Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

Стаття 116/3. Порушення правил реєстрації торговельних суден

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення органу реєстрації судна про будь-які зміни відомостей, що підлягають внесенню в установленому порядку до Державного суднового реєстру України або Суднової книги України, протягом двох тижнів з дня цих змін - тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,
Ухилення від обов'язкової реєстрації судна - тягне за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(Доповнено статтею 116 згідно Із Законом України від 13.09.2001 р. № 2686-ІІІ)
1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері державної реєстрації торговельних суден (див. Кодекс торговельного мореплавства України, Порядок ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України).
2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у таких формах:
1) неповідомлення або несвоєчасне повідомлення органу реєстрації судна про будь-які зміни відомостей, що підлягають внесенню в установленому порядку до Державного суднового реєстру України або Суднової книги України, протягом двох тижнів з дня цих змін (формальний склад);
2) ухилення від обов'язкової реєстрації судна (формальний склад).
3. Суб'єкт адміністративного проступку - судновласник (юридична або фізична особа, яка експлуатує судно від свого імені, незалежно від того, чи є вона власником судна, чи використовує на інших законних підставах), власник судна (суб'єкт права власності або особа, яка здійснює стосовно закріпленого за нею судна права, до яких застосовуються правила про право власності) або фрахтувальник за бербоут-чартером (за договором фрахтування судна на певний час судновласник зобов'язується за обумовлену плату (фрахт) надати судно фрахтувальнику для перевезення пасажирів, вантажів та для інших цілей торговельного мореплавства на певний час.
4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності.
5. Відповідно до статті 31 Кодексу торговельного мореплавства України та коментованих положень цього Кодексу оформлення матеріалів про адмінправопорушення, передбачені цією статтею, відбувається відповідно до Порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення щодо державної реєстрації торговельних суден та невиконання законних вимог посадових осіб органів морського і річкового транспорту, затвердженого Наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 3 жовтня 2007 року № 891 (зареєстровано в Міністерстві юстиції у країн и 18 жовтня 2007 р. за № 1183/14450).
1.2. Цей Порядок визначає процедуру складення протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 116 КУпАП (неповідомлення або несвоєчасне повідомлення органу реєстрації судна про будь-які зміни відомостей, що підлягають внесенню в установленому порядку до Державного суднового реєстру України або Суднової книги України, протягом двох тижнів з дня цих змін), частиною другою статті 116 КУпАП і (ухилення від обов'язкової реєстрації судна) та статтею 188 КУпАП (невиконання законних вимог посадових осіб органів морського і річкового транспорту щодо усунення порушень законодавства з державної реєстрації торговельних суден України, ненадання їм необхідної інформації або надання неправдивої інформації, створення інших перешкод для виконання покладених на них обов'язків), оформлення справ та обліку матеріалів про такі адміністративні правопорушення.
1.3. Складати протоколи та розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 116' та статтею 188 КУпАП. мають право Головний державний реєстратор флоту, його заступники або особи, які виконують їх обов'язки, за адміністративні правопорушення, передбачені частиною другою статті 116 КупАП. Головний державний реєстратор флоту, його заступники, капітани портів або особи, які виконують їх обов'язки (далі - посадові особи).
II. Оформлення протоколів про адміністративне правопорушення
2. 1. При виявленні порушень правил реєстрації торговельних суден та невиконання законних вимог посадових осіб морського і річкового транспорту складається протокол про адміністративне правопорушення за формою згідно з додатком 1.
2.2. Протокол складається на місці виявлення адміністративного правопорушення.
2.3. При вчиненні особою кількох правопорушень складається окремий протокол про кожне правопорушення.
2.4. Протокол заповнюється розбірливим почерком, українською мовою, кульковою ручкою, чорнилом синього або чорного кольору чи друкарським способом. Підчистки та помарки не допускаються. У відповідних графах, які не заповнюються піл час складення протоколу, проставляється прочерк.
