Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн Том 3 Особлива частина. Країни Європи, 1997 - перейти до змісту підручника

1. Політико-територіальний устрій

Болгарія є унітарною державою. Згідно ч. 1 ст. 2 Конституції, в ній не допускаються автономні територіальні утворення. Враховуючи сказане з цього питання в § 1, розуміти цю норму слід як заборона автономії державної, бо якщо заборонити всяку територіальну автономію, то ніяке місцеве самоврядування не буде можливо.
Повернення до принципу поділу влади і відмова від соціалістичного принципу єдності влади спричинив реформу організації влади на місцях. Конституційне оформлення отримала концепція місцевого самоврядування. Частина 1 ст. 2 Конституції говорить: «Республіка Болгарія є єдиною державою з місцевим самоврядуванням». Система влади на місцях врегульована в розділі сьомий (ст. 135 - 146) Конституції, а також Законом про місцеве самоврядування та місцевої адміністрації 1991 р. (з наступними змінами) та Законом про адміністративно-територіальний устрій Республіки Болгарії 1995 р.
Територія республіки ділиться на громади та області; територіальний поділ і повноваження столичної громади й інших великих міст, а також створення інших адміністративно-територіальних одиниць та органів самоврядування в них підлягають регулюванню законом. Останній із згаданих законів передбачає поділ території країни на адміністративно-територіальні та територіальні одиниці. Відповідно до нього адміністративно-територіальними одиницями є області та громади, а в складі громад - кметства і райони (останні - у великих містах). Територіальними ж одиницями є населені пункти (населених місць) і населення освіти (селищною образуванія) *. Населені пункти - це міста і села, а населення освіти - дачні зони, промислові зони, курортні комплекси і курортні місцевості, розташовані на землях населених пунктів. Всі ці одиниці мають територію, межі, найменування.
Область створюється законом, складається з однієї або більше сусідніх громад і іменується по найменуванню населеного пункту, що утворює її адміністративний центр. При створенні області беруться до уваги фізико-географічна відособленість території та наявність міста - традиційного культурного та господарського центру з розвиненою соціальною і технічною інфраструктурою і транспортною доступністю для населених пунктів області. В даний час в Болгарії вісім областей. Столиця Софія до складу областей не входить, але Столична громада має також статус області.
Конституція характеризує область як адміністративно-територіальну одиницю для проведення регіональної політики, для здійснення державного управління на місцях і для забезпечення відповідності між національними та місцевими інтересами.
Громада складається з одного або більше сусідніх населених пунктів і іменується по найменуванню населеного пункту, що утворює її адміністративний центр. Створюється вона з ініціативи та / або за згодою мешканців. Умовами для створення громади є:
чисельність населення - понад 4 тис. жителів;
наявність населеного пункту - традиційного об'єднуючого центру з розвиненою соціальною і технічною інфраструктурою, що забезпечує обслуговування населення ;
включення всіх сусідніх населених пунктів, у яких немає умов для створення окремої громади або які не можуть приєднатися до іншої сусідньої громаді;
відстань між центром общини і іншими її населеними пунктами, що не перевищує 20 км.
Згідно з Конституцією, громада є юридичною особою, а її межі визначаються після опитування населення. Вона має право на свою власність, використовувану в інтересах відповідної територіальної спільності, самостійний бюджет, постійні фінансові джерела якого визначаються законом. Держава коштами бюджету та іншим чином сприяє нормальній діяльності громад.
В даний час в країні налічуються 252 громади.
Райони створюються законом в столиці та інших містах з кількістю жителів понад 300 тис. За рішенням общинного ради вони можуть створюватися і в містах з кількістю жителів понад 100 тис. Умовами для створення районів є:
чисельність населення - понад 25 тис. жителів;
можливість районування міської території відповідно до загальних градоустройственнимі планами і стійкими природно-географічними або інфраструктурними чинниками;
наявність розвиненої інфраструктури районного значення для задоволення адміністративних, соціальних та санітарно-гігієнічних потреб.
