Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б.А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. Частина загальна. Тома 1-2, 2000 - перейти до змісту підручника

3. ВИЗНАЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Виявивши предмет і метод конституційного права, розкривши його істотні якості, можна сформулювати найбільш загальне визначення цієї галузі права.
Конституційне право - це система правових норм конкретної країни, регулюючих становище людини в суспільстві і державі, основи суспільного ладу, основи організації та діяльності системи органів публічної влади.
Це найбільш загальне визначення, що охоплює найсуттєвіші об'єкти регулювання. Природно, що вона залишає без уваги деякі більш приватні предмети, як, наприклад, державні символи.
У літературі часто можна зустріти більш коротке визначення, дававшееся зазвичай радянському державному праву. Говорилося, що це галузь права, яка регулює суспільні відносини, пов'язані із здійсненням державної влади. Таке визначення, зокрема, зустрічається в роботах С.С. Кравчука та його учнів. Думається, що це занадто широкий підхід до визначення, більш доречний, мабуть, для визначення публічного права. Адже адміністративне право також регулює суспільні відносини, пов'язані із здійсненням державної влади, та й не тільки воно.
Критики цього визначення (В.Ф. Коток, І.Є. Фарбер та ін.) також були не праві, коли вважали згадані відносини властеотношениями (тобто відносинами влади і підпорядкування) і вказували , що, наприклад, норми про права і свободи не регулюють властеотношений. Дійсно, норми про права і свободи властеотношений в зазначеному сенсі не регулюють, але межі державної влади встановлюють, а отже, регулюють відносини, пов'язані із здійсненням державної влади.
Крім того, необхідно враховувати ще одна важлива обставина (далі в § 1 гл. V ми на цьому ще зупинимося). Конституційне право дуже багатьох держав, включаючи Росію, виходить з того, що державна влада діє на центральному та іноді також на регіональних рівнях управління, тоді як на місцях владні функції належать органам місцевого самоврядування (поєднуючись інколи з функціями місцевих державних органів). Здійснюються такі функції та органами інших видів самоврядування, наприклад професійного, про що також йтиметься нижче в § 3 гл. V. Конституційне право покликане гарантувати людини і громадянина від зловживань з боку органів і посадових осіб не тільки держави, але також і самоврядування. Тому ми і говоримо, що конституційне право регулює відносини, пов'язані із здійсненням не тільки державної, а й будь-якої публічної влади.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. ВИЗНАЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН "
 1. ЛІТЕРАТУРА
  конституційного права. М.: Изд-во БЕК, 1998. Конституційне право: Підручник для студентів юрид. вузів і факультетів / Відп. ред. проф. В.В. Лазарєв. М.: Изд-во БЕК, 1998. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник для вузів / Під ред. чл.-кор. РАН М.В. Баглая, проф. Ю.І. Лейбо, проф. Л.М. Ентіна. М.: Норма, 1999. Михальова Н.А. Конституційне право зарубіжних країн СНД: Підручник. М.: МАУП,
 2. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  конституційне (державне) право »? 2. Чим конституційне право відрізняється за своїм предмету і методу від інших галузей права? 3. Як будується система конституційного права? 4. Які характер і особливості конституційно-правових відносин? 5. У чому специфіка джерел конституційного права? 6. Чим обумовлена і в чому проявляється провідна роль конституційного права в правовій
 3. Контрольні запитання до розділу 1
  конституційне право ". 2. Конституційне право як галузь національного права. 3. Поняття конституційно-правових відносин, їх види. 4. Суб'єкти конституційно-правових відносин. 5. Основні джерела конституційного права зарубіжних країн. 6. Основні тенденції розвитку конституційного
 4. Б.А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. Частина загальна. Тома 1-2, 2004

 5. 3.1. Система наук і місце в ній адміністративного права
  конституційне право, адміністративне право, кримінальне право , цивільне право, трудове право, сімейне право, земельне право та ін; - прикладні: криміналістика, кримінологія, судова бухгалтерія, судова медицина, юридична психологія та ін; - міжнародні: міжнародне публічне право, міжнародне приватне право; - вивчають закордонна держава і право: римське
 6. Під редакцією професора В.В.Маклакова. ІНОЗЕМНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО, 1998

