Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

Розділ XVI. Перегляд постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичної особи за нововиявленими обставинами

1. Постанова за справою може бути переглянута уповноваженою особою, якою вона винесена, у зв'язку з нововиявленими обставинами.
Нововиявлені обставини - це істотні обставини, що не були і не могли бути відомі уповноваженій особі на час розгляду справи про правопорушення.
2. Постанова за справою може бути переглянута за заявою особи, до якої застосовано санкцію, за ініціативою уповноваженої особи, якою винесено постанову, за поданням структурного підрозділу центрального апарату Комісії (структурного підрозділу територіального органу Комісії).
3. Заява про перегляд справи за нововиявленими обставинами подається не пізніше двох місяців від дати встановлення обставин, що стали підставою для перегляду постанови.
Структурний підрозділ центрального апарату Комісії (структурний підрозділ територіального органу Комісії) надає подання про перегляд постанови за нововиявленими обставинами не пізніше ніж через 30 днів після встановлення нововиявлених обставин, але не пізніше ніж через рік після винесення постанови.
4. Уповноважена особа перевіряє обґрунтованість заяви чи подання. За наслідками перевірки виноситься постанова про перегляд справи за нововиявленими обставинами або про відхилення перегляду за нововиявленими обставинами. Перегляд здійснюється в порядку, установленому розділом VI цих Правил.
5. Перегляд постанови за нововиявленими обставинами не здійснюється, якщо є офіційні дані про те, що у провадженні суду є справа або є рішення суду за даним фактом.
(6) Розділ XVII. Санкції, які застосовуються за правопорушення на ринку цінних паперів
1. За правопорушення на ринку цінних паперів до юридичних осіб застосовуються такі фінансові та інші санкції:
1.1. розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску в установленому законом порядку-
у розмірі від десяти до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до ста п'ятдесяти відсотків прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій;
1.2. здійснення діяльності на ринку цінних паперів без спеціального дозволу (ліцензії), якщо законом передбачено одержання спеціального дозволу (ліцензії) для здійснення такої діяльності, - у розмірі від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
1.3. ненадання інвестору в цінні папери (у тому числі акціонеру) на його письмовий запит інформації про діяльність емітента в межах, передбачених законом, або надання йому недостовірної інформації - у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
1.4. несвоєчасне надання інформації інвесторам в цінні папери на їх письмовий запит - у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -
у розмірі від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; ] .5. неопублікування, опублікування не в повному обсязі інформації та/або опублікування недостовірної інформації - у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
1.6. Нерозміщення розміщення не в повному обсязі інформації та/або розміщення недостовірної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів- у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
1.7. неподання, подання не в повному обсязі інформації та/або подання недостовірної інформації до Комісії - у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
1.8. невиконання або несвоєчасне виконання рішень Комісії або розпоряджень, постанов або рішень уповноважених осіб Комісії щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
1.9. порушення емітентом чи професійним учасником ринку цінних паперів порядку ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів, що призвело до втрати системи реєстру (її частини), а також ухилення від внесення змін або внесення завідомо недостовірних змін до системи реєстру або до системи депозитарного обліку - у розмірі від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
1.10. порушення емітентом порядку прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів та/або порядку передачі ведення реєстру власників іменних цінних паперів - у розмірі від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із зупиненням перереєстрації прав власності на цінні папери такого емітента;
1.11 умисні дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовому ринку, визначені Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", - у розмірі від десяти до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до ста п'ятдесяти відсотків прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій;
1.12 умисне незаконне розголошення, передачу або надання доступу до інсайдерської інформації (крім розкриття інсайдерської інформації в межах виконання професійних, трудових або службових обов'язків та в інших випадках, передбачених законом), а так само надання з використанням такої інформації рекомендацій стосовно придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), а також вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочинів. спрямованих на придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), яких стосується інсайдерська інформація, - у розмірі від десяти до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до ста п'ятдесяти відсотків прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій.
За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від п'ятдесяти до ста тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі від ста п'ятдесяти до трьохсот відсотків до прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій;
1.13. попередження - за порушення вимог законодавства щодо цінних паперів, у тому числі нормативно-правових актів Комісії;
1.14. зупинення на термін до одного року розміщення (продажу) та обігу цінних паперів того чи іншого емітента - за порушення вимог законодавства щодо цінних паперів, у тому числі нормативно-правових актів Комісії;
1.15. зупинення на строк до одного року дії ліцензії, виданої Комісією, - за порушення вимог законодавства щодо цінних паперів, у тому числі нормативно-правових актів Комісії;
1.16. анулювання дії ліцензії, виданої Комісією, - за порушення вимог законодавства щодо цінних паперів, у тому числі нормативно-правових актів Комісії;
1.17. зупинення торгівлі на фондовій біржі - за порушення вимог законодавства про цінні папери, статуту та правил фондової біржі до усунення таких порушень;
1.18. зупинення або припинення допуску цінних паперів на фондовій біржі або торгівлі ними на будь-якій фондовій біржі, зупинення клірингу та укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів на певний термін - за порушення вимог законодавства щодо цінних паперів, у тому числі нормативно-правових актів Комісії, для захисту держави, інвесторів;
1.19. анулювання свідоцтва про реєстрацію об'єднання як саморегулівної організації фондового ринку, яке було видано такому об'єднанню, - за правопорушення, зазначені у статті 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".
