Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки., 2013 - перейти до змісту підручника

4.5. Виробничий кооператив

Виробничий кооператив (артіль) - це добровільне об'єднання громадян на основі членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності (виробництво, переробка, збут промислової, сільськогосподарської та іншої продукції, виконання робіт, торгівля, побутове обслуговування, надання інших послуг), заснованої на їх особистій трудовій і іншому участі та об'єднанні його членами (учасниками) майнових пайових внесків. Законом та установчими документами виробничого кооперативу може бути передбачено участь у його діяльності юридичних осіб. Виробничий кооператив є комерційною організацією.
Члени виробничого кооперативу несуть за зобов'язаннями кооперативу субсидіарну відповідальність у розмірах і в порядку, передбачених законом про виробничі кооперативи і статутом кооперативу. Установчий документ виробничого кооперативу - його статут, що затверджується загальними зборами його членів. Число членів у кооперативі не повинно бути менше п'яти. Майно, що перебуває у власності виробничого кооперативу, поділяється на паї його членів відповідно до статуту кооперативу. Член кооперативу зобов'язаний внести до моменту реєстрації
кооперативу не менше десяти відсотків пайового внеску, а решту - протягом року з моменту реєстрації.
Прибуток кооперативу розподіляється між його членами відповідно до їхньої трудової участі, якщо інший порядок не передбачений законом і статутом кооперативу. Вищий орган управління кооперативом - загальні збори його членів. Виконавчі органи кооперативу - правління і (або) його голова. Вони здійснюють поточне керівництво діяльністю кооперативу та підзвітні наглядовій раді та загальним зборам членів кооперативу.
Член кооперативу має один голос при прийнятті рішень загальними зборами. Член кооперативу може бути виключений з нього за рішенням загальних зборів у разі невиконання або неналежного виконання обов'язків, покладених на нього статутом кооперативу, а також в інших випадках, передбачених законом і статутом кооперативу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "4.5. Виробничий кооператив"
 1. Стаття 112. Реорганізація і ліквідація виробничих кооперативів
  1. Виробничий кооператив може бути добровільно реорганізовано або ліквідовано за рішенням загальних зборів його членів. Інші підстави та порядок реорганізації та ліквідації кооперативу визначаються цим Кодексом та іншими законами. 2. Виробничий кооператив за одноголосним рішенням його членів може перетворитися в господарське товариство або
 2. Стаття 107. Поняття виробничого кооперативу
  1. Виробничим кооперативом (артіллю) визнається добровільне об'єднання громадян на основі членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності (виробництво, переробка , збут промислової, сільськогосподарської та іншої продукції, виконання робіт, торгівля, побутове обслуговування, надання інших послуг), заснованої на їх особистій трудовій і іншій участі й об'єднанні його
 3. Виробничий кооператив (артіль)
  Виробничий кооператив
 4. § 4. Виробничий кооператив (артіль)
  § 4. Виробничий кооператив
 5. 6. Виробничий кооператив
  Закон «Про виробничих кооперативах» забезпечує обов'язковість виконання основного обсягу робіт у виробничому кооперативі силами його членів: п. 2 ст. 7 зазначеного Закону встановлено, що число членів кооперативу, які внесли пайовий внесок, що беруть участь у діяльності кооперативу, але не приймають особистої трудової участі в його діяльності, не може перевищувати 25% числа членів кооперативу,
 6. Виробничий кооператив
  Виробничий кооператив - це добровільне об'єднання громадян на основі членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності, заснованої на їх особистій трудовій чи іншій участі й об'єднанні його членами (учасниками) майнових пайових внесків (ст. 107 ЦК РФ). Серед норм, встановлених у ЦК РФ і в спеціальному Федеральному законі від 8 травня 1996 N 41-ФЗ "Про
