Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

4. Протокол про адміністративне правопорушення

4.1. Протокол про вчинення адміністративного правопорушення (додаток 1), пов'язаного з: порушенням банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку або здійсненням ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку;
порушенням порядку подання фінансової звітності та ведення бухгалтерського обліку під час ліквідації банку;
створенням перешкод будь-якою особою для доступу тимчасового адміністратора або ліквідатора до банку, його активів, книг, записів, документів, здійсненням банківської діяльності без банківської ліцензії - статті 1665, 1666, 1667, 1668 Кодексу;
порушенням вимог щодо ідентифікації та вивчення фінансової діяльності особи, яка здійснює фінансову операцію;
ненаданням, несвоєчасним наданням або наданням недостовірної інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, Уповноваженому органу;
ненаданням, несвоєчасним наданням додаткової інформації з приводу фінансових операцій, що стали об'єктом фінансового моніторингу, на запит Уповноваженого органу;
порушення вимог щодо зберігання документів, що стосуються ідентифікації і вивчення фінансової діяльності осіб, які здійснюють фінансові операції, та проведених ними фінансових операцій;
неповідомленням Уповноваженого органу про зупинення проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовані міжнародні санкції;
розголошенням у будь-якому вигляді інформації, що відповідно до закону є об'єктом обміну між банком та Уповноваженим органом, або факту її подання (одержання) особою, якій ця інформація стала відома у зв'язку з її професійною або службовою діяльністю;
невиконанням законних вимог посадових осіб Національного банку стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму або створенням перешкод для виконання покладених на них обов'язків- статті 1669, 188 4 Кодексу- складається уповноваженою на те посадовою особою Національного банку або відповідного територіального управління.
4.2. Уповноваженими посадовими особами Національного банку, які мають складати протоколи про адміністративні правопорушення, є:
а) керівники структурних підрозділів центрального апарату Національного банку та їх заступники, а також керівники та їх заступники відповідних підрозділів територіальних управлінь, які згідно з функціональними обов'язками здійснюють нагляд за діяльністю банків;
б) керівники структурних підрозділів центрального апарату Національного банку та їх заступники, а також керівники та їх заступники відповідних підрозділів територіальних управлінь, які згідно з функціональними обов'язками контролюють діяльність банків;
в) керівник структурного підрозділу центрального апарату Національного банку та його заступник, а також керівники та їх заступники відповідних підрозділів територіальних управлінь, які згідно з функціональними обов'язками здійснюють контроль за дотриманням валютного законодавства;
г) керівник інспекційної групи, яка здійснює перевірку банку або іншої особи, яка відповідно до Закону може бути об'єктом перевірки Національного банку, а також керівник робочої групи або уповноважений працівник Національного банку, які здійснюють перевірку банку про дотримання ним законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
Керівник інспекційної групи, яка здійснює перевірку банку або іншої особи, яка відповідно до Закону може бути об'єктом перевірки Національного банку, а також керівник робочої групи або уповноважений працівник Національного банку, які здійснюють перевірку банку про дотримання ним законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, складають протоколи про адміністративні правопорушення безпосередньо під час проведення перевірки.
4.3. Уповноважена посадова особа Національного банку або відповідного територіального управління складає протокол про адміністративне правопорушення у двох примірниках, один з яких під підпис вручає особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.
У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол, відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення), місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення, нормативний акт, який передбачає відповідальність за це правопорушення, прізвища, адреси свідків і потерпших (якщо вони є), пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.
Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності. У разі наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також цими особами.
У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу або ознайомлення з ним, уповноважена посадова особа Національного банку або відповідного територіального управління вносить до нього відповідний запис. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.
Під час складення протоколу уповноважена посадова особа Національного банку або відповідного територіального управління роз'яснює особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, її права і обов'язки, передбачені статтею 63 Конституції України та статтею 268 Кодексу, про що робиться відмітка в протоколі.
До протоколу про адміністративне правопорушення додаються оригінали або належним чином засвідчені копії документів, які підтверджують вчинення адміністративного правопорушення, винність особи в його вчиненні та інші обставини, які мають значення для вирішення справи.
