Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Л.В. Лазарєв. Правові позиції Конституційного Суду Росії, 2003 - перейти до змісту підручника

Постанови

1. Конституція Російської Федерації проголошує свободу слова і похідне від неї право кожного шукати, одержувати і вільно поширювати інформацію. Дане конституційне право здійснюється громадянами як індивідуально, так і колективно, в тому числі через засоби масової інформації, включаючи газети.
Обмеження / цього права /, що відноситься до основних прав і свобод людини і громадянина, можуть встановлюватися лише законом і лише в тій мірі, в якій це необхідно для захисту конституційного ладу, моральності, здоров'я, законних прав та інтересом інших людей в демократичному суспільстві (Постанова Конституційного Суду від 19 травня 1993 року N 10-П у справі про перевірку конституційності постанови Верховної Ради Російської Федерації від 17 липня 1992 року "0 газеті" Известия "і за індивідуальною скаргою журналістського колективу редакції газети" Известия "у зв'язку з постановою Верховної Ради Російської Федерації від 17 липня 1992 року" Про газеті "Известия"; абзаци третій і четвертий пункту 4 мотивувальної частини).
2. / Відповідно до закону / журналіст може бути позбавлений акредитації, якщо їм або редакцією порушені встановлені правила акредитації або поширені не відповідають дійсності відомості, що порочать честь і гідність організації, акредитовані журналісти, що підтверджено набрав законної сили рішенням суду. / Введені постановою Уряду / нових підстав і порядку позбавлення журналістів акредитації, не передбачених законом, суперечить статті 29 (частини 4 і 5), яка закріплює право на свободу інформації, статті 46, яка гарантує судовий захист прав і свобод, а також статті 55 (частина 3) Конституції Російської Федерації (Ухвала Конституційного Суду від 31 липня 1995 року N 10-П у справі про перевірку конституційності ряду правових актів, прийнятих у зв'язку з врегулюванням збройного конфлікту в Чеченській Республіці; абзац шостий пункту 8 мотивувальної частини).
3. ... Передача редакціям засобів масової інформації, видавництвам, інформаційним агентствам і телерадіомовним компаніям в господарське відання приміщень, якими вони володіють або користуються в процесі своєї виробничо-господарської діяльності, в якості міри державної підтримки фінансового та господарського характеру спочатку спрямована на досягнення такої конституційно значущою цілі, як свобода слова і свобода масової інформації. Разом з тим вона безпосередньо зачіпає і закріплене в Конституції Російської Федерації право власності, що зобов'язувало законодавця при врегулюванні відповідних відносин знайти справедливий баланс між цими конституційно захищаються цінностей на основі критеріїв, встановлених Конституцією Російської Федерації ...
Передача ж (хоча б і в тимчасове господарське відання) приміщень, що належать на праві власності суб'єктам Російської Федерації і муніципальних утворень, без їх згоди, якщо вона здійснюється без розумної компенсації, виходить за рамки вимог статті 55 (частина 3) Конституції Російської Федерації і кореспондуючих їй положень статті 1 Протоколу N 1 до Конвенції про захист прав людини та основних свобод (в редакції Протоколу N 11, що вступив чинності 1 листопада 1998 року) і, отже, не є адекватним засобом для досягнення мети, заради якої вона встановлена. Оскільки частина третя статті 5 Федерального закону "Про державну підтримку засобів масової інформації та книговидання Російської Федерації" за змістом, надавало їй правозастосовчої практикою, допускає можливість такої передачі без належного відшкодування, вона невідповідно обмежує конституційні права і законні інтереси суб'єктів права власності - суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень, ставить їх у нерівне становище з Російською Федерацією як власником федерального майна і порушує баланс двох конституційних цінностей - права на інформацію та права власності - на шкоду останньої (Постанова Конституційного Суду від 22 листопада 2000 року N 14-П у справі про перевірку конституційності частини третьої статті 5 Федерального закону "Про державну підтримку засобів масової інформації та книговидання Російської Федерації"; абзаци п'ятий пункту 2, шостий пункту 4 мотивувальної частини).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Постанови "
 1. Стаття 169. Виклад рішення
  Коментар до статті Непідписання рішення, ухвали суддею або одним із суддів, що розглядали справу, або підписання рішення, постанови не тими суддями, що зазначені в рішенні, постанові, є підставою для скасування рішення, поста новления в будь-якому випадку. Див, наприклад: Постанова Президії ВАС РФ від 19.04.2011 N