2.5. У протоколі про адміністративне правопорушення відповідно до статті 256 КУпАП зазначаються:
число, місяць і рік складення протоколу, місце його складення:
посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка склала протокол;
відомості про особу порушника (прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, місце проживання, громадянство, місце роботи, посада);
документ, що посвідчує особу (серія, номер, дата видачі та найменування органу, що видав цей документ);
місце, час учинення і суть адміністративного правопорушення, посилання на нормативно-правовий акт, згідно з яким настає адміністративна відповідальність;
прізвища, імена та по батькові свідків, якщо вони є, місце їх проживання; пояснення порушника;
інші відомості, необхідні для вирішення справи.
2.6. При складенні протоколу порушникові роз'яснюються його права і обов'язки, передбачені статтею 268 КУпАП.
2.7. Посадова особа, яка склала протокол, повідомляє порушника про дату та місце розгляду справи.
У разі, якщо порушник відмовляється бути присутнім при розгляді справи, в поясненні до протоколу робиться запис: "Прошу розглядати матеріали про порушення мною правил реєстрації суден без моєї участі".
2.8. Протокол підписується посадовою особою, яка його склала, і особою, яка вчинила правопорушення. За наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписаний цими особами.
2.9. У разі відмови особою, яка вчинила правопорушення, від підписання протоколу в ньому робиться запис про це.
2.10. Протокол складається в одному примірнику.
2.11. До протоколу додаються матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення (рапорти посадових осіб, заяви, пояснення та інші документи).
2.12. Копія протоколу надається порушнику особисто, що засвідчується відміткою та його підписом у протоколі, або надсилається поштою.
2.13. Посадова особа, яка склала протокол про адміністративне правопорушення, не пізніше дня, наступного за днем складення протоколу, рекомендованим листом або за допомогою кур'єрської доставки пошти направляє справу про адміністративне правопорушення для розгляду та накладення адміністративного стягнення відповідно до Інспекції Головного державного реєстратора флоту, її регіонального представництва або капітану порту.
2.14. Перед направленням справи на розгляд посадова особа, яка склала протокол, систематизує матеріали, нумерує аркуші справи, складає перелік документів, що входять до неї, який підписує і підшиває у справу першим аркушем.
III. Розгляд справ про адміністративні правопорушення з питань державної реєстрації торговельних суден та невиконання законних вимог посадових осіб органів морського і річкового транспорту
3.1. Справа про адміністративне правопорушення розглядається відповідною посадовою особою в присутності порушника або його представника в 15-денний строк з дня одержання посадовою особою, правомочною розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.
3.2. У розгляді справи можуть брати участь захисники, експерти, свідки, перекладачі.
3.3. Справа про адміністративне правопорушення може бути розглянута за відсутності особи, яка скоїла правопорушення, у разі, якщо є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, а також якщо в протоколі є запис щодо відмови порушника від особистої участі у розгляді справи.
3.4. За результатами розгляду справи посадова особа виносить постанову: про накладення адміністративного стягнення або про закриття справи.
3.5. Постанова за справою про адміністративне правопорушення (додаток 2) повинна містити: дату та місце розгляду справи;
прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка винесла постанову; відомості про особу, щодо якої розглядається справа (прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, місце проживання, громадянство, місце роботи, посада);
викладення обставин, установлених при розгляді справи (зазначаються число, місяць, рік, час та місце вчиненого правопорушення, які саме правопорушення вчинені, відомості про обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність);
зазначення відповідних статей КУпАП, які передбачають відповідальність за вчинене правопорушення.
3.6. Постанова підписується посадовою особою, яка її винесла.
3.7. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що зазначаються в постанові.
3.8. Копія постанови протягом трьох днів вручається під підпис або висипається рекомендованим листом особі, щодо якої винесено постанову, про що робиться відповідна відмітка у справі із зазначенням дати відправлення.
3.9. Постанова за справою про адміністративне правопорушення може бути оскаржена або опротестована відповідно до статей 287 - 297 КУпАП.
IV. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень
4.1. Постанова про накладення адміністративного стягнення є обов'язковою для виконання державними і громадськими органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами і громадянами (стаття 298 КУпАП).
