Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б.А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. Частина загальна. Тома 1-2, 2000 - перейти до змісту підручника

3. ПЕРІОДИЧНІСТЬ ВИБОРІВ

Оскільки періодичність виборів визначається терміном повноважень виборних органів, очевидно, що мова може йти про періодичність головним чином загальних або регіональних (місцевих) виборів. У тих же випадках, коли представницький орган (палата) оновлюється по частинах, може існувати періодичність часткових виборів. Періодичність виборів дозволяє виборцям регулярно оновлювати склад виборних органів, підтверджуючи довіру виборним особам або відмовляючи в ньому. Це спонукає виборних осіб та політичні об'єднання рахуватися з інтересами і настроями виборців, підтримувати з ними постійний зв'язок, переконувати їх у правильності свого політичного курсу або в своїй здатності належним чином скоригувати його і т. д.
Тривалість строку повноважень виборного органу має важливе значення, і визначити її оптимальним чином не завжди легко. Термін повноважень парламентів зазвичай становить 4-5 років, президентів - 5-7 років.
Короткий термін повноважень дозволяє точніше відображати у складі виборного органу одномоментні переваги і настрої виборчого корпусу, проте не дає можливості виборним особам повною мірою проявитися, виконати все намічене. Наприклад, термін повноважень Палати представників Конгресу (парламенту) США-два роки. Він самий короткий або один з найкоротших у світі. В американській юридичній літературі неодноразово вказувалося на його недостатність: новим конгресменам потрібно якийсь час, щоб освоїтися, а там незабаром пора вже готуватися до чергових виборів. Правда, американська практика продемонструвала і можливості компенсації цього недоліку. Нетривалість терміну врівноважується значною частотою переобрання, що перевищує 80% від виборів до виборів. Цим фактором забезпечується тривале сталість складу Палати представників і Сенату. Деякий час тому Республіканська партія пропонувала внести поправку до Конституції, яка обмежувала число переобрань. З іншого боку, Верховний суд США 21 травня 1995 виніс рішення про неконституційність закону одного з штатів, який встановив таке обмеження.
Ми вже наводили приклад Філіппін, де існує обмеження переобрань до парламенту, але це все ж - виняток із правила. Найчастіше обмеження переобрання застосовується до президентів (зазвичай забороняється займати посаду протягом більше двох термінів підряд або взагалі двох термінів). У США, починаючи з першого Президента Джорджа Вашингтона, встановився звичай обирати одну особу Президентом не більше, ніж на два терміни. Однак Президент Франклін Делано Рузвельт порушив цей звичай і обирався чотири рази поспіль (у 1932, 1936, 1940 і 1944 рр..), Після чого була прийнята XXII поправка до Конституції США, яка вступила в силу в 1951 році і заборонила обирати одну особу Президентом більш двох разів.
Що стосується тривалого терміну повноважень, то він може приводити до відриву виборних від виборчого корпусу, його потреб, бажань.
Короткі терміни повноважень переважні в періоди бурхливих суспільних перетворень, коли настрої виборців нестабільні, політичні сили знаходяться в процесі формування і співвідношення цих сил змінюється часто. Не випадково, наприклад, в деяких східноєвропейських країнах (Румунія, Чехо-Словаччина) термін повноважень перших парламентів, обраних після падіння комуністичних режимів, виявився коротким, що не перевищивши двох років.
За загальним правилом лише деякі парламенти можуть продовжувати термін своїх повноважень. Так, канадська Палата громад може продовжити цей термін тільки у разі національної кризи і голосами 2/3 своїх членів. У Фінляндії, Італії, Великобританії продовження терміну повноважень можливо законом лише під час війни. Що стосується дострокового припинення повноважень, що тягне позачергові вибори, то в дуалістичних і парламентарних монархіях, парламентарних і змішаних республіках допускається розпуск парламенту або нижньої палати главою держави.
Можливість саморозпуску зазвичай не передбачається, хоча бувають і винятки. Наприклад, згідно з ч. 3 ст. 98 Конституції Республіки Польща 1997 Сейм може не менш ніж 2/3 голосів законного числа своїх членів скоротити термін своїх повноважень і тим самим термін повноважень Сенату, який сам аналогічного права не має.
У президентських республіках парламент не може ні продовжувати, ні скорочувати термін своїх повноважень, він не може бути розпущений і президентом, і вибори проводяться регулярно. Наприклад, в 1944 році в США були проведені загальні вибори незважаючи на те, що країна брала участь у Другій світовій війні. Правда, важко сказати, як би вирішувалася ця проблема, якби військові дії велися на території США. До цього питання ми ще повернемося нижче - у п. 1 § 3 гл. VIII.
