Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Л.В. Лазарєв. Правові позиції Конституційного Суду Росії, 2003 - перейти до змісту підручника

Постанови

1. За змістом норми частини першої статті 96 Федерального конституційного закону "Про Конституційний Суд Російської Федерації" громадяни та створені ними об'єднання вправі звернутися з конституційною скаргою на порушення прав, зокрема, самого об'єднання, в тих випадках, коли його діяльність пов'язана з реалізацією конституційних прав громадян , які є його членами (учасниками, засновниками). У даному випадку акціонерне товариство, товариства і товариство з обмеженою відповідальністю, які звернулися до Конституційного Суду Російської Федерації, за своєю суттю є об'єднаннями - юридичними особами, які створені громадянами для спільної реалізації таких конституційних прав, як право вільно використовувати свої здібності і майно для підприємницької та іншої не забороненої законом економічної діяльності (стаття 34, частина 1 Конституції Російської Федерації) і право мати у власності, володіти, користуватися і розпоряджатися майном як одноосібно, так і спільно з іншими особами. / Отже, такі об'єднання громадян як суб'єктів названих прав вправі звернутися з конституційною скаргою на їх порушення / (стаття 35, частина 2 Конституції Російської Федерації) (Постанова Конституційного Суду від 24 жовтня 1996 року N 17-П у справі про перевірку конституційності частини першої статті 2 Федерального закону від 7 березня 1996 року "Про внесення змін до Закону Російської Федерації" Про акцизи "; абзаци перший і другий пункту 2 мотивувальної частини).
2. За змістом норми / частини першої статті 96 Федерального конституційного закону "Про Конституційний Суд Російської Федерації" / в її взаємозв'язку зі статтями 46, 17 (частина 2), 62 (частина 3) і 125 (частина 4) Конституції Російської Федерації, можливість захисту прав і свобод за допомогою конституційного правосуддя має бути забезпечена кожному, в тому числі іноземним громадянам та особам без громадянства, якщо законом порушені їхні права і свободи, гарантовані Конституцією Російської Федерації (Ухвала Конституційного Суду від 17 лютого 1998 року N 6-П у справі про перевірку конституційності положення частини другої статті 31 Закону СРСР від 24 червня 1981 року "Про правове становище іноземних громадян в СРСР" у зв'язку зі скаргою Яхья Дашті Гафура; абзац другий пункту 2 мотивувальної частини).
3. Скарга / державного підприємства - юридичної особи / також може бути визнана допустимою відповідно до вимог Федерального конституційного закону "Про Конституційний Суд Російської Федерації" (Постанова Конституційного Суду від 12 жовтня 1998 року N 24-П у справі про перевірку конституційності пункту 3 статті 11 Закону Російської Федерації від 27 грудня 1991 року "Про основи податкової системи в Російській Федерації "; абзац п'ятий пункту 2 мотивувальної частини).
4. Оскарженню в судовому порядку підлягають - в силу статті 46 (частини 1 і 2) Конституції Російської Федерації та чинного законодавства - будь-які юридично значимі рішення і дії (або бездіяльність), пов'язані з підставами та процедурою відкликання виборного посадової особи місцевого самоврядування. У процедурі конституційного судочинства - відповідно до статті 125 (частина 4) Конституції Російської Федерації в системній єдності з частиною першою статті 96 Федерального конституційного закону "Про Конституційний Суд Російської Федерації" - можуть бути оскаржені і самі закони (федеральні і закони суб'єктів Російської Федерації), застосовані або підлягають застосуванню в конкретній справі, за скаргами на порушення конституційних прав і свобод громадян та об'єднань громадян. Як випливає з даної конституційної норми при цьому не виключається захист засобами конституційного правосуддя прав муніципальних утворень як територіальних об'єднань громадян, колективно реалізують на підставі Конституції Російської Федерації право на здійснення місцевого самоврядування (Постанова Конституційного Суду від 2 квітня 2002 року N 7-П у справі про перевірку конституційності окремих положень Закону Красноярського краю "Про порядок відкликання депутата представницького органу місцевого самоврядування" та Закону Коряцького автономного округу "Про порядок відкликання депутата представницького органу місцевого самоврядування, виборного посадової особи місцевого самоврядування в Корякском автономному окрузі" у зв'язку з скаргами заявників А.Г. Злобіна і Ю. А. Хнаева; абзац другий пункту 4 мотивувальної частини).
