Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

Розділ XV. Оскарження постанови у справах про правопорушення щодо юридичних осіб, громадян чи посадових осіб

1. Оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення здійснюється відповідно до глави 24 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
2. Постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичної особи може бути оскаржено до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку особою, щодо якої її винесено, протягом десяти днів з дати винесення постанови. У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк може бути продовжено уповноваженою особою, якою винесено постанову (уповноваженими особами, якими винесено постанову), за клопотанням особи, щодо якої винесено постанову про накладення санкції.
3. Скарга на постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів повинна містити: вихідний номер скарги та дату відправлення; прізвище, ім'я, по батькові та займану посаду уповноваженої особи, на постанову якої подається скарга; дату та номер оскаржуваної постанови; найменування особи, що подає скаргу; підстави, з яких оскаржуються постанова, з посиланням на нормативно-правовий акт і матеріали справи; перелік документів, що додаються до скарги; підпис керівника та печатку юридичної особи.
4. Скарга, яка не відповідає вимогам пункту 2 та/або пункту 3 цього розділу до розгляду не приймається, про що скаржник повідомляється листом за підписом уповноваженої особи, якою винесено постанову (уповноважених осіб, якими винесено постанову).
У разі не прийняття до розгляду скарги, яка не відповідала вимогам пункту 3 цього розділу, скарга, подана повторно з порушенням вимог пункту 2 цього розділу, до розгляду не приймається, про що письмово повідомляється оскаржувач.
5. Подання у встановлений строк скарги не зупиняє виконання постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів.
6. Скарги на постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів розглядаються:
на постанову, винесену керівником територіального органу Комісії, працівником центрального апарату Комісії та територіального органу Комісії членом Комісії, Головою Комісії. Комісією;
на постанову, винесену членом Комісії, Головою Комісії або винесену колегіального трьома членами Комісії - Комісією.
Розгляд скарги членами Комісії, Головою Комісії, Комісією здійснюється за поданням уповноваженого підрозділу центрального апарату Комісії.
Уповноважений підрозділ центрального апарату Комісії готує та подає Комісії, Голові Комісії, членам Комісії висновки за суттю скарги.
7. Розгляд скарги на постанову, винесену щодо юридичної особи, здійснюється у тримісячний строк від дати її надходження.
8. При розгляді скарги приймається одне з таких рішень: залишити постанову без змін, а скаргу - без задоволення; скасувати постанову і надіслати справу на новий розгляд; скасувати постанову і закрити справу;
змінити постанову повністю або частково, але таким чином, щоб санкція не була посилена.
9. Якщо буде встановлено, що постанову винесено уповноваженою особою неправомочною вирішувати цю справу, то така постанова скасовується і справа надсилається на розгляд іншій уповноваженій особі.
10. Копія рішення по скарзі протягом десяти робочих днів надсилається особі, щодо якої рішення прийнято, та уповноваженій особі, якою винесено оскаржувану постанову.
11. Постанова за справою про правопорушення, а також рішення Комісії за скаргою на постанову можуть бути оскаржені до суду в порядку і строки, установлені законодавством.
