Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б.А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. Частина загальна. Тома 1-2, 2000 - перейти до змісту підручника

1. ПРОЦЕДУРИ ВИБОРІВ І ПРИЗНАЧЕНЬ

Ми вже відзначали схожість і відмінність обох процедур. У обох головною стадією є голосування, а відмінність теоретично полягає в можливості перевищення числа кандидатів над числом заміщаються місць в першому випадку і рівності цих чисел - у другому. Але повторимо, теоретично, бо на практиці бувають вибори «одного з одного» і призначення одного з багатьох.
Насамперед однопалатні парламенти і палати двопалатних парламентів обирають (у переважній більшості випадків) своїх голів та інших посадових осіб (віце-голів, секретарів, квесторів і т. п.). Вище, кажучи про установчі засіданнях, ми цього питання вже торкалися, і тому приводити нові приклади регламентарную регулювання немає необхідності. На практиці такі вибори - часто проста формальність, бо питання заздалегідь вирішено в результаті переговорів між фракціями.
Австрійський Федеральний закон про регламент Національної ради врегулював процедуру виборів, вироблюваних цією палатою, наступним чином.
Вибори включаються до порядку денного в якості самостійного питання. Як правило, вони проводяться за допомогою бюлетенів, а результат визначається простою більшістю дійсних голосів. Лише вибори комітетів, оскільки депутатські клуби повинні бути представлені в них пропорційно своїй чисельності, проводяться за методом д'0ндта. Пропозиції про кандидатів подаються президенту Національної ради письмово до початку виборів і доводяться ним до відома депутатів, однак бюлетені, подані за будь-якого іншого депутата, що має право обиратися, також дійсні. Якщо після двох турів голосування жоден кандидат не отримав простого (тобто абсолютного) більшості голосів, то проводиться перебалотування кандидатів, що отримали у другому турі більше голосів, ніж інші, причому на кожне заповнюване шляхом виборів місце повинні балотуватися два кандидата. При однаковій кількості голосів вирішує жереб.
У разі неотримання жодним з кандидатів необхідної більшості в першому або другому турі можливе зняття кандидатур на користь єдиного кандидата. Якщо ж є тільки одна пропозиція про кандидатів або кандидата, президент може запропонувати голосування вставанням, але в разі заперечень голосування бюлетенями обов'язково. Вибори президента, другого і третього президентів (тобто голови палати та його заступників) завжди проводяться бюлетенями.
Коли президент розпорядився про початок виборів, депутати займають свої місця, а службовці палати підходять до них і приймають у них бюлетені. Потім ці службовці під наглядом секретарів підраховують голоси і повідомляють результати підрахунку президенту, який оголошує результати виборів. Президент може розпорядитися і про опускання бюлетенів у виборчу скриньку; в цьому випадку депутати викликаються поіменно і їх число встановлюється. Пізніша голосування не допускається. Якщо кількість бюлетенів не відповідає числу що проголосували і різниця могла б вплинути на результат виборів, голосування має бути проведено повторно. Недійсні бюлетені, з яких не випливає однозначно воля який голосував.
Наведемо ще один приклад - положення регламенту французького Національних зборів.
Якщо призначення до складу органу, утвореного Національним зборами або за його участі, проводиться на основі пропорційного представництва фракцій, голова Зборів визначає термін, протягом якого голови фракцій представляють йому прізвища пропонованих кандидатів. Після закінчення цього терміну прізвища кандидатів вказуються в афіші і публікуються в офіційному віснику, після чого призначення вважається що відбувся і про нього повідомляється Зборам на найближчому засіданні.
В інших випадках голова Зборів інформує про призначення, які Збори повинні призвести, і встановлює строк для подання кандидатів. У випадках, коли умови призначення або висунення кандидатів комісіями не встановлені, голова пропонує доручити висунення кандидатів однієї або декільком постійним комісіям. Проти цієї пропозиції протягом одного повного дня може бути зроблено заперечення головою фракції, головою постійної комісії або не менш як 30 депутатами, список яких незмінний і публікується в офіційному віснику. Вирішує по заперечення Національні збори.
