Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право
ЗМІСТ:
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012
У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Кодексу України про адміністративні правопорушення з урахуванням останніх змін і доповнень станом на 2 квітня 2012 року.
Особливу увагу приділено складам правопорушень, що зазнали змін в 2010-2011 рр., а також новим складам правопорушень, запровадженим законодавцем в цей період. При підготовці коментаря широко використано положення профільних законів та підзаконних актів, які встановлюють вимоги та правила, порушення яких утворюють склади адміністративних правопорушень. У Додатках до книги подано тексти актуальних Інструкцій та Положень, які встановлюють процедуру оформлення матеріалів про адмінправопорушення та розгляду справ про ці порушення окремими органами (посадовими особами), уповноваженими на їх розгляд.
Розділ І. Загальні положення
Глава 1. Загальні положення
Стаття 1. Завдання Кодексу України про адміністративні правопорушення
Стаття 2. Законодавство України про адміністративні правопорушення
Стаття 3. Виключена
Стаття 4. Виключена
Стаття 5. Повноваження місцевих рад щодо прийняття рішень, за порушення яких передбачається адміністративна відповідальність
Стаття 6. Запобігання адміністративним правопорушенням
Стаття 7. Забезпечення законності при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення
Стаття 8. Чинність закону про відповідальність за адміністративні правопорушення
Розділ ІІ. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність
І. Загальна частина
Глава 2. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність
Стаття 9. Поняття адміністративного правопорушення
Стаття 10. Вчинення адміністративного правопорушення умисно
Стаття 11. Вчинення адміністративного правопорушення з необережності
Стаття 12. Вік, після досягнення якого настає адміністративна відповідальність
Стаття 13. Відповідальність неповнолітніх
Стаття 14. Відповідальність посадових осіб
Стаття 14/1. Відповідальність власників (співвласників) транспортних засобів
Стаття 15. Відповідальність військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів, за вчинення адміністративних правопорушень
Стаття 16. Відповідальність іноземців і осіб без громадянства
Стаття 17. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність
Стаття 18. Крайня необхідність
Стаття 19. Необхідна оборона
Стаття 20. Неосудність
Стаття 21. Передача матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд, громадської організації або трудового колективу
Стаття 22. Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення
Глава 3. Адміністративне стягнення
Стаття 23. Мета адміністративного стягнення
Стаття 24. Види адміністративних стягнень
Стаття 24/1. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх
Стаття 25. Основні і додаткові адміністративні стягнення
Стаття 26. Попередження
Стаття 27. Штраф
Стаття 28. Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення
Стаття 29. Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення
Стаття 30. Позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові
Стаття 30/1. Громадські роботи
Стаття 31. Виправні роботи
Стаття 32. Адміністративний арешт
Глава 4. Накладення адміністративного стягнення
Стаття 33. Загальні правила накладення стягнення за адміністративне правопорушення
Стаття 34. Обставини, що пом'якшують відповідальність за адміністративне правопорушення
Стаття 35. Обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення
Стаття 36. Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох адміністративних правопорушень
Стаття 37. Обчислення строків адміністративного стягнення
Стаття 38. Строки накладення адміністративного стягнення
Стаття 39. Строк, після закінчення якого особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню
Стаття 40. Покладення обов'язку відшкодувати заподіяну шкоду
II. Особлива частина
Глава 5. Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров'я населення
Стаття 41. Порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці
Стаття 41/1. Ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни або доповнення колективного договору, угоди
Стаття 41/2. Порушення чи невиконання колективного договору, угоди
Стаття 41/3. Ненадання інформації для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних договорів, угод
Стаття 42. Порушення санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм
Стаття 42/1. Виробництво, заготівля, реалізація сільськогосподарської продукції, що містить хімічні препарати понад гранично допустимі рівні концентрації
Стаття 42/2. Заготівля, переробка або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції
Стаття 42/3. Виробництво, зберігання, транспортування або реалізація продуктів харчування чи продовольчої сировини, забруднених мікроорганізмами та іншими біологічними агентами понад гранично допустимі рівні
Стаття 43. Виключена
Стаття 44. Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах
Стаття 44/1. Ухилення від медичного огляду чи медичного обстеження
Стаття 44/2. Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів
Стаття 45. Ухилення від обстеження і профілактичного лікування осіб, хворих на венеричну хворобу
Стаття 45/1. Порушення встановленого порядку взяття, переробки, зберігання, реалізації і застосування донорської крові та (або) її компонентів і препаратів
Стаття 46. Умисне приховування джерела зараження венеричною хворобою
Стаття 46/1. Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення
Стаття 46. Порушення встановлених законодавством вимог щодо заняття народною медициною (цілительством)
Глава 6. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність
Стаття 47. Порушення права державної власності на надра
Стаття 48. Порушення права державної власності на води
Стаття 49. Порушення права державної власності на ліси
Стаття 50. Порушення права державної власності на тваринний світ
Стаття 51. Дрібне викрадення чужого майна
Стаття 51/1. Виключена
Стаття 51/2. Порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності
1. Законодавство, що регулює правовідносини у сфері інтелектуальної власності
2. Адміністративне розслідування
2.1. Вимоги до оформлення матеріалів у справах про адміністративні правопорушення
2.1.1. Особливості оформлення матеріалів у справах про порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності (ст. 51 КпАП)
2.1.2. Оформлення матеріалів у справах про незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних (ст. 1649 КпАП)
3. Судовий розгляд
3.1. Предмет доказування у справах за ст. 51 КпАП
3.2. Розмежування дій правопорушників за ст. 512 та ст. 1649 КпАП. Предмет доказування у справах за ст. 1649 КпАП
4. Проблемні питання застосування законодавства
4.1. Суб'єкт правопорушення
4.2. Прокат примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних
4.3. Звільнення від адміністративної відповідальності за малозначністю правопорушення
4.4. Строки накладення адміністративного стягнення
4.5. Конфіскація контрафактної продукції
4.5.1. Конфіскація "на користь держави"
5. Висновки та пропозиції
Глава 7. Адміністративні правопорушення у сфері охорони природи, використання природних ресурсів, охорони культурної спадщини
Стаття 52. Псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель
Стаття 53. Порушення правил використання земель
Стаття 53/1. Самовільне зайняття земельної ділянки
Стаття 53/2 . Перекручення або приховування даних державного земельного кадастру
Стаття 53/3. Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу
Стаття 53/4. Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель
Стаття 53/5 . Порушення строку видачі державного акта на право власності на земельну ділянку
