Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
С.А. Авакьян. Конституція Росії - природа, еволюція, сучасність, 2000 - перейти до змісту підручника

Глава п'ята Уряд Російської Федерації

Стаття 1. Виконавчу владу в Російській Федерації здійснює Уряд, який складається з Голови (прем'єр-міністра) і федеральних міністрів, що утворюють разом Рада Міністрів Російської Федерації.
2. Голова Ради Міністрів Російської Федерації і Федеральні міністри приймають перед Сенатом присягу, текст якої затверджується законом.
3. Голова Ради Міністрів Російської Федерації призначає одного або декількох федеральних міністрів своїми заступниками.
4. Організація та діяльність Ради Міністрів Російської Федерації визначаються органічним законом.
Стаття 1. Голова Ради Міністрів Російської Федерації на підставі Конституції та законів визначає зміст і напрями діяльності Уряду, основні положення політики і несе за них відповідальність. Федеральні міністри на підставі цього самостійно будують свою діяльність у відповідній галузі державного управління. Не допускається втручання законодавчої та президентської влади в виконавські функції Уряду, якщо це прямо не передбачено законом.
2. Рада Міністрів Російської Федерації - поряд з іншими загальними функціями федеральної виконавчої влади:
розробляє федеральний бюджет, представляє його Федеральному законодавчому зборам і забезпечує його виконання;
забезпечує проведення на території Російської Федерації єдиної фінансової, кредитної та грошової політики, заснованої на спільній валюті;
організовує та здійснює управління федеральним майном;
вживає заходів щодо забезпечення оборони країни, державної безпеки, реалізації зовнішньої політики Російської Федерації;
здійснює узгоджені з суб'єктами Російської Федерації заходи щодо забезпечення законності, прав і свобод громадян, охорони власності і громадського порядку, боротьбі зі злочинністю.
3. На основі та на виконання Конституції і законів, інших актів, прийнятих Федеральним законодавчим зборами. Рада Міністрів Російської Федерації видає постанови і розпорядження, забезпечує їх втілення в життя. Голова Ради Міністрів і за його дорученням заступники Голови видають розпорядження. Федеральні міністри - накази. Постанови і розпорядження Ради Міністрів Російської Федерації, розпорядження Голови та його заступників, накази Федеральних міністрів, прийняті в межах їх компетенції, є обов'язковими до виконання на всій території Російської Федерації. Ці акти можуть бути оскаржені в Державній Раді, а у випадках, коли порушуються права і свободи громадян, прерогативи законодавчої влади і суб'єктів Російської Федерації - у Верховному Суді Російської Федерації.
Стаття 1. Рада Міністрів Російської Федерації, його Голова, федеральні міністри можуть подати у відставку, яка приймається або відхиляється Сенатом.
2. Президент Російської Федерації і кожна з палат Федеральних законодавчих зборів можуть поставити питання про довіру Голові Ради Міністрів Російської Федерації, федеральним міністрам. Раді Міністрів. Постанова в цьому питанні приймається Сенатом більшістю голосів. Якщо прийнято постанову про недовіру Уряду, Президент Російської Федерації у тижневий строк подає до Сенату пропозицію про кандидатуру Голови Ради Міністрів Російської Федерації.
3. Голова Ради Міністрів Російської Федерації на прохання Президента і федеральні міністри на прохання Голови Ради Міністрів зобов'язані продовжувати ведення справ аж до призначення їх наступників.
Стаття 1. Рада Міністрів Російської Федерації утворює Державна Рада, яка є консультативним юридичним адміністративним органом, який виконує також функції адміністративної юстиції. Статус, функції і повноваження Державної Ради визначаються законом. Голова та члени Державної Ради призначаються Головою Ради Міністрів Російської Федерації.
2. Проекти всіх постанов і розпоряджень Ради Міністрів Російської Федерації, розпорядження Голови Ради Міністрів та накази федеральних міністрів повинні захищатися в Державній Раді, на підставі висновку якого вони підписуються уповноваженими посадовими особами і набувають юридичну силу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава п'ята Уряд Російської Федерації "
 1. Глава п'ята. ВОЛОДІННЯ
  п'ята.
 2. Глава п'ята. Екстраординарні ПРОЦЕС
  п'ята. Екстраординарні
 3. Глава п'ята. ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ
  п'ята. ПРИЙНЯТТЯ
 4. Глава п'ята. ДОГОВОРИ ЯК ДЖЕРЕЛА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
  п'ята. ДОГОВОРИ ЯК ДЖЕРЕЛА
 5. § 3. П'ята республіка у Франції
  уряд надзвичайними повноваженнями. Уряд спішно підготувало проект нової конституції, який у вересні 1958 був схвалений на референдумі 79,2% голосів його учасників і з жовтня 1958 вступив в
 6. Стаття IX
  п'ята. Уряд Російської Федерації (ст.ст. 57 - 60) Глава шоста. Правосуддя (ст.ст. 61 - 70) Розділ перший. Принципи (ст.ст. 61 - 67) Розділ другий. Верховний суд Російської (ст.ст. 68 - 70) Федерації Глава сьома. Муніципальне самоврядування (ст.ст. 71 - 75) Глава восьма. Конституційні поправки (ст. 76) та перегляд Конституції З проекту перехідних положень Конституції
 7. 2. Державні органи
  ВАС РФ, Вищий Арбітражний Суд РФ - Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації; ЗС РФ, Верховний Суд РФ - Верховний Суд Російської Федерації; Конституційний Суд, Конституційний Суд РФ - Конституційний Суд Російської Федерації; Мінфін - Міністерство фінансів; МЕРТ - Міністерство економічного розвитку і торгівлі; Уряд РФ - Уряд Російської Федерації; Президент РФ -
 8. ЧАСТИНА П'ЯТА
  ЧАСТИНА
 9. Частина п'ята
  п'ята
 10. ЧАСТИНА П'ЯТА
  ЧАСТИНА
 11. Частина п'ята. Заключні положення
  п'ята. Заключні
 12. ЧАСТИНА П'ЯТА. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
  ЧАСТИНА П'ЯТА. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ КРИМІНАЛЬНОГО
© 2014-2022  yport.inf.ua