Якщо число кандидатів не перевищує числа місць і голосування не обов'язково, кандидати вважаються призначеними в порядку, викладеному вище. В іншому випадку в день, визначений нарадою голів фракцій, Збори «проводить призначення шляхом виборів, які залежно від обставин можуть бути або уніномінальнимі, або плюріномінальнимі, а голосування може проводитися або на трибуні, або в залах, сусідніх із залом засідань Зборів» (ч. 3 ст. 26). Дійсні бюлетені в конвертах, якщо містять прізвищ максимум, ніж має бути призначено членів. У перших двох турах голосування потрібно для обрання абсолютну більшість голосів, у третьому турі достатньо відносної більшості, а при рівності голосів призначеним вважається старший за віком кандидат. У другому і третьому турах голосування в бюлетені включаються тільки ті кандидати, які залишені або висунуті у встановлений головою Зборів термін.
Викладений порядок поширюється також на призначення представників Національних зборів у парламентській Асамблеї Європейського Союзу та Консультативній асамблеї Європейської ради. Члени та заступники членів Консультативної асамблеї обираються окремо і послідовно.
Про участь парламентів у формуванні урядів в державах з парламентарними і змішаними формами правління ми вже говорили, а докладніше процедури розглянемо в п. 3 § 2 наступного розділу.
На відміну від наведених регламентів положення, скажімо, Закону про організацію ВЗНП КНР з питання про вибори і незначних, здійснюваних Всекитайским зборами, вельми скупі. Це не дивно, якщо врахувати, що роль Зборів в кадровій політиці ілюзорна. Згідно із зазначеним законом кандидатури Голови, інших посадових осіб і членів Постійного комітету ВЗНП, Голову КНР і його заступника, голови Центральної військової ради (ЦВС), голови Верховного народного суду і генерального прокурора Верховної народної прокуратури висуваються президією сесії, який «після обговорення делегаціями .. . на підставі думки більшості депутатів складає офіційний список кандидатів »(ст. 13). Питається, навіщо складати список кандидатів і потім голосувати, якщо думка більшості депутатів вже відомо? Чи не простіше було б оголосити кандидатів одразу призначеними або обраними у відповідності з волею більшості? Кандидатури голів, заступників та членів комісій ВЗНП також висуваються президією сесії і затверджуються самим Зборами; в міжсесійний період кандидатури окремих заступників голів та членів комісій призначаються Постійним комітетом ВЗНП за пропозицією ради Голови (включає Голову, його заступників та начальника секретаріату). Що ж до Прем'єра і інших членів Державної ради, а також заступників голови та членів ЦВС, то з питання про процедуру їх обрання (призначення) закон відсилає до Конституції (хоча, здавалося б, має бути навпаки), в якій, втім, ніякої процедури немає.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. ПРОЦЕДУРИ ВИБОРІВ І ПРИЗНАЧЕНЬ "
 1. § 1. Призначення виборів
  виборів повинне бути ухвалене ним не пізніше ніж за 65 днів до дня закінчення терміну, на який були обрані відповідний орган, виборна посадова особа. У разі дострокового припинення повноважень зазначених органів або дострокового припинення повноважень депутатів, що тягне за собою неправомочність органу, вибори мають бути призначені не пізніше ніж через 14 днів з дня такого припинення
 2. 74. У якому порядку здійснюється процедура санкціонування?