Стаття 54. Порушення строків повернення тимчасово зайнятих земель або неприведення їх у стан, придатний для використання за призначенням
Стаття 55. Самовільне відхилення від проектів землеустрою
Стаття 56. Знищення межових знаків
Стаття 57. Порушення вимог щодо охорони надр
Стаття 58. Порушення правил і вимог проведення робіт по геологічному вивченню надр
Стаття 59. Порушення правил охорони водних ресурсів
Стаття 59/1. Порушення вимог щодо охорони територіальних і внутрішніх морських вол від забруднення і засмічення
Стаття 60. Порушення правил водокористування
Стаття 61. Пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв, порушення правил їх експлуатації
Стаття 62. Невиконання обов'язків по реєстрації в суднових документах операцій з шкідливими речовинами і сумішами
Реєстрація операцій з нафтою
Реєстрація операцій зі шкідливими рідкими речовинами, що перевозять наливом на суднах
Реєстрація операцій зі шкідливими речовинами, що перевозять морем навалом або в упаковці
Реєстрація операцій зі стічними і господарсько-побутовими водами
Реєстрація операцій зі сміттям
Реєстрація операцій на суднах-збирачах і приймальних спорудах у портах
Стаття 63. Незаконне використання земель державного лісового фонду
Стаття 64. Порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду, заготівлі і вивезення деревини, заготівлі живиці
Стаття 65. Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка
Стаття 65/1. Знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг та захисних лісових насаджень
Стаття 66. Знищення або пошкодження підросту в лісах
Стаття 67. Здійснення лісових користувань не у відповідності з метою або вимогами, передбаченими в лісорубному квитку (ордері) або лісовому квитку
Стаття 68. Порушення правил відновлення і поліпшення лісів, використання ресурсів спілої деревини
Стаття 69. Пошкодження сінокосів і пасовищних угідь на землях державного лісового фонду
Стаття 70. Самовільне сінокосіння і насіння худоби, самовільне збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід
Стаття 71. Введення в експлуатацію виробничих об'єктів без обладнання, що запобігає шкідливому впливу на ліси
Стаття 72. Пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, шкідливими викидами, відходами і покидьками
Стаття 73. Засмічення лісів відходами
Стаття 74. Знищення або пошкодження лісоосушувальних канав, дренажних систем і шляхів на землях державного лісового фонду
Стаття 75. Знищення або пошкодження відмежувальних знаків у лісах
Стаття 76. Знищення корисної для лісу фауни
Стаття 77. Порушення вимог пожежної безпеки в лісах
Стаття 77/1. Самовільне випалювання рослинності або її залишків
Стаття 78. Порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речовин в атмосферу або впливу на неї фізичних та біологічних факторів
Стаття 78/1. Порушення порядку здійснення діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери і атмосферних явищ
Стаття 79. Недодержання вимог щодо охорони атмосферного повітря при введенні в експлуатацію і експлуатації підприємств і споруд
Стаття 79/1. Виключена
Стаття 80. Випуск в експлуатацію транспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах
Стаття 81. Експлуатація автомототранспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах
Стаття 82. Порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення
Стаття 82/1. Порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами або неподання чи подання звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів
Стаття 82/2. Виробництво продукції з відходів чи з їх використанням без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації
Стаття 82/3. Приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними
Стаття 82/4. Змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу
Стаття 82/5. Порушення правил передачі відходів
Стаття 82/6. Порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок і виробництв з оброблення та утилізації відходів
Стаття 82/7. Порушення вимог законодавства у сфері хімічних джерел струму
Стаття 83. Порушення правил застосування, зберігання, транспортування, знешкодження, ліквідації та захоронення пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних речовин та інших препаратів
Стаття 83/1. Порушення законодавства про захист рослин
Стаття 84. Виключена
Стаття 85. Порушення правил використання об'єктів тваринного світу
Стаття 85/1. Виготовлення чи збут заборонених знарядь добування об'єктів тваринного або рослинного світу
Стаття 86. Виключена
Стаття 86/1. Експлуатація на водних об'єктах водозабірних споруд, не забезпечених рибозахисним обладнанням
Стаття 87. Порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин
Стаття 88. Незаконне вивезення з України і ввезення на її територію об'єктів тваринного і рослинного світу
Стаття 88/1. Порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах
Стаття 88/2. Порушення правил створення, поповнення, зберігання, використання або державного обліку зоологічних, ботанічних колекцій та торгівлі ними
Стаття 89. Жорстоке поводження з тваринами
Стаття 90. Порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України
Стаття 90/1. Невиконання правил і норм у процесі створення, виробництва, зберігання, транспортування, використання, знешкодження, ліквідації, захоронення мікроорганізмів, біологічно активних речовин та інших продуктів біотехнологій
Стаття 91/2. Перевищення лімітів та нормативів використання природних ресурсів
Стаття 91/3. Приховування перевищення встановлених лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів
Стаття 91/4. Відмова від надання чи несвоєчасне надання екологічної інформації
Стаття 92. Порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини
Стаття 92/1. Порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи
Глава 8. Адміністративні правопорушення в промисловості, будівництві та у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів
Стаття 93. Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з безпечного ведення робіт у галузях промисловості
Стаття 94. Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про зберігання, використання та облік вибухових матеріалів у галузях промисловості
Стаття 95. Порушення правил і норм ядерної та радіаційної безпеки
Стаття 95/1. Порушення вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання
Стаття 96. Порушення вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час будівництва
Стаття 96/1. Порушення законодавства під час планування і забудови територій
Стаття 97. Самовільне будівництво будинків або споруд
Стаття 97/1. Виключена
Стаття 98. Марнотратне витрачання паливно-енергетичних ресурсів
Стаття 99. Порушення правил охорони електричних мереж
Стаття 100. Виключена
Стаття 101. Порушення, зв'язані з використанням газу
Стаття 101 . Недотримання вимог щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів
Стаття 102. Порушення, пов'язані з неефективною експлуатацією паливо- і енерговикористовуючого устаткування
Стаття 103. Непідготовленість до роботи резервного паливного господарства
Стаття 103/1. Порушення правил користування енергією чи газом
Стаття 103/2. Пошкодження газопроводів при провадженні робіт
Глава 9. Адміністративні правопорушення у сільському господарстві. Порушення ветеринарно-санітарних правил
Стаття 104. Потрава посівів, зіпсуття або знищення зібраного врожаю сільськогосподарських культур, пошкодження насаджень колективних сільськогосподарських підприємств, інших державних і громадських чи фермерських господарств
Стаття 104/1. Порушення порядку та умов ведення насінництва та розсадництва
Стаття 105. Порушення вимог щодо виконання фітосанітарних заходів
Стаття 106. Ввезення в Україну, вивезення з України, транзит через її територію, вивезення з карантинних зон або ввезення до них об'єктів регулювання, які не пройшли фітосанітарного контролю