4.2. Постанова про накладення адміністративного стягнення відповідно до статті 299 КУпАП підлягає виконанню з моменту її винесення.
4.3. У разі несплати правопорушником штрафу у визначений статтею 307 КУпАП строк постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання відповідно до статті 308 КУпАП.
4.4. Контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення здійснюється посадовими особами, іншими органами державної влади (стаття 305 КУпАП).
V. Діловодство у справах про адміністративні правопорушення
5.1. Протокол про адміністративне правопорушення, документи, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення (рапорти посадових осіб, заяви, пояснення), постанова по справі про адміністративне правопорушення та інші документи формуються в одну справу з описом документів.
Сторінки справи нумеруються, прошиваються та скріплюються підписом посадової особи та печаткою.
5.2. Справи про адміністративні правопорушення зберігаються протягом трьох років.
5.3. Винесені постанови по справах про адміністративне правопорушення реєструються в журналі обліку матеріалів про адміністративні правопорушення з питань державної реєстрації торговельних суден та невиконання законних вимог посадових осіб органів морського і річкового транспорту (додаток 3).
Журнали мають бути пронумеровані, прошнуровані, скріплені підписом Головного державного реєстратора флоту та печаткою Інспекції Головного державного реєстратора флоту (капітана порту).
Журнал оформлюється на кожен рік і після закінчення поточного року зберігається в установленому порядку протягом трьох років.
5.4. Замовлення виготовлення бланків протоколів про адміністративні правопорушення, постанов по справах про адміністративне правопорушення та забезпечення ними посадових осіб, які мають право складати протоколи та розглядати справи про адміністративні правопорушення з питань державної реєстрації торговельних суден та невиконання законних вимог посадових осіб морського і річкового транспорту, здійснюється Інспекцією Головного державного реєстратора флоту в установленому порядку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 116/3. Порушення правил реєстрації торговельних суден"
 1. Стаття 114. Порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на морському транспорті
  порушення виражається у таких формах: 1) порушення правил входу суден у порт і виходу їх з порту, руху і стоянки суден у портових водах, а також правил, що забезпечують безпеку пасажирів під час посадки на судна, в путі слідування і під час висадки їх з суден (формальний склад); 2) проведення без належного дозволу водолазних робіт у портових водах, а також недодержання правил подачі сигналів
 2. Реєстрація операцій на суднах-збирачах і приймальних спорудах у портах
  статтею КУАП. 3. Суб'єкт адміністративного проступку - спеціальний (капітан та інші особи командного складу судна чи іншого плавучого засобу). 4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі умислу або
 3. Стаття 115. Порушення правил користування засобами морського транспорту
  порушення виражається у таких формах: 1) пошкодження внутрішнього обладнання суден (матеріальний склад); 2) куріння у невстановлених місцях на суднах (формальний склад). 3. Суб'єкт адміністративного проступку - загальний. 4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так Й у формі
 4. Стаття 125. Розміщення об'єктів митного контролю у водному сполученні
  суден закордонного плавання, посадки та висадки пасажирів цих суден, а також місця стоянки суден для здійснення митного контролю визначаються адміністрацією порту з урахуванням функціональної і технологічної діяльності порту та за поданням митного органу, погодженим з органом охорони державного кордону України. Зміна місця стоянки суден визначається адміністрацією порту з повідомленням
 5. Стаття 124. Строк митного оформлення суден закордонного плавання
  суден закордонного плавання їх митне оформлення проводиться в строк, який визначається керівником митного органу за погодженням з керівником відповідного органу охорони державного кордону України та іншими контрольними службами. Митне оформлення суден закордонного плавання здійснюється цілодобово у порядку їх
 6. Стаття 386. Органи, уповноважені розглядати справи про порушення митних правил
  статтями 329 - 335, 337, 338, 342 - 344, 346, 347, 354, 355 цього Кодексу, розглядаються митними органами. Справи про порушення митних правил, передбачені статтями 336, 339 - 341, 345, 348 - 353 цього Кодексу, а також усі справи про порушення митних правил, вчинені особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, розглядаються місцевими судами (суддями) за місцем розташування митних
