Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

Стаття 155/2. Обман покупця чи замовника

Обмірювання, обважування, обраховування, перевищення встановлених цін і тарифів або інший обман покупця чи замовника працівниками торгівлі, громадського харчування і сфери послуг та громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності піл час реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг - тягне за собою накладення штрафу від двох до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або вчинені у великих розмірах, - тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка. Обманом покупців чи замовників у великих розмірах слід вважати обман, що спричинив громадянинові матеріальну шкоду у сумі, що перевищує три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян.
(Доповнено статтею 155 згідно із Законом України від 24.05.2001 р. X* 2443-ІІІ; у редакції Закону України від 15.11.2011 р. № 4025-У І)
1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері торгівлі, громадського харчування, послуг та захисту прав споживачів (див. Господарський кодекс України, Закон України "Про захист прав споживачів", Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833 та ін.).
2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається в обмірюванні, обважуванні, обраховуванні, перевищенні встановлених цін і тарифів або іншому обмані покупця чи замовника під час реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг.
3. Суб'єкт адміністративного проступку - працівники торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності.
4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі прямого умислу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 155/2. Обман покупця чи замовника"
 1. Стаття 225. Обман покупців та замовників
  статтею лише у тих випадках, коли матеріальну шкоду спричинено громадянинові. Якщо обмірювання, обважування, обрахування чи інший обман вчинено щодо покупців чи замовників, які є юридичними особами, їхніми представниками, а також у випадках, коли покупцем чи замовником виступає держава, обманні дії не утворюють злочину, передбаченого ст. 225. За наявності необхідних ознак такі дії мають
 2. § 4. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт
  замовника проектну або іншу технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити їх (ч. 1 ст. 887 ЦК України). При укладанні даного договору замовник передає підрядникові завдання на проектування, а також інші вихідні дані, необхідні для складання проектно-кошторисної документації. Завдання на проектування може бути підготовлене за дорученням
 3. Поняття договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт
  замовника наукові дослідження, розробити зразок нового виробу та конструкторську документацію на нього, нову технологію тощо, а замовник зобов'язується прийняти виконану роботу та оплатити її. Даний договір може охоплювати весь цикл проведення наукових досліджень, розроблення та виготовлення зразків або його окремі етапи. Сторонами цього договору є підрядник (виконавець) та
 4. Стаття 205. Порядок оподаткування вивезення з митної території України давальницької сировини українського замовника та ввезення виготовленої з неї готової продукції
  замовником, за умови дотримання всіх вимог митного режиму переробки за межами митної території України податком не обкладається. 205.2. Готова продукція, вироблена з давальницької сировини українського замовника, яка ввозиться на митну територію України, обкладається податком у порядку, встановленому для операцій з ввезення товарів на митну територію України. 205.3. У разі повернення в
 5. Відповідальність підрядника за порушення умов договору підряду
  замовником своїх обов'язків за договором підряду, а перед замовником - за порушення субпідрядником свого обов'язку, коли виступає в якості генерального підрядника (ч. 2 ст. 838 ЦК України); 2) за неналежну якість наданих ним матеріалу й устаткування, а також за надання матеріалу або устаткування, обтяженого правами третіх осіб (ч. 2 ст. 839 ЦК України). Підрядник, який надав матеріал для
 6. Стаття 178. Відмова від визнання обставин
  стаття встановлює можливість для сторони відмовитися від свого визнання обставин, яке було зроблено у попередньому судовому засіданні. Підставами відмови від визнання обставин для сторони стаття визначає таку свою помилку, що має істотне значення, обман її, насильство, погрози щодо неї, тяжкі обставини або обставини, визнані у результаті зловмисної домовленості її представника з іншою стороною.
 7. Які обов'язки сторін за договором підряду?
  замовника значною мірою обумовлюються умовами договору, якщо інше прямо не передбачено законом або типовими договорами. За Цивільним кодексом України на підрядника покладаються такі обов'язки: - своєчасно попередити замовника: а) про неякісність або непридатність матеріалів, одержаних від замовника; б) те, що додержання вказівок замовника загрожує міцності або придатності виконуваної роботи;
 8. Права та обов'язки сторін за договором поставки
  покупця про готовність продукції до відправлення (відвантаження); 4) нести ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження товару і витрати на його транспортування до моменту надання товару покупцеві в місці, встановленому умовами поставки, і в обумовлений договором строк; 5) забезпечити перевірку якості та кількості товару, що є предметом договору поставки. До основних обов'язків
 9. Договір художнього замовлення
  замовникові в обумовлений договором строк твір образотворчого мистецтва, а замовник зобов'язаний прийняти виконану роботу і оплатити її вартість. Це договір консенсуальний, двосторонній та сплатний. Зазначений договір використовується для регулювання відносин автора і замовника досить широко, оскільки часто виникає необхідність створити твір образотворчого мистецтва саме на замовлення. Як
 10. Стаття 204. Порядок оподаткування ввезення на митну територію України давальницької сировини іноземним замовником та вивезення виробленої з неї готової продукції
  замовником відповідно до митного режиму переробки на митній території України повне умовне звільнення від оподаткування застосовується у разі надання на суму податкового зобов'язання простого авальованого векселя органу державної податкової служби з відстроченням платежу на строк переробки давальницької сировини, що не перевищує максимального строку, встановленого законодавством України, яке
 11. Особливості прав та обов'язків сторін за договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт
  замовника наукові дослідження, розробити зразок нового виробу та конструкторську документацію на нього, нову технологію тощо (ст. 892, 893 ЦК України); 2) виконати роботи відповідно до погодженої із замовником програми (техніко-економічних показників) або тематики і передати замовникові результат у строк, встановлений договором; 3) додержувати вимог, пов'язаних з охороною прав
 12. Права та обов'язки сторін за договором художнього замовлення
  статті випливає, що автор твору образотворчого мистецтва, право власності на матеріальний об'єкт якого належить іншій особі, зберігає за собою всі авторські права, у тому числі право на відтворення і розповсюдження. Безумовно, така норма досить істотно обмежує права власника матеріального об'єкта твору. Так, наприклад, на замовлення громадянина було виготовлено надгробний пам'ятник, який є
 13. Договір найму-продажу
  покупця за договором виникає з моменту пере-дання йому майна, якщо інше не встановлено договором або законом. Одним із виключень з цього правила є договір найму-продажу (ст. 705 ЦК України), особливість якого полягає у тому, що до переходу до покупця права власності на переданий йому продавцем товар він є наймачем (орендарем) цього товару. Тобто за договором найму-продажу після передання товару
 14. Що таке договір підряду?
  замовника), а замовник зобов'язаний прийняти та оплатити виконану роботу. Аналіз цього визначення договору підряду дає достатні підстави для висновку про те, що це консенсуальний, двосторонній і оплатний договір. Предметом договору підряду є індивідуальний результат праці підрядника, який набуває тієї чи іншої матеріалізованої форми, придатної для оцінки. Договір підряду може укладатися на
© 2014-2022  yport.inf.ua