Стаття 106/1. Невжиття заходів щодо забезпечення охорони посівів снотворного маку чи конопель, місць їх зберігання та переробки
Стаття 106/2. Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель
Стаття 107. Порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог
Стаття 107/1. Порушення законодавства про племінну справу у тваринництві
Стаття 108. Грубе порушення механізаторами правил технічної експлуатації сільськогосподарських машин і техніки безпеки
Глава 10. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв'язку
Стаття 109. Порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на залізничному транспорті
Стаття 110. Порушення правил користування засобами залізничного транспорту
Стаття 111. Порушення правил безпеки польотів
Стаття 112. Порушення правил поведінки на повітряному судні
Стаття 113. Порушення правил міжнародних польотів
Стаття 114. Порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на морському транспорті
Стаття 115. Порушення правил користування засобами морського транспорту
Стаття 116. Порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на річковому транспорті і маломірних суднах
Стаття 116/1. Порушення правил випуску судна в плавання або допуск до керування судном осіб, які не мають відповідного документа
Стаття 116/2. Порушення правил, що забезпечують безпеку експлуатації суден на внутрішніх водних шляхах
Стаття 116/3. Порушення правил реєстрації торговельних суден
Стаття 117. Порушення правил користування річковими і маломірними суднами
Стаття 118. Порушення правил утримання баз (споруд) для стоянки маломірних суден
Стаття 119. Порушення правил користування засобами автомобільного транспорту та електротранспорту
Стаття 120. Порушення правил пожежної безпеки на залізничному, морському, річковому і повітряному транспорті
Стаття 121. Порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами
Стаття 121/1. Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах
Стаття 121/2. Порушення правил перевезення пасажирів при наданні послуг з перевезення пасажирів
Стаття 122. Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху
Стаття 122/1. Виключена
Стаття 122/2. Невиконання водіями вимог про зупинку
Стаття 122/3. Виключена
Стаття 122/4. Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди
Стаття 122/5. Порушення порядку встановлення і використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв
Стаття 123. Порушення водіями транспортних засобів правил проїзду залізничних переїздів
Стаття 124. Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна
Стаття 124/1. Ненадання транспортних засобів працівникам міліції та медичним працівникам, а також ненадання військових транспортних засобів посадовим особам Військової служби правопорядку у Збройних Силах України
Стаття 124/2. Виключена
Стаття 125. Інші порушення правил дорожнього руху
Стаття 126. Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки
Стаття 127. Порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин
Стаття 127/1. Порушення порядку видачі документа про технічну справність транспортного засобу та порядку видачі спеціального знака державного зразка про укладення договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Стаття 128. Випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан яких не відповідає встановленим вимогам або без необхідних документів, передбачених законодавством
Стаття 128/1. Порушення або невиконання правил, норм та стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху
Стаття 129. Допуск до керування транспортними засобами або суднами водіїв чи судноводіїв, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, або осіб, які не мають права керування транспортним засобом
Стаття 130. Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції
Стаття 131. Виключена
Стаття 132. Виключена
Стаття 132/1. Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів та правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами
Стаття 133. Порушення правил перевезення небезпечних речовин і предметів на транспорті
Стаття 133/1. Порушення правил надання послуг та вимог безпеки при наданні послуг з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним транспортом
Стаття 133/2. Порушення умов і правил здійснення міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і вантажів
Стаття 134. Провезення ручної кладі понад установлені норми і неоплаченого багажу
Стаття 135. Безквитковий проїзд
Стаття 135/1. Підроблення проїзних квитків і знаків поштової оплати
Стаття 136. Порушення правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на залізничному, морському, річковому та автомобільному транспорті
Стаття 138. Порушення правил охорони магістральних трубопроводів
Стаття 139. Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття необхідних заходів щодо їх усунення
Стаття 140. Порушення правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на автомобільних дорогах і вулицях місць провадження робіт
Стаття 141. Порушення правил охорони смуги відводу автомобільних шляхів
Стаття 142. Порушення землекористувачами правил утримання ділянок, прилеглих до автомобільних шляхів
Стаття 143. Виключена
Стаття 144. Обладнання та експлуатація установок проводового мовлення без належної реєстрації або дозволу
Стаття 145. Порушення умов і правил, що регламентують діяльність у сфері телекомунікація та користування радіочастотним ресурсом України, передбачену ліцензіями, дозволами
Стаття 146. Порушення правил реалізації, експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, а також користування радіочастотним ресурсом України
Стаття 147. Порушення правил охорони ліній і споруд зв'язку
Стаття 148. Пошкодження таксофонів
Стаття 148/1. Порушення правил надання та отримання телекомунікаційних послуг
Стаття 148/2. Порушення порядку та умов надання послуг зв'язку в мережах загального користування
Стаття 148/3. Використання засобів зв'язку з метою, що суперечить інтересам держави, з метою порушення громадського порядку та посягання на честь і гідність громадян
Стаття 148/4 . Використання технічних засобів та обладнання, що застосовуються в мережах зв'язку загального користування, без документа про підтвердження відповідності
Стаття 148/5. Порушення правил про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування
Глава 11. Адміністративні правопорушення в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою
Стаття 149. Порушення порядку взяття на облік та строків заселення жилих будинків і жилих приміщень
Стаття 149/1. Порушення порядку ведення єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов
Стаття 150. Порушення правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями
Стаття 151. Самоправне зайняття жилого приміщення
Стаття 152. Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів
Стаття 153. Знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об'єктів озеленення населених пунктів
Стаття 154. Порушення правил тримання собак і котів
Глава 12. Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницькій діяльності
Стаття 155. Порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю
Стаття 155/1. Порушення порядку проведення розрахунків
Стаття 155/2. Обман покупця чи замовника
Стаття 156. Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами
Стаття 156/1. Порушення законодавства про захист прав споживачів
Стаття 156/2. Порушення встановленого порядку промислової переробки, зберігання, транспортування або знищення конфіскованих спирту, алкогольних напоїв чи тютюнових виробів
Стаття 157. Виключена
Стаття 158. Виключена
Стаття 159. Порушення правил торгівлі на ринках
