Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

5. Розгляд справ про адміністративне правопорушення

5.1. Справа про адміністративне правопорушення, пов'язане з порушеннями, зазначеними в пункті 4.4 цього Положення, розглядається за місцем його вчинення в 15-денний строк з дня одержання посадовою особою, правомочною розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.
Відомості про час і місце розгляду справи про адміністративне правопорушення повідомляються особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, та іншим особам, які беруть участь у розгляді справи про адміністративне правопорушення, у встановленому порядку.
5.2. Справа про адміністративне правопорушення (статті 166-5,166-6 Кодексу) розглядається відкрито та на засадах рівності всіх громадян перед Законом.
5.3. Доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на підставі яких у визначеному Законом порядку встановлюється наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність відповідної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються на підставі протоколу про адміністративне правопорушення та пояснень особи, яка притягається ло адміністративної відповідальності, а також інших документів.
5.4. Посадова особа оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному й об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись Законом і правосвідомістю.
5.5. Якщо при розгляді справи посадова особа дійде висновку, що порушення має ознаки злочину, то вона передає матеріали прокурору, органу попереднього слідства або дізнання.
5.6. У розгляді справи про адміністративне правопорушення може брати участь адвокат. Адвокат має право ознайомлюватися з матеріалами справи, заявляти клопотання, за дорученням особи, яка його запросила, від її імені подавати скарги на рішення за справою.
Повноваження адвоката на участь у розгляді справи "освідчуються ордером, що його видає адвокатське об'єднання, або відповідною довіреністю на ведення справи.
5.7. Посадова особа при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення вирішує такі питання:
а) чи належить до його компетенції розгляд цієї справи;
б) чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення;
в) чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце ЇЇ розгляду;
г) чи витребувано потрібні додаткові матеріали;
г) чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, її законних представників, адвоката.
5.8. Розгляд справи розпочинається з представлення посадової особи, яка розглядає справу.
Посадова особа, яка розглядає справу, оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права і обов'язки. Після цього оголошується протокол про адміністративне правопорушення. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються клопотання. У разі участі в розгляді справи прокурора заслуховується його висновок.
5.9. Посадова особа при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов'язана з'ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна певна особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, а також з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.
5.10. Посадова особа, яка розглядає справу, установивши причини та умови, що сприяли вчиненню адміністративного правопорушення, подає до відповідного органу банку пропозицію про вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов. Про вжиті заходи протягом місяця з дня надходження пропозиції має бути повідомлено посадову особу, яка її подала.
5.11. Справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з створенням перешкод будь-якою особою для доступу тимчасового адміністратора або ліквідатора до банку, його активів, книг, записів, документів, здійсненням банківської діяльності без банківської ліцензії, порушенням законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, невиконання законних вимог посадових осіб Національного банку (статті 166-7, 166-8, 166-9, 18834 Кодексу), розглядаються суддями місцевих судів відповідно до статті 221 Кодексу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "5. Розгляд справ про адміністративне правопорушення"
 1. Розділ IX. Провадження у справах про адміністративні правопорушення
  розгляд справ про адміністративні правопорушення, порядок накладення адміністративних стягнень та виконання постанов здійснюється відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2. Уповноважена особа Комісії розглядає справу про правопорушення та виносить рішення за справою у відповідності до законодавства та оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується
 2. ПЛАН
  адміністративного правопорушення. 2.1 Поняття правопорушення. 2.2 Загальні риси адміністративних правопорушень. 2.3 Види адміністративних правопорушень. 2.4 Відмінність адміністративного правопорушення від злочину. 3. Юридичний склад адміністративного правопорушення. 3.1 Поняття складу адміністративного правопорушення 3.2 Функцій складу адміністративного правопорушення. 3.3 Ознаки
 3. 9. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення
  справи про адміністративне правопорушення забезпечує посадова особа, яка склала протокол. Провадження в справі про адміністративне правопорушення вважається закінченим після виконання постанови про накладення штрафу, про що має бути зроблена відповідна відмітка в цій постанові, або винесення постанови про закриття справи у випадках, установлених чинним законодавством. 9.2. Справа про
 4. 7. Оскарження і опротестування постанови за справою про адміністративне правопорушення
  розглядати. 7.3. Скаргу на постанову за справою про адміністративне правопорушення може бути подано протягом 10 днів з дня винесення постанови. У разі неподання її протягом зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено органом (посадовою особою), правомочним розглядати скаргу. 7.4. Постанову за справою про адміністративне
 5. Розділ XIII. Постанова за справою про адміністративне правопорушення
  розгляду справи; посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи, яка винесла постанову, відомості про особу, щодо якої розглядається справа, опис обставин, установлених при розгляді справи, зазначення нормативно-правового акта, що передбачає відповідальність за це адміністративне правопорушення, прийняте по справі рішення. Постанова за справою має містити вказівку про порядок і строк її
 6. 6. Постанова за справою про адміністративне правопорушення
  розгляду справи про адміністративне правопорушення, передбачене статтями 166-5,166-6 Кодексу, посадова особа виносить постанову за справою. Постанова має містити такі реквізити: посаду, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка винесла постанову, дату розгляду справи, відомості про особу, щодо якої розглядається справа (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, адреса, місце роботи,
 7. Глава 22. Розгляд справ про адміністративне правопорушення
  справ про адміністративне
 8. Розділ XI. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення
  розглядається протягом і 5 днів з дати одержання уповноваженою особою, правомочною розглядати справу, протоколу та інших матеріалів
 9. Розділ XII. Розгляд справ про адміністративні правопорушення
  розглядається у присутності особи, яка притягується до відповідальності. У разі відсутності, особи, яка притягується до відповідальності, справу про правопорушення може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від особи не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. 2. Якщо надійшло клопотання про відкладення
 10. Підстави припинення адміністративного нагляду
  профілактичний характер, що дозволяє використовувати ці міри для попередження правопорушень, забезпечення суспільної безпеки в специфічних умовах, коли інтересам суспільства створюється загроза, у той же час, заходи адміністративного попередження застосовуються при відсутності правопорушень, в особливих чи надзвичайних обставинах. Реальних правопорушень при цьому нема, але вони можуть з'явитися,
 11. Розділ V. Підготовка до розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичної особи
  розгляду вирішує такі питання: чи належить до її компетенції розгляд даної справи; чи витребувані необхідні додаткові матеріали; чи наявні підстави, передбачені в пункті 2 розділу ІІІ цих Правил; чи підлягають задоволенню клопотання осіб, які беруть участь у розгляді справ. 2. Якщо уповноваженою особою Комісії при підготовці справи до розгляду будуть встановлені підстави, передбачені в
 12. С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012

© 2014-2022  yport.inf.ua