Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.С.Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мур 'зін. Цивільне право: підручник, 2011 - перейти до змісту підручника

§ 1. Право на топологію інтегральних мікросхем

1. Визначення. Інтегральна мікросхема (ІМС) - мікроелектронний виріб, яке призначене для виконання функцій електронної схеми, елементи і зв'язки якого неподільно сформовані в об'ємі і (або) на поверхні матеріалу.
2. Об'єкт інтелектуальних прав: топологія ІМС, тобто зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розташування сукупності елементів інтегральної мікросхеми та зв'язків між ними.
3. Умови правової охорони:
1) оригінальність топології (творчий характер діяльності автора);
2) новизна (невідомість фахівцям в області розробки топологій ІМС на дату створення).
4. Знак охорони і можливість державної реєстрації.
Для оповіщення про приналежність виключного права використовується прописна буква "Т", виділена-яким чином, дата початку терміну дії виняткових прав та інформація про правовласників.
Для виникнення, здійснення і захисту прав реєстрації топології ІМС не потрібно. Однак правовласник може за своїм бажанням зареєструвати топологію ІМС в Роспатенті (у строк не пізніше двох років з дня першого використання топології).
За результатами формальної експертизи за умови сплати мита: а) топологія вноситься до Реєстру топологій інтегральних мікросхем, б) заявнику видається свідоцтво про державну реєстрацію топології, в) відомості про зареєстровану топології публікуються.
5. Інтелектуальні права на топологію ІМС:
Право авторства.
Інші права (право на реєстрацію топології, право на отримання винагороди за службову топологію і за топологію, створену за договором та ін.)
Виключне право - використання топології ІМС діями, спрямованими на отримання прибутку, зокрема:
а) відтворення топології в цілому або її оригінальної частини шляхом включення в ІМС або іншим чином.
Б) введення в цивільний оборот:
- самої топології;
- ІМС, в яку включена ця топологія;
- вироби, що включає в себе таку ІМС.
6. Не є порушенням виключного права:
1) Використання топології ІМС в особистих цілях, не переслідують отримання прибутку, а також з метою оцінки, аналізу, дослідження або навчання.
2) Поширення ІМС з топологією, раніше правомірно введеної в цивільний оборот.
3) Використання незаконно відтвореною топології ІМС, якщо особа, яка вчиняє такі дії, не знало і не повинно було знати про незаконність відтворення.
Після отримання повідомлення про незаконне відтворенні топології зазначена особа може використовувати готівковий запас виробів, тобто вироби, замовлені до моменту повідомлення. При цьому зазначена особа повинна виплатити правовласнику компенсацію за використання топології.
7. Термін дії виключного права - десять років.
Термін обчислюється залежно від того, яке з зазначених подій настане раніше:
- або з дня першого використання топології ІМС (найбільш рання, документально зафіксована дата введення в цивільний оборот);
- або з дня реєстрації топології в Роспатенті.
У разі появи ідентичною оригінальної топології ІМС, незалежно створеної іншим автором, виняткові права на обидві топології припиняються після закінчення десяти років з дня виникнення виключного права на першу з них.
8. Форма договору про відчуження (наданні) виключного права: проста письмова форма. Договір підлягає державній реєстрації в Роспатенті, якщо правовласник скористався правом на реєстрацію топології ІМС (ст. 1458 * ГК РФ).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Право на топологію інтегральних мікросхем "
 1. Стаття 1454. Виключне право на топологію
  право використання топології відповідно до статті 1229 цього Кодексу будь-яким не суперечить закону способом (виключне право на топологію), в тому числі способами, зазначеними у пункті 2 цієї статті. Правовласник може розпоряджатися виключним правом на топологію. 2. Використанням топології визнаються дії, спрямовані на отримання прибутку, зокрема: 1)
 2. Стаття 1456. Дії, які не є порушенням виключного права на топологію
  правовласнику компенсацію за використання топології, розмірну того винагороди, яку могло б бути виплачено за порівнянних обставин за аналогічну топологію; 2) використання топології в особистих цілях, не переслідують отримання прибутку, а також з метою оцінки, аналізу, дослідження або навчання; 3) поширення інтегральних мікросхем з топологією, раніше введених в
 3. Стаття 1448. Топологія інтегральної мікросхеми
  правова охорона, якщо сукупність таких елементів у цілому відповідає вимозі оригінальності. 3. Правова охорона, що надається цим Кодексом, не поширюється на ідеї, способи, системи, технологію або закодовану інформацію, які можуть бути втілені в топології інтегральної
 4. Стаття 1450. Автор топології інтегральної мікросхеми
  топології інтегральної мікросхеми визнається громадянин, творчою працею якої створено таку топологія. Особа, зазначена як автор у заявці на видачу свідоцтва про державну реєстрацію топології інтегральної мікросхеми, вважається автором цієї топології, якщо не доведено