Стаття 160. Торгівля з рук у невстановлених місцях
Стаття 160/1. Виключена
Стаття 160/2. Виключена
Стаття 160/3. Виключена
Стаття 160/4. Виключена
Стаття 161. Незаконний відпуск або придбання бензину чи інших паливно-мастильних матеріалів
Стаття 162. Порушення правил про валютні операції
Стаття 162/1. Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті
Стаття 162/2. Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків
Стаття 162/3. Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
Стаття 163. Виключена
Стаття 163/1. Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску або порушення порядку здійснення емісії цінних паперів
Стаття 163/2. Порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків
Стаття 163/3. Неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов'язкових платежів)
Стаття 163/4. Невиконання законних вимог посадових осіб органів державної податкової служби
Стаття 163/5. Порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб і подання відомостей про виплачені доходи
Стаття 163/6. Приховування інформації про діяльність емітента
Стаття 163/7. Ненадання документів, що підтверджують право власності на цінні папери
Стаття 163/8. Діяльність на фондовому ринку без ліцензії
Стаття 163/9. Маніпулювання на фондовому ринку
Стаття 163/10. Незаконне використання інсайдерської інформації
Стаття 163/11. Порушення порядку прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів або порядку передачі ведення реєстру власників іменних цінних паперів
Стаття 163/12. Порушення порядку розкриття інформації на фондовому ринку
Стаття 163/13. Порушення умов видачі векселів
Стаття 164. Порушення порядку провадження господарської діяльності
Стаття 164/1. Порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат
Стаття 164/2. Порушення законодавства з фінансових питань
Стаття 164/3. Недобросовісна конкуренція
Стаття 164/4. Несвоєчасне здавання виторгу
Стаття 164/5. Зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка
Стаття 164/6. Демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів
Стаття 164/7. Порушення умов розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів
Стаття 164/8. Недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу
Стаття 164/9. Незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних
1. Законодавство, що регулює правовідносини у сфері інтелектуальної власності
2. Адміністративне розслідування
2.1. Вимоги до оформлення матеріалів у справах про адміністративні правопорушення
2.1.1. Особливості оформлення матеріалів у справах про порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності (ст. 51 КпАП)
2.1.2. Оформлення матеріалів у справах про незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баї даних (ст. 164 КпАП)
3. Судовий розгляд
3.1. Предмет доказування у справах за ст. 51 КпАП
3.2. Розмежування дій правопорушників за ст. 512 та ст. 164 КпАП. Предмет доказування у справах за ст. 164/9 КпАП
4. Проблемні питання застосування законодавства
4.1. Суб'єкт правопорушення
4.2. Прокат примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних
4.3. Звільнення від адміністративної відповідальності за малозначністю правопорушення
4.4. Строки накладення адміністративного стягнення
4.5. Конфіскація контрафактної продукції
4.5.1. Конфіскація "на користь держави"
5. Висновки та пропозиції
Стаття 164/10. Порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом
Стаття 164/11. Виключена
Стаття 164/12. Порушення бюджетного законодавства
Стаття 164/13. Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва
Стаття 164/14. Порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти
Стаття 164/15. Приховування стійкої фінансової неспроможності
Стаття 164/16. Зайняття забороненими видами господарської діяльності
Стаття 165. Виключена
Стаття 165/1. Порушення законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і загальнообов'язкове державне пенсійне страхування
Стаття 165/2. Порушення порядку формування та застосування цін і тарифів
Стаття 165/3. Порушення законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття
Стаття 165/4. Порушення законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
Стаття 165/5. Порушення законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням
Стаття 166. Виключена
Стаття 166/1. Зловживання монопольним становищем на ринку
Стаття 166/2. Неправомірні угоди між підприємцями
Стаття 166/3. Дискримінація підприємців органами влади і управління
Стаття 166/4. Порушення порядку подання інформації та виконання рішень Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень
Стаття 166/5. Порушення банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України або здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку
2. Накладення адміністративного стягнення
3. Провадження в справах про адміністративні правопорушення
4. Протокол про адміністративне правопорушення
5. Розгляд справ про адміністративне правопорушення
6. Постанова за справою про адміністративне правопорушення
7. Оскарження і опротестування постанови за справою про адміністративне правопорушення
8. Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу
9. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення
Стаття 166/6. Порушення порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця
Стаття 166/7. Протидія тимчасовій адміністрації або ліквідації банку
Стаття 166/8. Порушення порядку зайняття діяльністю з надання фінансових послуг
Стаття 166/9. Порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
2. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення
3. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення
Стаття 166/10. Порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру
Стаття 166/11. Порушення законодавства про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
Стаття 166/12. Порушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності
Стаття 166/13. Порушення законодавства, що регулює фінансові механізми здійснення інвестицій у будівництво житла
Стаття 166/14. Недотримання особою обов'язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання
Стаття 166/15. Незаконні дії щодо приватизаційних паперів
Стаття 166/16. Незаконні дії у разі банкрутства
Стаття 166/17. Фіктивне банкрутство
Стаття 166/18. Примушування до анти конкурентних узгоджених дій
Глава 13. Адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації
Стаття 167. Введення в обіг або реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів
Стаття 168. Виключена
Стаття 168/1. Виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, що не відповідають вимогам стандартів, норм і правил
Стаття 168/2. Випуск у продаж продукції з порушенням вимог щодо медичних попереджень споживачів тютюнових виробів
Стаття 169. Передача замовнику або у виробництво документації, яка не відповідає вимогам стандартів
Стаття 170. Недодержання стандартів при транспортуванні, зберіганні і використанні продукції
Стаття 170/1. Введення в обіг продукції, щодо якої немає сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності чи декларації про відповідність, а також неправомірне застосування національного знака відповідності
Стаття 171. Порушення правил виробництва, ремонту, продажу та прокату засобів вимірювальної техніки
Стаття 171/1. Порушення умов і правил проведення повірки і калібрування засобів вимірювальної техніки та виконання вимірювань
Стаття 171/2. Фальсифікація засобів вимірювання
Стаття 172. Порушення правил застосування засобів вимірювальної техніки
Стаття 172/1. Порушення встановленого порядку видачі сертифіката відповідності
Глава 13-А. Адміністративні корупційні правопорушення
Стаття 172/3. Порушення обмежень щодо використання службового становища
Стаття 172/4. Пропозиція або палання неправомірної вигоди
