Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Розкрадання або вимагання наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 229 КК).

Розкраданням наркотичних засобів або психотропних речовин визнається їх протиправне вилучення у юридичних або фізичних осіб, що володіють ними законного чи незаконно, у тому числі шляхом збору рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, що підлягають контролю в Російській Федера-ції, або їх частин з земель сільськогосподарських та інших під-приємств, а також з земельних ділянок громадян, на яких не-законно вирощуються ці рослини. Не утворює складу данно-го злочину збір зазначених коштів з ділянок, прибирання на яких наркотиковмісних рослин завершена, і охорона у зв'язку з цим знята. Такі дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 228 КК.
Предметом злочину згідно зі ст. 229 КК є наркотичні засоби і психотропні речовини. Однак, як уже зазначалося, у Федеральному законі «Про наркотичні засоби і психотропні речовини» поряд з даними засобами і ве-ществами вказані їх прекурсори та аналоги, розкрадання або вимиємо-гательства яких також утворює склад розглядуваного пре-ступления.
Момент закінчення розкрадання необхідно визначати виходячи з його форми. Злочин вважається закінченим з моменту вилучення наркотичного засобу, психотропної речовини, їх прекурсорів або аналогів і появи у винного реальної можливості розпорядитися ним на свій розсуд. Розкрадання зазначених засобів чи речовин, вчинене шляхом розбою (п. «в» ч. 3 ст. 229 КК), визнається закінченим з початку напа-дення, поєднаного з застосуванням чи погрозою застосування

насильства, небезпечного для життя чи здоров'я, і досконалого з метою заволодіння наркотичними засобами чи психотроп-ними речовинами.
Вимагання наркотичних засобів або психотропних речовин означає незаконну вимогу їх передачі винному чи іншій особі під загрозою застосування насильства, знищення або пошкодження майна чи поширення відомостей, що ганьблять потерпілого чи його близьких, або інших відомостей, розголос яких може заподіяти істотної шкоди правам чи законним інтересам потерпілого чи його близьких.
У справах про злочини, пов'язаних з вимаганням наркотичних засобів або психотропних речовин, потерпіла-ми поряд з громадянами, які володіють цими засобам або ве-ществами, можуть бути особи, наділені повноваженнями щодо видав-че документів, дають право на законне придбання нарко-тичні засобів або психотропних речовин, особи, які мають до них доступ у зв'язку зі своєю професійною діяльністю (наприклад, медична сестра), а також інші особи, чиї трудові функції пов'язані з законним обігом наркотичних засобів або психотропних речовин (п. 24 названого вище по-становлення).
Вимагання визнається закінченим з моменту пред'яв-лення незаконної вимоги передати наркотичні засоби або психотропні речовини, підкріпленого відповідною загрозою.
Розкрадання або вимагання зазначених коштів або ве-вин і їхні наступні зберігання, перевезення, переробку належить кваліфікувати за сукупністю ст. 229 і 228 КК, а їх виробництво, збут або пересилання - за сукупністю ст. 229 і 2281 КК.
Вчинення даного злочину стійкою воо-
Руженою групою утворює сукупність злочинів, передбачених бачених ст. 229 і 209 КК. За статтями 229 і 210 КК має кваліфікуватися розкрадання або вимагання наркотичних засобів або психотропних речовин, вчинене злочинним співтовариством.
Суб'єктивна сторона розглядуваного злочину ха-
рактеризуется прямим умислом.

Суб'єктом злочину може бути будь-яка особа, яка досягла віку 14 років.
Кваліфікований вид злочину (ч. 2 ст. 229 КК) ха-теризується його вчиненням: а) групою осіб за поперед-ному змовою, б) особою з використанням свого службового становища; в) із застосуванням насильства, не небезпечної для життя чи здоров'я, або з погрозою застосування такого насильства.
Група осіб за попередньою змовою повинна визначати-ся згідно з положеннями ч. 2 ст. 35 КК; даний кваліфікую-щий ознака за змістом аналогічний цією ж ознакою при розкраданні чужого майна.
Використання особою свого службового становища при розкраданні або здирництві наркотичних засобів або пси-хотропних речовин за своєю суттю представляє те ж саме, що і в злочині, передбаченому ч. 3 ст. 2281 КК.
Зміст насильства, не небезпечної для життя чи здоров'я,
або загрози такого насильства аналогічно сутності цього при-знака, що характеризує кваліфікований вид грабежу (ч. 2 ст. 161 КК).
Особливо кваліфікований вид (ч. 3 ст. 229 КК) розглядає-ваемого злочину має місце, якщо воно вчинене: а) орга-нізованной групою, б) щодо наркотичних засобів або психотропних речовин у великому розмірі, в) із застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров'я, або з погрозою при-трансформаційних змін такого насильства.
Вчинення даного злочину організованою групою
(п. «а») повинно тлумачитися на підставі ч. 3 ст. 35 КК.
Великий розмір наркотичних засобів та психотропних речовин визначається так само, як і за ст. 228 КК. Закон не передба-чає відповідальність за розкрадання або вимагання, вчинене щодо цих засобів і речовин в особливо круп-ном розмірі, тому дії винного, яка вчинила їх хи-щення або вимагання в особливо великому розмірі, слід кваліфікувати за п. «б» год . 3 ст. 229 КК.
Зміст кваліфікуючої ознаки насильства, небезпечного для життя і здоров'я, або з застосуванням такого насильства сов-падає з вмістом аналогічного ознаки розбою (ст. 162
КК). Застосування зазначеного насильства або загроза його застосування