 5. § 6. Авторсько-правова охорона програм для ЕОМ, баз даних і топологій інтегральних мікросхем
  правова охорона програм для ЕОМ, баз даних і топологій інтегральних
 6. Стаття 1457. Термін дії виключного права на топологію
  право на топологію діє протягом десяти років. 2. Термін дії виключного права на топологію обчислюється або з дня першого використання топології, під яким мається на увазі найбільш рання документально зафіксована дата введення в цивільний оборот в Російській Федерації або будь-якій іноземній державі цієї топології, або інтегральної мікросхеми, в яку включена ця
 7. Стаття 1451. Співавтори топології інтегральної мікросхеми
  правом на топологію, відповідно застосовуються правила пункту 3 статті 1229 цього Кодексу. Розпорядження правом на отримання свідоцтва про державну реєстрацію топології інтегральної мікросхеми здійснюється співавторами
 8. Стаття 1449. Права на топологію інтегральної мікросхеми
  правової охорони, передбаченим цим Кодексом (топології), належать наступні інтелектуальні права: 1) виключне право, 2) право авторства. 2. У випадках, передбачених цим Кодексом, автору топології інтегральної мікросхеми належать також інші права, в тому числі право на винагороду за використання службової
 9. Глава 31. Право на топологію інтегральних мікросхем. Право на секрет виробництва (ноу-хау)
  топологію інтегральних мікросхем. Право на секрет виробництва
 10. 42. Закон РФ «Про правову охорону топологій інтегральних мікросхем»
  правову охорону топологій інтегральних мікросхем »регулює відносини, що виникають у зв'язку зі створенням, правовою охороною, а також використанням оригінальної топології інтегральної мікросхеми, створеної в результаті творчої діяльності автора і що є невідомою автору і (або) фахівцям в області розробки топологій на дату її створення. Закон складається з 14 статей. Законом
 11. Стаття 1452. Державна реєстрація топології інтегральної мікросхеми
  правове регулювання у сфері інтелектуальної власності. 5. На підставі заявки на реєстрацію федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності перевіряє наявність необхідних документів та їх відповідність вимогам пункту 3 цієї статті. При позитивному результаті перевірки вказаний федеральний орган вносить топологію до Реєстру топологійінтегральних
 12. 52. Правова охорона топологій інтегральних мікросхем
  правовласнику належить виключне правона охоронювану топологію, в тому числі право використовувати охоронювану топологію на свій розсуд, зокрема шляхом виготовлення та розповсюдження ІМС з такою топологією, включаючи право забороняти використання цієї топології іншим особам без відповідного дозволу. Право на використання охороняється топології, а також виключне право на
 13. Стаття 1455. Знак охорони топології інтегральної мікросхеми
  правовласника. --- Буква "Т" в окружності. Буква "Т" в
 14. Особливості виникнення та охорони права на топологію інтегральних мікросхем
  правової охорони: 1) оригінальність топології (творчий характер діяльності автора), 2) новизна (невідомість фахівцям в області розробки топологій ІМС на дату створення). Знак охорони і можливість державної реєстрації Для оповіщення про приналежність виключного права використовується прописна буква "Т", виділена-яким чином, дата початку терміну дії
 15. 12.2.3. Правове регулювання інформаційних відносин при виробництві та розповсюдженні топологій інтегральних мікросхем
  правову охорону топологій інтегральних мікросхем »регулює відносини, пов'язані із створенням, правовою охороною та використанням топологій. Топологія інтегральної мікросхеми (далі - топологія) - це зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розташування сукупності елементів інтегральної мікросхеми та зв'язків між ними. Інтегральна мікросхема (ІМС) - це
 16. Стаття 1453. Право авторства на топологію інтегральної мікросхеми
  право визнаватися автором топології, невідчужуваними і не передається, в тому числі при передачі іншій особі або перехід до нього виключного права на топологію і при наданні іншій особі права її використання. Відмова від цього права
 17. Стаття 1459. Ліцензійний договір про надання права використання топології інтегральної мікросхеми
  право використання цієї топології у встановлених договором
 18. А
  правовідносин IV, 18, § 1 (2) - с. 5; IV, 18, § 2 (1) - с. 17 - А. х. заставного права IV, 23, § 2 (4) - с. 158 - А. х. виняткових прав VI, 29, § 1 (2) - с. 263 - А. х. особистих немайнових прав VII, 33, § 1 (3) - с. 410 - А. х. права на здорове довкілля VII, 34, § 1 (8) - с. 431 - А. х. права на недоторканність житла VII, 34, § 2 (1) - с. 431 - 432 - А. х. права
 19. Л
  право на Л. недоторканність громадян VII, 33, § 2 (2) - с. 413; VII, 34, § 1 (1) - с. 417 - 418 - право на недоторканність Л. документації VII, 34, § 2 (1) - с. 432 Приватне зображення громадянина VII, 34, § 1 (7) - с. 429 - 430 Особисті немайнові права - види Л. н. п. VII, 33, § 2 (2) - с. 412 - 413 - захист Л. н. п. VII, 33, § 3 (2) - с. 414 - 415 - Л. н. п. авторів
© 2014-2022  yport.inf.ua