Стаття 172/5. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності
Стаття 172/6. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви)
Стаття 172/7. Порушення вимог фінансового контролю
Стаття 172/8. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів
Стаття 172/9. Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень
Стаття 172/10. Невжиття заходів щодо протидії корупції
Глава 14. Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку
Стаття 173. Дрібне хуліганство
Стаття 173/1. Поширювання неправдивих чуток
Стаття 173/2. Вчинення насильства в сім'ї, невиконання захисного припису або непроходження корекційної програми
Стаття 174. Стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку
Стаття 175. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки
Стаття 175/1. Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях
Стаття 176. Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення
Стаття 177. Придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення
Стаття 177/1. Виключена
Стаття 178. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді
Стаття 179. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництві
Стаття 180. Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння
Стаття 181. Азартні ігри, ворожіння в громадських місцях
Стаття 181/1. Заняття проституцією
Стаття 181/2. Виключена
Стаття 182. Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях
Стаття 183. Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб
Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей
Глава 15. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління
Стаття 184/1. Неправомірне використання державного майна
Стаття 184/2. Порушення порядку або строків подання інформації про дітей-сиріт і дітей, які залишилися без опіки (піклування) батьків
Стаття 185. Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця
Аналіз статистичних даних
Якість та повнота адміністративних матеріалів, що надходять від органів внутрішніх справ
Своєчасний та правильний розгляд справ про адміністративні правопорушення
Законність притягнення до адміністративної відповідальності у справах вказаної категорії
Вмотивованість винесених судами постанов у справах про адміністративні правопорушення
Обґрунтованість накладення адміністративних стягнень
Закриття справ за малозначністю правопорушень
Закриття судами справ на підставі ст. 38 КпАП
Підстави скасування або зміни постанов у справах про адміністративні правопорушення
Стан виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення
Стаття 185/1. Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій
Стаття 185/2. Створення умов для організації і проведення з порушенням установленого порядку зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій
Стаття 185/3. Прояв неповаги до суду
Стаття 185/4. Злісне ухилення свідка, потерпілого, експерта, перекладача від явки до органів досудового слідства або дізнання
Стаття 185/5. Перешкоджання явці до суду народного засідателя
Стаття 185/6. Невжиття заходів щодо окремої ухвали суду чи окремої постанови судді, подання органу дізнання, слідчого або протесту, припису чи подання прокурора
Стаття 185/7. Публічні заклики до невиконання вимог працівника міліції чи посадової особи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України
Стаття 185/8. Ухилення від виконання законних вимог прокурора
Стаття 185/9. Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника транспорту, який здійснює контроль за перевезенням пасажирів
Стаття 185/10. Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону
Стаття 185/11. Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист
Стаття 185/12. Створення перешкод у виконанні робіт, пов'язаних з обслуговуванням об'єктів електроенергетики
Стаття 186. Самоуправство
Стаття 186/1. Незаконні дії щодо державних нагород
Стаття 186/2. Виключена
Стаття 186/3. Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень
Стаття 186/4. Виключена
Стаття 186/5. Порушення законодавства про об'єднання громадян
Стаття 186/6. Порушення законодавства про друковані засоби масової інформації
Стаття 186/7. Недоставляння або порушення строку доставляння обов'язкового безоплатного примірника документів
Стаття 187. Порушення правил адміністративного нагляду
Стаття 188. Незаконна передача заборонених предметів особам, яких тримають у слідчих ізоляторах, установах виконання покарань
Стаття 188/1. Невиконання розпорядження державного або іншого органу про працевлаштування
Стаття 188/2. Ухилення від виконання законних вимог посадових осіб органів виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів
Стаття 188/3. Невиконання вимог органів державного контролю за цінами
Стаття 188/4. Невиконання законних вимог органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці
Стаття 188/5. Невиконання законних розпоряджень чи приписів посадових осіб органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, радіаційної безпеки або охорону природних ресурсів
Стаття 188/6. Невиконання законних вимог посадових осіб органів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю або створення перешкод для діяльності цих органів
Стаття 188/7. Невиконання законних вимог національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
Стаття 188/8. Невиконання приписів та постанов посадових осіб органів державного пожежного нагляду
Стаття 188/9. Невиконання законних вимог посадових осіб органів виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації
Стаття 188/10. Невиконання законних вимог посадових осіб органів державного контролю за якістю лікарських засобів та умовами їх виробництва
Стаття 188/11. Невиконання постанов, розпоряджень, приписів, висновків, а так само інших законних вимог посадових осіб органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби
Стаття 188/12. Невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері захисту рослин
Стаття 188/13. Невиконання законних вимог державного виконавця
Стаття 188/14. Невиконання законних вимог посадових осіб органів Державної інспекції з енергозбереження
Стаття 188/15. Невиконання законних вимог посадових осіб органів морського і річкового транспорту
Стаття 188/16. Невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
Стаття 188/17. Невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю
Стаття 188/18. Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки
Стаття 188/19. Невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункової палати, народного депутата України
Стаття 188/20. Невиконання (ухилення від виконання) або несвоєчасне виконання приписів посадових осіб центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду чи розпоряджень його органів
Стаття 188/21. Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
Стаття 188/22. Невиконання законних вимог посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби та державної служби ветеринарної медицини
Стаття 188/23. Перешкоджання уповноваженим особам Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування у проведенні перевірок
Стаття 188/24. Виключена
Стаття 188/25. Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб Державної технічної інспекції Державного департаменту страхового фонду документації
Стаття 188/26. Невиконання законних вимог посадових осіб органів Державної служби з карантину рослин України
Стаття 188/27. Невиконання законних вимог посадових осіб органу технічного нагляду Міністерства аграрної політики України
Стаття 188/28. Невиконання законних вимог посадових осіб Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України
Стаття 188/29. Невиконання законних вимог посадових осіб національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Стаття 188/30. Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання законних вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або її уповноважених осіб