повністю охоплюється п. «в» ч. 3 ст. 229 КК і додаткової кваліфікації за ст. 162 КК або за ст. 163 КК не потребує.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розкрадання або вимагання наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 229 КК). "
 1. 5. Факультативні ознаки об'єктивної сторони та їх значення
  Важливе значення для характеристики об'єктивної сторони мають такі обставини, як спосіб вчинення злочину, а також місце, час, обстановка, знаряддя та засоби вчинення злочину. Ці ознаки притаманні будь-якому злочину, так як воно завжди відбувається певним способом, в конкретному місці, обстановці, в певний час, з використанням конкретних знарядь і засобів, за
 2. 3. Пpеступлений пpотив здоpовья населення, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних, сильнодіючих або отруйних речовин
  До пpеступлений пpотив здоpовья населення, сполучених з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних, сильнодіючих або отруйних речовин, відносяться такі найбільш небезпечні з усіх злочинів проти здоров'я населення і суспільної моралі, як незаконні виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних засобів або психотропних речовин
 3. 14.2. Федеральна служба РФ з контролю за оборотом наркотиків
  Указом Президента РФ від 28 липня 2004 р. № 976 «Питання Федеральної служби Російської Федерації з контролю за обігом наркотиків» було встановлено нове найменування служби - Федеральна служба РФ з контролю за обігом наркотиків (далі - ФСКН Росії) та затверджено Положення про неї. ФСКН Росії - федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції з вироблення державної
 4. 15.3. Органи дізнання
  Дізнання як складова частина кримінального судочинства є формою попереднього розслідування і здійснюється на основі загальних принципів і з метою рішень задач, йому притаманних. Відповідно до кримінально-процесуальним законодавством до органів дізнання відносяться: 5) органи внутрішніх справ РФ і інші органи виконавчої влади, наділені повноваженнями щодо здійснення
 5. Стаття 158. Крадіжка Коментар до статті 158
  Основним об'єктом злочинів, включених до глави 21 КК РФ, слід вважати відносини власності в широкому, економічному, сенсі цього терміну. Істота цих відносин визначається їх об'єктом - вони складаються з приводу привласнення та обігу матеріальних (точніше майнових, тобто оцінюваних грошима) благ. У термінології цивільного права ці відносини називають майновими.
 6. Стаття 174. Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних іншими особами злочинним шляхом Коментар до статті 174
  Об'єкт злочину - встановлений порядок здійснення підприємницької або іншої економічної діяльності. Відповідно до Федерального закону від 7 серпня 2001 р. N 115-ФЗ "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму" легалізація (відмивання) - це надання правомірного вигляду володінню, користуванню або розпорядженню
 7. Стаття 229. Розкрадання або вимагання наркотичних засобів або психотропних речовин Коментар до статті 229
  Основний об'єкт злочину - здоров'я населення. Додатковий об'єкт - відносини власності. Предмет злочину - наркотичні засоби та психотропні речовини. Об'єктивну сторону злочину утворює розкрадання або вимагання наркотичних засобів або психотропних речовин. Розкрадання наркотичних засобів, психотропних речовин означає їх протиправне вилучення у юридичних або
 8. Стаття 230. Схиляння до вживання наркотичних засобів або психотропних речовин Коментар до статті 230
  Об'єкт злочину - здоров'я населення. Предметом злочину є наркотичні засоби і психотропні речовини. Об'єктивна сторона злочину характеризується дією у вигляді схиляння до вживання наркотичних засобів або психотропних речовин. Схиляння до вживання наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 230 КК РФ) може виражатися в будь-яких умисних діях,
 9. Стаття 275. Державна зрада Коментар до статті 275
  Об'єктом державної зради є суспільні відносини, що складаються у зовнішньополітичній сфері з приводу забезпечення безпеки суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності Російської держави. Суверенітет припускає за змістом ст. ст. 3, 4, 5, 67 і 79 Конституції РФ верховенство, незалежність і самостійність державної влади, повноту
 10. Тема 8.1. Загальна характеристика кримінального права, його норми і джерела
  Вивчення основних положень кримінального права необхідно почати з визначення його предмета, завдань, місця у вітчизняній правовій системі, специфіки його регулюючої ролі в порівнянні з раніше розглянутими галузями. З цих вихідних позицій ми зможемо із знанням справи усвідомити поняття і коло джерел кримінального права, їх зміст. А це в свою чергу дозволить в наступних параграфах розглянути
© 2014-2022  yport.inf.ua