 2. Стаття 31.4. Приведення у виконання постанови по справі про адміністративне правопорушення
  1. Постанова по справі про адміністративне правопорушення приводиться у виконання уповноваженими на те органом, посадовою особою в порядку, встановленому цим Кодексом, іншими федеральними законами та прийнятими відповідно до них постановами Уряду Російської Федерації. 2. У разі винесення кількох постанов про призначення адміністративного покарання щодо
 3. Стаття 31.6. Зупинення виконання постанови про призначення адміністративного покарання
  1. Суддя, орган, посадова особа, які винесли постанову про призначення адміністративного покарання, припиняють виконання постанови в разі приношення протесту на вступило в законну силу постанова у справі про адміністративне правопорушення до розгляду протесту. Про зупинення виконання постанови виноситься ухвала, яка при необхідності негайно направляється
 4. Стаття 32.1. Виконання постанови про призначення адміністративного покарання у вигляді попередження
  Постанова про призначення адміністративного покарання у вигляді попередження виконується суддею, органом, посадовою особою, які винесли постанову, шляхом вручення або направлення копії постанови відповідно до статті 29.11 справжнього
 5. Стаття 31.6. Зупинення виконання постанови про призначення адміністративного покарання
  1. Суддя, орган, посадова особа, які винесли постанову про призначення адміністративного покарання, припиняють виконання постанови в разі приношення протесту на вступило в законну силу постанова у справі про адміністративне правопорушення до розгляду протесту. Про зупинення виконання постанови виноситься ухвала, яка при необхідності негайно направляється
 6. Стаття 307. Набрання законної сили постанови Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації та його опублікування
  Коментар до статті Постанова Президії ВАС РФ підлягає опублікуванню у журналі "Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації" і розміщується на сайті ВАС РФ. При цьому арбітражним судам слід мати на увазі, що з дня розміщення Постанови Президії ВАС РФ в повному обсязі на сайті ВАС РФ практика застосування законодавства, на положеннях якого заснована дане
 7. Стаття 306. Зміст постанови Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації
  Коментар до статті Дотримання вимог до оформлення постанов Президії ВАС РФ забезпечує його законність, обгрунтованість і вмотивованість, які є умовами обов'язковості судових актів (ст. ст. 15, 16 АПК РФ). При цьому особливе значення мають мотиви прийнятого постанови (п. 9 ст. 306 АПК РФ) і висновки і рішення за результатами роз-гляду заяви (п. 10 ст. 306 АПК РФ),
 8. Стаття 31.4 . Приведення у виконання постанови по справі про адміністративне правопорушення
  1. Постанова по справі про адміністративне правопорушення приводиться у виконання уповноваженими на те органом, посадовою особою в порядку, встановленому цим Кодексом, іншими федеральними законами та прийнятими відповідно до них постановами Уряду Російської Федерації. 2. У разі винесення кількох постанов про призначення адміністративного покарання щодо
 9. Стаття 32.1. Виконання постанови про призначення адміністративного покарання у вигляді попередження
  Постанова про призначення адміністративного покарання у вигляді попередження виконується суддею, органом, посадовою особою, які винесли постанову, шляхом вручення або направлення копії постанови відповідно до статті 29.11 справжнього Кодексу . Відповідно до Федерального закону від 27.06.2011 N 162-ФЗ з 1 січня 2013 року статтю 32.2 буде доповнена частиною
 10. Стаття 31.7. Припинення виконання постанови про призначення адміністративного покарання
  Суддя, орган, посадова особа, які винесли постанову про призначення адміністративного покарання, припиняють виконання постанови у разі: 1) видання акта амністії, якщо такий акт усуває застосування адміністративного покарання; 2) скасування або визнання такими, що втратили силу закону або його положення, що встановлюють адміністративну відповідальність за скоєне; 3) смерті особи, залученого
 11. Коментар до статті 30.8
  Див п. 1 коментарю до ст. 30.7. Рішення за скаргою на постанову (рішення) про призначення адміністративного покарання, рішення за скаргою на постанову про припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення оголошуються які винесли їх суддею, посадовою особою негайно після їх винесення. Про осіб, які вправі подавати скаргу (заяву) на постанову (рішення) по справі,
© 2014-2022  yport.inf.ua