Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Порушення правил обігу наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 2282 КК).

Предметом цього Престо-ння є: а) наркотичні засоби і психотропні ве-вин; б) речовини, інструменти або обладнання, використовуючи-мі для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин і знаходяться під спеціальним контролем; в) рослини, використовувані для виробництва наркотичних засобів або пси-хотропних речовин. Перелік речовин, інструментів і обладнання-вання, які перебувають під спеціальним контролем і використовуваних для виробництва та виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин, а також правила їх виробництва, розробки, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, використання, ввезення на митну територію Російської Федерації, вивезення з цієї території та їх знищення установлюються Урядом РФ (ст. 8 Федерального закону «Про нар-котических засоби і психотропні речовини»).
Список речовин, які перебувають під спеціальним контролем, які використовуються при незаконному виготовленні наркотичних засобів або психотропних речовин, відповідно до Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, затверджений Постійним комітетом з контролю наркотиків 9 жовтня 1996, містить дві таблиці. У таблицю 1, зокрема, включені: псевдоефед-рин, ергометрін, ерготамін, сафрол, піперональ та ін У табли-це 2 зазначені: ангідрид оцтової кислоти, антранілова кислота, ацетон, піпередін, етиловий ефір, фенілоцтова кислота, то-Луол і др.1
1 БВС РФ. 1997. № 3.

Інструменти і обладнання як предмети злочину, передбачені ст. 2282 КК, повинні відповідати вимогам, зазначеним у Критеріях і списку інструментів та обладнання, які використовуються при незаконному виготовленні наркотичних засобів, психотропних чи сильнодіючих речовин, твердженню Постійним комітетом з контролю наркотиків
9 жовтня 1996 До них, наприклад, відносяться: заводські або кустарно виготовлені машини і пристосування для таблі-тирования або ампульованих речовин; напівфабрикати, порожні ампули, шприц-тюбики і різних обсягів капсули; приспособ-лення для маркування; пристрої для фільтрації рідин під вакуумом1.
Рослини, використовувані для виробництва наркотичних
засобів або психотропних речовин, - це заборонені до возде-ливанію рослини, що відрізняються значною концентрацією наркотиків або елементів, що входять до складу психотропних речовин .
Об'єктивна сторона злочину полягає у порушенні встановлених державою правил законного обігу наркоти-чеських засобів, психотропних речовин, речовин, інструментів або обладнання, що використовуються для їх виготовлення, а також культивування зазначених у законі рослин. Диспозиція кримінально-правової норми сформульована по типу бланкетну, тому для з'ясування цих правил необхідно звертатися до нормативних правових актів, що регламентують виробниц-ство і оборот даних засобів і речовин.
По конструкції складу злочину є материаль-ним, вважається закінченим з моменту втрати перерахованих у законі предметів.
Під втратою наркотичних засобів, психотропних речовин, обладнання, інструментів, рослин слід розуміти їх фак-тичні вибуття з законного володіння, користування чи рас-започаткували або таке пошкодження обладнання або інструментів, яке виключає їх використання за прямим призначають-чению, якщо зазначені наслідки перебували в причинному зв'язку з порушеннями, допущеними особою, в обов'язки якого
1 БВС. 1997. № 3.

Входило дотримання або контроль за дотриманням відпо-
вующих правил.
Склад розглядуваного злочину буде мати місце також у тих випадках, коли порушення правил культивування рослин, що використовуються для виробництва наркотичних засобів і психотропних речовин, спричинило повну або часткову ранку-ту цих рослин.
Суб'єктивна сторона характеризується умисною або-
обережною формою вини.
Суб'єкт злочину - спеціальний: особа, в обов'язки якого входить дотримання відповідних правил або кон-троль за їх дотриманням.
У частині 2 ст. 2282 КК вказані кваліфікуючі ознаки:
а) вчинення розглядуваного злочину з корисливих мотивів, б) заподіяння шкоди здоров'ю людини; в) інші тяжкі наслідки.
Корисливі спонукання припускають спрямованість умис-ла на отримання матеріальної вигоди (грошей, майна або прав на їх отримання тощо) для себе чи інших осіб або хата-ня від матеріальних витрат (наприклад, повернення майна, боргу, оплати послуг, виконання майнових зобов'язань) в результаті навмисного порушення особою правил, зазначених у ч. 1 ст. 2282 КК.
Під заподіянням з необережності шкоди здоров'ю челове-
ка розуміється настання наслідків, пов'язаних, наприклад, з порушенням нормальної діяльності його органів, їх фізіо-логічних функцій, тривалим захворюванням , виникненням наркотичної залежності (п. 22 постанови Пленуму Вер-ховного Суду РФ від 15 червня 2006 р. № 14).
Інші тяжкі наслідки - поняття оціночне; воно, на-приклад, може характеризуватися кількістю і вартістю втрачених коштів, речовин, обладнання, рослин, являю-трудящих предметом злочину; тривалим порушенням роботи підприємства, установи та т . п. Ставлення до зазначеного послід-наслідком також є необережним.
У разі порушення посадовою особою правил внаслідок несумлінного або недбалого ставлення до служби, якщо це спричинило заподіяння великого збитку або заподіяло

