Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Незаконні виробництво, збут або пересилання наркоти-чеських засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 2281 КК).

Безпосередній об'єкт і предмет злочини ня характеризуються так само, як і в складі злочину, передбаченню ст. 228 КК.
Об'єктивна сторона містить три альтернативно вказаний-них діяння: 1) виробництво, 2) збут; 3) пересилку наркотиче-ських засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Виробництво означає дії, спрямовані на їх серій-ве отримання з рослин, хімічних та інших речовин (наприклад, з використанням спеціального хімічного чи іншого об-ладнання, виробництво наркотичних засобів або психотроп-них речовин у пристосованому для цих цілей приміщенні, виготовлення наркотику партіями, в розфасованому вигляді).
Під збутом зазначених у законі засобів і речовин слід розуміти будь-які способи їх оплатній або безоплатній пе-редачі іншим особам (продаж, дарування, обмін, сплату боргу, дачу в борг і т.д.), а також інші способи реалізації, наприклад шляхом введення ін'єкцій. Однак треба враховувати, що введення однією особою іншій даних ін'єкцій не може визнаватися збутом, якщо цей засіб або речовина належить самому споживачу та ін'єкція вводиться на його прохання, або сумісних-але придбано цими особами для спільного споживання, чи-бо наркотичний засіб або психотропну речовину вводиться відповідно до медичних показань (п. 13 поста-ня Пленуму Верховного Суду РФ від 15 червня 2006 р. № 14).

Відповідальність за збут наркотичних засобів, психотроп-них речовин та їх аналогів за ч. 1 ст. 2281 КК настає незалежно від їх розміру.
Про умисел на збут можуть свідчити, за наявності до того підстав, їх придбання, виготовлення, переробка, зберігання, перевезення особою, самим їх не вживають, їх кіль-кість (об'єм), розміщення в зручній для збуту розфасовці або наявність відповідної домовленості з споживачами і т.п.
Дії посередника у збуті чи придбанні наркотиче-ських засобів, психотропних речовин або їх аналогів слід кваліфікувати як співучасть у збуті чи придбанні - залежно від того, в чиїх інтересах (збувальників або прид-тателя) він діє.
У тих випадках, коли передача наркотичного засобу, пси-хотропного речовини або їх аналогів здійснюється в ході перевірочної закупівлі, проведеної представниками правоохра-навчих органів відповідно до Федерального закону від
12 серпня 1995 № 144-ФЗ «Про оперативно-розшукову діяльність» 1, вчинене слід кваліфікувати за ч. 3 ст. 30 і со-відповідності частини ст. 2281 КК, оскільки в цих випадках про-виходить вилучення зазначеного засобу або речовини з незаконно-го обороту.
У разі, коли особа, маючи умисел на збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великому або особливо великому розмірі, вчинила такі дії в кілька прийомів, реалізувавши лише частина зазначених коштів або ве-вин , не утворюють названі розміри, все скоєне їм підлягає кваліфікації за ч. 3 ст. 30 КК і відповідною частиною ст. 2281 КК.
Збут інших речовин під виглядом наркотичного засобу або
психотропної речовини з метою заволодіння грошима або иму-суспільством громадян необхідно кваліфікувати як мошенніче-ство, а дії покупців при великому розмірі засоби чи речовини, що видається за наркотичний засіб, психотропну речовину або їх аналоги, - як замах на злочин, передбачений ч. 1 ст. 228 КК.
1 СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.

Пересилання - це дії, спрямовані на переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх прекурсорів або аналогів адресату (наприклад, у поштових відправленнях, по-Силка, багажі з використанням поштового зв'язку, повітряного або іншого виду транспорту , а також з нарочним за відсутності обізнаності останнього про реально переміщуваний об'єкті або за відсутності його змови з відправником), коли вони здійснюються без безпосередньої участі відправника (п. 17 зазначеної постанови).
Дії, що виразилися в придбанні або зберіганні без мети збуту наркотичних засобів або психотропних речовин та їх подальшої пересиланні, утворюють сукупність переступив-лений, передбачених ст. 228 і 2281 КК.
Злочин закінчено з моменту вчинення одного з вказаних у законі дій. Відповідальність особи за ст. 2281 КК як за закінчений злочин настає з моменту отправле-ня листи, посилки, багажу і т.п. з містяться в них наркотичні засобами, психотропними речовинами або їх аналогами незалежно від отримання їх адресатом.
Суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом.
Суб'єкт злочину - особа, яка досягла віку 16 років.
У частині 2 ст. 2281 кваліфікуючими ознаками названі: со-
вершеніе злочину групою осіб за попередньою змовою (п. «а»); у великому розмірі (п. «б»); особою, яка досягла 18-річного віку, у відношенні свідомо неповнолітнього (п. «в»).
Зміст перших двох аналогічно змісту одноімен-них кваліфікуючих ознак, зазначених у ст. 228 КК. Від-відповідальних за п. «в» ч. 2 несе повнолітня особа, а по-який зазнав виступає особа, яка не досягла віку 18 років.
В якості особливо кваліфікуючих ознак (ч. 3 ст. 2281
КК) виступають: вчинення злочину організованою груп-співай (п. «а»); особою з використанням свого службового положе-ня (п. «б»); щодо особи, що свідомо не досягла 14-років-нього віку (п. «в»); в особливо великому розмірі (п. «г»).
Зміст організованої групи необхідно розкривати на підставі положень ч. 3 ст. 35 КК.
Використання свого службового становища означає, що ли-
цо при вчиненні зазначених у ст. 2281 КК діянь використовувало

