Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
Наступна »
О.В. Волохова, Н.Н. Єгоров, М.В. Жижина. Криміналістика - М.: "Проспект", 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Передмова

Світ, в якому ми живемо, стрімко змінюється. З одного боку - в кращу сторону. Рівень технічного, економічного, соціально-культурного розвитку Росії сьогодні у багато разів вище, ніж якісь 15-20 років тому. З іншого боку, злочинність як соціальне явище в останні роки також зазнала ряд змін. Вона стала транснаціональною. Якісний стрибок у розвитку цивілізації зумовив появу нових видів злочинів.
Зростання злочинності, в тому числі організованою, що почастішали випадки неправомірного впливу на потерпілих і свідків з боку осіб, зацікавлених у приховуванні злочинів, складності матеріально-технічного забезпечення правоохоронних органів на тлі широкого використання злочинцями дорогих досягнень науки і техніки ставлять перед вченими і практиками питання про необхідність захисту інтересів законослухняних громадян за рахунок застосування сучасних науково-технічних засобів отримання процесуально значущої інформації, вдосконалення діючих і створення нових методик розслідування злочинів.
В таких умовах обсяг підручника з криміналістики скільки не збільшували - всю корисну інформацію вмістити в нього все одно не вдасться. Тому авторський колектив вирішив обрати інший шлях ... У підручнику наводяться в стислому вигляді переважно що не викликають різночитань серед учених і практиків базові положення загальної теорії криміналістики, криміналістичної техніки по галузях, теорії криміналістичної тактики і тактики провадження слідчих дій, основи методики розслідування окремих видів злочинів.
Такий підхід відповідає інтересам інтеграції системи вищої професійної освіти Російської Федерації у світову систему вищої освіти, за умови збереження і розвитку досягнень та традицій вітчизняної вищої школи. У вересні 2003 року Росія приєдналася до Болонського процесу, суть якого зводиться до побудови Європейського простору вищої освіти - єдиної стандартизованої системи навчання. Для повноцінної участі в Болонському процесі в Росії за минулий період було здійснено ряд заходів, серед яких створення умов для функціонування дворівневої системи вищої професійної освіти. В даний час в Росії підготовка бакалаврів і магістрів передбачена у всіх освітніх галузях вищої професійної освіти, за винятком медицини, сервісу та інформаційної безпеки.
Саме тому ми свідомо відмовилися від спроби "осягнути неосяжне" - дати вичерпне уявлення про стан і перспективи розвитку криміналістики сьогодні в рамках підручника, адресованого студентам-бакалаврам, неможливо. Однак гранично чітко позначити науковий базис, що формувався протягом століть, на якому завдяки його універсальності можливий розвиток будь-яких (необхідних сьогодні або в перспективі) концепцій використання найсучасніших засобів, прийомів і методів боротьби зі злочинністю, авторський колектив був зобов'язаний. Ми сподіваємося, що ті, хто ознайомиться з підручником, слідуючи позначеним в ньому вектором пошуку, надалі зможуть самостійно розширити свої знання з зацікавило їх питання.
У розпорядженні студентів XXI століття - безліч джерел інформації. Підручник, що дає відомості, що мають першорядне значення для правильного розуміння теми, - ось з чого, на наш погляд, слід починати її вивчення. Експресія лектора, вміло позначає дискусійні моменти, готового поділитися особистим досвідом практичної роботи, семінари-тренінги та рольові ігри, а також багато іншого, аж до спілкування з маститими вченими через форуми інтернет-сайтів, буде доступне для сприйняття студента, якщо він зуміє освоїти ази науки ...
Можливо, авторам підручника не все із задуманого вдалося реалізувати так, як це було намічено. Чекаємо Ваші зауваження та побажання!
