Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Л.В. Лазарєв. Правові позиції Конституційного Суду Росії, 2003 - перейти до змісту підручника

Постанови

1. У тому ж порядку / як і при прийнятті закону / повинен прийматися, підписуватися і оприлюднюватися і акт законодавчого органу, за допомогою якого здійснюється офіційне, що має силу закону роз'яснення федерального закону. Якщо ж роз'яснення зроблено у формі постанови Державної Думи, тобто без дотримання вимог статей 105, 106, 107 Конституції Російської Федерації, що пред'являються до прийняття федеральних законів, то воно не може розглядатися як акт Федеральних Зборів - законодавчого органу Російської Федерації. Будучи актом лише однією з його палат, така постанова не є автентичним офіційним роз'ясненням закону. Не можна його визнати і делегованим офіційним роз'ясненням закону, оскільки Конституція Російської Федерації не надає Державній Думі відповідного права (Постанова Конституційного Суду від 17 листопада 1997 року N 17-П у справі про перевірку конституційності постанов Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації від 21 липня 1995 року N 1090-IГД "Про деякі питання застосування Федерального закону" Про внесення змін і доповнень до Закону Російської Федерації "Про статус суддів в Російській Федерації" та від 11 жовтня 1996 року N 682-II ДД "Про порядок застосування пункту 2 статті 855 Цивільного кодексу Російської Федерації "; абзац четвертий пункту 2 мотивувальної частини).
2. Конституційно-правовий зміст положень ... Конституції Російської Федерації може і повинен бути виявлений з урахуванням переслідуваних конституційним законодавцем і закладених в цих положеннях цілей (Постанова Конституційного Суду від 11 грудня 1998 року N 28-П у справі про тлумачення положень частини 4 статті 111 Конституції Російської Федерації; абзац другий пункту 2 мотивувальної частини).
3. Конституційний Суд Російської Федерації при вирішенні справ про конституційність законів у зв'язку із запитами судів, так само як і у зв'язку з скаргами на порушення конституційних прав і свобод громадян, керуючись статтями 74, 96, 97, 101 і 102 Федерального конституційного закону "Про Конституційний Суд Російської Федерації ", приймає рішення по справі, оцінюючи як буквальний зміст розглянутого акта, так і сенс, надавав йому офіційним і іншим тлумаченням або склалася правозастосовча практика, а також виходячи з його місця в системі правових актів.
Із зазначених статей Федерального конституційного закону "Про Конституційний Суд Російської Федерації" в їх взаємозв'язку з частинами другою та третьою його статті 3, статтями 36 і 86 випливає, що перевірка конституційності закону здійснюється Конституційним Судом Російської Федерації на основі оцінки сенсу розглянутого акта, з тим щоб виключити його застосування і, отже, тлумачення в сенсі, що суперечить конституційним нормам. Тому питання про тлумачення правових норм, що перевіряються на предмет їх відповідності Конституції Російської Федерації, дозволяється саме Конституційним Судом Російської Федерації (Ухвала Конституційного Суду від 28 березня 2000 року N 5-П у справі про перевірку конституційності підпункту "к" пункту 1 статті 5 Закону Російської Федерації "Про податок на додану вартість" у зв'язку зі скаргою закритого акціонерного товариства "Конфетті" і громадянки І.В. Савченко; абзаци четвертий і п'ятий пункту 3 мотивувальної частини).
4. Суд загальної юрисдикції або арбітражний суд, на підставі статті 120 Конституції Російської Федерації самостійно вирішуючи питання про те, чи підлягає та чи інша норма застосуванню в розглянутому їм справі, усвідомлює сенс норми, тобто здійснює її казуальне тлумачення. Разом з тим у судовій практиці має забезпечуватися конституційне тлумачення підлягають застосуванню норм. Як випливає з частини другої статті 74 Федерального конституційного закону "Про Конституційний Суд Російської Федерації", конституційне тлумачення нормативного акта або окремого його положення, що перевіряється за допомогою конституційного судочинства, належить до компетенції Конституційного Суду Російської Федерації, який, вирішуючи справу і встановлюючи відповідність Конституції Російської Федерації оспорюваного акту, в тому числі за змістом норм, забезпечує виявлення конституційного сенсу чинного права. У такому випадку дане їм тлумачення, як це випливає з частини другої статті 74 Федерального конституційного закону "Про Конституційний Суд Російської Федерації" у взаємозв'язку з його статтями 3, 6, 36, 79, 85, 86, 87, 96 і 100, є загальнообов'язковим , в тому числі для судів.
