Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2007 - перейти к содержанию учебника

Стаття 106. Скасування судового наказу

Заява боржника про скасування судового наказу, що подана в установлений строк, розглядається судом протягом п'яти днів з дня її надходження без судового розгляду і виклику сторін, про що поста-новляється ухвала, якою скасовується судовий наказ.
2. Заява боржника про скасування судового наказу, подана після закінчення строку, встановленого частиною другою статті 104 цього Кодексу, залишається без розгляду, якщо суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку подання цієї заяви.
3. В ухвалі про скасування судового наказу суд одночасно роз'яснює, що заявлені стягувачем вимоги можуть бути розглянуті в позовному провадженні з додержанням загальних правил щодо пред'явлення позову.
4. Копії ухвали надсилаються стягувачеві та боржникові не пізні ше трьох днів після її постановления.
1. Коментована стаття регулює порядок скасування судового наказу. Заява боржника про скасування наказу розглядається, якщо 126
вона подана до суду у строки, встановлені ст.ст. 104, 105 цього Кодексу, розглядається судом протягом п'яти днів із дня н надходження. Вона розглядається у такому ж спрощеному порядку, як і заява про видачу судового наказу: без судового розгляду і виклику сторін, без фіксування у протоколі. Вважаємо, що редакція частини 1 потребує редакційних змін. По-перше, вона протирічить ст. 102 ЦПК, в якій зазначено, що розгляд заяви здійснюється без судового засідання, а у даній статті - без судового розгляду. По-друге, вона містить внутрішнє протиріччя: заява розглядається без судового розгляду.
Оскільки судовий наказ не визнається боржником, виникає спір про право цивільне, який є предметом розгляду у позовному провадженні, а не у наказному. Тому суд повинен винести ухвалу про скасування судового наказу. В ухвалі про скасування наказу суд одночасно роз'яснює стягувачу і боржнику їх право звернутись до суду за вирішенням спору у порядку позовного провадження. Копії ухвали у триденний строк надсилаються стягувачу та боржникові. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку.
2. У випадку, коли заява про скасування судового наказу подана з пропуском строку на її подачу, вона залишається судом без розгляду (потрібно було б зазначити - і повертається заявникові), якщо суд по окремій заяві боржника не виявить підстав скасування судового наказу. Підставою такого поновлення мають бути поважні причини пропуску строку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 106. Скасування судового наказу"
 1. Стаття 95. Стягнення напідставі судового наказу
  стаття відкриває розділ II цього Кодек су, який присвячений наказному провадженню - першому з видів проваджень у суді першої інстанції, віднесених ст. 15 ЦПК до цивільної юрисдикції (див. коментар до зазначеної статті). Наказне провадження є новим провадженням, введеним новим ЦПК України, хоча воно існувало і в Росії до 1917 р., та і пізніше. Введення наказного провадження, як уявляється,
 2. Стаття 99. Судовий збір за подання заяви про видачу судового наказу
  стаття цього Кодексу визначає судовий збір за подання заяви про видачу судового наказу у розмірі п'ятдесяти відсотків ставки, яка визначається з оспорюваної суми, якщо б заявник звертався до суду з відповідним позовом. 121 2. Частина 2 статті передбачає правило, що у разі відмови суддею в прийнятті заяви про видачу наказу або у разі скасування судового наказу, тобто у разі, якщо суд
 3. Стаття 104. Надіслання боржникові копії судового наказу
  стаття регулює процедуру надіслання копії наказу боржникові. Копія судового наказу негайно після його складання направляється боржникові рекомендованим листом із повідомленням. Одночасно з копією наказу боржникові направляється копія заяви стягувача з копіями доданих до неї документів. Боржникові цим же листом роз'яснюється його право заявити можливі заперечення проти заявлених вимог протягом
 4. Стаття 105. Набрання судовим наказом законної сили та видача його стягувачеві
  стаття встановлює правила про набрання судовим наказом законної сили та видачі його стягувачеві. Закон передбачає три умови набрання законної сили судовим наказом: 1) у суді повинні бути дані про отримання боржником копії судового наказу та доданих до нього копій документів або про відмову їх отримати (частина 2 ст. 104 цього Кодексу); 2) у суді немає заяви боржника про скасування судового
 5. Стаття 213. Законність і обґрунтованість рішення суду
  скасування незаконного і необгрунтованого судового рішення суду першої інстанції вищестоящими судами в апеляційному чи касаційному
 6. Стаття 293. Ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо від рішення суду
  статті вже неодноразово зверталась увага у коментарях до інших статей (див., наприклад, коментар до ст. 135 ЦПК). Дана стаття у цілому правильно поділяє ухвали суду першої інстанції за можливістю їх оскарження на дві групи. Перша група - це ухвали, які можуть бути самостійним об'єктом апеляційного оскарження, тобто такі, які можуть бути оскаржені незалежно від наявності судового рішення та його
 7. Стаття 319. Законна сила рішення і ухвали апеляційного суду
  статті рішення й ухвали по апеляційній скарзі, постановлені апеляційним судом, набирають законної сили негайно, тобто з моменту їх проголошення. 2. Хоча ст. 223 ЦПК і не зазначає прямо, але ні в кого не повинно бути сумніву, що одним із головних наслідків набрання рішенням суду є неможливість відміни рішення самим судом, який його ухвалив. Допустити протилежне означає допустити правовий
 8. Стаття 361. Підстави перегляду
  стаття встановлює можливість перегляду у зв'язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал суду в цивільних справах, що набрали законної сили, а також судового наказу. 2. Сутність даного виду перегляду зводиться до таких основних особливостей. Перегляд у зв'язку з нововиявленими і винятковими обставинами - це один з інститутів цивільного процесуального права. Норми права, об'єднані у главу 4
 9. Стаття 365. Розгляд заяви
  статті ЦПК, справа розглядається за правилами, встановленими ЦПК. Уявляється, однак, що нове провадження у справі повинно починатися зі стадії підготовки справи, тому що суд скасовує тільки підсумкові рішення, або ухвалу чи судовий наказ, а не ухвалу про відкриття провадження. 3. Якщо суд не знаходить підстав для перегляду рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами, він відхиляє заяву як
 10. Стаття 159. Безнадійна та сумнівна заборгованість
  статті. 159.1.2. Платник податку - покупець зобов'язаний зменшити витрати на вартість заборгованості, визнану судом чи за виконавчим написом нотаріуса, у податковому періоді, на який припадає день набрання законної сили рішення суду про визнання (стягнення) такої заборгованості (її частини) або вчинення нотаріусом виконавчого напису. Платник податку - продавець у разі якщо суд не задовольняє
© 2014-2022  yport.inf.ua