 7. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  конституційні гарантії рівноправності? 5. Для чого потрібні конституційні обмеження прав і свобод? Чи не можна ці обмеження записати тільки в поточному законодавстві? Як вони формулюються в конституціях? 6. Що являють собою конституційні гарантії прав і свобод? Яка різниця в цьому відношенні між демократичними і соціалістичними конституціями? 7. Яке значення громадянства для
 8. 1. ПРЕДМЕТ НАУКИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА
  конституційного права вивчає конституційно-правові норми, принципи та інститути, а також суспільні відносини, які регулюються або можуть або повинні регулюватися ними. Вивчає наука також практику реалізації конституційно-правових норм та інститутів, прагнучи осягнути закономірності їх розвитку і дати обгрунтовані рекомендації законодавцю і правопріменітелю щодо вдосконалення і
 9. 1.2.3. Зовнішньополітична функція
  конституційних основах регіональної і національної політики, статусі особистості в РФ і т.д. Познайомившись з тим, які параметри соціально-економічної і політичної системи закладені в нашій Конституції, закордонний світ отримує уявлення про можливі перспективи розвитку країни. Не будемо закривати очі на те, що конституційні декларації і реальні кроки - не завжди одне і те ж. І тим не
 10. ЛІТЕРАТУРА
  конституційного розвитку Індійської Республіки. М.: Юрист, 1993. Конституції держав Східної Європи: Навчальний і довідковий посібник. М.: Инфра. М - Норма, 1996. Лучин В.О. Конституційні норми і правовідносини: Навчальний посібник. М.: Закон і право, ЮНИТИ, 1997. Маклаков В. В. Конституційний контроль в буржуазних і що розвиваються. М.: ВЮЗІ, 1988. Мішин А.А., Власіхін В.А. Конституція
 11. А.А. МІШИН. Конституційне (державне) право зарубіжних країн, 2008
  Книга призначена для студентів, аспірантів і викладачів юридичних та економічних вузів і факультетів. Може бути використана політологами, істориками та фахівцями інших гуманітарних галузей, а також депутатами та працівниками представницьких , виконавчих і судових органів. Вона викличе інтерес і у широкого кола осіб, які цікавляться питаннями правового
 12. ЛІТЕРАТУРА
  конституційних досліджень, 1999. Овсепян Ж. І. Судовий конституційний контроль в зарубіжних країнах. Правовий захист конституцій. Ростов-Дон: Літера-Д, 1992. Решетніков Ф.М. Правові системи країн світу. Довідник. М.: ЮЛ, 1993. Судові системи західних держав. М.: Наука, 1991. Фрідмен Л. Введення в американське право. М.: Прогресс-Універс, 1993. Харрел М.Е., Андерсон Б. Рівна
 13. О. А. Жидков, Н. А. Крашеніннікова, В. А . Савельєв. Історія держави і права. Частина 1 зарубіжних країн, 1996

 14. ЛІТЕРАТУРА
  конституційному механізмі США. М.: Наука, 1984. Могунова М.А. Скандинавські держави: центральні органи влади. М.: ЮЛ, 1975. Монархи Європи. Долі династій. М.: Терра, 1997. Полунін Б.Л. Віце-президент США (конституційний і фактичний статус). М.: Наука, 1988. Уряд , міністерства і відомства в зарубіжних країнах. М.: ЮЛ, 1994. Розділена демократія: співробітництво та конфлікт
 15. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  конституційно-правовий інститут економічної системи? 3. У чому відмінність між публічною і приватною власністю? У яких формах виступають обидва типи власності? Чи може орган публічної влади бути приватним власником? А посадова особа? 4. У чому полягає соціальна функція власності? 5. Порівняйте конституційне регулювання економічних відносин в Конституції КНР (з
 16. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  конституційні принципи судоустрою в Росії, Німеччині та Іспанії. 9. Які принципи судового процесу містяться в конституціях Росії, Франції, Болгарії? 10. Чим відрізняється адміністративна юрисдикція від адміністративної юстиції? 11. Чому французький Конституційна рада не можна вважати конституційним судом? 12. Чим конституційне судочинство відрізняється від цивільного і
 17. Глава XVII Регулювання аграрних відносин у зарубіжних країнах
  зарубіжних
 18. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  конституційного права зарубіжних країн? 2. У чому сенс конституційних характеристик держави як демократичної, соціальної, правової, світської ? 3. У чому сенс конституційного встановлення принципів внутрішньої і зовнішньої політики держави? 4. У чому відмінність між державним механізмом і государсгвенним апаратом? 5. Як відрізнити державний орган від державного
© 2014-2022  yport.inf.ua