Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

Підстави скасування або зміни постанов у справах про адміністративні правопорушення

У ч. 1 ст. 294 КпАП встановлено, що постанова судді у справах про адміністративні правопорушення, у тому числі передбачені статтями 185- І852 КпАП, можуть бути скасовані або змінені за протестом прокурора самим суддею, а також незалежно від наявності протесту прокурора- головою вищестоящого суду, а згідно із Законом від 12 січня 2006 p. № 3336-IV "Про внесення змін до ст. 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення" - його першим заступником або заступниками.
Вивчення справ показало такі підстави зміни або скасування постанов у справах указаної категорії.
Адміністративні матеріали не завжди якісно оформляються органами внутрішніх справ, досить часто не містять достатніх доказів винності особи, зокрема, обгрунтування законності вимог працівників міліції тощо. Натомість суди, внаслідок порушення вимог щодо своєчасного, всебічного, повного та об'єктивного з'ясування обставин кожної справи не завжди реагують на вказані факти.
Наприклад, постановою Голови Верховного Суду України від 23 серпня 2005 р. скасовано постанову Дніпровського районного суду м. Херсона від 28 березня 2005 р. щодо притягнення Б. до адміністративної відповідальності за ст. 185 КпАП та накладення штрафу у сумі 136 грн., а справу направлено на новий судовий розгляд. Підставою для скасування стало те. що із адміністративних матеріалів не можна зробити однозначного висновку щодо неправомірності поведінки Б. та законності дій працівника міліції. При повторному розгляді постановою Дніпровського районного суду м. Херсона від 9 вересня 2005 р. провадження у вказаній справі закрито за відсутністю у діях Б. складу правопорушення, передбаченого ст. 185 КпАП.
Іноді суди неповно досліджують обставини, що підлягають з'ясуванню при розгляді справи про адміністративне правопорушення, зокрема, не з'ясовують, чи було вчинене адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтями 185 та 185 КпАП.
Інколи у судах допускалася однобічна оцінка наявних у справі доказів винності особи, що тягне неправильну кваліфікацію.
Так, постановою Староміського районного суду м. Вінниці від 21 жовтня 2003 p. Р. притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 185 КпАП та призначено штраф у сумі 140 грн. Голова апеляційного суду Вінницької області не знайшов підстав для перегляду зазначеного рішення. Із матеріалів справи убачається, що Р. знищила свої пояснення у кримінальній справі, в якій вона с потерпілою, оскільки мала намір їх переписати. Через надання як органом дізнання, так і судом однобічної оцінки доказам винуватості особи постановою Голови Верховного Суду України від 22 квітня 2005 р. змінено постанову Староміського районного суду м. Вінниці від 21 жовтня 2003 p., дії правопорушника перекваліфіковано на ст. 186 КпАП, а у зв'язку з перебігом строку накладення адміністративного стягнення, передбаченого ч. 1 ст. 38 КпАП, справу закрито.
Під час призначення адміністративного стягнення не завжди суди повною мірою враховували особу правопорушника, ступінь його вини, характер вчиненого проступку, обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність. Із порушенням вимог ст. 33 КпАП накладаються адміністративні стягнення, не передбачені санкцією інкримінованої статті або на підставі частини статті, що не має таких частин. Також, порушуючи вимоги ч. 2 ст. 32 КпАП, мало місце застосування адміністративного арешту до осіб, які не досягли 18 років.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Підстави скасування або зміни постанов у справах про адміністративні правопорушення"
 1. План
  постанов
 2. Стаття 395. Підстави для скасування або зміни постанови про накладення стягнення за порушення митних правил
  підставне недопущення до участі в розгляді справи особи, притягнутої до відповідальності, або її представника, а також інше обмеження прав учасників провадження у справі про порушення митних правил та її розгляду, якщо таке обмеження зашкодило всебічному розгляду справи та вплинуло або могло вплинути на винесення обгрунтованої постанови за результатами її розгляду; 5) неправильна або неповна
 3. Стаття 409. Підстави для скасування або зміни судового рішення судом апеляційної інстанції
  скасування або зміни судового рішення при розгляді справи в суді апеляційної інстанції є: 1) неповнота судового розгляду; 2) невідповідність висновків суду, викладених у судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження; 3) істотне порушення вимог кримінального процесуального закону; 4) неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність. 2. Підставою
 4. Реферат. Провадження у справах про адміністративні правопорушення, 2011
  справах про адміністративні
 5. Стаття 359. Підстави для скасування чи зміни судових рішень
  підстав, визначених статтею 354 цього Кодексу. 1. Коментована стаття містить правило, згідно з яким підставами скасування або зміни рішень, що переглядаються у зв'язку з винятковими обставинами, є ті самі обставини, що є мотивами оскарження (див. коментар до ст. 354
 6. Стаття 438. Підстави для скасування або зміни судового рішення судом касаційної інстанції
  підстав суд касаційної інстанції має керуватися статтями 412 - 414 цього Кодексу. 3. Суд касаційної інстанції не вправі скасувати виправдувальний вирок, ухвалу про відмову у застосуванні примусових заходів медичного або виховного характеру, ухвалу про закриття кримінального провадження лише з мотивів істотного порушення прав обвинуваченого або особи, стосовно якої вирішувалося питання про
 7. Стаття 339. Підстави для скасування судових рішень і залишення в силі судового рішення, скасованого помилково
  скасування було помилкою суду апеляційної інстанції. 2. Однак проблема цієї статті полягає у тому, що в ній запозиче но одне з правил перегляду в порядку нагляду судових постанов. Суд наглядової інстанції згідно зі ст. 337 ЦПК у колишній редакції мав повноваження залишити в силі одну з раніше винесених су дових постанов, адже об'єктом перегляду судових постанов у по рядку нагляду завжди
 8. Стаття Підстави для скасування або зміни судового рішення судом апеляційної інстанції
  підстави як для скасування, так і для зміни судового рішення. Оцінюючи характер виявлених порушень і виходячи із обставин кожної конкретної справи, суд апеляційної інстанції може прийняти рішення або про зміну, або про скасування вироку чи ухвали суду першої інстанції. Виняток становлять підстави для призначення нового розгляду в суді першої інстанції, передбачені ст. 415 КПК (див. коментар до
 9. Глава 17. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення
  справ про адміністративні
 10. Розділ IV. Провадження в справах про адміністративні правопорушення
  справах про адміністративні
 11. Розділ III. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення
  справи про адміністративні
 12. Виконання постанов
  підстав, передбачених ст. 302 КпАП. По-друге, це органи, які безпосередньо виконують постанови про накладення адміністративних стягнень. Діяльність державних органів з приведення до виконання направлених їм постанов має на меті реалізацію адміністративних стягнень. Вона здійснюється діями, які завдають покараному відповідні втрати і правообмеження в установлених постановою межах. Згідно зі
 13. С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012

© 2014-2022  yport.inf.ua