Стаття 188/31. Невиконання законних вимог посадових осіб органів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
Стаття 188/32. Невиконання законних вимог Вищої ради юстиції щодо надання інформації
Стаття 188/33. Невиконання законних вимог посадових осіб органів охорони культурної спадщини
Стаття 188/34. Невиконання законних вимог посадових осіб суб'єктів державного фінансового моніторингу
1. Загальні положення
2. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення
3. Справи про адміністративне правопорушення
Стаття 188/35. Невиконання законних вимог Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо надання інформації
Стаття 188/36. Невиконання законних вимог посадових осіб національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг
Стаття 188/37. Невиконання законних вимог посадових осіб органів ринкового нагляду та їх територіальних органів
Стаття 188/38. Невиконання приписів посадових осіб спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності
Стаття 188/39. Порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів
Стаття 188/40. Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб Державної архітектурно-будівельної інспекції України або її територіальних органів
Стаття 189. Порушення правил відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень
Стаття 189/1. Порушення порядку видобутку, виробництва, використання та реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння
Стаття 189/2. Порушення правил виготовлення та порядку обліку і зберігання печаток та штампів, а так само виготовлення, ввезення, реалізація та використання самонабірних печаток
Стаття 189/3. Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма
Стаття 190. Порушення громадянами порядку придбання, зберігання, передачі іншим особам або продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї
Стаття 191. Порушення громадянами правил зберігання, носіння або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів
Стаття 192. Порушення громадянами строків реєстрації (перереєстрації) вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і правил взяття її на облік
Стаття 193. Ухилення від реалізації вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів
Стаття 194. Порушення працівниками торговельних підприємств (організацій) порядку продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів
Стаття 195. Порушення працівниками підприємств, установ, організацій правил зберігання або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів
Стаття 195/1. Порушення порядку розробки, виготовлення, реалізації спеціальних засобів самооборони
Стаття 195/2. Порушення порядку придбання, зберігання, реєстрації або обліку газових пістолетів і револьверів та патронів до них
Стаття 195/3. Порушення правил застосування спеціальних засобів самооборони
Стаття 195/4. Порушення порядку виробництва, придбання, зберігання чи продажу електрошокових пристроїв і спеціальних засобів, що застосовуються правоохоронними органами
Стаття 195/5. Незаконне зберігання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації
Стаття 195/6. Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів
Стаття 196. Порушення правил навчання карате
Стаття 197. Проживання без паспорта
Стаття 198. Умисне зіпсуття паспорта чи втрата його з необережності
Стаття 199. Допущення проживання без паспорта
Стаття 200. Прийняття на роботу без паспорта
Стаття 201. Незаконне вилучення паспортів і прийняття їх у заставу
Стаття 202. Порушення прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний кордон України
Стаття 203. Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України
Стаття 204. Порушення порядку працевлаштування, прийняття на навчання, надання житла, реєстрації іноземців та осіб без громадянства та оформлення для них документів
Стаття 204/1. Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України
Стаття 205. Невжиття заходів до забезпечення своєчасної реєстрації іноземців і осіб без громадянства
Стаття 206. Порушення порядку надання іноземцям та особам без громадянства житла, транспортних засобів та сприяння в наданні інших послуг
Стаття 206/1. Незаконне перевезення іноземців та осіб без громадянства територією України
Стаття 207. Неповернення капітаном іноземного судна перепусток на право сходження на берег осіб суднового екіпажу
Стаття 208. Виключена
Стаття 208/1. Виключена
Стаття 209. Виключена
Стаття 210. Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу
Стаття 210/1. Порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
Стаття 211. Умисне зіпсуття обліково-військових документів чи втрата їх з необережності
Стаття 211/1. Неявка на виклик у військовий комісаріат
Стаття 211/2. Неподання у військові комісаріати списків юнаків, які підлягають приписці до призовних дільниць
Стаття 211/3. Прийняття на роботу військовозобов'язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку
Стаття 211/4. Незабезпечення сповіщення військовозобов'язаних і призовників про їх виклик у військові комісаріати, перешкода їх своєчасній явці на збірні пункти чи призовні дільниці
Стаття 211/5. Несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників, несповіщення їх про виклик у військові комісаріати
Стаття 211/6. Неподання відомостей про військовозобов'язаних і призовників
Стаття 212. Виключена
Стаття 212/1. Повідомлення неправдивих відомостей державним органам реєстрації актів цивільного стану та несвоєчасна реєстрація народження дитини
Стаття 212/2. Порушення законодавства про державну таємницю
Стаття 212/3. Порушення права на інформацію
Стаття 212/4. Порушення законодавства в галузі державного експортного контролю
Стаття 212/5. Порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави
Стаття 212/6. Здійснення незаконного доступу до інформації в інформаційних (автоматизованих) системах, незаконне виготовлення чи розповсюдження копій баз даних інформаційних (автоматизованих) систем
Глава 15-А. Адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення
Стаття 212/7. Порушення порядку ведення Державного реєстру виборців, порядку подання відомостей про виборців до органів Державного реєстру виборців, виборчих комісій, порядку складання та подання списків виборців, списків громадян України, які мають право брати участь у референдумі, та використання таких списків
Стаття 212/8. Порушення права громадянина на ознайомлення з відомостями Державного реєстру виборців, зі списком виборців, списком громадян, які мають право брати участь у референдумі
Стаття 212/9. Порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням засобів масової інформації
Стаття 212/10. Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму
Стаття 212/11. Ненадання можливості оприлюднити відповідь щодо інформації, поширеної стосовно суб'єкта виборчого процесу
Стаття 212/12. Порушення права на користування приміщеннями під час виборчої кампанії
Стаття 212/13. Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск
Стаття 212/14. Порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях
Стаття 212/15. Порушення порядку надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення виборчої кампанії
Стаття 212/16. Замовлення або виготовлення виборчих бюлетенів понад встановлену кількість
Стаття 212/17. Ненадання копії виборчого протоколу
Стаття 212/18. Невиконання рішення виборчої комісії, комісії з референдуму
Стаття 212/19. Відмова у звільненні члена виборчої комісії від виконання виробничих чи службових обов'язків або його безпідставне звільнення з роботи
Стаття 212/20. Порушення порядку опублікування документів, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдуму
