Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

Розділ IV. Порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб

1. Уповноважена особа при виявленні правопорушення виносить постанову про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів.
Справа про правопорушення порушується з дати винесення постанови про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів.
Якщо після винесення постанови про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів, але до моменту складання акта про правопорушення на ринку цінних паперів виявлено підстави, передбачені пунктом 2 розділу ІІІ цих Правил, то уповноважена особа виносить постанову про закриття провадження у справі.
У випадку виявлення правопорушення під час проведення перевірки справа про правопорушення порушується не пізніше п'яти робочих днів після підписання акта перевірки.
У випадку складання акта про відмову ліцензіата в проведенні перевірки постанова про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів, акт про правопорушення на ринку цінних паперів виносяться в день складання акта про відмову ліцензіата в проведенні перевірю).
У випадку порушення справи про правопорушення щодо відсутності ліцензіата за місцезнаходженням постанова про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів, акт про правопорушення на ринку цінних паперів виносяться одночасно.
2. Уповноваженою особою про вчинення правопорушення складається акт про правопорушення на ринку цінних паперів.
Акт про правопорушення на ринку цінних паперів складається та підписується не пізніше 15 робочих днів з дати винесення постанови про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів.
3. Якщо вчинено декілька правопорушень, то справи про правопорушення порушуються, а акти про правопорушення на ринку цінних паперів складаються уповноваженою особою окремо по кожному учаснику ринку цінних паперів, виду його діяльності на ринку цінних паперів та/або виду санкції, яка передбачена за кожне правопорушення.
4. Акти про правопорушення на ринку цінних паперів у межах наданих повноважень мають право складати:
Голова Комісії, члени Комісії, директори департаментів, начальники управлінь, начальники відділів, інші працівники центрального апарату Комісії; начальники територіальних органів Комісії, їх заступники, начальники відділів, інші працівники територіальних органів Комісії.
5. Акт про правопорушення на ринку цінних паперів повинен містити: номер, дату, місце його складання; посаду, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала акт про правопорушення на ринку цінних паперів (у разі надання повноважень за дорученням - реквізити доручення); повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, банківські реквізити, засоби зв'язку; виклад обставин правопорушення; посилання на нормативно-правовий акт, норму якого порушено; відомості про наявність повторного вчинення правопорушення особою, щодо якої складено акт про правопорушення на ринку цінних паперів; інші відомості, необхідні для вирішення справи про правопорушення.
Пояснення особи, щодо якої складено акт про правопорушення на ринку цінних паперів, с складовою частиною акта про правопорушення на ринку цінних паперів і приєднуються до нього у вигляді додатка.
Акт про правопорушення на ринку цінних паперів підписується особою, яка його склала, і керівником або представником юридичної особи, щодо якої його складено.
У разі відмови керівника або представника юридичної особи підписати акт про правопорушення на ринку цінних паперів уповноваженою особою на акті робиться напис про відмову.
6. Уповноважена особа до підписання акта про правопорушення на ринку цінних паперів вирішує такі питання:
чи необхідне витребування додаткових матеріалів;
чи наявні підстави, передбачені в пункті 2 розділу III цих Правил;
чи підлягають задоволенню клопотання особи, щодо якої порушено справу про правопорушення.
7. За мотивованим письмовим клопотанням керівника або представника особи, яка притягується до відповідальності, уповноважена особа до складання акта про правопорушення на ринку цінних паперів може прийняти рішення про перенесення дати підписання акта про правопорушення на ринку цінних паперів в межах строку, встановленого абзацом другим пункту 2 цього розділу.
Про перенесення дати підписання акта про правопорушення на ринку цінних паперів особа, яка притягується до відповідальності, повідомляється письмово.
8. У разі неявки керівника або представника юридичної особи, яка притягується до відповідальності, на підписання акта про правопорушення на ринку цінних паперів акт складається в той самий день, на який було викликано особу, про що робиться відповідний напис на акті про правопорушення на ринку цінних паперів.
9. Один примірник акта про правопорушення на ринку цінних паперів після підписання надасться керівнику або представнику юридичної особи, щодо якої його складено. У разі неявки керівника або представника юридичної особи на підписання акта про правопорушення на ринку цінних паперів один примірник акта не пізніше наступного робочого дня надсилається юридичній особі.
10. Акт про правопорушення на ринку цінних паперів після його складання протягом трьох робочих днів разом з поясненнями та іншими документами справи направляються уповноваженій особі, яка правомочна розглядати справу про правопорушення, для підготовки справи до розгляду.
