Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
А. В. Афоніна. Шпаргалка з правознавства, 2009 - перейти до змісту підручника

5. Форми державного устрою

Форма державного устрою - це територіальна організація, структура держави з відповідним розподілом повноважень між центральним і регіональним рівнем влади.
Основні види форм державного устрою:
1. унітарна держава (Данія, Португалія) - у державах цього типу загальними є і територія, і система державної влади. Територія ділиться лише за адміністративним принципом на одиниці, що не володіють ознаками державного суверенітету. У країні діє одна конституція, єдині грошова система, а також система законодавства та органів державної влади. Різновидом унітарної держави є:
1) з автономними утвореннями (Китай - 5 автономних районів; Іспанія - 17 автономних співтовариств та інші);
2) з окремими елементами федералізму (іноді таку форму державно-територіального устрою іменують «регіоналістської»). Прикладом служить Італія, 20 областей якою діляться на провінції, а в областях діють виборні органи влади поради, які здійснюють законодавчі, розпорядчі та інші функції.
2. федерація - союзна держава, його складові частини (суб'єкти) та освіти мають ознаками держави (є своя конституція і органи державної влади). При цьому органи влади суб'єктів федерації підпорядковані загальфедеральним органам, яким підпорядковані силові структури (армія, збройні сили, поліція і т. д.). Види федерацій:
1) територіальні - в даному випадку великі держави поділяються на частини за територіальним принципом. Наприклад, США складається з 50 штатів і федерального округу Колумбія; до складу Мексики входять 31 штат і столичний федеральний округ і т. д.;
2) національні - поділ країни відбулося за національною ознакою (на основі проживають на конкретних територіях народностей). Дане державно-територіальний устрій є неміцним. Прикладом служить Югославія;
3) змішані (національно-територіальні) - поділ країни сталося і за національною, і за територіальним принципом. Наприклад, Російська Федерація (32 суб'єкта створені за національним принципом, 57 суб'єктів - за територіальним).
У даному випадку необхідно звернути увагу на таке поняття, як конфедерація. Вона являє собою союз держав (відміну від федерації в тому, що федерація - союзна держава). У держав, що входять до складу конфедерації, мається суверенітет, але власні силові структури відсутні. Тобто мається не тільки внутрішній суверенітет, але й незалежність у зовнішній політиці. Кожна держава - член конфедерації - має право вийти з її складу. Традиційно конфедерація утворюється на невеликий період часу і трансформується в інші утворення. Наприклад, Швейцарська Конфедерація (офіційна назва країни), за формою державного устрою являє собою в даний час федеративну державу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Форми державного устрою "
 1. § 5. Форма державного устрою
  державного устрою - це елемент форми держави, що характеризує внутрішню структуру держави, спосіб його політичного та територіального поділу, що обумовлює певні взаємовідносини органів всієї держави з органами його складових частин (див. схему 13). Схема 13 --- --- | ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО
 2. Тема 2.3. Державний устрій Російської Федерації
  державний механізм, а й організацією самій території, підрозділом її на частини і здійсненням взаємодії між центром і регіонами. Таким чином, державний устрій - це найважливіший елемент держави, що представляє собою спосіб організації його території, правове становище частин держави і систему їх взаємовідносин з центром. Державний устрій країни
 3. 4. Форми держави, основні форма правління
  форма правління (система організації державних органів, порядок їх утворення, діяльності, компетенція), 2) форма державного устрою (територіальна організація держави з відповідним розподілом повноважень між центральним і регіональним рівнем влади). Основні види форм державного устрою: а) унітарна держава; б) федерація; в) конфедерація.
 4. ВСТУП
  державного апарату з громадянським суспільством. Досягнення основної мети цих реформ - підвищення ефективності діяльності органів влади, яке неможливе без забезпечення їх відкритості та доступності для громадян і юридичних осіб та результативної взаємодії з інститутами громадянського суспільства. Президент РФ у посланні Федеральним Зборам РФ на 2005 р. підкреслював: "Бути з суспільством
 5. § 1. Муніципальне право: ознаки, предмет і функції
  державної, муніципальної службі). На охорону місцевого самоврядування націлені норми конституційного, кримінального, адміністративного, цивільного права. Основи місцевого самоврядування закладаються на рівні конституційного регулювання. Зрештою виявляється, що місцеве самоврядування - предмет регулюючого впливу з боку безлічі самих різних галузей національного
 6. § 4. Реформи місцевої влади кінця ХХ - початку XXI ст.
  державні зміни, що почалися в СРСР після 1985 р., торкнулися і систему місцевої влади, усунувши радянську організацію низових територіальних колективів. У новітніх реформах можливе виділення п'яти етапів, останній з яких триває в даний час. Перший етап. Він пов'язаний з реформами 1988 - 1990 рр.. Істотним поштовхом до їх початку послужило усвідомлення суспільством ряду
 7. § 1. Територіальна організація місцевого самоврядування.
  державні повноваження, передані органам місцевого самоврядування федеральними законами і законами суб'єктів Федерації. Міський округ - міське поселення, яке не входить до складу муніципального району та органи місцевого самоврядування якого здійснюють повноваження за рішенням встановлених законом питань місцевого значення поселення і питань місцевого значення муніципального
 8. § 1. Загальна характеристика
  державного управління. На ділі ж депутати Рад не грали істотної ролі у вирішенні питань суспільного життя . І часом чим більше був склад Ради, тим менше було у нього можливостей цю роль виконувати, оскільки ділове розгляд питань та прийняття конструктивних рішень настільки масовою організацією було просто скрутним. Нині чисельний склад представницьких органів
 9. § 2 . Статут муніципального освіти
  державної влади, органів місцевого самоврядування, організацій незалежно від їх організаційно-правових форм, громадських об'єднань, посадових осіб та населення міста. Зміни та доповнення до статуту міста приймаються на засіданні представницьким органом місцевого самоврядування - копейск міською Радою депутатів кваліфікованою більшістю голосів не менше 2/3 від
 10. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  державні та муніципальні освіти. Як карально-пресекательние заходи покарання, передбачені адміністративним і кримінальним законодавством, так і відновно-компенсаційні санкції, передбачені цивільним законодавством, в рівній мірі забезпечують правову охорону інтересів і підприємців, і непідприємців. З точки зору вимог закону інтереси
© 2014-2022  yport.inf.ua