4.4. Протокол про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 166-5 і 166-6 Кодексу, подається посадовій особі Національного банку, уповноваженій розглядати справу про адміністративне правопорушення.
4.5. Протокол про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 166-7, 166-8, 166-9 та 188 4 Кодексу, надсилається до місцевого суду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "4. Протокол про адміністративне правопорушення"
  1. ПЛАН
    1. Вступ 2. Поняття адміністративного правопорушення. 2.1 Поняття правопорушення. 2.2 Загальні риси адміністративних правопорушень. 2.3 Види адміністративних правопорушень. 2.4 Відмінність адміністративного правопорушення від злочину. 3. Юридичний склад адміністративного правопорушення. 3.1 Поняття складу адміністративного правопорушення 3.2 Функцій складу адміністративного
  2. 9. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення
    9.1. Ведення справи про адміністративне правопорушення забезпечує посадова особа, яка склала протокол. Провадження в справі про адміністративне правопорушення вважається закінченим після виконання постанови про накладення штрафу, про що має бути зроблена відповідна відмітка в цій постанові, або винесення постанови про закриття справи у випадках, установлених чинним законодавством. 9.2. Справа
  3. 3. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення
    3.1. Оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення забезпечує уповноважена посадова особа, яка склала протокол. 3.2. Протокол не пізніше наступного дня після його складання реєструється уповноваженою посадовою особою у Журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 2), сторінки якого повинні бути прошнуровані та пронумеровані, а також скріплені печаткою
  4. Підстави припинення адміністративного нагляду
    - по закінченні терміну; - достроково; - у випадку погашення чи зняття судимості. Про припинення адміністративного нагляду виноситься спеціальна постанова. Отже, міри адміністративного попередження є різновидом адміністративно-примусових засобів впливу. Їхньою головною особливістю є чітко виражений профілактичний характер, що дозволяє використовувати ці міри для попередження
  5. 2. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення
    2.1. Протокол про адміністративне правопорушення (додаток 1), передбачене статтями І669 та 188 4 Кодексу, складається уповноваженою на те посадовою особою Держфінмоніторингу (у тому числі в утворених ним у регіонах відповідних структурних підрозділах). 2.2. Протокол про адміністративне правопорушення складається українською мовою. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що
  6. 2. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення
    2.1. Протокол про адміністративне правопорушення (додаток 1), передбачене статтями 1669 та 188 Кодексу, складається уповноваженою на те посадовою особою Держфінмоніторингу (у тому числі в утворених ним у регіонах відповідних структурних підрозділах). 2.2. Протокол про адміністративне правопорушення складається українською мовою. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що
  7. Глава 19. Протокол про адміністративне правопорушення
    Глава 19. Протокол про адміністративне
  8. Стаття 319. Поняття порушення митних правил
    Порушення митних правил є адміністративним правопорушенням, яке являє собою протиправні, винні (умисні або з необережності) дії чи бездіяльність, що посягають на встановлений законодавством України порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України і за які цим Кодексом передбачена адміністративна відповідальність. Адміністративна відповідальність за правопорушення,
  9. 1. Вступ
    Запропонована нижче тема - АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ найбільш цікава в зв'язку з переходам нашого суспільства на якісно новий рівень відносин і як наслідок цього цікава глибока правова реформа навколо державного управління й адміністративного права. Як правило, вони (адміністративні проступки) регулюються нормами адміністративного, фінансового й інших галузей права і не зв'язані з
  10. Особливості адміністративно-попереджувальних заходів
    - Адміністративно-попереджувальні заходи є засобом охорони суспільного порядку і безпеки . -Адміністративно-попереджувальні заходи застосовуються з метою попередити можливість здійснення правопорушення . - вони не зв'язані із здійсненням адміністративного правопорушення, тобто правопорушення ще не зроблене, а примусові механізми у ставленні фізичних і юридичних осіб уже функціонують
  11. Глава 2. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність
    Глава 2. Адміністративне правопорушення і адміністративна
© 2014-2022  yport.inf.ua