Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

Розділ XII. Розгляд справ про адміністративні правопорушення

1. Справа про правопорушення розглядається у присутності особи, яка притягується до відповідальності.
У разі відсутності, особи, яка притягується до відповідальності, справу про правопорушення може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від особи не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
2. Якщо надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, то уповноважена особа Комісії у межах строку, встановленого розділом XI цих Правил, може прийняти рішення про перенесення розгляду справи. Про перенесення розгляду справи уповноваженою особою виноситься постанова, яка направляється особі, щодо якої порушено справу.
3. У розгляді справи про правопорушення можуть брати участь працівник уповноваженого підрозділу центрального апарату Комісії (працівник відповідного підрозділу територіального органу Комісії) та працівник структурного підрозділу Комісії (територіального органу Комісії).
Працівник уповноваженого підрозділу центрального апарату Комісії (відповідного підрозділу територіального органу Комісії) надає правову допомогу в дотриманні процедури провадження в справі, бере участь у дослідженні доказів, полає уповноваженій особі свої пропозиції з приводу дотримання законодавства та винесення рішення.
Працівник структурного підрозділу бере участь у дослідженні доказів, висловлює свої міркування, забезпечує документальне оформлення прийнятого рішення та доводить до відома про прийняте рішення зацікавлених осіб.
4. При накладенні стягнення враховуються характер учиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, а також обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність.
Обставинами, що пом'якшують відповідальність, визнаються: щире розкаяння винного;
учинення правопорушення за збігу тяжких особистих чи сімейних обставин; учинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка мас дитину віком до одного року.
Уповноважена особа, яка вирішує справу про адміністративне правопорушення, може визнати пом'якшувальними й інші обставини.
Обставинами, що обтяжують відповідальність, визнаються: продовження протиправної поведінки;
повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке посадову особу вже було піддано адміністративному стягненню; вчинення правопорушення особою, яка раніше вчинила злочин.
5. При вчиненні однією особою двох або більше адміністративних правопорушень адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Розділ XII. Розгляд справ про адміністративні правопорушення"
 1. Розділ IX. Провадження у справах про адміністративні правопорушення
  1. Провадження у справах про адміністративні правопорушення, розгляд справ про адміністративні правопорушення, порядок накладення адміністративних стягнень та виконання постанов здійснюється відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2. Уповноважена особа Комісії розглядає справу про правопорушення та виносить рішення за справою у відповідності до законодавства та
 2. Розділ XI. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення
  Справа про правопорушення розглядається протягом і 5 днів з дати одержання уповноваженою особою, правомочною розглядати справу, протоколу та інших матеріалів
 3. Розділ IV. Провадження в справах про адміністративні правопорушення
  Розділ IV. Провадження в справах про адміністративні
 4. Розділ III. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення
  Розділ III. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні
 5. План
  Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні правопорушення 2. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення. 3. Виконання
 6. Розділ V. Підготовка до розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичної особи
  1. Уповноважена особа при підготовці справи про правопорушення до розгляду вирішує такі питання: чи належить до її компетенції розгляд даної справи; чи витребувані необхідні додаткові матеріали; чи наявні підстави, передбачені в пункті 2 розділу ІІІ цих Правил; чи підлягають задоволенню клопотання осіб, які беруть участь у розгляді справ. 2. Якщо уповноваженою особою Комісії при підготовці
 7. 6. Постанова за справою про адміністративне правопорушення
  6.1. За результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення, передбачене статтями 166-5,166-6 Кодексу, посадова особа виносить постанову за справою. Постанова має містити такі реквізити: посаду, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка винесла постанову, дату розгляду справи, відомості про особу, щодо якої розглядається справа (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження,
 8. С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012

