Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Л.В. Лазарєв. Правові позиції Конституційного Суду Росії, 2003 - перейти до змісту підручника

Визначення

6. / У запиті судів повинно бути зазначено, чи виніс суд (суддя)-яке рішення за клопотанням сторони (за його наявності) про звернення до Конституційного Суду, дано правове обгрунтування позиції заявника, ясно сформульована вимога, звернене до Конституційного Суду. До запиту повинні бути додані документи, що підтверджують рішення суду (судді) (стаття 101 Закону про Конституційний Суд), матеріали, що підтверджують застосування або можливість застосування підлягає перевірці акта в конкретній справі (стаття 102 зазначеного Закону), ухвала суду (судді) про зупинення провадження по справі (стаття 103 зазначеного Закону) / (Визначення Конституційного Суду від 30 березня 1995 року N 9-0; абзац другий мотивувальної частини).
7. / Якщо з групи депутатів Державної Думи, членів Ради Федерації, які звернулися до Конституційного Суду, частина депутатів (членів палати) відкличе свої підписи, після чого група зменшиться до числа, що не становить однієї п'ятої депутатів (членів) відповідної палати, провадження у справі підлягає припиненню / (Визначення Конституційного Суду від 13 листопада 1995 року N 72-0; абзац четвертий мотивувальної частини).
8. Об'єднання громадян мають право звертатися зі скаргою до Конституційного Суду Російської Федерації в тому випадку, коли застосований або підлягає застосуванню в конкретній справі закон порушує, на думку заявника, індивідуальні чи колективні конституційні права і свободи членів даного об'єднання або конституційні права самого об'єднання (Визначення Конституційного Суду від 4 грудня 1995 N 113-0; абзац перший пункту 2 мотивувальної частини).
9. У разі порушення законом конституційних прав об'єднання громадян, скарга до Конституційного Суду Російської Федерації може бути подана або самим об'єднанням, або особами, уповноваженими в силу частини другої статті 53 Федерального конституційного закону "Про Конституційний Суд Російської Федерації" представляти їх інтереси в Конституційному Суді Російської Федерації (Визначення Конституційного Суду від 12 березня 1998 року N 31-0; абзац перший пункту 3 мотивувальної частини).
10. У разі приношення протесту по конкретній справі в порядку наглядового виробництва запит до Конституційного Суду Російської Федерації може направити президія обласного суду або посадова особа суду, опротестовано відбулися у справі рішення (Визначення Конституційного Суду від 19 квітня 1996 року N 51-0; абзац четвертий пункту 2 мотивувальної частини).
11. Органи місцевого самоврядування мають інші, ніж об'єднання громадян, ознаки ... і не наділяються Конституцією Російської Федерації і Федеральним конституційним законом "Про Конституційний Суд Російської Федерації" правом на звернення до Конституційного Суду (Ухвала Конституційного Суду від 19 березня 1997 року N 20-О; абзаци третій і четвертий пункту 2 мотивувальної частини).
12. Повідомлення заявника про недотримання тих чи інших вимог з одночасною рекомендацією про усунення недоліків в оформленні звернення є обов'язком Секретаріату / Конституційного Суду / по забезпеченню діяльності Конституційного Суду Російської Федерації і не може розглядатися як обмеження права заявника на звернення до Конституційного Суду Російської Федерації (Ухвала Конституційного Суду від 25 жовтня 1999 року N 135-О; абзац перший пункту 3 мотивувальної частини).
13. Саме в / складі, в якому розглядається справа, / суд уповноважений приймати як рішення по справі, так і рішення про звернення до Конституційного Суду Російської Федерації із запитом про перевірку конституційності закону, застосованого чи підлягає застосуванню в розглянутому їм справі. Суддя ж має право звертатися до Конституційного Суду Російської Федерації лише у зв'язку з виробництвом по тих справах, які в силу закону він розглядає одноосібно (Визначення Конституційного Суду від 2 березня 2000 року N 35-О; абзац другий пункту 2 мотивувальної частини).