5 ... Закріплені федеральними законами повноваження органів прокуратури, здійснюючи забезпечення виконання Конституції Російської Федерації, відповідності їй конституцій (статутів), законів і інших правових актів суб'єктів Російської Федерації, звертатися до суду із заявами про перевірку нормативних правових актів суб'єктів Російської Федерації, з одного боку, і виняткові повноваження Конституційного Суду Російської Федерації в області судового конституційного контролю - з іншого, зумовлюють для Генерального прокурора Російської Федерації можливість звертатися в Конституційний Суд Російської Федерації з питання про відповідність Конституції Російської Федерації конституцій і статутів суб'єктів Російської Федерації, в тому числі поза зв'язку з їх застосуванням в конкретній справі (Постанова Конституційного Суду від 18 липня 2003 року N 13-П у справі про перевірку конституційності положень статей 115 і 231 ЦПК РРФСР, статей 26, 251 і 253 ЦПК Російської Федерації, статей 1, 21 і 22 Федерального закону "Про прокуратуру Російської Федерації" у зв'язку із запитами Державних Зборів - Курултаю Республіки Башкортостан, Державної Ради Республіки Татарстан і Верховного Суду Республіки Татарстан; абзац четвертий пункту 5.2 мотивувальної частини).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Постанови"
 1. Стаття 169. Виклад рішення
  Коментар до статті Непідписання рішення, ухвали суддею або одним із суддів, що розглядали справу, або підписання рішення, постанови не тими суддями, що зазначені в рішенні, постанові, є підставою для скасування рішення, поста-новлення в будь-якому випадку. Див, наприклад: Постанова Президії ВАС РФ від 19.04.2011 N
 2. Стаття 31.4. Приведення у виконання постанови по справі про адміністративне правопорушення
  1. Постанова по справі про адміністративне правопорушення приводиться у виконання уповноваженими на те органом, посадовою особою в порядку, встановленому цим Кодексом, іншими федеральними законами та прийнятими відповідно до них постановами Уряду Російської Федерації. 2. У разі винесення кількох постанов про призначення адміністративного покарання щодо
 3. Стаття 31.6. Зупинення виконання постанови про призначення адміністративного покарання
  1. Суддя, орган, посадова особа, які винесли постанову про призначення адміністративного покарання, припиняють виконання постанови в разі приношення протесту на вступило в законну силу постанова у справі про адміністративне правопорушення до розгляду протесту. Про зупинення виконання постанови виноситься ухвала, яка при необхідності негайно направляється
 4. Стаття 32.1. Виконання постанови про призначення адміністративного покарання у вигляді попередження
  Постанова про призначення адміністративного покарання у вигляді попередження виконується суддею, органом, посадовою особою, які винесли постанову , шляхом вручення або направлення копії постанови відповідно до статті 29.11 справжнього
 5. Стаття 31.6. Зупинення виконання постанови про призначення адміністративного покарання
  1. Суддя, орган, посадова особа, винесли постанову про призначення адміністративного покарання, припиняють виконання постанови в разі приношення протесту на вступило в законну силу постанова у справі про адміністративне правопорушення до розгляду протесту. Про зупинення виконання постанови виноситься ухвала, яка при необхідності негайно направляється
 6. Стаття 307. Набрання законної сили постанови Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації та його опублікування
  Коментар до статті Постанова Президії ВАС РФ підлягає опублікуванню у журналі "Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації" і розміщується на сайті ВАС РФ. При цьому арбітражним судам слід мати на увазі, що з дня розміщення Постанови Президії ВАС РФ в повному обсязі на сайті ВАС РФ практика застосування законодавства, на положеннях якого заснована дане
 7. Стаття 306. Зміст постанови Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації
  Коментар до статті Дотримання вимог до оформлення постанов Президії ВАС РФ забезпечує його законність, обгрунтованість і вмотивованість, які є умовами обов'язковості судових актів (ст. ст. 15, 16 АПК РФ). При цьому особливе значення мають мотиви прийнятого постанови (п. 9 ст. 306 АПК РФ) і висновки і рішення за результатами роз-гляду заяви (п. 10 ст. 306 АПК РФ),
 8. Стаття 31.4 . Приведення у виконання постанови по справі про адміністративне правопорушення
  1. Постанова по справі про адміністративне правопорушення приводиться у виконання уповноваженими на те органом, посадовою особою в порядку, встановленому цим Кодексом, іншими федеральними законами та прийнятими відповідно до них постановами Уряду Російської Федерації. 2. У разі винесення кількох постанов про призначення адміністративного покарання щодо
 9. Стаття 32.1. Виконання постанови про призначення адміністративного покарання у вигляді попередження
  Постанова про призначення адміністративного покарання у вигляді попередження виконується суддею, органом, посадовою особою, які винесли постанову, шляхом вручення або направлення копії постанови відповідно до статті 29.11 справжнього Кодексу. Відповідно до Федерального закону від 27.06.2011 N 162-ФЗ з 1 січня 2013 стаття 32.2 буде доповнена частиною
 10. Стаття 31.7. Припинення виконання постанови про призначення адміністративного покарання
  Суддя, орган, посадова особа, які винесли постанову про призначення адміністративного покарання, припиняють виконання постанови у разі: 1) видання акта амністії, якщо такий акт усуває застосування адміністративного покарання; 2) скасування або визнання такими, що втратили силу закону або його положення, що встановлюють адміністративну відповідальність за скоєне; 3) смерті особи, залученого
 11. Коментар до статті 30.8
  Див п. 1 коментаря до ст. 30.7. Рішення за скаргою на постанову (рішення) про призначення адміністративного покарання, рішення за скаргою на постанову про припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення оголошуються які винесли їх суддею, посадовою особою негайно після їх винесення. Про осіб, які вправі подавати скаргу (заяву) на постанову (рішення) по справі,
 12. Розділ VII. Виробництво, пов'язане з виконанням судових постанов і постанов інших органів
  Розділ VII. Виробництво, пов'язане з виконанням судових постанов і постанов інших
© 2014-2022  yport.inf.ua