  Процедурі консультацій, але, на відміну від останньої, Рада запрошувати не думка Європейського парламенту щодо проекту рішення, а згоду, санкцію на затвердження рішення. У разі негативної відповіді Європейського парламенту рішення відхиляється. Описаний вище порядок уособлює так звану позитивну процедуру санкціонування. Договором про ЄС відома також негативна процедура
 3. Стаття 7
  виборі має бути явно виражене або за відсутності такого явно вираженого угоди має випливати з поведінки сторін і з умов контракту, розглянутих в їх сукупності. Зазначений вибір може поширюватися на контракт в цілому або обмежуватися його частиною. Вибір сторонами відповідного суду не обов'язково означає вибір застосовного
 4. Стаття 27. Процедури, що застосовуються у справі про банкрутство
  процедури: спостереження, фінансове оздоровлення; зовнішнє управління; конкурсне виробництво; мирову угоду. 2. При розгляді справи про банкрутство боржника - громадянина застосовуються такі процедури: конкурсне виробництво; мирова угода; інші передбачені цим Законом
 5. 7. ОРГАНІЗАЦІЯ РЕФЕРЕНДУМУ
  процедуру ініціативи, агітаційну та роз'яснювальну кампанію, процедури власне голосування, підрахунку голосів і визначення підсумків референдуму. Всі ці інститути загалом аналогічні відповідним інститутам виборів державних або самоврядних органів. Правда, округи мають на відміну від виборчих округів значення лише проміжних утворень, покликаних полегшити підрахунок
 6. 1. ПОНЯТТЯ
  виборів в державні та самоврядні органи. Будучи нормативно врегульованою, ця діяльність, отже, впорядкована, стійка і складається з певних, розташованих у встановленій послідовності елементів - стадій. Стадії ці наступні: 1) призначення виборів. Дана стадія може відсутні, якщо дата виборів встановлена законодавчо раз назавжди. Наприклад, в США
 7. Глава 9. ОРГАНІЗАЦІЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ ВИБОРІВ
  вибори організовуються виборчими комісіями за сприяння органів державної влади, органів місцевого самоврядування. Організація конкретних виборів включає заходи щодо їх підготовки та проведення. У числі головних підготовчих дій призначення виборів, планування виборчих заходів, структурування виборчої території шляхом утворення виборчих округів,
 8. Стаття 5.15. Порушення встановлених законодавством про вибори і референдуми порядку і термінів повідомлення виборчої комісії про факт надання приміщень і права на надання приміщень для зустрічей з виборцями, учасниками референдуму (в ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 222-ФЗ)
  виборах і референдумах порядку і термінів повідомлення виборчої комісії про факт надання зареєстрованому кандидату, виборчому об'єднанню, ініціативній групі з проведення референдуму, іншої групи учасників референдуму для зустрічей з виборцями, учасниками референдуму приміщення, що перебуває у державній або муніципальній власності або у власності організації , в
 9. Стаття 118. Продовження процесуальних строків
  призначеного ним процесуального строку може бути оскаржено в силу прямої вказівки закону (ч. 2 ст. 118 АПК РФ). Визначення про продовження процесуального строку, призначеного арбітражним судом, не
 10. 2. ПРИЗНАЧЕННЯ ВИБОРІВ
  виборах, то часто конституції, закони, статути (статути) територіальних одиниць дають щодо цього певні вказівки. Вище наведено приклад США, де дата легко обчислюється заздалегідь, виборчий процес має починатися як би сам собою. Однак у більшості випадків такого заздалегідь даного точного визначення дати немає, і це вимагає в кожному разі видання спеціального акта, таку дату
 11. Глава 23. СУДДІ, ОРГАНИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення
  виборів і референдумів, призначених після дня набрання чинності зазначеного Федерального
 12. Стаття 5.14. Умисне знищення або пошкодження друкованих матеріалів, які до виборів, референдуму
  виборів і референдумів, призначених після дня набрання чинності зазначеного
 13. Стаття 9
  вибір. У відсутність такого вибору або в тій мірі, в якій такий вибір заборонений, застосовується право держави місця проведення аукціону або місцезнаходження
© 2014-2022  yport.inf.ua