочність майна

У ряді випадків, передбачених законом, майно померлого вважається відумерлою і переходить в порядку спадкування за законом у власність Російської Федерації (п. 2 ст. 1151 ЦК). Вичерпний перелік таких випадків наведений в п. 1 ст. 1151 ЦК:
1) спадкоємці як за законом, так і за заповітом відсутні;
2) ніхто із спадкоємців не має права успадковувати;
3) всі спадкоємці усунені від спадкування;
4) ніхто із спадкоємців не прийняв спадщини;
5) всі спадкоємці відмовилися від спадщини, і при цьому ніхто з них не вказав, що відмовляється на користь іншого спадкоємця.
У літературі абсолютно справедливо звертається увага на те, що Російська Федерація і більшість інших країн континентальної системи права (наприклад, Німеччина, Італія, Іспанія) розглядають перехід до держави відумерлого майна саме як успадкування (1). Тому право власності держави на відповідне майно тут є похідним від права власності померлого громадянина.
---
(1) Див: Коментар до частини третьої Цивільного кодексу Російської Федерації / Під ред. А.Л. Маковського, Е.А. Суханова. С. 197 - 198 (автор коментаря до ст. 1151 - А.А. Рубанов).
Інша картина складається в тих державах, де виморочное майно є одним з видів майна, що не має власника. Держава, володіючи суверенітетом над тією територією, де знаходиться майно, набуває його шляхом окупації, тобто за первісним підставі (як приклад можна навести Францію). Досить схожим є обгрунтування права держави на відумерле майно в країнах англосаксонської системи права (1).
---
(1) Там же; Цивільне та торгове право капіталістичних держав. Частина II / Відп. ред. Р.Л. Наришкіна. М., 1984. С. 294.
Порядок успадкування та обліку відумерлого майна, а також порядок передачі його у власність суб'єкта Російської Федерації або у власність муніципальних утворень визначається, як випливає з п. 3 ст. 1151 ЦК, відповідним законом.
Додаткова література
Антимонов Б.С., Граве К.А. Радянське спадкове право. М., 1955.
Гордон М.В. Спадкування за законом і за заповітом. М., 1967.
Никитюк П.С. Спадкове право і спадковий процес. Кишинів, 1973.
Коментар до частини третьої Цивільного кодексу Російської Федерації / Під ред. А.Л. Маковського, Е.А. Суханова. М., 2002.
Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини третьої (постатейний) / Відп. ред. Н.І. Маришева, К.Б. Ярошенко. М., 2004.
Серебровський В.І. Нариси радянського спадкового права / / Вибрані праці з спадкоємному і страховому праву (Серія "Класика російської цивілістики"). М., 1997.
Ейдінова Е.Б. Спадкування за законом і за заповітом. М., 1984.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Спадкування виморочність майна "
 1. § 1. Сутність і правове регулювання спадкування
  Сутність успадкування. Громадяни можуть успадковувати і заповідати майно (ст. 18 ЦК). Спадкування - перехід майна (спадщини, спадкового майна) померлої особи (спадкодавця) до іншого вказаною ним у заповіті або визначеному законом особі (спадкоємцю), при якому майно переходить у порядку універсального правонаступництва, тобто за загальним правилом в незмінному вигляді як єдине ціле
 2. § 2. Особливості спадкування за законом окремими спадкоємцями
  Спадкування за правом представлення. При спадкуванні за правом представлення частка спадкоємця за законом, який помер до відкриття спадщини або одночасно з спадкодавцем, переходить по праву представлення до його нащадкам, прямо зазначених у законі (п. 1 ст. 1146 ЦК). Інакше кажучи, спадкоємець за правом представлення як би заступає на місце свого померлого предка, який успадковував би в рамках
 3. § 1. Здійснення спадкових прав
  Прийняття спадщини. У момент відкриття спадщини виникає право на прийняття спадщини. Можливість здійснення даного суб'єктивного цивільного права залежить виключно від волі спадкоємця, який може як реалізувати його, прийнявши спадщину, так і відмовитися від спадщини. Таким чином, виникнення спадкових прав у конкретного спадкоємця пов'язане з таким юридичним фактом, як
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 5. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  --- --- У текст програми, опублікованій в цьому томі підручника раніше (у 2004, 2005, 2006 рр..), внесено зміни і доповнення, обумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин, а також в галузі електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали оновлення та
 6. 1. Умови відмови від спадщини
  Спадкоємець за законом або за заповітом має право відмовитися від спадщини. При цьому відмова може бути зроблений як на користь конкретних осіб з числа спадкоємців за заповітом або за законом (спрямований відмову), так і без вказівки тих осіб, на користь яких спадкоємець відмовляється від спадкового майна (беззастережна відмова). З цього загального правила встановлено виняток, що стосується спадкування
 7. Н
  Найменування місця походження товару - використання Н. м. п. т. VI, 31, § 6 (4) - с. 383 - 384 - поняття Н. м. п. т. VI, 31, § 6 (4) - с. 380 - 381 - реєстрація Н. м. п. т. VI, 31, § 6 (4) - с. 381 - 383 - свідоцтво на право користування Н. м. п. т. VI, 31, § 6 (4) - с. 382 - 384 Спадкоємці - призначення Н. заповідачем V, 26, § 2 (1) - с. 218 - 220 - Н. за законом V, 27, § 1
 8. 37. Відумерле майно
  Під відумерлою розуміють майно померлого громадянина в ситуації, коли немає спадкоємців ні за законом, ні за заповітом. Така ситуація може виникнути в наступних випадках: 1) спадкоємці відсутні; 2) ніхто із спадкоємців не має права успадковувати; 3) всі спадкоємці усунені від спадкування; 4) ніхто із спадкоємців не прийняв спадщини; 5) всі спадкоємці відмовилися від спадщини, і
 9. 34.5. Спадкування за законом
  У тому випадку, якщо спадкодавцем не було складено заповіту, спадкування здійснюється за законом. Спадкоємці за законом закликаються до спадкування у порядку черговості. При цьому спадкоємці кожної наступної черги спадкують, якщо немає спадкоємців попередніх черг, тобто якщо спадкоємці попередніх черг відсутні, або ніхто з них не має права успадковувати, або всі вони
 10. 34.6. Придбання спадщини
  Закон встановлює певну обов'язок для спадкоємця, без якої неможливо здійснити спадкування. Для придбання спадщини спадкоємець повинен його прийняти. Для придбання відумерлого майна прийняття спадщини не потрібно. Прийняття спадкоємцем частини спадщини означає прийняття всього належного йому спадщини, в чому б воно не полягало і де б воно не знаходилося. При
© 2014-2022  yport.inf.ua