Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

Розділ V. Підготовка до розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичної особи

1. Уповноважена особа при підготовці справи про правопорушення до розгляду вирішує такі питання:
чи належить до її компетенції розгляд даної справи;
чи витребувані необхідні додаткові матеріали;
чи наявні підстави, передбачені в пункті 2 розділу ІІІ цих Правил;
чи підлягають задоволенню клопотання осіб, які беруть участь у розгляді справ.
2. Якщо уповноваженою особою Комісії при підготовці справи до розгляду будуть встановлені підстави, передбачені в пункті 2 розділу ІІІ цих Правил, справа про правопорушення може бути закрита до визначення дати її розгляду, про що виноситься відповідна постанова, яка протягом трьох робочих днів з дати її винесення надсилається особі, щодо якої закрито справу.
3. Якщо уповноваженою особою Комісії при підготовці справи про правопорушення до розгляду будуть встановлені підстави, передбачені в пункті 4 розділу ІІІ цих Правил, провадження у справі може бути зупинено до встановлення обставин, що стали підставою для зупинення справи про правопорушення.
4. Уповноважена особа вирішує питання, передбачені у пункті 1 цього розділу, визначає дату розгляду справи про правопорушення та виносить постанову про це, яку надсилає юридичній особі, щодо якої порушено справу, не менше ніж за п'ять робочих днів до дати розгляду справи.
5. V разі необхідності уповноважена особа може витребувати додаткові матеріали, висновки, пояснення та інші докази, без яких неможливо прийняти рішення за справою.
До розгляду справи про правопорушення можуть залучатися фахівці, експерти, треті особи, використовуватися їх письмові висновки та пояснення, що стосуються справи про правопорушення.
6. Уповноважена особа за умови присутності керівника або представника юридичної особи, яка притягується до відповідальності, та за її мотивованим письмовим клопотанням може прийняти рішення про достроковий розгляд справи. Про це робиться відмітка на постанові про розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів, поряд з якою підписується уповноважена особа, яка прийняла рішення про достроковий розгляд справи та керівник або представник юридичної особи, яка притягується до відповідальності, про ознайомлення з встановленою датою розгляду справи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Розділ V. Підготовка до розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичної особи"
 1. Розділ III. Провадження у справах про правопорушення на ринку пінних паперів щодо юридичних осіб
  розділу уповноваженою особою матеріали справи направляються уповноваженій особі, ява склала акт про правопорушення на ринку пінних паперів і яка повинна забезпечити здійснення заходів, передбачених в постанові про зупинення провадженні у справі про правопорушення на ринку цінних паперів. 8. Порушенні вимог законодавства щодо провадженні у справі про правопорушення є підставою для прийняття
 2. Розділ XV. Оскарження постанови у справах про правопорушення щодо юридичних осіб, громадян чи посадових осіб
  розділу до розгляду не приймається, про що скаржник повідомляється листом за підписом уповноваженої особи, якою винесено постанову (уповноважених осіб, якими винесено постанову). У разі не прийняття до розгляду скарги, яка не відповідала вимогам пункту 3 цього розділу, скарга, подана повторно з порушенням вимог пункту 2 цього розділу, до розгляду не приймається, про що письмово повідомляється
 3. Особливості договору зберігання цінностей у банку
  продажу, міни, управління цими паперами тощо). У такому разі банк може за дорученням клієнта здійснювати операції на ринку цінних паперів. Вчинення банком правочинів з цінними паперами клієнтів здійснюється відповідно до Положення щодо організації діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 травня 1999
 4. Стаття 156. Призначення справи до розгляду
  розділу І цього Кодексу, і провадяться виклики і повідом лення (див. коментар до зазначеної глави). 3. Частина 2 коментованої статті встановлює правило про час розгляду справи, який має бути зазначений в ухвалі про призначен ня справи до судового розгляду: вона має бути призначена до роз гляду не пізніше п'ятнадцяти днів після закінчення дій підготовки справи до судового розгляду. 2.
 5. Стаття 248. Підготовка справи до розгляду
  підготовки справи суддя визначає коло осіб, які можуть повідомити дані про відсутнього громадянина, надсилає запити за останнім місцем його проживання та роботи, через органи опіки і піклування вживає заходів щодо призначення опікуна для охорони майна відсутнього громадянина. Збирання зазначених даних здійснюється саме у формі запитів. Закон не передбачає можливості оголошення розшуку по цих