Глава 15-Б. Глава втратила чинність
Розділ III. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення
Глава 16. Основні положення
Стаття 213. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення
Стаття 214. Розмежування компетенції органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення
Стаття 215. Порядок утворення колегіальних органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення
Стаття 216. Правомочність засідань колегіальних органів
Стаття 217. Повноваження посадових осіб, які розглядають справи про адміністративні правопорушення
Глава 17. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення
Стаття 218. Адміністративні комісії
Стаття 219. Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад
Стаття 220. Виключена
Стаття 220/1. Виключена
Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)
Стаття 221/1. Місцеві господарські та адміністративні суди, апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди та Верховний Суд України
Стаття 222. Органи внутрішніх справ (міліція)
Стаття 222/1. Органи Державної прикордонної служби України
Стаття 223. Органи державного пожежного нагляду
Стаття 224. Органи залізничного транспорту
Стаття 225. Органи морського і річкового транспорту
Стаття 226. Виключена
Стаття 227. Виключена
Стаття 228. Центральний орган виконавчої влади з питань цивільної авіації
Стаття 229. Органи автомобільного транспорту та електротранспорту
Стаття 230. Виключена
Стаття 230/1. Органи спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю
Стаття 231. Органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці
Стаття 231/1. Органи державного геологічного контролю
Стаття 232. Виключена
Стаття 233. Виключена
Стаття 234. Виключена
Стаття 234/1. Органи державної контрольно-ревізійної служби в Україні
Стаття 234/2. Органи державної податкової служби України
Стаття 234/3. Національний банк України
Стаття 235. Військові комісаріати
Стаття 235/1. Військова інспекція безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України
Стаття 236. Органи, установи та заклади державної санітарно-епідеміологічної служби
Стаття 237. Виключена
Стаття 238. Державні органи ветеринарної медицини, підрозділи ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів
Стаття 238/1. Органи державного контролю за використанням та охороною земель
Стаття 238/2. Органи Державної служби з карантину рослин України
Стаття 238/3. Органи державного контролю в галузі насінництва та розсадництва
Стаття 238/4. Спеціально уповноважені органи виконавчої влади у сфері захисту рослин
Стаття 239. Спеціально уповноважені органи виконавчої влади н галузях водного господарства, геології та використання надр
Стаття 240. Органи рибоохорони
Стаття 241. Органи лісового господарства
Стаття 242. Органи мисливського господарства
Стаття 243. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
Стаття 244. Органи Міністерства аграрної політики України
Стаття 244/1. Органи, які здійснюють державний пробірний контроль
Стаття 244/2. Органи Пенсійного фонду України
Стаття 244/3. Органи державної статистики
Стаття 244/4. Органи виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів
Стаття 244/5. Органи державного контролю за цінами
Стаття 244/6. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю
Стаття 244/7. Органи виконавчої влади у сфері стандартизації, метрологи та сертифікації
Стаття 244/8. Органи державного контролю за якістю лікарських засобів та умовами їх виробництва
Стаття 244/9. Органи Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття
Стаття 244/10. Органи Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
Стаття 244/11. Органи Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
Стаття 244/12. Органи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки
Стаття 244/13. Органи центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду
Стаття 244/14. Виключена
Стаття 244/15. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
Стаття 244/16. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Стаття 244/17. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Розділ III. Провадження у справах про правопорушення на ринку пінних паперів щодо юридичних осіб
Розділ IV. Порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб
Розділ V. Підготовка до розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичної особи
Розділ VI. Розгляд справ про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб
Розділ VII. Постанова за справою про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб
Розділ VIII. Строки розгляду спряв про правопорушення щодо юридичних осіб
Розділ IX. Провадження у справах про адміністративні правопорушення
Розділ X. Порушення справи про правопорушення щодо громадян чи посадових осіб
Розділ XI. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення
Розділ XII. Розгляд справ про адміністративні правопорушення
Розділ XIII. Постанова за справою про адміністративне правопорушення
Розділ XIV. Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери
Розділ XV. Оскарження постанови у справах про правопорушення щодо юридичних осіб, громадян чи посадових осіб
Розділ XVI. Перегляд постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичної особи за нововиявленими обставинами
Розділ XVIII. Виконання постанов про накладення санкцій за правопорушення па ринку цінних паперів
Стаття 244/18. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг
Стаття 244/19. Органи ринкового нагляду
Розділ IV. Провадження в справах про адміністративні правопорушення
Глава 18. Основні положення
Стаття 245. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення
Стаття 246. Порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення
Стаття 247. Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення
Стаття 248. Розгляд справи про адміністративне правопорушення на засадах рівності громадян
Стаття 249. Відкритий розгляд справи про адміністративне правопорушення
Стаття 250. Прокурорський нагляд за виконанням законів при провадженні в справах про адміністративні правопорушення
Стаття 251. Докази
Стаття 252. Оцінка доказів
Стаття 253. Передача матеріалів прокурору, органу досудового слідства або дізнання
Глава 19. Протокол про адміністративне правопорушення
Стаття 254. Складення протоколу про адміністративне правопорушення
Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення
Стаття 256. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення
Стаття 257. Надіслання протоколу
Стаття 258. Випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не складається
Стаття 259. Доставляння порушника
Глава 20. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративне і правопорушення
Стаття 260. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення
Стаття 261. Адміністративне затримання
Стаття 262. Органи (посадові особи), правомочні здійснювати адміністративне затримання
Стаття 263. Строки адміністративного затримання
Стаття 264. Особистий огляд і огляд речей
Стаття 265. Вилучення речей і документів
Стаття 265/1. Тимчасове вилучення посвідчення водія
Стаття 265/2. Тимчасове затримання транспортних засобів
Стаття 265/3. Тимчасове вилучення ліцензійної картки на транспортний засіб
Стаття 266. Відсторонення осіб від керування транспортними засобами, річковими і маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції
Стаття 267. Оскарження заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення
Глава 21. Особи, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративне правопорушення
Стаття 268. Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності
Стаття 269. Потерпілий
Стаття 270. Законні представники
Стаття 271. Захисник
Стаття 272. Свідок
Стаття 273. Експерт
