Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

3. Провадження в справах про адміністративні правопорушення

3.1. Метою провадження в справах про адміністративні правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне й об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її у точній відповідності до вимог Закону, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють учиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання особи в дусі дотримання законів, нормативно-правових актів Національного банку, зміцнення законності.
3.2. Завданнями Національного банку під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення, пов'язані з:
створенням перешкод будь-якою особою для доступу тимчасового адміністратора або ліквідатора до банку, його активів, книг, записів, документів,
здійсненням банківської діяльності без банківської ліцензії - статті 1667, 1668 Кодексу;
порушенням вимог щодо ідентифікації та вивчення фінансової діяльності особи, яка здійснює фінансову операцію;
ненаданням, несвоєчасним наданням або наданням недостовірної інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, Уповноваженому органу;
ненаданням, несвоєчасним наданням додаткової інформації з приводу фінансових операцій, що стали об'єктом фінансового моніторингу, на запит Уповноваженого органу;
порушення вимог щодо зберігання документів, що стосуються ідентифікації і вивчення фінансової діяльності осіб, які здійснюють фінансові операції, та проведених ними фінансових операцій;
неповідомленням Уповноваженого органу про зупинення проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовані міжнародні санкції;
розголошенням у будь-якому вигляді інформації, що відповідно до закону є об'єктом обміну між банком та Уповноваженим органом, або факту її подання (одержання) особою, якій ця інформація стала відома у зв'язку з її професійною або службовою діяльністю;
невиконанням законних вимог посадових осіб Національного банку України стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму або створенням перешкод для виконання покладених на них обов'язків - статті 166 , 18834 Кодексу - є складання протоколів про адміністративні правопорушення та їх надсилання місцевим судам.
3.3. Завданнями в справах про адміністративні правопорушення, що пов'язані з порушенням банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку або здійсненням ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, а також порядку подання фінансової звітності, ліквідаційного балансу та ведення бухгалтерського обліку при ліквідації банку (статті 166-5,166-6 Кодексу), є складання протоколів про адміністративні правопорушення та розгляд справ і накладення адміністративних стягнень.
3.4. Провадження в справі про адміністративне правопорушення, пов'язане з порушенням банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку або здійсненням ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, порядку подання фінансової звітності, ліквідаційного балансу та ведення бухгалтерського обліку при ліквідації банку, не може бути розпочате, а розпочате підлягає закриттю в разі:
а) відсутності події і складу адміністративного правопорушення;
б) неосудності особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність;
в) видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміністративного стягнення;
г) скасування акта, що встановлює адміністративну відповідальність;
ґ) закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених пунктом 2.10 цього Положення;
д) наявності за тим самим фактом щодо особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, постанови посадової особи, яка має право накладати адміністративне стягнення, про накладення адміністративного стягнення або нескасованої постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення, а також порушення за цим фактом кримінальної справи;
е) смерті особи, щодо якої було розпочато провадження в справі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "3. Провадження в справах про адміністративні правопорушення"
 1. План
  провадження у справах про адміністративні правопорушення 2. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення. 3. Виконання
 2. Реферат. Провадження у справах про адміністративні правопорушення, 2011
  справах про адміністративні
 3. Розділ IV. Провадження в справах про адміністративні правопорушення
  справах про адміністративні
 4. 9. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення
  справи про адміністративне правопорушення забезпечує посадова особа, яка склала протокол. Провадження в справі про адміністративне правопорушення вважається закінченим після виконання постанови про накладення штрафу, про що має бути зроблена відповідна відмітка в цій постанові, або винесення постанови про закриття справи у випадках, установлених чинним законодавством. 9.2. Справа про
 5. Стаття 357. Правове забезпечення провадження у справах про порушення митних правил
  справах про порушення митних правил здійснюється відповідно до цього Кодексу, а в частині, що не регулюється ним, - відповідно до законодавства України про адміністративні
 6. 3. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення
  про адміністративне правопорушення забезпечує уповноважена посадова особа, яка склала протокол. 3.2. Протокол не пізніше наступного дня після його складання реєструється уповноваженою посадовою особою у Журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 2), сторінки якого повинні бути прошнуровані та пронумеровані, а також скріплені печаткою Держфінмоніторингу. 3.3. Облік
 7. Глава 17. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення
  справ про адміністративні
 8. Розділ III. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення
  справи про адміністративні
 9. 6. Постанова за справою про адміністративне правопорушення
  справи про адміністративне правопорушення, передбачене статтями 166-5,166-6 Кодексу, посадова особа виносить постанову за справою. Постанова має містити такі реквізити: посаду, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка винесла постанову, дату розгляду справи, відомості про особу, щодо якої розглядається справа (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, адреса, місце роботи, посада),
 10. С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012

 11. Аналіз статистичних даних
  провадження у справах щодо 2,3 тис. осіб, що на 19 % менше, із них звільнено від адміністративної відповідальності у зв'язку з малозначністю правопорушення 1,3 тис. осіб, що на 27,7 % менше, ніж у 2004 р. Водночас кількість осіб, щодо яких закрито провадження в справах у зв'язку із закінченням строків накладення адміністративних стягнеш", передбачених ст. 38 КпАП, збільшилася з 336 (2004 р.) до
 12. Глава 20. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративне і правопорушення
  провадження у справах про адміністративне і
 13. 5.3 Ст. 166 Кодексу України про адміністративні правопорушення
  про адміністративні
 14. Глава 13-А. Адміністративні корупційні правопорушення
  правопорушення
 15. Глава 6. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність
  правопорушення, що посягають на
 16. Підстави скасування або зміни постанов у справах про адміністративні правопорушення
  провадження у вказаній справі закрито за відсутністю у діях Б. складу правопорушення, передбаченого ст. 185 КпАП. Іноді суди неповно досліджують обставини, що підлягають з'ясуванню при розгляді справи про адміністративне правопорушення, зокрема, не з'ясовують, чи було вчинене адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтями 185 та 185 КпАП. Інколи у судах допускалася
 17. Глава 15. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління
  правопорушення, що посягають на встановлений порядок
 18. Стаття 2. Завдання кримінального провадження
  провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був
 19. Глава 10. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв'язку
  правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і
© 2014-2022  yport.inf.ua