14. Не може / громадянин / виступати і як представника свого повнолітнього / дитини /, оскільки відповідно до частини другої статті 53 Федерального конституційного закону "Про Конституційний Суд Російської Федерації" представниками громадянина, який звертається до Конституційного Суду Російської Федерації, можуть бути адвокати або особи, мають вчений ступінь з юридичної спеціальності, повноваження яких підтверджуються відповідними документами (Визначення Конституційного Суду від 27 жовтня 2000 року N 207-О; абзац другий пункту 2 мотивувальної частини).
15. Чи не зачіпаються які-небудь конституційні права громадян та статтею 38 Федерального конституційного закону "Про Конституційний Суд Російської Федерації". Закріплення в статті 46 Конституції Російської Федерації права кожного на судовий захист його прав і свобод не тільки не виключає, але й передбачає реалізацію цього права в певному федеральним законом порядку. В якості одного з елементів такого порядку Федеральний конституційний закон "Про Конституційний Суд Російської Федерації" відповідно до проголошеного в статті 123 (частина 3) Конституції Російської Федерації принципом змагальності та рівноправності сторін передбачає необхідність подання особою, яка подала скаргу, копій офіційних документів, що підтверджують застосування або можливість застосування оскаржуваного закону в його справі, а тим самим - і право цієї особи на звернення до Конституційного Суду Російської Федерації.
Крім того, згідно з ситуації правозастосовчій практиці відсутність у особи, яка звернулася до Конституційного Суду Російської Федерації, можливості - через незалежні від нього причин - представити зазначені у статтях 38 і 96 Федерального конституційного закону "Про Конституційний Суд Російської Федерації "копії документів саме по собі не є перешкодою до розгляду його звернення в Конституційний Суд Російської Федерації. За умови дотримання заявником інших вимог, встановлених Законом, відсутні документи можуть бути витребувані самим Конституційним Судом Російської Федерації та його Секретаріатом (Визначення Конституційного Суду від 20 квітня 2001 року N 145-О; пункт 7 мотивувальної частини).
16. / Ухвала суду загальної юрисдикції про відмову в прийнятті до розгляду скарги громадянина про визнання нечинним федерального закону / не є офіційним документом, що підтверджує застосування оскаржуваної норми в конкретній справі, оскільки зазначений судовий акт не дозволяє справу по суті, а лише визначає підвідомчість спору (Визначення Конституційного Суду від 23 січня 2003 року N 15-О; абзац третій пункту 2 мотивувальної частини).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " визначення "
 1. Стаття 185. Зміст ухвали
  Коментар до статті Важливою змістовною частиною будь-якого визначення, у тому числі що виноситься в протокольній формі, є-ється зазначення в ньому мотивів, за якими арбітражний суд прийшов до своїх висновків. Стаття 185 АПК РФ, таким чином, зобов'язує суд виносити мотивовані визначення. Невиконання цієї вимоги може спричинити скасування відповідної ухвали судом вищої інстанції.
