Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

Аналіз статистичних даних

У 2005 p., згідно з даними Державної судової адміністрації України, в судах із винесенням постанов розглянуто 31,9 тис. справ про адміністративні правопорушення стосовно майже 32 тис. осіб щодо злісної непокори законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця (ст. 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КпАП)), що на 16,9% менше, ніж у 2004 р. До адміністративної відповідальності за вказане правопорушення притягнуто 29,6 тис. осіб, що менше майже на 6 тис. осіб, або на 16,7 %.
Більшість осіб, щодо яких суди застосували адміністративні стягнення відповідно до ст. 185 КпАП. було відмічено у м. Києві - 3,2 тис. осіб, а також областях: Вінницькій - 2,1 тис, Київській - 2 тис. Полтавській - 1,9 тис, Одеській - 1,9 тис, Луганській - 1,8 тис. Львівській - 1,6 тис.
Закрито провадження у справах щодо 2,3 тис. осіб, що на 19 % менше, із них звільнено від адміністративної відповідальності у зв'язку з малозначністю правопорушення 1,3 тис. осіб, що на 27,7 % менше, ніж у 2004 р. Водночас кількість осіб, щодо яких закрито провадження в справах у зв'язку із закінченням строків накладення адміністративних стягнеш", передбачених ст. 38 КпАП, збільшилася з 336 (2004 р.) до 413, або на 22,9 %.
Аналіз статистичних даних свідчить, що в 2005 р. найпоширенішим видом стягнення за вчинення злісної непокори законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця був адміністративний арешт. Питома вага осіб, щодо яких було застосовано адміністративний арешт, у 2005 р. становила 64,3 % (проти 70 % у 2004 р.) від кількості осіб, на яких накладено адміністративні стягнення за вчинення зазначеного правопорушення. Кількість осіб, щодо яких застосовано адміністративний арешт, зменшилася на 23,7 % і становила понад 19 тис Натомість збільшилася кількість осіб, яким призначено арешт, у судах областей: Черкаської- на 18,6 %, Хмельницької- на 14,9 %, Житомирської - на 2,2 %, а також м. Севастополя - на 3,8 %.
Найчастіше цей вид стягнення застосовувався судами областей: Херсонської- 80,1 % [85,1 % у 2004 р.]2, Київської - 79,4 % [84,1 %], Черкаської - 75,2 % [79,5 %], Полтавської-73,6 % [79,5 %], Одеської-73 % [76,1 %].
' Тут і далі у квадратних дужках наведено показники за 2004 р.
Дещо зменшилася кількість осіб, на яких накладено штраф, із 10 462 (2004 р.) до 10 395 осіб, або на 0,6 %. Але їх частка від загальної кількості осіб, на яких накладено адміністративні стягнення за вчинення зазначеного правопорушення, збільшилась і становила 35,1 % [29,4 %].
Найбільший відсоток осіб, яким призначався штраф, у судах областей: Чернігівської- 73,9 % [44,3 %], Донецької - 61 % [46,1 %], Миколаївської - 57,6 % [49,1 %], а також м. Севастополя - 67,7 % [69,5 %].
Сума накладеного судами штрафу становить 1524 тис грн., із них сплачено добровільно 444,2 тис. грн., що складає 29,2 %.
Кількість осіб, до яких застосовувалися виправні роботи, у 2005 р. збільшилася на 9,2 % та становила 201 особу.
У 2005 р. із винесенням постанови судами розглянуто 41 справу стосовно 41 особи про адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачена ст. 185 і КпАП- "Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій", що менше на 26,8 %, ніж у 2004 р.
Найбільше справ за цією статтею було розглянуто судами м. Севастополя 5, Дніпропетровської області - 5, Запорізької - 6, Автономної Республіки Крим - 7.
Закрито провадження у справах щодо 26 осіб, у тому числі звільнено від адміністративної відповідальності за малозначністю правопорушення 10 осіб; у зв'язку із закінченням строків, передбачених ст. 38 КпАП, - 10 осіб; за відсутністю складу вказаного правопорушення - 6 осіб.
Адміністративні стягнення за порушення порядку організації та проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій застосовано до 15 осіб, що удвічі менше, ніж у попередньому році. У тому числі винесено попередження 9 особам, або 60% [51,6%] від кількості осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності; штраф накладено на 5 осіб, або 33,3 % [25,8 %]; адміністративний арешт застосовано до 1 особи, або 6,7 % [22,6 %).
Аналіз вивчених справ свідчить про те, що суди переважно правильно застосовують норми законодавства і під час розгляду справ за ст. 185і КпАП, у цілому дотримуються вимог законодавства про адміністративні правопорушення.
Під час проведення узагальнення вивчено 23 справи про адміністративні правопорушення згідно зі ст. 185 КпАП та 154 справи - згідно зі ст. 185 КпАП.