12. Розгляд скарги на постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів не здійснюється, якщо є офіційні дані про те, що у провадженні суду знаходиться справа, порушена за даним фактом, або у разі, якщо судом вже прийнято рішення за даним фактом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Розділ XV. Оскарження постанови у справах про правопорушення щодо юридичних осіб, громадян чи посадових осіб"
 1. 6. Постанова за справою про адміністративне правопорушення
  оскарження. Постанова за справою про адміністративне правопорушення підписується уповноваженою посадовою особою, яка розглянула справу, та скріплюється гербовою печаткою. 6.2. За справою про адміністративне правопорушення посадова особа приймає одну з таких постанов: а) про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу (додаток 2); б) про закриття справи про адміністративне
 2. 7. Оскарження і опротестування постанови за справою про адміністративне правопорушення
  оскаржено особою, щодо якої її винесено. 7.2. Постанову за справою про адміністративне правопорушення може бути оскаржено до вищестоящої посадової особи або до місцевого суду, рішення якого є остаточним. Скарга подається посадовій особі, яка винесла постанову за справою про адміністративне правопорушення. Скарга, що надійшла, протягом трьох діб надсилається разом із справою органові (посадовій
 3. Розділ III. Провадження у справах про правопорушення на ринку пінних паперів щодо юридичних осіб
  розділу уповноваженою особою матеріали справи направляються уповноваженій особі, ява склала акт про правопорушення на ринку пінних паперів і яка повинна забезпечити здійснення заходів, передбачених в постанові про зупинення провадженні у справі про правопорушення на ринку цінних паперів. 8. Порушенні вимог законодавства щодо провадженні у справі про правопорушення є підставою для прийняття
 4. 9. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення
  постанови про накладення штрафу, про що має бути зроблена відповідна відмітка в цій постанові, або винесення постанови про закриття справи у випадках, установлених чинним законодавством. 9.2. Справа про адміністративне правопорушення зброшурована, з описом документів, що в ній є (додаток 6), прошнуровується, скріплюється гербовою печаткою, засвідчується підписом посадової особи, яка винесла
 5. Глава 24. Оскарження і опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення
  постанови по справі про адміністративне
 6. Стаття 393. Оскарження постанов у справах про порушення митних правил
  оскаржена особою, стосовно якої вона винесена, або представником такої особи. Скарга на постанову митниці регіонального підпорядкування може бути подана до відповідної регіональної митниці або до місцевого суду за місцезнаходженням митниці, яка винесла постанову. Постанова регіональної митниці по скарзі на постанову підпорядкованої їй митниці може бути оскаржена до спеціально уповноваженого
 7. Стаття 110. Процесуальні рішення
  оскарження постанови. 6. Постанова слідчого, прокурора виготовляється на офіційному бланку та підписується службовою особою, яка прийняла відповідне процесуальне рішення. 7. Постанова слідчого, прокурора, прийнята в межах компетенції згідно із законом, є обов'язковою для виконання фізичними та юридичними особами, прав, свобод чи інтересів яких вона
 8. Розділ IV. Провадження в справах про адміністративні правопорушення
  справах про адміністративні
 9. Стаття 1. Завдання цивільного судочинства
  розділі IV Концепції вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів, схваленої Указом Президента України від 10.05.06 №361 (далі - Концепція), цивільне судочинство слід розглядати як послугу держави щодо вирішення приватноправових спорів сторонам, які самостійно не можуть їх урегулювати. Поняття «охорона права» є більш широким, ніж
 10. Розділ III. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення
  справи про адміністративні
 11. Глава 61. Оскарження постанов у справах про порушення митних правил. Внесення на постанови подання прокурора
  постанов у справах про порушення митних правил. Внесення на постанови подання
 12. Стаття 217. Об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування
  оскаржене.
 13. Аналіз статистичних даних
  постанов розглянуто 31,9 тис. справ про адміністративні правопорушення стосовно майже 32 тис. осіб щодо злісної непокори законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця (ст. 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КпАП)), що на 16,9% менше, ніж у 2004 р. До
 14. Стаття 32. Територіальна підсудність
  провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а якщо вони були однаковими за тяжкістю, - суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом
 15. Стаття 287. Підсудність
  розділу IV ЦПК цілком регулюють розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб. Згідно зі ст. 1076 ЦК банк гарантує таємницю банківського рахунку, операцій за рахунком і відомостей про клієнта. Відомості 320 про операції та рахунки може бути надано тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі
 16. Обґрунтованість накладення адміністративних стягнень
  постанов: 1) про накладення адміністративного стягнення; 2) про застосування заходів впливу, передбачених ст. 24 КпАП; 3) про закриття справи. Усупереч загальним правилам накладення стягнення за адміністративне правопорушення, встановленим ст. 33 КпАП, деякими судами без належного вмотивування застосовувався вид стягнення, не передбачений санкцією інкримінованої статті, або адміністративні
 17. Стаття 13. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи
  справи утворюється, реорганізовується та ліквідовується Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи спрямовує, координує та контролює діяльність митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій щодо виконання законодавства України з питань митної справи, в межах своїх повноважень видає
 18. ПЛАН
  правопорушення. 2.1 Поняття правопорушення. 2.2 Загальні риси адміністративних правопорушень. 2.3 Види адміністративних правопорушень. 2.4 Відмінність адміністративного правопорушення від злочину. 3. Юридичний склад адміністративного правопорушення. 3.1 Поняття складу адміністративного правопорушення 3.2 Функцій складу адміністративного правопорушення. 3.3 Ознаки складу
© 2014-2022  yport.inf.ua