Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б.А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. Частина загальна. Тома 1-2, 2000 - перейти до змісту підручника

5. ПРЯМИХ І НЕПРЯМИХ ВИБОРЧЕ ПРАВО

Застосування того чи іншого із зазначених принципів або їх певне поєднання залежать від порядку формування виборного органу.
Пряме (безпосереднє) виборче право означає право виборця обирати і обиратися безпосередньо в виборний орган або на виборну посаду. Цей принцип діє в переважній більшості випадків на виборах нижніх палат парламентів, іноді також верхніх палат (наприклад, в США, Італії, Польщі), президентів (наприклад, в Мексиці, Австрії, Болгарії), практично повсюдно - органів місцевого самоврядування.
Непряме виборче право означає, що виборець вибирає лише членів колегії, яка потім вже обирає виборний орган. Такий колегією може бути державний чи самоврядний орган, нижчий по відношенню до вибирають. Непрямі вибори можуть мати, як зазначалося, два ступені або більше, хоча три або чотири зустрічаються досить рідко. Двустепеннимі виборами обираються, наприклад, Президент США, Рада штатів (верхня палата Парламенту) Індії, трьохстатечними - переважна частина Всекитайських зборів народних представників.
Непрямі вибори являють собою своєрідне сито, за допомогою якого проводиться відбір кандидатів до складу виборного органу. Чим більше ступенів мають такі вибори, тим більше в процесі їх може порушуватися воля виборчого корпусу. У той же час ця система більш надійно відсіває випадкових осіб, залишаючи більш зрілих і надійних кандидатів.
Іноді, втім, відмінність між прямим і непрямим виборчим правом кілька стирається. Наприклад, при виборах Президента США виборці в кожному штаті обирають по конкуруючим списками вибірників в колегію, яка повинна обрати Президента. Однак виборщики невільні в своєму виборі. По-перше, будучи обрані по одному списку, вони зобов'язані голосувати однаково, а по друге, вони зобов'язані голосувати за кандидата в Президенти, який значився на бюлетенях, поданих за відповідний список вибірників. Формально голосуючи за список вибірників, виборець фактично підтримує певного кандидата в Президенти. Однак це не означає, що різниця між прямим і непрямим виборчим правом тут зникла. При американській системі виборів існує і зберігається можливість обрання Президента меншістю голосів виборців. Покажемо цю можливість на гіпотетичному числовому прикладі.
Відповідно до частини другої розд. 1 ст. II Конституції США кожен штат посилає стільки ж вибірників в колегію, скільки представників (членів нижньої палати) і сенаторів у Конгрес США. Число представників пропорційно чисельності населення штату, а сенаторів кожен штат обирає двох. Отже, припустимо, що в трьох штатах - А, Б і В число виборців відповідає чисельності населення і становить відповідно 300, 600 і 900 тис. чоловік. Припустимо також, що на 10 тис. виборців припадає один представник. Припустимо, що в штаті А 151 тис. виборців проголосували за кандидата в Президенти Сміта, і він отримав від цього штату в колегії вибірників 32 місця (30 представників + 2 сенатора); в штаті Б за Сміта проголосували 301 тис. виборців, що дало йому ще 62 місця в колегії вибірників. У штаті ж В за Сміта проголосували тільки 50 тис. виборців, а 850 тис. віддали перевагу його суперника Джонса, який отримав у колегії 92 місця. Таким чином, в трьох штатах за Сміта проголосували всього 502 (151 + 301 + + 50) тис. виборців, і він отримав 94 місця в колегії вибірників. За Джонса ж проголосували 1298 (149 + 299 + 850) тис. виборців, тобто більш ніж в 2,5 рази більше, однак вибірників він отримав менше - всього 92.
Цей приклад наочно показує, що непрямі вибори в США і при зазначених обмеженнях здатні істотно спотворити результати народного волевиявлення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. прямих і непрямих ВИБОРЧЕ ПРАВО "
 1. Контрольні запитання до розділу 7
  виборче право". 2. Основні виборчі цензи. 3. Особливості різних видів виборів. 4. Організація і порядок проведення виборів. 5. Висування кандидатів у депутати та на інші виборні посади. 6. Поняття "виборча система", види виборчих систем. 7. Відмінність мажоритарної виборчої системи абсолютної більшості від мажоритарної виборчої системи
 2. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  непрямим виборів? Обгрунтуйте свою позицію. 10. Що таке уніномінальная система в два тури? 11. Яким має бути демократичне регулювання фінансування виборів? 12. Зіставте переваги і недоліки мажоритарної та пропорційної виборчих систем. Як, по-вашому, слід було б побудувати виборчу систему, щоб отримати найбільш справедливі і доцільні результати виборів?
