Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б.А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. Частина загальна. Тома 1-2, 2000 - перейти до змісту підручника

2. ПРИЗНАЧЕННЯ ВИБОРІВ

Ця стадія полягає у встановленні дати голосування. Якщо мова йде про чергові вибори, то часто конституції, закони, статути (статути) територіальних одиниць дають щодо цього певні вказівки. Вище наведено приклад США, де дата легко обчислюється заздалегідь, виборчий процес має починатися як би сам собою. Однак у більшості випадків такого заздалегідь даного точного визначення дати немає, і це вимагає в кожному разі видання спеціального акта, таку дату встановлює. Необхідно також встановлювати, хто має право її визначати.
Наприклад, Конституція Чеської Республіки 1992 року в ст. 17 встановила, що вибори в обидві палати Парламенту проводяться в період, що починається за 30 днів до закінчення терміну повноважень Парламенту і закінчується в день його закінчення. Якщо ж Палата депутатів (нижня) була розпущена, то вибори проводяться в період до 60 днів після її розпуску. Тут, таким чином, визначена і максимальна тривалість виборчої кампанії. Але в кожному разі хтось повинен встановити точну дату. Згідно п. «f» ч. 1 ст. 63 Конституції повноваження призначати вибори до Палати депутатів і Сенат належить Президентові Республіки.
Президент згідно ч. 2 ст. 54 Конституції обирається Парламентом на спільному засіданні палат, і вибори згідно ст. 56 повинні бути проведені протягом останніх 30 днів терміну повноважень Президента, а якщо посада звільнилася достроково, то протягом 30 днів після звільнення. Хоча більше нічого з цього приводу в Конституції не сказано, очевидно, що дата виборів призначається Парламентом.
Таке визначення порядку призначення виборів зустрічається досить часто.
У багатьох країнах загальні вибори проводяться тільки в неробочі дні. Наприклад, в Австрії згідно з ч. 3 ст. 26 Федерального конституційного закону день виборів до Національної ради (нижньої палати парламенту) має припадати на неділю чи інший загальний день відпочинку. Але є й інші рішення. У США, як ми бачили, день загальних виборів - вівторок. Це продиктовано різним підходом до принципу свободи виборів. Згадана стаття австрійського Федерального конституційного закону в ч. 1 дозволяє землям вводити обов'язковий вотум, а отже, треба забезпечити виборцям найкращі можливості для виконання цього обов'язку. У США ж виходять з того, що участь у голосуванні - справа самого виборця: захоче проголосувати, так знайде час зробити це і в робочий день. Втім, обов'язкове призначення виборів на неробочий день можна зустріти і в тих країнах, де виборця ніяк не примушують брати участь у голосуванні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. ПРИЗНАЧЕННЯ ВИБОРІВ "
 1. § 1. Призначення виборів
  призначення виборів повинне бути ухвалене ним не пізніше ніж за 65 днів до дня закінчення терміну, на який були обрані відповідний орган, виборна посадова особа. У разі дострокового припинення повноважень зазначених органів або дострокового припинення повноважень депутатів, що тягне за собою неправомочність органу, вибори мають бути призначені не пізніше ніж через 14 днів з дня такого
 2. Стаття 7
  виборі має бути явно виражене або за відсутності такого явно вираженого угоди має випливати з поведінки сторін і з умов контракту, розглядаються в їх сукупності. Зазначений вибір може поширюватися на контракт в цілому або обмежуватися його частиною. Вибір сторонами відповідного суду не обов'язково означає вибір застосовного
 3. 1. ПОНЯТТЯ
  призначення виборів. Дана стадія може відсутні, якщо дата виборів встановлена законодавчо раз назавжди. Наприклад, в США загальні і в штатах вибори в державні та самоврядні органи проводяться в перший вівторок після першого понеділка листопада парного року (президентські вибори - високосного року), тобто в один з днів періоду між 2 і 8 листопада; 2) встановлення
 4. Глава 9. ОРГАНІЗАЦІЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ ВИБОРІВ
  призначення виборів, планування виборчих заходів, структурування виборчої території шляхом утворення виборчих округів, дільниць, формування виборчих комісій, складання списків виборців на основі даних реєстрації (обліку) виборців, фінансування виборів. Проведення виборів виражається у висуванні і реєстрації кандидатів у депутати, на виборні посади,