Стаття 274. Перекладач
Стаття 275. Відшкодування витрат потерпілим, свідкам, експертам і перекладачам
Глава 22. Розгляд справ про адміністративне правопорушення
Стаття 276. Місце розгляду справи про адміністративне правопорушення
Стаття 277. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення
Стаття 277/1. Втратила чинність
Стаття 277/2. Повідомлення про розгляд справи
Стаття 278. Підготовка до розгляду справи про адміністративне правопорушення
Стаття 279. Порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення
Стаття 280. Обставини, що підлягають з'ясуванню при розгляді справи про адміністративне правопорушення
Стаття 281. Протокол засідання колегіального органу по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 282. Пропозиції про усунення причин та умов, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень
Глава 23. Постанова по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 283. Зміст постанови по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 284. Види постанов по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 285. Оголошення постанови по справі про адміністративне правопорушення і вручення копії постанови
Стаття 286. Виключена
Глава 24. Оскарження і опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 287. Право оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 288. Порядок оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 289. Строк оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 290. Опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 291. Набрання постановою адміністративного органу (посадової особи) у справі про адміністративне правопорушення законної сили
Стаття 292. Строк розгляду скарги і протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 293. Розгляд скарги і протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 294. Набрання постановою судді у справі про адміністративне правопорушення законної сили та перегляд постанови
Стаття 295. Надіслання копії рішення по скарзі або протесту на постанову
Стаття 296. Наслідки скасування постанови із закриттям справи про адміністративне правопорушення
Стаття 297. Опротестування рішення по скарзі
Розділ V. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень
Глава 25. Основні положення
Стаття 298. Обов'язковість постанови про накладення адміністративного стягнення
Стаття 299. Звернення постанови до виконання
Стаття 300. Порядок виконання постанови про накладення адміністративного стягнення
Стаття 301. Відстрочка виконання постанови про накладення адміністративного стягнення
Стаття 302. Припинення виконання постанови про накладення адміністративного стягнення
Стаття 303. Давність виконання постанов про накладення адміністративних стягнень
Стаття 304. Вирішення питань, зв'язаних з виконанням постанови
Стаття 305. Контроль за виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення
Глава 26. Провадження по виконанню постанови про винесення попередження
Стаття 306. Порядок виконання постанови про винесення попередження
Глава 27. Провадження по виконанню постанови про накладення штрафу
Стаття 307. Строки і порядок виконання постанови про накладення штрафу
Стаття 308. Примусове виконання постанови про стягнення штрафу
Стаття 309. Виконання постанови про накладення штрафу, який стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення
Стаття 310. Закінчення провадження по виконанню постанови про накладення штрафу
Глава 28. Провадження по виконанню постанови про оплатне вилучення предмета
Стаття 311. Органи, що виконують постанови про оплатне вилучення предмета
Стаття 312. Виконання постанови про оплатне вилучення предмета
Глава 29. Провадження по виконанню постанови про конфіскацію предмета, грошей
Стаття 313. Органи, що виконують постанови про конфіскацію предмета, грошей
Стаття 314. Порядок виконання постанови про конфіскацію предмета, грошей
Стаття 315. Порядок реалізації конфіскованих предметів, грошей
Стаття 316. Закінчення провадження по виконанню постанови про конфіскацію предмета, грошей
Глава 30. Провадження по виконанню постанови про позбавлення спеціального права
Стаття 317. Органи, що виконують постанову про позбавлення спеціального права
Стаття 318. Порядок виконання постанови про позбавлення права керування транспортним засобом, річковим або маломірним судном
Стаття 319. Порядок виконання постанови про позбавлення права полювання
Стаття 320. Виключена
Стаття 321. Обчислення строків позбавлення спеціального права
Глава 30-А. Провадження про виконання постанови про застосування громадських робіт
Стаття 321/1. Виконання постанови про застосування громадських робіт
Обов'язки власника підприємства
Підстави та порядок зняття порушників з обліку
Стаття 321/2. Обчислення строку відбування громадських робіт
Стаття 321/3. Обов'язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування порушником громадських робіт
Стаття 321/4. Наслідки ухилення особи від відбування громадських робіт
Глава 31. Провадження по виконанню постанови про застосування виправних робіт
Стаття 322. Виконання постанови про застосування виправних робіт
Стаття 323. Обчислення строку відбування виправних робіт
Стаття 324. Обов'язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування порушником виправних робіт
Стаття 325. Наслідки ухилення особи від відбування виправних робіт, застосованих за вчинення дрібного хуліганства
Глава 32. Провадження по виконанню постанови про застосування адміністративного арешту
Стаття 326. Виконання постанови про застосування адміністративного арешту
Стаття 327. Порядок відбування адміністративного арешту
Стаття 328. Трудове використання осіб, підданих адміністративному арешту
Глава 33. Провадження по виконанню постанови в частині відшкодування майнової шкоди
Стаття 329. Порядок і строк виконання постанови в частині відшкодування майнової шкоди
Стаття 330. Наслідки невиконання постанови в частині відшкодування майнової шкоди
Закон України
Стаття 1. Сфера дії Закону
Стаття 2. Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення
Стаття 3. Особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення, оголошення, оскарження постанов та звернення їх до виконання
Стаття 4. Заборона відвідувати масові спортивні або інші культурно-видовищні заходи
Стаття 5. Особливості примусового видворення
Стаття 6. Прикінцеві положення
Адміністративне право:
 1. Президент Российской Федерации. Градостроительный кодекс Российской Федерации с исправлениями и дополнениями на 05.04.2013 года - 2013 год
 2. Президент Российской Федерации. Кодекс РФ об административных правонарушениях (ред. от 02.04.2012) - 2012 год
 3. Президент Российской Федерации. Кодекс РФ об административных правонарушениях (ред. от 02.04.2012) - 2012 год
 4. Е.С.Ладнова. Прием и увольнение работников - 2012 год
 5. Курс лекций по административному праву России - 2012 год
 6. Реферат. Адміністративне право - 2011 год
 7. Курсова робота. Адміністративне правопорушення - 2011 год
 8. Реферат. Провадження у справах про адміністративні правопорушення - 2011 год
 9. Александр Холодов. Правовая грамотность. Самоучитель для водителей - 2011 год
 10. П. П. Глущенко, Н. Н. Жильский, В. И. Кайнов, И. В. Куртяк. Адміністративне право. Краткий курс - 2011 год
 11. Н. В. Макарейко. Адміністративне право. Конспект лекций - 2009 год
 12. С. В. Кивалов. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО УКРАИНЫ - 2004 год
 13. А.Б. Агапов. Постатейный комментарий к кодексу российской федерации об административных правонарушениях. Расширенный, с использованием материалов судебной практики - 2004 год
 14. A.Б. Агапов. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: УЧЕБНИК - 2000 год
© 2014-2022  yport.inf.ua