по необережності тяжка шкода здоров'ю або смерть людини, скоєне належить кваліфікувати відповідно за ч. 1 або ч. 2 ст. 2282 КК і відповідною частиною ст. 293 КК.
Якщо особа, відповідальна за виконання або дотримання пра-вил обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, порушує їх і, використовуючи своє службове становище, здійснює розкрадання цих засобів і речовин, то воно повинно нести відпові-венность за п. «в» ч. 2 ст. 229 КК; додаткової кваліфікації дій винного за ст. 2282 КК в цьому випадку не потрібно.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Порушення правил обігу наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 2282 КК). "
 1. § 1. Поняття і види злочинів проти здоров'я населення і суспільної моралі
  порушенні правових норм, що забезпечують без-пеку здоров'я населення і суспільну моральність, і завдають їм істотну шкоду або створюють загрозу її при-підпорядкування. Треба мати на увазі, що кримінальний закон, кажучи про здоров'я населення, фактично бере під охорону його безпеку; цей висновок випливає із зіставлення назв розд. IX КК «Престо-ння проти громадської безпеки
 2. § 7. Припинення житлових правовідносин
  порушення прав та інтересів сусідів; в) безгосподарне поводження з житлом, яке тягне його руйнування. Зміст жодного з цих підстав в ст. 293 ЦК не розкривається, але досить легко виводиться з аналізу інших норм чинного законодавства. Під використанням житлового приміщення не за призначенням розуміється його використання не для проживання, без попереднього переведення житлового
 3. 16.5. Суб'єкт адміністративного правопорушення
  порушення визнається особа, яка вчинила суспільно небезпечне діяння і здатне нести адміністративну відповідальність (володіє адміністративні делікти-здатністю). За чинним законодавством суб'єктами адміністративних правопорушень визнаються індивідуальні суб'єкти і юридичні особи. Індивідуальні суб'єкти - фізичні особи, які досягли 16-річного віку і володіють
 4. 2. Форми страхування та основні види зобов'язань зі страхування
  порушення правил про обов'язкове страхування (ст. 937 ЦК). --- У цьому зв'язку викликає подив закріплення в чинному спеціальному страховому законодавстві класифікації страхування на добровільне й обов'язкове як форм страхування (п. 2 ст. 3 Закону про організацію страхової справи). Обов'язкове страхування як правовідносини виникає з
 5. 14.2. Федеральна служба РФ з контролю за оборотом наркотиків
  порушеннях, віднесених до компетенції органів ФСКН Росії; 9) координація діяльності федеральних і регіональних органів державної влади з протидії незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин; 10) участь у розробці та реалізації державної політики у галузі обігу наркотиків та протидії їх незаконному обігу; 11) створення та ведення єдиного
 6. 15.3. Органи дізнання
  порушеннях громадського порядку, безпеки руху та експлуатації транспорту; проти власності і по ряду інших злочинів, які зачіпають багато сфер життєдіяльності про-вин і держави; S дізнавачі органів Федеральної служби РФ з контролю за обігом наркотиків ведуть справи про незаконне виготовлення, зберігання або збут наркотичних речовин; розкраданні або здирництві
 7. 15.4. Органи попереднього слідства
  порушення правил протипожежної безпеки, транспортних правил; втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність та ін Слідчі Федеральної служби безпеки РФ розслідують справи про тероризм, захоплення заручників, незаконних збройних формуваннях, угоні літаків, державній зраді , шпигунстві, диверсіях, розголошенні державної таємниці, а також про деякі посадових
 8. Стаття 63. Обставини, які обтяжують покарання Коментар до статті 63
  порушень, повідомлення органам влади про вчинений злочин або злочин або про місцезнаходження особи, розшукуваного у зв'язку з вчиненням ним правопорушень, дача свідком чи потерпілим показань, які викривають особу у вчиненні злочину, та ін.) Нерідко на практиці до виконання громадського обов'язку відносять дії особи, що вчиняються з власної ініціативи, що не випливають з
 9. Стаття 158. Крадіжка Коментар до статті 158
  порушенням не тільки права власності, але і інших майнових прав та інтересів, в тому числі і в рамках зобов'язальних відносин. У числі злочинів проти власності прийнято розрізняти розкрадання (ст. ст. 158 - 162 і 164 КК РФ), інші корисливі злочини проти власності (ст. ст. 163, 165 і 166 КК РФ) і некорисливих злочини проти власності (ст. ст. 167 і 168 КК РФ).
 10. Стаття 228.2. Порушення правил обігу наркотичних засобів або психотропних речовин Коментар до статті 228.2
  порушення правил виробництва, виготовлення, переробки, зберігання, обліку, відпуску, реалізації, продажу, розподілу, перевезення, пересилання, придбання, використання, ввезення , вивезення або знищення наркотичних засобів або психотропних речовин або речовин, інструментів або обладнання, що використовуються для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин, що перебувають під спеціальним
© 2014-2022  yport.inf.ua