 3. 5. ВИБОРЧЕ ПРАВО
  опосередковано беруть участь громадяни. Вибірково-правові норми бувають матеріальні і процесуальні; останні складають переважну більшість норм даної групи. Систему джерел виборчого права складають всі джерела конституційного права, в яких містяться вибірково-правові норми. Особливе місце тут належить спеціальним виборчим законам, які іноді мають форму
 4. Стаття 5.52. Невиконання посадовою особою вимог законодавства про вибори про забезпечення рівних умов передвиборчої діяльності зареєстрованих кандидатів, виборчих об'єднань, виборчих блоків
  виборчому округу кандидатів про захід, який фінансується, організовується або проводиться для населення органами державної влади, органами місцевого самоврядування, державними і муніципальними підприємствами і установами і на який допускається для виступу один із зареєстрованих кандидатів, або ненадання можливості виступу всім зареєстрованим по
 5. ЛІТЕРАТУРА
  виборчих законів країн Центральної та Східної Європи. Київ: IFES, 1995. Як робиться президент? М.: Прогресс, 1985. Ковлер А.І. Франція: партії та виборці. М.: Наука, 1984. Ковлер А. І. Виборчі технології: російський і зарубіжний досвід. М.: ІДП РАН, 1995. Лейкман Е., Ламберт Дж. Д. Дослідження мажоритарної і пропорційної виборчих систем. М.: ІЛ, 1958. Лисенко В.І. Вибори до
 6. Стаття 5.21. Несвоєчасне перерахування коштів виборчим комісіям, комісіям референдуму, кандидатам, виборчим об'єднанням, виборчим блокам, ініціативним групам з проведення референдуму, іншим групам учасників референдуму
  виборчим комісіям, комісіям референдуму, кандидатам, виборчим об'єднанням, виборчим блокам, ініціативним групам з проведення референдуму, іншим групам учасників референдуму - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від тридцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати
 7. Стаття 5.19. Використання незаконної матеріальної підтримки кандидатом, зареєстрованим кандидатом, виборчим об'єднанням, виборчим блоком, ініціативної групою з проведення референдуму
  виборчої кампанії, підготовки і проведення референдуму кандидатом, зареєстрованим кандидатом, виборчим об'єднанням, виборчим блоком, ініціативної групою з проведення референдуму крім коштів виборчого фонду, фонду для участі у референдумі матеріальної підтримки, наданої громадянами, юридичними особами, їх філіями, представництвами та іншими підрозділами
 8. Стаття 5.18. Незаконне використання грошових коштів кандидатом, виборчим об'єднанням, виборчим блоком , ініціативною групою з проведення референдуму, іншою групою учасників референдуму
  виборчим об'єднанням, виборчим блоком, ініціативної групою з проведення референдуму, іншою групою учасників референдуму при фінансуванні своєї виборчої кампанії або кампанії референдуму грошових засобів крім коштів власного виборчого фонду, фонду референдуму, якщо ці дії не містять кримінально караного діяння, або перевищення встановлених законом
 9. Виборче право і виборча система
  пряме і рівне виборче право при таємному голосуванні. В даний час активним виборчим правом користуються індонезійські громадяни чоловічої і жіночої статі, дос-тігшіе 17 років або вступили в шлюб до досягнення цього віку. Від участі у виборах відсторонюються: душевнохворі; колишні члени Компартії і пов'язаних з нею організацій; особи, прямо і побічно брали участь у
 10. Стаття 5.20. Фінансування виборчої кампанії, кампанії референдуму крім виборчих фондів, фондів референдуму і надання іншої забороненої законом матеріальної підтримки
  виборчої кампанії кандидата, зареєстрованого кандидата, виборчого об'єднання, виборчого блоку, діяльності ініціативної групи з проведення референдуму крім їх виборчих фондів, фондів референдуму, або пов'язані з проведенням виборів, референдуму безкоштовне або за необгрунтовано заниженими розцінками виконання юридичними особами робіт, надання послуг, реалізація
 11. Стаття 5.22. Незаконна видача громадянину виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі
  виборчої комісії, комісії референдуму громадянину виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі з метою надання можливості громадянину проголосувати за інших осіб чи проголосувати більше одного разу в ході одного і того ж голосування або видача громадянину заповнених виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі - тягне за собою накладення
 12. Стаття 141.1. Порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, виборчого об'єднання, виборчого блоку, діяльності ініціативної групи з проведення референдуму, іншої групи учасників референдуму --- З 6 серпня 2011 слова " виборчого блоку "будуть виключені. Федеральний закон від 21 липня 2005 р. N 93-ФЗ. Коментар до статті 141.1
  побічно пов'язаних з виборами, здійснені у великих розмірах без оплати з відповідного виборчого фонду; 5) виконання оплачуваних робіт, реалізація товарів, надання платних послуг, прямо або побічно пов'язаних з виборами з оплатою з відповідного виборчого фонду за необгрунтовано заниженими розцінками; 6) передача ініціативній групі з проведення референдуму, іншої
 13. 1. ПОНЯТТЯ
  непрямих виборів окремі стадії, природно, відпадають або додаються. Відпадає, наприклад, створення виборчих округів і дільниць, функції виборчих органів можуть здійснювати, наприклад, внутрішні керівні органи парламентів (якщо вибори проводяться парламентами), число турів голосування може бути більш двох і т. д. У деяких країнах стадії виборчого процесу визначаються
© 2014-2022  yport.inf.ua