Тому правозастосовні рішення, засновані на акті, який хоч і визнаний в результаті вирішення справи в конституційному судочинстві відповідним Конституції Російської Федерації, але якому в ході застосування по конкретній справі суд загальної юрисдикції або арбітражний суд надав тлумачення, розходиться з його конституційно - правовим змістом, виявленим Конституційним Судом Російської Федерації, також підлягають перегляду в порядку, встановленому законом. Інша означало б, що суд загальної юрисдикції або арбітражний суд можуть здійснювати тлумачення акту, надаючи йому інший зміст, ніж виявлений в результаті перевірки в конституційному судочинстві, і тим самим підміняти Конституційний Суд Російської Федерації, чого вони в силу статей 118, 125, 126, 127 і 128 Конституції Російської Федерації робити не вправі (Постанова Конституційного Суду від 25 січня 2001 року N 1-П у справі про перевірку конституційності положення пункту 2 статті 1070 Цивільного кодексу Російської Федерації у зв'язку з скаргами громадян І.В. Богданова, А.Б . Зернова, С.І. Кальянова і Н.В. Труханова; абзаци другий і третій пункту 7 мотивувальної частини).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Постанови "
 1. Стаття 169. Виклад рішення
  Коментар до статті Непідписання рішення, ухвали суддею або одним із суддів, що розглядали справу, або підписання рішення, постанови не тими суддями, що зазначені в рішенні, постанові, є підставою для скасування рішення, поста новления в будь-якому випадку. Див, наприклад: Постанова Президії ВАС РФ від 19.04.2011 N
 2. Стаття 31.4. Приведення у виконання постанови по справі про адміністративне правопорушення
  1. Постанова по справі про адміністративне правопорушення приводиться у виконання уповноваженими на те органом, посадовою особою в порядку, встановленому цим Кодексом, іншими федеральними законами та прийнятими відповідно до них постановами Уряду Російської Федерації. 2. У разі винесення кількох постанов про призначення адміністративного покарання щодо
 3. Стаття 31.6. Зупинення виконання постанови про призначення адміністративного покарання
  1. Суддя, орган, посадова особа, які винесли постанову про призначення адміністративного покарання, припиняють виконання постанови в разі приношення протесту на вступило в законну силу постанова у справі про адміністративне правопорушення до розгляду протесту. Про зупинення виконання постанови виноситься ухвала, яка при необхідності негайно направляється
 4. Стаття 32.1. Виконання постанови про призначення адміністративного покарання у вигляді попередження
  Постанова про призначення адміністративного покарання у вигляді попередження виконується суддею, органом, посадовою особою, які винесли постанову, шляхом вручення або направлення копії постанови відповідно до статті 29.11 справжнього
 5. Стаття 31.6. Зупинення виконання постанови про призначення адміністративного покарання
  1. Суддя, орган, посадова особа, які винесли постанову про призначення адміністративного покарання, припиняють виконання постанови в разі приношення протесту на вступило в законну силу постанова у справі про адміністративне правопорушення до розгляду протесту. Про зупинення виконання постанови виноситься ухвала, яка при необхідності негайно направляється
 6. Стаття 307. Набрання законної сили постанови Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації та його опублікування
  Коментар до статті Постанова Президії ВАС РФ підлягає опублікуванню у журналі "Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації" і розміщується на сайті ВАС РФ. При цьому арбітражним судам слід мати на увазі, що з дня розміщення Постанови Президії ВАС РФ в повному обсязі на сайті ВАС РФ практика застосування законодавства, на положеннях якого заснована дане
 7. Стаття 306. Зміст постанови Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації
  Коментар до статті Дотримання вимог до оформлення постанов Президії ВАС РФ забезпечує його законність, обгрунтованість і вмотивованість, які є умовами обов'язковості судових актів (ст. ст. 15, 16 АПК РФ). При цьому особливе значення мають мотиви прийнятого постанови (п. 9 ст. 306 АПК РФ) і висновки і рішення за результатами роз-гляду заяви (п. 10 ст. 306 АПК РФ),
 8. Стаття 31.4 . Приведення у виконання постанови по справі про адміністративне правопорушення
  1. Постанова по справі про адміністративне правопорушення приводиться у виконання уповноваженими на те органом, посадовою особою в порядку, встановленому цим Кодексом, іншими федеральними законами та прийнятими відповідно до них постановами Уряду Російської Федерації. 2. У разі винесення кількох постанов про призначення адміністративного покарання щодо
 9. Стаття 32.1. Виконання постанови про призначення адміністративного покарання у вигляді попередження
  Постанова про призначення адміністративного покарання у вигляді попередження виконується суддею, органом, посадовою особою, які винесли постанову, шляхом вручення або направлення копії постанови відповідно до статті 29.11 справжнього Кодексу . Відповідно до Федерального закону від 27.06.2011 N 162-ФЗ з 1 січня 2013 року статтю 32.2 буде доповнена частиною
 10. Стаття 31.7. Припинення виконання постанови про призначення адміністративного покарання
  Суддя, орган, посадова особа, які винесли постанову про призначення адміністративного покарання, припиняють виконання постанови у разі: 1) видання акта амністії, якщо такий акт усуває застосування адміністративного покарання; 2) скасування або визнання такими, що втратили силу закону або його положення, що встановлюють адміністративну відповідальність за скоєне; 3) смерті особи, залученого
 11. Коментар до статті 30.8
  Див п. 1 коментарю до ст. 30.7. Рішення за скаргою на постанову (рішення) про призначення адміністративного покарання, рішення за скаргою на постанову про припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення оголошуються які винесли їх суддею, посадовою особою негайно після їх винесення. Про осіб, які вправі подавати скаргу (заяву) на постанову (рішення) по справі,
 12. Розділ VII. Виробництво, пов'язане з виконанням судових постанов і постанов інших органів
  Розділ VII. Виробництво, пов'язане з виконанням судових постанов і постанов інших
 13. Стаття 31.7. Припинення виконання постанови про призначення адміністративного покарання
  Суддя, орган, посадова особа, які винесли постанову про призначення адміністративного покарання, припиняють виконання постанови у разі: 1) видання акта амністії, якщо такий акт усуває застосування адміністративного покарання; 2) скасування або визнання такими, що втратили силу закону або його положення, що встановлюють адміністративну відповідальність за скоєне; 3) смерті особи, залученого
 14. Глава 13 Як оформляється адміністративне правопорушення
  Правопорушення оформляються чотирма різними способами, і навіть співробітники ГИБДД не завжди знають, в яких випадках, наприклад, виписується протокол і постанову, а в яких одне лише постанову. Хочеться нагадати, що протокол і постанова - це два принципово різних документи. Якщо інспектор склав протокол, то порушником ви ще не визнані і покарання Вам не призначено, але як