Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

Розділ III. Провадження у справах про правопорушення на ринку пінних паперів щодо юридичних осіб

1. Справа про правопорушення може бути порушена тільки в тому разі, якщо є достатні дані, які вказують на наявність правопорушення.
2. Справу про правопорушення не може бути порушено, а порушена справа підлягає закриттю:
за відсутності факту вчинення правопорушення, та відсутності складу правопорушення, якщо справа не підлягає розгляду Комісією:
у разі закінчення на дату розгляду справи про правопорушення строків, передбачених законом;
наявність по тому самому факту не скасованої постанови уповноваженої особи, рішення суду;
у разі скасування державної страті або визнання банкрутом юридичної особи, щодо якої порушено справу про правопорушення;
у разі скасування законодавчого акта, який відповідальність за правопорушення.
При наявності за даним фактом порушеної справи про правопорушення щодо особи, яка притягується до відповідальності.
3. Уповноважена особа Комісії розглядає справу про правопорушення топким, рішення за справою у точній відповідності із законодавством та оцінки докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи.
4. Провадження у справі про правопорушення зупиняється у випадках:
перебування на розгляді в Комісії, в органах судової влади або в інших державних органах іншої справи, рішення за якою матиме значення при вирішенні справи;
необхідності проведення експертизи, додаткової перевірки або отримання відповідних висновків;
у разі відсутності інформації про місцезнаходженні особи, щодо якої порушено справу. Про зупинення провадження у справі уповноваженою особою постанова про зупинення провадження у справі про правопорушенні на ринку цінних паперів.
5. Провадження у справі про правопорушення після з'ясування обставин, які спричинили його зупиненні, про що уповноважена особа постанову про підновленні провадження у справі про правопорушення на ринку пінних паперів.
6. Постанова про зупинення провадження у справі про правопорушення на ринку пінних паперів, постанова про відновлення провадження у справі про правопорушення на ринку цінних паперів протягом трьох робочих днів з дати їх винесенні надсилання юридичній особі, щодо якої порушено справу.
У разі зупинення провадження у справі про правопорушення у зв'язку і відсутністю інформації про місцезнаходження особи, щодо якої порушено справу про правопорушення, постанова про зупинення проваджений у справі про правопорушенні на ринку пінних паперів не надається юридичній особі, щодо якої порушено справу, а постановою про відновленні провадженні у справі про правопорушення на риніту цінних паперів.
7. У разі зупинення провадження у справі про правопорушення на підставі пункту 4 цього розділу уповноваженою особою матеріали справи направляються уповноваженій особі, ява склала акт про правопорушення на ринку пінних паперів і яка повинна забезпечити здійснення заходів, передбачених в постанові про зупинення провадженні у справі про правопорушення на ринку цінних паперів.
8. Порушенні вимог законодавства щодо провадженні у справі про правопорушення є підставою для прийняття рішення Комісії про направленні справи на новий розгляд.
Уповноважена особа Комісії, яка отримала рішення Комісії про направлення справи на новий розгляд, виносить постанову про розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів, якою призначає дату розгляду справи про правопорушенні.
9. У вішалку виявлення описок (які не впливають на суть правопорушення) в постанові про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів, в акті про правопорушення на ринку цінних паперів, постанові, винесеній за результатами розгляду справи, уповноважена особа, яка склала акт або винесла постанову з власної ініціативи або за клопотанням особи, щодо якої складено цей акт (винесено цю постанову), може прийняти рішення про їх виправлення.
Уповноважена особа виносить постанову про виправлення описок, яка не пізніше трьох робочих днів з дати її винесення направляється особі, у відношенні якої її було винесено.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Розділ III. Провадження у справах про правопорушення на ринку пінних паперів щодо юридичних осіб"
 1. Розділ IV. Провадження в справах про адміністративні правопорушення
  справах про адміністративні
 2. Стаття 407. Розгляд справи
  провадження, що збереглася, документи, видані зі справи фізичним чи юридичним особам до втрати провадження, копії цих документів, інші довідки, папери, відомості, що стосуються справи, виконавчого провадження. 2. Суд може допитати як свідків осіб, які були присутніми під час вчинення процесуальних дій, осіб (їх представників), які брали участь у справі, а в необхідних випадках - осіб, які
 3. План
  провадження у справах про адміністративні правопорушення 2. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення. 3. Виконання
 4. 9. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення
  справи про адміністративне правопорушення забезпечує посадова особа, яка склала протокол. Провадження в справі про адміністративне правопорушення вважається закінченим після виконання постанови про накладення штрафу, про що має бути зроблена відповідна відмітка в цій постанові, або винесення постанови про закриття справи у випадках, установлених чинним законодавством. 9.2. Справа про
 5. Стаття 596. Неможливість перейняття кримінального провадження
  провадження не може бути перейняте, якщо: 1) не дотримані вимоги частини другої статті 595 цього Кодексу або міжнародного договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України; 2) щодо цієї ж особи у зв'язку з тим же кримінальним правопорушенням в Україні судом ухвалено виправдувальний вирок; 3) щодо цієї ж особи у зв'язку з тим же кримінальним правопорушенням в Україні
 6. Особливості договору зберігання цінностей у банку
  продажу, міни, управління цими паперами тощо). У такому разі банк може за дорученням клієнта здійснювати операції на ринку цінних паперів. Вчинення банком правочинів з цінними паперами клієнтів здійснюється відповідно до Положення щодо організації діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 травня 1999
 7. Реферат. Провадження у справах про адміністративні правопорушення, 2011
  справах про адміністративні
 8. Стаття 494. Виділення в окреме провадження щодо кримінального правопорушення, вчиненого неповнолітнім
  провадження щодо неповнолітнього під час досудового
 9. Стаття 217. Об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування
  провадженні можуть бути об'єднані матеріали досудових розслідувань щодо декількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного кримінального правопорушення, або щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень, а також матеріали досудових розслідувань, по яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються
 10. Аналіз статистичних даних
  провадження у справах щодо 2,3 тис. осіб, що на 19 % менше, із них звільнено від адміністративної відповідальності у зв'язку з малозначністю правопорушення 1,3 тис. осіб, що на 27,7 % менше, ніж у 2004 р. Водночас кількість осіб, щодо яких закрито провадження в справах у зв'язку із закінченням строків накладення адміністративних стягнеш", передбачених ст. 38 КпАП, збільшилася з 336 (2004 р.) до
 11. Розділ III. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення
  справи про адміністративні
 12. Стаття 55. Потерпілий
  провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. 2. Права і обов'язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.
 13. Стаття 357. Правове забезпечення провадження у справах про порушення митних правил
  справах про порушення митних правил здійснюється відповідно до цього Кодексу, а в частині, що не регулюється ним, - відповідно до законодавства України про адміністративні
 14. Стаття 470. Обставини, що враховуються прокурором при укладенні угоди про визнання винуватості
  провадження щодо нього або інших осіб; 2) характер і тяжкість обвинувачення (підозри); 3) наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидшого досудового розслідування і судового провадження, викритті більшої кількості кримінальних правопорушень; 4) наявність суспільного інтересу в запобіганні, виявленні чи припиненні більшої кількості кримінальних правопорушень або інших більш тяжких
© 2014-2022  yport.inf.ua