 7. 23. Майнова відповідальність кооперативу
  Стаття 37 ФЗ« Про сільськогосподарську кооперацію »закрепляетімущественную відповідальність кооператіва.Кооператів, як юридична особа, відповідає за зобов'язаннями всім своїм майном (ст. 56 ГК РФ), якщо інше не передбачено законодавством. За своїми зобов'язаннями кооператив відповідає, перш за все, власними (не запозиченими) засобами. За загальним правилом кооператив не відповідає по
 8. Ж
  Житло, см. Житлове приміщення - право громадян на Ж. X, 46, § 1 (2) - с. 534 - 536 Житлова потреба - цивільно-правові форми задоволення Ж. п. X, 46, § 2 (1) - с. 544 - 547, див Житловий кооператив, Комерційний наймання житлового приміщення, Соціальний наймання житлового приміщення, Спеціалізований наймання житлового приміщення - поняття Ж. п. X, 46, § 1 (1) - с. 532 Житлове законодавство X , 46,
 9. § 4. Виробничі кооперативи (артілі)
  1. Визначення. Виробничий кооператив - це добровільне об'єднання громадян на основі членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності , заснованої на їх особистій трудовій чи іншій участі й об'єднанні його членами (учасниками) майнових пайових внесків (ст. 107 * ГК РФ). 2. Основні риси. Серед норм, встановлених у ЦК РФ (ст. 107-112 *) і в спеціальному
 10. Стаття 259. Власність господарського товариства або кооперативу, утвореного на базі майна селянського (фермерського) господарства
  1. Членами селянського (фермерського) господарства на базі майна господарства може бути створено господарське товариство або виробничий кооператив. Таке господарське товариство або кооператив як юридична особа має право власності на майно, передане йому у формі вкладів та інших внесків членами фермерського господарства, а також на майно, одержане в результаті його
 11. Стаття 68. Перетворення господарських товариств і товариств
  1. Господарські товариства і товариства одного виду можуть перетворюватися в господарські товариства і суспільства іншого виду або у виробничі кооперативи за рішенням загальних зборів учасників у порядку, встановленому цим Кодексом. 2. При перетворенні товариства в товариство кожен повний товариш, який став учасником (акціонером) товариства, протягом двох років несе субсидіарну
 12. 5. Поняття і форми сільськогосподарського кооперативу
  Поняття сільськогосподарського кооперативу закріплюється у Федеральному Законі «Про сільськогосподарську кооперацію». Так, згідно зі ст. 1 зазначеного закону сільськогосподарський кооператив - це організація, створена сільськогосподарськими товаровиробниками та (або) провідними особисті підсобні господарства громадянами на основі добровільного членства для спільної виробничої або іншої
 13. 7. Сільськогосподарський споживчий кооператив
  Сільськогосподарським споживчим кооператівомпрізнается сільськогосподарський кооператив, створений сільськогосподарськими товаровиробниками (громадянами і (або) юридичними особами) за умови їх обов'язкового участі в господарській діяльності споживчого кооперативу . Сільськогосподарські споживчі кооперативи займаються підприємництвом, пов'язаним з
 14. 4. Майнова відповідальність кооперативу
  Стаття 37 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію» закріплює майнову відповідальність кооперативу. Кооператив, як юридична особа , відповідає за зобов'язаннями всім своїм майном (ст. 56 ГК РФ), якщо інше не передбачено законодавством. За своїми зобов'язаннями кооператив відповідає, перш за все, власними (не запозиченими) засобами. За загальним правилом кооператив не відповідає по
 15. Стаття 104. Реорганізація і ліквідація акціонерного товариства
  1. Акціонерне товариство може бути реорганізовано або ліквідовано добровільно за рішенням загальних зборів акціонерів. Інші підстави та порядок реорганізації та ліквідації акціонерного товариства визначаються цим Кодексом та іншими законами. 2. Акціонерне товариство має право перетворитися у товариство з обмеженою відповідальністю або у виробничий кооператив, а також у некомерційну
© 2014-2020  yport.inf.ua