 5. Стаття 5.15. Порушення встановлених законодавством про вибори і референдуми порядку і термінів повідомлення виборчої комісії про факт надання приміщень і права на надання приміщень для зустрічей з виборцями, учасниками референдуму (в ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 222-ФЗ)
  призначення виборів, офіційного опублікування рішення про призначення референдуму, про умови, на яких приміщення було надано, а також про те, коли це приміщення може бути надано протягом агітаційного періоду іншим зареєстрованим кандидатам, виборчим об'єднанням, ініціативній групі з проведення референдуму, іншим групам учасників референдуму, - тягне за собою накладення
 6. Глава 23. СУДДІ, ОРГАНИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення
  призначених після дня набрання чинності зазначеного Федерального
 7. Стаття 5.14. Умисне знищення або пошкодження друкованих матеріалів, які до виборів, референдуму
  призначених після дня набрання чинності зазначеного
 8. Стаття 9
  вибір. В разі відсутності такої вибору або в тій мірі, в якій такий вибір заборонено, застосовується право держави місця проведення аукціону або місцезнаходження
 9. Стаття 3 Воля вибору
  виборі має бути явно виражено або прямо випливати з умов договору або обставин конкретної справи. Такий вибір права має бути явно вираженим або розумно випливати з умов договору або з обставин справи. Здійснюючи вибір, сторони можуть домовитися про право, застосовне до договору в цілому або тільки до його частини. 2. Сторони можуть у будь-який час домовитися про підпорядкування
 10. Стаття 100. Амбулаторне примусове спостереження і лікування у психіатра Коментар до статті 100
  призначено за наявності підстав, передбачених ст. 97 КК РФ, якщо особа за своїм психічним станом не потребує в приміщенні в психіатричний стаціонар (ст. 100 КК РФ). 2. Амбулаторне спостереження і лікування покладається на психіатричні установи, які надають амбулаторну психіатричну допомогу (психоневрологічні диспансери, консультації та ін.) за місцем проживання хворого. При
 11. 30. Виборчі права громадян РФ
  призначення виборів Президента посаду Президента другий термін
 12. Стаття 10
  вибору застосовуваного права, в тих випадках, коли такий вибір задовольняє вимоги статті 7, визначаються обраним правом. Якщо відповідно з цим правом вибір є недійсним, право, що регулює договір, визначається відповідно до статті 8. 2. Наявність і матеріальна дійсність договору купівлі-продажу або будь-яких його умов визначаються правом, яке відповідно до
 13. 3. Необрання на посаду
  виборах (конкурсі) на посаду і в зв'язку з цим з ним було укладено строковий трудовий договір за правилами ст. 59 Трудового кодексу РФ. По-друге, необхідний документ, що підтверджує необрання працівника на виборну посаду. По-третє, звільнення по даній підставі буде правомірним тільки в тому випадку, якщо вибори (необрання) або конкурс проводилися в точній відповідності з
 14. Коментар до статті 5.21
  призначення референдуму проводяться тільки витрати комісій, пов'язані з проведенням перевірки підписів, зібраних на підтримку ініціативи проведення референдуму. Якщо фінансування виборів, референдуму не провадиться за рахунок коштів відповідного бюджету, а також у разі несвоєчасного перерахування коштів комісії, яка організує вибори, референдум, підготовка і проведення виборів,
 15. Глава Народний депутат
  виборів народних депутатів в РФ беруть участь трудові колективи, громадські об'єднання та політичні партії. Порядок організації, фінансування та проведення виборів встановлюється законом. Стаття 75. Гарантії депутатської діяльності Депутати є повноважними представниками виборців в Радах народних депутатів. Депутатам забезпечуються умови безперешкодного ефективного
 16. Стаття 1210. Вибір права сторонами договору
  виборі підлягає застосуванню права має бути прямо виражено або повинна виразно випливати з умов договору або сукупності обставин справи. 3. Вибір сторонами підлягає застосуванню права, зроблений після укладення договору, має зворотну силу і вважається дійсним, без шкоди для прав третіх осіб, з моменту укладення договору. 4. Сторони договору можуть вибрати підлягає
© 2014-2022  yport.inf.ua