Іщенко Є.П.,
професор
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Передмова"
 1. Глава III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ фінансової стійкості страховика
  Дана глава не коментується, оскільки не належить до загальної частини страхового законодавства (див. Передмова). Стаття 25. Умови забезпечення фінансової стійкості страховиків Стаття 26. Страхові резерви і фонди страховиків Стаття 27. Гарантії платоспроможності страховиків Стаття 28. Облік і звітність страховиків Стаття 29. Публікація страховиками річних
 2. Стаття 1266. Право на недоторканність твору й захист твору від спотворень
  передмовою, післямовою, коментарями чи якими б то не було поясненнями (право на недоторканність твору). При використанні твору після смерті автора особа, що володіє винятковим правом на твір, вправі дозволити внесення у твір змін, скорочень чи доповнень за умови, що цим не спотворюється задум автора і не порушується цілісність сприйняття
 3. Передмова
  В автошколі майбутній водій вивчає правила дорожнього руху, набуває мінімальні навички з надання першої медичної допомоги, але як спілкуватися з інспектором ГИБДД, якими правами і обов'язками володіє водій - ці питання викладачі, як правило, обходять стороною. Звідки ж водієві про це дізнатися? Найчастіше ці знання і навички початківець водій отримує від таких же, як він,
 4. 2.3. Право на недоторканність твору
  передмовами, післямовами, коментарями і якими б то не було поясненнями. У російському законодавстві були об'єднані два правомочності: право на захист репутації автора і право на переробку. Стаття 15 ЗоАП закріплювала право на захист твору, включаючи його назву, від якого спотворення чи іншого зазіхання, здатного завдати шкоди честі та гідності автора (право на захист
 5. Авторський колектив
  передмову, ст. 1, 2, 3, 5, 18). Коршунов Микола Михайлович - доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист Російської Федерації (ст. 19, 34, 38, 39). Молчанов Сергій Валерійович - кандидат юридичних наук, доцент, Вчений секретар Інституту наукової інформації і моніторингу Російської академії освіти (ст. 26, 30, 45). Спектор Асія Ахметовна - кандидат юридичних наук, доцент
 6. Література
  Апарова Т.В. Прецедент в сучасному англійському праві і судова правотворчість / / Праці ВНИИСЗ. 1976. Вип. 6. 2. Богданівська І.Ю. Закон в англійському праві. М., 1987. 3. Богданівська І.Ю. Прецедентне право. М., 1993. 4. Давид Р., Жоффре-Спінози К. Основні правові системи современ ності. М., 1996. 5. Джекінс Е. Англійське право: Джерела права. Судочинство. М., 1947.
 7. ПЕРЕДМОВА
  У 1997 р. побачила світ наша спільна книга, присвячена загальним положенням договірного права, яка, як нам здається, мала певний успіх і у відомому сенсі сприяла пробудженню інтересу до серйозних наукових досліджень у цій галузі цивільного права. Вихід у світ зазначеної книги мав і інший наслідок: нам неодноразово доводилося відповідати на запитання колег юристів (у тому
 8. Коментар до статті 22.3
  1. Федеральні органи виконавчої влади, їх установи і територіальні органи, наділені адміністративно-юрисдикційними повноваженнями згідно п. 3 ч. 1 ст. 22.1 КоАП, є юридичними особами. Статус юридичної особи поширюється також на державні органи, що здійснюють контрольні, наглядові функції, зазначені в гол. 23 КпАП. 2 . Згідно п. 1 ст. 61 ГК ліквідація
 9. Передмова
  Бюджетне право є одним з найскладніших інститутів фінансового права. Питання правового регулювання бюджетних відносин в сучасних умовах набувають все більшої актуальність. Вивчення норм бюджетного права, розуміння механізму їх дії, питань бюджетних повноважень, бюджетного контролю, відповідальності за порушення бюджетного законодавства та інших стало гострою необхідністю
 10. Передмова
  Спадкові правовідносини - це один з найдавніших видів відношенні, який існував, існує і буде існувати незалежно від соціального розвитку суспільства, економічної та політичної ситуації в країні. Зміни державного устрою та економічних відносин, що відбулися в нашій країні в останні десятиліття, спричинили зміни в законодавстві про спадщину . Громадяни,
 11. Передмова
  Право - вельми складний об'єкт для вивчення, і, щоб перейнятися ним, потрібні роки важкої праці. До права цілком можна віднести висловлювання Томаса Гоббса про тому, що значення філософії та моралі потрібно оцінювати не за тим вигодам, які дає їх знання, а по тому збитку, який наносить їх незнання. Тільки при такому підході можна зробити обгрунтовані висновки про основні правових системах
 12. Передмова
  передмові до першого видання, принципово важливим є розширення в ньому договірного методу регулювання трудових і соціально-трудових відносин. ТК зберіг найкраще, пристосувавши до нових умов норми колишнього Кодексу законів про працю, відкинув віджиле, містить багато новацій. Ці обставини враховані авторами в процесі коментування закріплених в ТК правових норм при підготовці
 13. Передмова
  Останнім часом саморегульовані організації (СРО) набувають все більш широке поширення. З легкої руки законодавця сьогодні їх можна зустріти навіть там, де ще кілька років тому уявити собі наявність таких організацій було б просто неможливо. Саморегулівні організації ростуть в російському правовому полі, як гриби після дощу, малозрозумілі сторонньому спостерігачеві,
 14. Соціальна допомога.
  передмовою сенатора у справах молоді і сім'ї Т. Крюгера; польський «Sto-warzyszenie Monar: Informator»; російсько-фінський докладний довідник «Співпраця недержавних організацій Фінляндії та Санкт-Петербурга в сфері соціального забезпечення та охорони здоров'я »). Видаються газети і журнали для бездомних, а їх поширення здійснюють самі бездомні, маючи при цьому легальний заробіток
 15. Передмова
  Служба судових приставів Міністерства юстиції Російської Федерації в сучасних умовах відіграє позитивну роль у зміцненні законодавства, ліквідації правового нігілізму і виробленню в суспільстві істинно ціннісного ставлення до права як до соціального інституту, без якого не можна вирішувати стратегічні завдання підвищення ефективності правового впливу на суспільні відносини.