надані йому по службі чи по займаній посаді повноваження, управлінські функції в комерційних організа-ціях, можливості державного або муніципального слу-жащего або інші можливості, зумовлені службовим по-ложением винного.
Згідно п. «в» ч. 3 ст. 2281 КК винному має бути заве-
домо відомо, що потерпілий не досяг віку 14 років.
Надзвичайно великий розмір визначається так само, як і в складі злочину, передбаченого ст. 228 КК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Незаконні виробництво, збут або пересилання наркоти-чеських засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 2281 КК). "
 1. Порушення правил обігу наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 2282 КК).
  Незаконному виготовленні наркотичних засобів або психотропних речовин, відповідно до Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, затверджений Постійним комітетом з контролю наркотиків 9 жовтня 1996, містить дві таблиці. У таблицю 1, зокрема, включені: псевдоефед-рин, ергометрін, ерготамін, сафрол, піперональ та ін В
 2. Незаконні придбання, зберігання, перевезення, виготовлення-ня, переробка наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 228 КК).
  Незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 р. Основи державної політи-ки Російської Федерації в сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин і в області протидії їх незаконному-ному обороту визначені у Федеральному законі від 8 січня 1998 р. № 3-ФЗ «Про наркотичні засоби і психотропні речовини» 1. Безпосереднім об'єктом
 3. Стаття 228. Незаконні придбання, зберігання, перевезення, виготовлення, переробка наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Коментар до статті 228
  незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 р. Об'єктом злочину є здоров'я населення. Воно охороняється комплексом заходів політичного, економічного, правового, медичного та іншого характеру. Метою охорони здоров'я населення відповідно до Основ законодавства РФ "Про охорону здоров'я громадян" від 22 червня 1993 р. є "збереження і зміцнення
 4. Стаття 228.1. Незаконні виробництво, збут або пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Коментар до статті 228.1
  незаконному виробництві, збуті або пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів незалежно від їх розміру. Під незаконним виробництвом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів слід розуміти вчинені в порушення законодавства Російської Федерації умисні дії, спрямовані на серійне отримання таких засобів чи речовин з рослин,
 5. Стаття 231. Незаконне культивування заборонених до обробітку рослин, що містять наркотичні речовини Коментар до статті 231
  незаконне виготовлення (витяг) з них наркотичних засобів, їх подальші зберігання, перевезення у великих (особливо великих) розмірах без мети збуту, а також незалежно від розміру пересилку, незаконне виробництво чи збут слід кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ст. 231 КК РФ і відповідно ст. 228 або ст. 228.1 КК РФ. Суб'єкт злочину загальний. Ним може
 6. Стаття 234. Незаконний обіг сильнодіючих або отруйних речовин з метою збуту Коментар до статті 234
  незаконні виготовлення, переробка, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а так само незаконний збут сильнодіючих або отруйних речовин, що не є наркотичними засобами чи психотропними речовинами, чи обладнання для їх виготовлення або переробки. Зміст дій, що утворюють об'єктивну сторону складу злочину, збігається з відповідними
 7. 2. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям
  незаконне проведення аборту (ст. 123), спонука до дій сексуального характеру (ст. 133) і т.п. Тому законодавець говорить про можливість загладжування шкоди іншим способом. Загладжування шкоди іншим способом може виражатися в наданні медичної та іншої допомоги, оплаті путівки на санаторно-курортне лікування, компенсації витрат на протезування і т.п. Найголовніше, що ці дії
 8. 6. Злочини, що посягають на встановлений порядок зовнішньоекономічної діяльності
  незаконному переміщенні через митний кордон предметів, заборонених в цивільному обороті, наприклад, наркотичних засобів , сильнодіючих, отруйних, отруйних або вибухових речовин, вогнепальної зброї, боєприпасів і т.п. Відповідно до ст. 19 ТК всі особи на рівних підставах мають право на ввезення в Російську Федерацію і вивезення з неї товарів і транспортних засобів, у тому числі при
 9. 3. пpеступлений пpотив здоpовья населення, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних, сильнодіючих або отруйних речовин
  незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних, сильнодіючих або отруйних речовин , відносяться такі найбільш небезпечні з усіх злочинів проти здоров'я населення і суспільної моралі, як незаконні виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 228 КК); розкрадання або вимагання наркотичних
 10. Використана література
  незаконної винагороди (ч. 1 і 2 ст. 204 КК) суб'єктом злочину може бути будь-яка особа. * (98) Аналогічна позиція з цього питання висловлена авторами підручника: Кримінальне право. Особлива частина / За ред. Л.Д.Гаухмана і С.В.Максимова. М., 1999. С. 565. * (99) Див: Волженкін Б. В. Службові злочини. М., 2000. С. 284 -285 Він. Кримінальний кодекс Російської Федерації. СПб., 1996. С.
© 2014-2022  yport.inf.ua