Справи про адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачена ст. 1852 КпАП - "Створення умов для організації і проведення з порушенням установленого порядку зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій", у 2005 р. судами не розглядалися.
Загалом статистичні дані (порівняно з 2004 р.) свідчать про тенденцію до зменшення кількості справ про адміністративні правопорушення відповідно до статей 185- 1852 КпАП та. відповідно, й кількості осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності за названі правопорушення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Аналіз статистичних даних"
 1. Стаття 304. Система митної статистики
  Митна статистика є складовою частиною загальнодержавної системи статистичного обліку і звітності. Статистична інформація, яка формується, узагальнюється і аналізується митними органами, використовується в інтересах зміцнення зовнішньоекономічних зв'язків, поліпшення тарифного та нетарифного регулювання, подальшої інтеграції України у загальносвітову систему економічних відносин.
 2. Стаття 71. Визначення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності державної податкової служби
  71.1. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності державної податкової служби - комплекс заходів із збору, опрацювання та використання інформації, необхідної для виконання органами державної податкової служби покладених на них функцій та завдань. Система органів державної податкової служби України спирається на інтелектуальну інформацію, до якої належить економічна, правова, соціальна,
 3. Стаття 309. Використання митної статистики з питань зовнішньої торгівлі
  Статистична інформація з питань зовнішньої торгівлі використовується для: 1) визначення стратегії, тактики та основних напрямів розвитку зовнішньоекономічної діяльності; 2) аналізу та прогнозування зовнішньоекономічної політики і ситуації, що склалася чи складатиметься на світовому ринку; 3) проведення переговорів з торговельно-економічних питань; 4) застосування методів тарифного і
 4. Стаття 305. Митна статистика зовнішньої торгівлі
  Митна статистика зовнішньої торгівлі являє собою узагальнену та відповідним чином систематизовану інформацію про переміщення товарів через митний кордон України. Митна статистика зовнішньої торгівлі формується, узагальнюється та аналізується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи на основі даних, які містяться у вантажних митних деклараціях.
 5. Стаття 35. Автоматизована система документообігу суду
  1. У суді функціонує автоматизована система документообігу суду, що забезпечує: 1) об'єктивний та неупереджений розподіл матеріалів кримінального провадження між суддями з додержанням принципів черговості та однакової кількості проваджень для кожного судді; 2) визначення присяжних для судового розгляду з числа осіб, які внесені до списку присяжних; 3) надання фізичним та юридичним особам
 6. Стаття 74. Обробка та використання податкової інформації
  74.1. Податкова інформація, зібрана відповідно до цього Кодексу, може зберігатися та опрацьовуватися в інформаційних базах органів державної податкової служби або безпосередньо посадовими (службовими) особами органів державної податкової служби. Перелік інформаційних баз, а також форми і методи опрацювання інформації визначаються центральним органом державної податкової служби. 74.2.
 7. Стаття 303. Завдання митної статистики
  Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи забезпечує: 1) об'єктивний та достовірний облік даних про переміщення товарів через митний кордон України; збирання, формування, опрацювання, узагальнення, всебічний аналіз та зберігання статистичної інформації з питань митної справи та зовнішньої торгівлі товарами; 2) подання статистичної, довідкової,
 8. Стаття 344. Неподання митному органу документів та зразків товарів для проведення дослідження (аналізу, експертизи)
  Неподання у випадках, передбачених законодавством, на вимогу митного органу відповідних документів та зразків товарів, необхідних для проведення дослідження (аналізу, експертизи), - тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів
 9. Глава 1. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ. ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВІ ПРОЦЕСИ І СТАНИ
  Глава 1. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ. ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВІ ПРОЦЕСИ І
 10. Стаття 316. Надання зразків товарів та документації при здійсненні верифікації сертифікатів про походження товарів з України
  З метою встановлення достовірності даних, зазначених у сертифікаті про походження товарів з України, митні органи можуть затребувати у підприємств - виробників товарів документацію, необхідну для перевірки даних, зазначених у такому сертифікаті, а також здійснювати безпосередньо на підприємствах перевірку виробництва товарів та первинної документації, пов'язаної з таким виробництвом. Порядок
 11. Стаття 75. Взяття проб та зразків товарів
  З метою здійснення митного контролю та митного оформлення товарів митним органом за вмотивованим письмовим розпорядженням керівника відповідного митного органу або його заступника можуть братися проби та зразки зазначених товарів для дослідження (аналізу, експертизи). Оплата проведення дослідження (аналізу, експертизи) товарів здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Проби та
 12. Стаття 70. Мета митного оформлення
  Метою митного оформлення є засвідчення відомостей, одержаних під час митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, та оформлення результатів такого контролю, а також статистичного обліку ввезення на митну територію України, вивезення за її межі і транзиту через її територію товарів і транспортних засобів. Митне оформлення здійснюється посадовими
© 2014-2022  yport.inf.ua