11. За умови присутності керівника або представника юридичної особи та за його письмовим клопотанням уповноважена особа, якій надані повноваження розглядати справу про правопорушення, може розглянути справу про правопорушення відразу після складання акта про правопорушення на ринку цінних паперів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Розділ IV. Порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб"
 1. Розділ III. Провадження у справах про правопорушення на ринку пінних паперів щодо юридичних осіб
  розділу уповноваженою особою матеріали справи направляються уповноваженій особі, ява склала акт про правопорушення на ринку пінних паперів і яка повинна забезпечити здійснення заходів, передбачених в постанові про зупинення провадженні у справі про правопорушення на ринку цінних паперів. 8. Порушенні вимог законодавства щодо провадженні у справі про правопорушення є підставою для прийняття
 2. Розділ XV. Оскарження постанови у справах про правопорушення щодо юридичних осіб, громадян чи посадових осіб
  розділу до розгляду не приймається, про що скаржник повідомляється листом за підписом уповноваженої особи, якою винесено постанову (уповноважених осіб, якими винесено постанову). У разі не прийняття до розгляду скарги, яка не відповідала вимогам пункту 3 цього розділу, скарга, подана повторно з порушенням вимог пункту 2 цього розділу, до розгляду не приймається, про що письмово повідомляється
 3. Розділ V. Підготовка до розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичної особи
  розділу ІІІ цих Правил; чи підлягають задоволенню клопотання осіб, які беруть участь у розгляді справ. 2. Якщо уповноваженою особою Комісії при підготовці справи до розгляду будуть встановлені підстави, передбачені в пункті 2 розділу ІІІ цих Правил, справа про правопорушення може бути закрита до визначення дати її розгляду, про що виноситься відповідна постанова, яка протягом трьох робочих днів
 4. Особливості договору зберігання цінностей у банку
  продажу, міни, управління цими паперами тощо). У такому разі банк може за дорученням клієнта здійснювати операції на ринку цінних паперів. Вчинення банком правочинів з цінними паперами клієнтів здійснюється відповідно до Положення щодо організації діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 травня 1999
 5. Розділ IV. Провадження в справах про адміністративні правопорушення
  порушення
 6. Аналіз статистичних даних
  порушення стосовно майже 32 тис. осіб щодо злісної непокори законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця (ст. 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КпАП)), що на 16,9% менше, ніж у 2004 р. До адміністративної відповідальності за вказане правопорушення притягнуто
 7. Стаття 388. Місце розгляду справи про порушення митних правил
  порушення митних правил розглядається за місцезнаходженням митного органу, в зоні якого вчинено
 8. Розділ III. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення
  порушення
 9. Стаття 223-2. Порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів
  порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів, якщо воно призвело до втрати системи реєстру (її частини),- караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк
 10. Стаття 1. Завдання цивільного судочинства
  розділі IV Концепції вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів, схваленої Указом Президента України від 10.05.06 №361 (далі - Концепція), цивільне судочинство слід розглядати як послугу держави щодо вирішення приватноправових спорів сторонам, які самостійно не можуть їх урегулювати. Поняття «охорона права» є більш широким, ніж
 11. 9. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення
  порушення забезпечує посадова особа, яка склала протокол. Провадження в справі про адміністративне правопорушення вважається закінченим після виконання постанови про накладення штрафу, про що має бути зроблена відповідна відмітка в цій постанові, або винесення постанови про закриття справи у випадках, установлених чинним законодавством. 9.2. Справа про адміністративне правопорушення
 12. Стаття 47. Особи, які несуть відповідальність за складення податкової звітності
  розділом юридичної особи несе юридична особа, до складу якої він входить; 47.1.2. фізичні особи - платники податків та їх законні чи уповноважені представники у випадках, передбачених законом; 47.1.3. податкові агенти. Коментована стаття встановлює перелік осіб, які несуть відповідальність за складання податкової звітності. Зміст відповідальності полягає в обов'язках, а також у реальних
 13. 1. Вступ
  порушення правил протипожежної безпеки; незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного одержання інформації; останнім часом - порушення митних правил: недоставляння в митницю товарів і документів для контролю, ушкодження митного забезпечення, розвантаження, видача і використання імпортних вантажів без дозволу митниці, порушення зобов'язань по транзиті). У боротьбі з
 14. Стаття 357. Правове забезпечення провадження у справах про порушення митних правил
  порушення митних правил здійснюється відповідно до цього Кодексу, а в частині, що не регулюється ним, - відповідно до законодавства України про адміністративні
 15. Стаття 287. Підсудність
  розділу IV ЦПК цілком регулюють розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб. Згідно зі ст. 1076 ЦК банк гарантує таємницю банківського рахунку, операцій за рахунком і відомостей про клієнта. Відомості 320 про операції та рахунки може бути надано тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі
 16. 3. Провадження в справах про адміністративні правопорушення
  порушення є: своєчасне, всебічне, повне й об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її у точній відповідності до вимог Закону, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють учиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання особи в дусі дотримання законів, нормативно-правових актів Національного банку,
 17. Стаття 387. Повноваження посадових осіб митних органів щодо розгляду справ про порушення митних правил
  розділу по організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, уповноваженими на це керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи або його
© 2014-2022  yport.inf.ua