Кметство може створюватися на території громади рішенням її ради з ініціативи та за згодою мешканців. Воно складається з одного або більше сусідніх населених пунктів і іменується по найменуванню свого адміністративного центру. Створення кметства допускається за наявності на відповідній території понад 100 жителів і при можливості здійснення наданих громадою функцій.
Відповідно до Конституції самоврядні територіальні спільності мають право об'єднуватися для вирішення спільних питань; законодавець зобов'язаний створювати умови для об'єднання громад. Закон про місцеве самоврядування та місцевої адміністрації передбачив, що будь-які адміністративно-територіальні одиниці можуть об'єднуватися на добровільній принципі для вирішення проблем і завдань, що становлять спільний інтерес. Схоже, однак, що наведені норми Конституції і закону не цілком між собою узгоджуються: формулювання закону дає можливість об'єднуватися також і областям, що Конституцією навряд чи малося на увазі, та й самим законодавцем теж. Що ж до громад, то їм закон дозволяє створювати навіть національне і регіональні об'єднання для захисту своїх загальних інтересів і підтримки та розвитку місцевого самоврядування. Зокрема, національному об'єднанню, яке вважається таким при участі не менше 2/3 загального числа громад, законом надано права:
представляти своїх членів перед державними органами;
розробляти пропозиції про зміну та удосконаленні правового регулювання місцевого самоврядування;
підготовляти висновки і пропозиції щодо проекту бюджету країни в частині, що відноситься до громад;
здійснювати контакти і взаємодія з спорідненими організаціями в інших країнах і складатися в міжнародних об'єднаннях;
здійснювати інші функції, визначені установчим актом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Політико-територіальний устрій "
 1. § 6. Політико-територіальний устрій. Організація влади на місцях
  територіальний устрій. Організація влади на
 2. § 6. Політико-територіальний устрій. Публічна влада в землях
  територіальний устрій. Публічна влада в
 3. § 6. Політико-територіальний устрій. Місцеве самоврядування та управління
  територіальний устрій. Місцеве самоврядування і
 4. § 6. Політико-територіальний устрій. Організація публічної влади на місцях
  територіальний устрій. Організація публічної влади на
 5. § 6. Політико-територіальний устрій. Регіональне та місцеве самоврядування і управління
  територіальний устрій. Регіональне та місцеве самоврядування і
 6. § 6. Політико-територіальний устрій. Організація публічної влади на місцях
  територіальний устрій. Організація публічної влади на
 7. § 6. Політико-територіальний устрій. Публічна влада в кантонах і громадах
  територіальний устрій. Публічна влада в кантонах і
 8. § 6. Політико-територіальний устрій. Регіональна автономія і місцеве самоврядування
  територіальний устрій. Регіональна автономія і місцеве
 9. § 6. Політико-територіальний устрій. Публічна влада в областях, провінціях, комунах
  територіальний устрій. Публічна влада в областях, провінціях,
 10. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  політико-територіальний поділ від адміністративно-територіального? Який характер має обласне поділ Росії? До регіональним розподілом якої країни воно ближче - Італії чи Франції? 2. Яка різниця між політико-адміністративним і адміністративно-територіальним поділом? 3. Яка різниця між територіальним поділом і територіальним устроєм? 4. Що таке адміністративний округ?
 11. III. Національно-державне та адміністративно-територіальний устрій РРФСР
  територіальний устрій
 12. 5. Форми державного устрою
  політиці. Кожна держава - член конфедерації - має право вийти з її складу. Традиційно конфедерація утворюється на невеликий період часу і трансформується в інші утворення. Наприклад, Швейцарська Конфедерація (офіційна назва країни), за формою державного устрою являє собою в даний час федеративний
 13. Контрольні питання
  політики білорусизації в 20-30 роки. Репресивна