Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

2. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

2.1. Протокол про адміністративне правопорушення (додаток 1), передбачене статтями І669 та 188 4 Кодексу, складається уповноваженою на те посадовою особою Держфінмоніторингу (у тому числі в утворених ним у регіонах відповідних структурних підрозділах).
2.2. Протокол про адміністративне правопорушення складається українською мовою. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, щодо якої він складений.
2.3. У протоколі про адміністративне правопорушення при його складанні обов'язково вказується частина відповідної статті Кодексу, згідно з якою настає адміністративна відповідальність.
2.4. При викладенні обставин правопорушення у протоколі вказуються місце та час його вчинення, суть правопорушення, які саме протиправні дії чи бездіяльність вчинила особа, по відношенню до якої складається протокол про адміністративне правопорушення, та які положення законодавства цим порушено.
2.5. Якщо є свідки правопорушення та потерпілі, до протоколу вносяться їх прізвища, імена та по батькові, а також адреси місць проживання.
2.6. Уповноважена посадова особа зобов'язана ознайомити особу, по відношенню до якої складається протокол про адміністративне правопорушення, з її правами і обов'язками, передбаченими статтею 268 Кодексу, та змістом статті 63 Конституції України, про що робиться відмітка у протоколі. Про обізнаність з вищевказаним особа, по відношенню до якої складається протокол про адміністративне правопорушення, ставить у протоколі свій підпис, а у разі відмови поставити підпис - про це робиться відповідний запис у протоколі, який засвідчується підписом уповноваженої посадової особи.
2.7. Особі, по відношенню до якої складається протокол про адміністративне правопорушення, пропонується надати письмове пояснення за суттю вчиненого правопорушення, яке вноситься до протоколу і засвідчується підписом зазначеної особи. Пояснення може додаватись до протоколу окремо, про що робиться запис у цьому протоколі.
У разі відмови особи, по відношенню до якої складається протокол про адміністративне правопорушення, від надання пояснень за суттю вчиненого правопорушення уповноважена посадова особа вносить до нього відповідний запис.
2.8. Протокол підписується уповноваженою посадовою особою та особою, по відношенню до якої складається протокол про адміністративне правопорушення, а також може підписуватись свідками та потерпілими, у випадку їх наявності.
У разі відмови особи, по відношенню до якої складається протокол про адміністративне правопорушення, від підписання протоколу уповноважена посадова особа робить про це відповідний запис, який засвідчує своїм підписом та підписами свідків, у випадку їх наявності.
Особа, по відношенню до якої складається протокол про адміністративне правопорушення, має право додати до протоколу пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, а також викласти мотиви відмови від його підпису.
2.9. До протоколу долучаються матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення.
Кожний документ повинен мати свої реквізити (дату, адресу, назву, підписи тощо), містити достовірну інформацію та відповідати вимогам законодавства.
2.10. Складений протокол та інші матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, формуються у справу, яка оформляється в установленому порядку. Справа про адміністративне правопорушення разом із супровідним листом Держфінмоніторингу направляються до районного (міського, міськрайонного) суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення.
2.11. Протокол про адміністративне правопорушення складається у двох примірниках, один з яких під розписку вручається особі, по відношенню до якої він був складений.
2.12. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 1669 та 188 Кодексу, розглядаються суддями місцевих судів відповідно до статті 221 Кодексу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "2. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення"
 1. С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012

 2. План
  провадження у справах про адміністративні правопорушення 2. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення. 3. Виконання
 3. Реферат. Провадження у справах про адміністративні правопорушення, 2011
  про адміністративні
 4. 5.3 Ст. 166 Кодексу України про адміністративні правопорушення
  про адміністративні
 5. Глава 13-А. Адміністративні корупційні правопорушення
  правопорушення
 6. Глава 6. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність
  правопорушення, що посягають на
 7. Розділ IV. Провадження в справах про адміністративні правопорушення
  про адміністративні
 8. Глава 17. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення
  про адміністративні
 9. Глава 15. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління
  правопорушення, що посягають на встановлений порядок
 10. Розділ III. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення
  про адміністративні
 11. Глава 5. Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров'я населення
  правопорушення в галузі охорони праці і здоров'я
 12. Глава 10. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв'язку
  правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і
 13. Глава 13. Адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації
  продукції, метрології та
 14. Глава 9. Адміністративні правопорушення у сільському господарстві. Порушення ветеринарно-санітарних правил
  правопорушення у сільському господарстві. Порушення ветеринарно-санітарних
 15. Глава 8. Адміністративні правопорушення в промисловості, будівництві та у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів
  промисловості, будівництві та у сфері використання паливно-енергетичних
© 2014-2022  yport.inf.ua