 2. Стаття 49. Визначення про введення спостереження
  1. Визначення про введення спостереження виноситься суддею арбітражного суду одноосібно. 2. У визначенні арбітражного суду про введення спостереження повинні міститися вказівки на: визнання заяви про визнання боржника банкрутом обгрунтованим і введення спостереження; твердження тимчасового керуючого; абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 19.07.2009 N 195 ФЗ. 3. У разі, якщо при
 3. § 193. Індивідуально і генетично певні зобов'язання
  Індивідуально певними зобов'язаннями були ті, престаціі яких стосувалися індивідуально визначених речей (res non fungibiles) або речей, визначених in specia. Навпаки, зобов'язання, престаціі яких стосувалися генетично певних речей (res fungibiles), називалися генетично певними, або певними in genere. Розподіл зобов'язань на певні in specie і
 4. Стаття 187. Виконання ухвали
  Коментар до статті На інший порядок виконання ухвали фактично вказується в ч. 3 ст. 39 АПК РФ, що передбачає направлення справи за підсудністю до відповідного арбітражного суду на виконання ухвали про це після закінчення строку на оскарження цієї ухвали (10 днів), а в разі подання скарги - після прийняття постанови суду про залишення скарги без задоволення. Див:
 5. Стаття 186. Напрямок визначення
  Коментар до статті Інший термін направлення копії ухвали встановлений, наприклад, у ч. 6 ст. 93 АПК РФ, згідно з якою копія ухвали про забезпечення позову надсилається особам, які беруть участь у справі, та іншим особам не пізніше наступного дня після дня його винесення. Див: коментар до ст. 93 АПК
 6. Стаття 290. Касаційні скарги на визначення арбітражного суду першої та апеляційної інстанцій
  Коментар до статті Стаття, що встановлює правила перевірки законності визначень арбітражного суду першої та апеляційної інстанцій, поширюючи на них той же порядок, який встановлений для розгляду касаційних скарг на рішення та постанови судів першої та апеляційної інстанцій. З положень ст. 290 АПК РФ виходять суди касаційної інстанції і при визначенні терміну
 7. Стаття 187. Виконання ухвали
  Коментар до статті Оскільки у визначенні арбітражного суду найчастіше вирішуються окремі процесуальні питання, спрямовані на забезпечення справедливого судового розгляду у встановлений законом строк або на забезпечення можливості виконання майбутнього судового рішення, ухвали виконуються негайно. Винятки із загального правила можуть бути передбачені АПК 2002 або
 8. Стаття 427. Ухвала суду про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
  Підсумковим процесуальним документом, що приймається судом за результатами розгляду заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду, є визначення. Порядок винесення даного визначення, вимоги, пропоновані до нього, правові наслідки його прийняття, порядок оскарження ухвали й інші положення, передбачені статтею коментарів, в
 9. Стаття 120. Наслідки винесення ухвали про перехід до розрахунків з кредиторами
  1. Винесення арбітражним судом ухвали про перехід до розрахунків з кредиторами є підставою для початку розрахунків з усіма кредиторами відповідно до реєстру вимог кредиторів. 2. У визначенні про перехід до розрахунків з кредиторами встановлюється термін закінчення розрахунків з кредиторами, який не може перевищувати шість місяців з дати винесення зазначеного визначення. Після закінчення
 10. Стаття 218. Оскарження ухвали суду про зупинення провадження у справі
  Ухвала суду про зупинення провадження у справі може бути оскаржено в апеляційному або касаційному порядку будь-якою особою, бере участі у справі. Що стосується ухвал про відмову у зупиненні провадження у справі або про його відновлення (ст. 219 ЦПК), то на них не може бути подана скарга або подання прокурора, а заперечення щодо цих визначень можуть бути
 11. Стаття 17.4. Невжиття заходів щодо окремої ухвали суду чи за поданням судді
  Залишення посадовою особою без розгляду окремої ухвали суду або подання судді чи невжиття заходів щодо усунення зазначених у визначенні або поданні порушень закону - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати
 12. Стаття 38. Відповідальність за невиконання при-говору суду про позбавлення права займати певні повинно-сті чи займатися певною діяльністю
  Представники влади, державні службовці, службовці органів місцевого самоврядування, службовці державних або муніципальних установ, комерційних чи інших організацій, злісно не виконують набрали законної сили вирок суду, рішення суду або іншої судовий акт про позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю, а також засуджені,
 13. Стаття 227. Висилка особам, бере участі у справі, копій ухвали суду
  Стаття, що встановлює процесуальні строки висилки особам, бере участі у справі, які не з'явилися в судове засідання, копій визначень про призупинення або припинення провадження у справі або про залишення заяви без розгляду. Оскільки в силу ст. 331 і 371 ЦПК названі визначення можуть бути оскаржені до вищестоящого суду, а згідно ст. 332 і 372 ЦПК скарга або
© 2014-2022  yport.inf.ua