Відносно президентів конституції зазвичай нічого не говорять про продовження терміну повноважень, але можливості скорочення цього терміну, як правило, передбачають, в чому ми переконаємося нижче при розгляді конституційно-правового статусу глави держави (п. 5 § 1 гл. IX).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. ПЕРІОДИЧНІСТЬ ВИБОРІВ "
 1. Стаття 188. Порядок здійснення контролю за по-веденням умовно засуджених
  періодичність явки умовно засудженого для реєстрації не була визначена судом, то зазначена періодичність, а також дні явки умовно засудженого встановлюються кримінально-виконавчою інспекцією. (Частина шоста введена Федеральним законом від 27.12.2009 N
 2. Стаття 7
  виборі має бути явно виражене або за відсутності такого явно вираженого угоди має випливати з поведінки сторін і з умов контракту, розглядаються в їх сукупності. Зазначений вибір може поширюватися на контракт в цілому або обмежуватися його частиною. Вибір сторонами відповідного суду не обов'язково означає вибір застосовного
 3. Коментар до п. 4
  періодичність призову громадян на військові збори не може бути частіше одного разу на три роки. Факт проходження громадянином військового збору засвідчується довідкою про проходження військового збору (форма затверджена додатком N 2 до Положення про порядок проведення військових зборів), яка видається військовим комісаріатом, підписується військовим комісаром та скріплюється гербовою
 4. Стаття 9
  вибір. За відсутності такого вибору або в тій мірі, в якій такий вибір заборонений, застосовується право держави місця проведення аукціону або місцезнаходження
 5. Стаття 175. Гарантії і компенсації працівникам, які навчаються в освітніх установах початкової професійної освіти
  періодичності поточного контролю успішності та проміжної атестації учнів (п. 25 Типового положення про освітній установі початкової професійної освіти, затв. Постановою Уряду РФ від 14 липня 2008 р. N 521 / / СЗ РФ. 2008. N 29 (ч. II). Ст. 3519). Але в кожному разі тривалість додаткової відпустки, що надається навчаються, чи не повинна перевищувати 30
 6. Стаття 3 Свобода вибору
  виборі має бути явно виражене або прямо випливати з умов договору або обставин конкретної справи. Такий вибір права має бути явно вираженим або розумно слідувати з умов договору або з обставин справи. Здійснюючи вибір, сторони можуть домовитися про право, застосовне до договору в цілому або тільки до його частини. 2. Сторони можуть в будь-який час домовитися про підпорядкування
 7. Стаття 10
  вибору застосовуваного права, в тих випадках, коли такий вибір задовольняє вимоги статті 7, визначаються обраним правом. Якщо відповідно з цим правом вибір є недійсним, право, що регулює договір, визначається відповідно до статті 8 . 2. Наявність і матеріальна дійсність договору купівлі-продажу або будь-яких його умов визначаються правом, яке відповідно до
 8. 2.6. Регулярні і разові податки
  періодичністю протягом всього часу володіння майном або заняття платником яким-небудь видом діяльності, що приносить дохід. Наприклад, прибутковий податок з фізичних осіб і земельний податок стягуються щорічно, податок на додану вартість - помісячно або поквартально. Сплата разових податків зв'язується з подіями, що не утворять системи. Наприклад, сплата мита залежить від
 9. 3. Необрання на посаду
  виборах (конкурсі) на посаду і в зв'язку з цим з ним було укладено строковий трудовий договір за правилами ст. 59 Трудового кодексу РФ. По-друге, необхідний документ, що підтверджує необрання працівника на виборну посаду. По-третє, звільнення по даній підставі буде правомірним тільки в тому випадку, якщо вибори (необрання) або конкурс проводилися в точній відповідності з
 10. Глава Народний депутат
  виборів народних депутатів в РФ беруть участь трудові колективи, громадські об'єднання та політичні партії. Порядок організації, фінансування та проведення виборів встановлюється законом. Стаття 75. Гарантії депутатської діяльності Депутати є повноважними представниками виборців в Радах народних депутатів. Депутатам забезпечуються умови безперешкодного ефективного
 11. Глава 9. ОРГАНІЗАЦІЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ ВИБОРІВ
  вибори організовуються виборчими комісіями за сприяння органів державної влади, органів місцевого самоврядування. Організація конкретних виборів включає заходи щодо їх підготовки та проведення. У числі головних підготовчих дій призначення виборів, планування виборчих заходів, структурування виборчої території шляхом утворення виборчих округів,
 12. Стаття 1210. Вибір права сторонами договору
  виборі підлягає застосуванню права має бути прямо виражено або повинна виразно випливати з умов договору або сукупності обставин справи. 3. Вибір сторонами підлягає застосуванню права, зроблений після укладення договору, має зворотну силу і вважається дійсним, без шкоди для прав третіх осіб, з моменту укладення договору. 4. Сторони договору можуть вибрати підлягає
 13. § 1. Призначення виборів
  виборів повинне бути ухвалене ним не пізніше ніж за 65 днів до дня закінчення терміну, на який були обрані відповідний орган, виборна посадова особа. У разі дострокового припинення повноважень зазначених органів або дострокового припинення повноважень депутатів, що тягне за собою неправомочність органу, вибори мають бути призначені не пізніше ніж через 14 днів з дня такого припинення
© 2014-2022  yport.inf.ua