 9. Реферат. Провадження у справах про адміністративні правопорушення, 2011
  Реферат по правознавству на тему:"Провадження у справах про адміністративні
 10. 3. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення
  3.1. Оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення забезпечує уповноважена посадова особа, яка склала протокол. 3.2. Протокол не пізніше наступного дня після його складання реєструється уповноваженою посадовою особою у Журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 2), сторінки якого повинні бути прошнуровані та пронумеровані, а також скріплені печаткою
 11. 9. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення
  9.1. Ведення справи про адміністративне правопорушення забезпечує посадова особа, яка склала протокол. Провадження в справі про адміністративне правопорушення вважається закінченим після виконання постанови про накладення штрафу, про що має бути зроблена відповідна відмітка в цій постанові, або винесення постанови про закриття справи у випадках, установлених чинним законодавством. 9.2. Справа
 12. Розділ XIII. Постанова за справою про адміністративне правопорушення
  1. Розглянувши справу про правопорушення, уповноважена особа приймає рішення за справою. Рішення уповноваженої особи за справою оформлюється у вигляді постанови. Постанова має містити такі реквізити: номер постанови; лата та місце розгляду справи; посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи, яка винесла постанову, відомості про особу, щодо якої розглядається справа, опис обставин,
 13. Глава 17. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення
  Глава 17. Підвідомчість справ про адміністративні
 14. Розділ VI. Розгляд справ про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб
  1. Справа про правопорушення щодо юридичної особи розглядається у присутності керівника та/або представника юридичної особи, яка притягується до відповідальності. Повноваження представника юридичної особи, що притягується до відповідальності, засвідчуються довіреністю, оригінал або копія якої залучається до матеріалів справи. У разі відсутності керівника або представника юридичної особи справа
 15. Розділ X. Порушення справи про правопорушення щодо громадян чи посадових осіб
  1. У разі виявлення правопорушення з боку громадянина чи посадової особи уповноваженою особою складається протокол про адміністративне правопорушення (далі -протокол). 2. Протоколи у межах наданих повноважень мають право складати: Голова Комісії та члени Комісії, директори департаментів, начальники управлінь, начальники відділів, інші працівники центрального апарату Комісії, яким надані
 16. Розділ III. Провадження у справах про правопорушення на ринку пінних паперів щодо юридичних осіб
  1. Справа про правопорушення може бути порушена тільки в тому разі, якщо є достатні дані, які вказують на наявність правопорушення. 2. Справу про правопорушення не може бути порушено, а порушена справа підлягає закриттю: за відсутності факту вчинення правопорушення, та відсутності складу правопорушення, якщо справа не підлягає розгляду Комісією: у разі закінчення на дату розгляду справи про
 17. Розділ XV. Оскарження постанови у справах про правопорушення щодо юридичних осіб, громадян чи посадових осіб
  1. Оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення здійснюється відповідно до глави 24 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2. Постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичної особи може бути оскаржено до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку особою, щодо якої її винесено, протягом десяти днів з дати
 18. Розділ VIII. Строки розгляду спряв про правопорушення щодо юридичних осіб
  Уповноважена особа приймає рішення про накладення штрафу протягом 10 робочих днів після отримання акта про правопорушення на ринку цінних паперів та документів, що стосуються справи. Уповноважена особа приймає рішення про накладення інших санкцій протягом 15 робочих днів після отримання акта про правопорушення на ринку цінних паперів та документів, що стосуються
 19. 7. Оскарження і опротестування постанови за справою про адміністративне правопорушення
  7.1. Постанову за справою про адміністративне правопорушення може бути оскаржено особою, щодо якої її винесено. 7.2. Постанову за справою про адміністративне правопорушення може бути оскаржено до вищестоящої посадової особи або до місцевого суду, рішення якого є остаточним. Скарга подається посадовій особі, яка винесла постанову за справою про адміністративне правопорушення. Скарга, що
 20. Глава 22. Розгляд справ про адміністративне правопорушення
  Глава 22. Розгляд справ про адміністративне
© 2014-2022  yport.inf.ua