 6. 7. Оскарження і опротестування постанови за справою про адміністративне правопорушення
  розглядати. 7.3. Скаргу на постанову за справою про адміністративне правопорушення може бути подано протягом 10 днів з дня винесення постанови. У разі неподання її протягом зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено органом (посадовою особою), правомочним розглядати скаргу. 7.4. Постанову за справою про адміністративне
 7. Стаття 315. Вирішення питань, пов'язаних з підготовкою до судового розгляду
  розділом II цього Кодексу. За відсутності зазначених клопотань сторін кримінального провадження застосування заходів забезпечення кримінального провадження, обраних під час досудового розслідування, вважається
 8. 6. Постанова за справою про адміністративне правопорушення
  розгляду справи про адміністративне правопорушення, передбачене статтями 166-5,166-6 Кодексу, посадова особа виносить постанову за справою. Постанова має містити такі реквізити: посаду, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка винесла постанову, дату розгляду справи, відомості про особу, щодо якої розглядається справа (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, адреса, місце роботи,
 9. Стаття 452. Підготовка до перегляду судового рішення у Верховному Суді України
  підготовку до перегляду судового рішення Верховним Судом України: 1) виносить ухвалу про витребування матеріалів справи та направляє її до відповідного суду; 2) визначає порядок розгляду справи (у відкритому або закритому судовому засіданні у випадках, установлених цим Кодексом); 3) вирішує питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви
 10. Стаття 127. Надіслання копії ухвали про відкриття провадження у справі, копії позовної заяви та доданих до неї документів
  розділу III ЦПК, яку відкриває коментована стаття, названа законодавцем «Провадження у справі до судового розгляду». Така назва цього правового інституту є доволі спірною. Тому постає питання, що вона регулює: провадження чи стадію? Провадження у структурі цивільного процесу є системою процесуальних дій, які об'єднані загальною метою судо-чинства і складаються з декількох етапів, стадій, як
 11. Розділ IV. Провадження в справах про адміністративні правопорушення
  справах про адміністративні
 12. Розділ III. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення
  розглядати справи про адміністративні
 13. Стаття 260. Підсудність
  розділу IV ЦПК визначає особливості розгляду справ про відновлення права на втрачені цінні папери на пред'явника або векселі після їх втрати та визнання їх недійсними. Раніше це провадження називалося викличним, тобто сутність цих справ полягає у тому, що суд за заявою особи, яка втратила цінний папір на пред'явника або вексель, викликає його держателя до суду. 2. Заявниками по цих справах є
 14. 9. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення
  справи про адміністративне правопорушення забезпечує посадова особа, яка склала протокол. Провадження в справі про адміністративне правопорушення вважається закінченим після виконання постанови про накладення штрафу, про що має бути зроблена відповідна відмітка в цій постанові, або винесення постанови про закриття справи у випадках, установлених чинним законодавством. 9.2. Справа про
 15. Глава 22. Розгляд справ про адміністративне правопорушення
  справ про адміністративне
 16. Стаття 301. Підготовка розгляду справи апеляційним судом
  розділу III цього Кодексу. 1. Коментована стаття встановлює порядок провадження підготовки справи у суді апеляційної інстанції, метою якої є забезпечення правильного та своєчасного розгляду справи апеляційним судом. 2. У порядку підготовки справи в апеляційному суді можна виділити чотири групи питань, що підлягають вирішенню (про четверту групу див. коментар до ст. 302 ЦПК) у десятиденний
 17. Стаття 331. Підготовка справи до касаційного розгляду
  розгляду. Перш за все, після отримання справи суддя-доповідач вивчає справу, з'ясовує питання про склад осіб, які беруть участь у справі. Після вивчення справи суддя-доповідач протягом десяти днів готує доповідь для розгляду справи. У доповіді його, перш за все. повинні бути підстави для прийняття певного рішення у попередньому судовому
 18. Стаття 339. Висунення додаткового обвинувачення
  підготовки до захисту від додаткового обвинувачення та виконання прокурором вимог, передбачених статтями 276 - 278, 290 - 293 цього Кодексу, але не більше ніж на чотирнадцять днів. Строк відкладення судового розгляду може бути продовжений судом за клопотанням сторони захисту у випадку, якщо обсяг або складність нового обвинувачення вимагають більше часу для підготовки до захисту. 3. Після
 19. С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012

© 2014-2022  yport.inf.ua