Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

6. Постанова за справою про адміністративне правопорушення

6.1. За результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення, передбачене статтями 166-5,166-6 Кодексу, посадова особа виносить постанову за справою.
Постанова має містити такі реквізити: посаду, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка винесла постанову, дату розгляду справи, відомості про особу, щодо якої розглядається справа (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, адреса, місце роботи, посада), викладення обставин, установлених при розгляді справи, зазначення нормативно-правового акта, що передбачає відповідальність за це адміністративне правопорушення, прийняте за справою рішення.
Постанова за справою має містити вказівку про порядок і строк її оскарження. Постанова за справою про адміністративне правопорушення підписується уповноваженою посадовою особою, яка розглянула справу, та скріплюється гербовою печаткою.
6.2. За справою про адміністративне правопорушення посадова особа приймає одну з таких постанов:
а) про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу (додаток 2);
б) про закриття справи про адміністративне правопорушення (додаток 3).
Постанова про закриття справи про адміністративне правопорушення приймається при оголошенні усного зауваження, передачі матеріалів прокурору, органу попереднього слідства чи дізнання або за наявності обставин, передбачених пунктом 3.4 цього Положення.
6.3. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або надсилається особі, щодо якої її винесено.
Копія постанови вручається під розписку. Якщо копія постанови надсилається, то про це робиться відповідна відмітка в справі.
6.4. Постановам за справою про адміністративні правопорушення присвоюються реєстраційні номери, що складаються з порядкового номера постанови та реєстраційного номера вихідної кореспонденції відповідної установи, який зазначається через косу лінію.
Облік постанов за справами про адміністративні правопорушення здійснюється уповноваженою посадовою особою шляхом запису їх у журналі обліку постанов за справами про адміністративні правопорушення (додаток 4). Журнал має бути пронумерований, прошнурований та скріплений гербовою печаткою і засвідчується підписом керівника відповідної установи. Облік постанов проводиться в межах кожного календарного року окремо.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "6. Постанова за справою про адміністративне правопорушення"
 1. 9. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення
  9.1. Ведення справи про адміністративне правопорушення забезпечує посадова особа, яка склала протокол. Провадження в справі про адміністративне правопорушення вважається закінченим після виконання постанови про накладення штрафу, про що має бути зроблена відповідна відмітка в цій постанові, або винесення постанови про закриття справи у випадках, установлених чинним законодавством. 9.2. Справа
 2. 7. Оскарження і опротестування постанови за справою про адміністративне правопорушення
  7.1. Постанову за справою про адміністративне правопорушення може бути оскаржено особою, щодо якої її винесено. 7.2. Постанову за справою про адміністративне правопорушення може бути оскаржено до вищестоящої посадової особи або до місцевого суду, рішення якого є остаточним. Скарга подається посадовій особі, яка винесла постанову за справою про адміністративне правопорушення. Скарга, що
 3. ПЛАН
  1. Вступ 2. Поняття адміністративного правопорушення. 2.1 Поняття правопорушення. 2.2 Загальні риси адміністративних правопорушень. 2.3 Види адміністративних правопорушень. 2.4 Відмінність адміністративного правопорушення від злочину. 3. Юридичний склад адміністративного правопорушення. 3.1 Поняття складу адміністративного правопорушення 3.2 Функцій складу адміністративного
 4. Підстави припинення адміністративного нагляду
  - по закінченні терміну; - достроково; - у випадку погашення чи зняття судимості. Про припинення адміністративного нагляду виноситься спеціальна постанова. Отже, міри адміністративного попередження є різновидом адміністративно-примусових засобів впливу. Їхньою головною особливістю є чітко виражений профілактичний характер, що дозволяє використовувати ці міри для попередження
 5. 4.5. Конфіскація контрафактної продукції
  Проведене узагальнення засвідчило, що судді неоднаково вирішують питання про вилучену продукцію в разі пропущення двомісячного строку. Так, із матеріалів справи про адміністративне правопорушення щодо приватного підприємця 3., яку 7 липня 2003 р. розглянув Первомайський міський суд Луганської області, вбачається, що 26 березня 2003 р. вона розповсюджувала аудіокасети та компакт-диски (вилучено
 6. 4.5. Конфіскація контрафактної продукції
  Проведене узагальнення засвідчило, що судді неоднаково вирішують питання про вилучену продукцію в разі пропущення двомісячного строку. Так, із матеріалів справи про адміністративне правопорушення щодо приватного підприємця 3., яку 7 липня 2003 р. розглянув Первомайський міський суд Луганської області, вбачається, що 26 березня 2003 р. вона розповсюджувала аудіокасети та компакт-диски (вилучено
 7. Глава 23. Постанова по справі про адміністративне правопорушення
  Глава 23. Постанова по справі про адміністративне
 8. Глава 24. Оскарження і опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення
  Глава 24. Оскарження і опротестування постанови по справі про адміністративне
 9. Глава 22. Розгляд справ про адміністративне правопорушення
  Глава 22. Розгляд справ про адміністративне
 10. 3. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення
  3.1. Оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення забезпечує уповноважена посадова особа, яка склала протокол. 3.2. Протокол не пізніше наступного дня після його складання реєструється уповноваженою посадовою особою у Журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 2), сторінки якого повинні бути прошнуровані та пронумеровані, а також скріплені печаткою
 11. Виконання постанов
  Відповідно до ст. 299 КпАП постанова підлягає виконанню з моменту її винесення. На відміну від вироків судів, які за загальними правилами підлягають виконанню лише після закінчення строку касаційного оскарження, постанови про накладення стягнень є актами управління і набирають чинності негайно. Виконанням постанов зайняті два види органів. По-перше, це органи, які звертають постанову до
 12. Глава 20. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративне і правопорушення
  Глава 20. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративне і
© 2014-2022  yport.inf.ua