 7. Стаття 360. Приводи і підстави для порушення справи про порушення митних правил
  порушення справи про порушення митних правил є: 1) безпосереднє виявлення посадовими особами митного органу порушення митних правил; 2) повідомлення про вчинення особою порушення митних правил, отримані від інших органів (у тому числі митних); 3) повідомлення про вчинення порушення митних правил, отримані від митних та правоохоронних органів іноземних держав, а також від міжнародних
 8. Стаття 281. Порушення правил повітряних польотів
  статті, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки,- караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років. (Стаття 281 зі змінами, внесеними згідно із Законом № ПОЛИ від 15 квітня 2008 р.) І. Основним безпосереднім об'єктом злочину є безпека руху на повітряному транспорті. Його додатковим факультативним об'єктом можуть виступати життя та здоров'я особи,
 9. Стаття 320. Відповідальність за порушення митних правил
  порушення митних правил встановлюється цим Кодексом. Суб'єктами відповідальності за порушення митних правил можуть бути громадяни, які на момент вчинення такого правопорушення досягли 16-річного віку, а також посадові особи підприємств. Притягнення до відповідальності за порушення митних правил не звільняє зазначених осіб від обов'язку сплати мита та інших податків і
 10. Стаття 322. Види стягнень за порушення митних правил
  порушення митних правил можуть бути накладені такі стягнення: 1) попередження; 2) штраф; 3) конфіскація товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил, товарів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю, транспортних засобів, що використовувалися для переміщення
 11. Стаття 335. Причалювання до суден, що перебувають під митним контролем
  суден та інших плавучих засобів без дозволу митного органу - тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян у розмірі до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб підприємств - до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів
 12. Стаття 129. Митний контроль каботажних суден
  суден здійснюється документально після повернення з рейсу на підставі письмового повідомлення капітана судна про те, що судно під час рейсу не заходило в порти інших держав і не причалювало до суден закордонного плавання, а при виході в рейс - що цим рейсом не передбачається захід до портів інших держав та причалювання до суден закордонного плавання. Митне оформлення рибної продукції,
 13. Стаття 358. Порушення справи про порушення митних правил
  порушення митних правил вважається розпочатою з моменту складення протоколу про порушення митних
 14. Стаття 399. Загальні положення щодо порядку виконання постанови митного органу про накладення стягнення за порушення митних правил
  статтею 393 цього Кодексу. Митний орган, який виніс постанову про накладення стягнення за порушення митних правил, виконує її самостійно у передбачених цим Кодексом випадках, а в інших випадках - через державного виконавця. У разі винесення митним органом кількох постанов про накладення стягнень за порушення митних правил щодо однієї особи кожна постанова виконується
 15. Стаття 323. Основні і додаткові види стягнення
  статтею, якою встановлюється відповідальність за порушення митних правил, передбачається основне і додаткове стягнення, застосування лише додаткового стягнення без основного не допускається, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 328 цього
 16. Стаття 362. Посадові особи митних органів, які здійснюють провадження у справі про порушення митних правил
  порушення митних правил здійснюють посадові особи підрозділу по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил митного органу, в зоні діяльності якого було вчинено або виявлено таке порушення. Посадові особи підрозділу по боротьбі з контрабандою і порушеннями митних правил регіональної митниці можуть здійснювати провадження у будь-якій справі про порушення митних правил, порушеній
 17. Стаття 365. Особи, які беруть участь у провадженні у справах про порушення митних правил
  порушення митних правил беруть: особи, які притягуються до відповідальності за порушення митних правил; представники осіб, які притягуються до відповідальності за порушення митних правил (законні представники, представники, що діють на підставі довіреності, доручення); захисники; свідки; експерти; перекладачі;
 18. Стаття 74. Митне оформлення військових транспортних засобів та військової техніки
  суден), бойових та військово-транспортних повітряних суден іноземних держав здійснюється митним органом за участю представників центрального органу виконавчої влади з питань
© 2014-2022  yport.inf.ua