2. За адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням вимог законодавства на ринку цінних паперів, адміністративні стягнення накладаються відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Розділ XVI. Перегляд постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичної особи за нововиявленими обставинами"
 1. Розділ VII. Постанова за справою про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб
  розділ Комісії у триденний строк письмово інформує Національний банк України. 7. У разі накладення санкції у вигляді зупинення на строк до одного року розміщення (продажу) та обігу цінних паперів того чи іншого емітента структурний підрозділ Комісії направляє оригінал постанови професійному учаснику ринку цінних паперів, яким забезпечується облік цінних паперів цього емітента. 8. Усі додаткові
 2. Розділ XV. Оскарження постанови у справах про правопорушення щодо юридичних осіб, громадян чи посадових осіб
  розділу до розгляду не приймається, про що скаржник повідомляється листом за підписом уповноваженої особи, якою винесено постанову (уповноважених осіб, якими винесено постанову). У разі не прийняття до розгляду скарги, яка не відповідала вимогам пункту 3 цього розділу, скарга, подана повторно з порушенням вимог пункту 2 цього розділу, до розгляду не приймається, про що письмово повідомляється
 3. Розділ VIII. Строки розгляду спряв про правопорушення щодо юридичних осіб
  про накладення штрафу протягом 10 робочих днів після отримання акта про правопорушення на ринку цінних паперів та документів, що стосуються справи. Уповноважена особа приймає рішення про накладення інших санкцій протягом 15 робочих днів після отримання акта про правопорушення на ринку цінних паперів та документів, що стосуються
 4. Розділ IV. Порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб
  розділу ІІІ цих Правил, то уповноважена особа виносить постанову про закриття провадження у справі. У випадку виявлення правопорушення під час проведення перевірки справа про правопорушення порушується не пізніше п'яти робочих днів після підписання акта перевірки. У випадку складання акта про відмову ліцензіата в проведенні перевірки постанова про порушення справи про правопорушення на ринку
 5. Розділ III. Провадження у справах про правопорушення на ринку пінних паперів щодо юридичних осіб
  розділу уповноваженою особою матеріали справи направляються уповноваженій особі, ява склала акт про правопорушення на ринку пінних паперів і яка повинна забезпечити здійснення заходів, передбачених в постанові про зупинення провадженні у справі про правопорушення на ринку цінних паперів. 8. Порушенні вимог законодавства щодо провадженні у справі про правопорушення є підставою для прийняття
 6. Розділ IX. Провадження у справах про адміністративні правопорушення
  постанов здійснюється відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2. Уповноважена особа Комісії розглядає справу про правопорушення та виносить рішення за справою у відповідності до законодавства та оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи. 3. Справи про правопорушення щодо
 7. Розділ V. Підготовка до розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичної особи
  розділу ІІІ цих Правил; чи підлягають задоволенню клопотання осіб, які беруть участь у розгляді справ. 2. Якщо уповноваженою особою Комісії при підготовці справи до розгляду будуть встановлені підстави, передбачені в пункті 2 розділу ІІІ цих Правил, справа про правопорушення може бути закрита до визначення дати її розгляду, про що виноситься відповідна постанова, яка протягом трьох робочих днів
 8. Особливості договору зберігання цінностей у банку
  постановою Правління Національного банку України від 18 травня 1999 р. № 239; 3) оформлення договору здійснюється шляхом видачі банком поклажодавцю іменного документу, пред'явлення якого є підставою для повернення цінностей (ч. З ст. 969 ЦК
 9. Розділ XIV. Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери
  розділ Комісії або структурний підрозділ територіального органу Комісії, про що зазначається у цьому розпорядженні. 9. У разі ухилення від виконання або несвоєчасного виконання розпорядження про усунення порушень уповноважена особа застосовує відповідну санкцію та у разі необхідності виносить нове розпорядження. 10. Розпорядження про усунення порушень може бути оскаржено до суду у порядку,
 10. Розділ XIII. Постанова за справою про адміністративне правопорушення
  розділу центрального апарату Комісії для зберігання, обліку та контролю за виконанням рішення про накладення санкції. Колія постанови за справою про правопорушення, яка розглядалась за місцезнаходженням територіального органу Комісії, протягом п'яти робочих днів надсилається до уповноваженого підрозділу центрального апарату Комісії для обліку. Контроль за виконанням рішення про накладення
 11. Розділ VI. Розгляд справ про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб
  розділу V цих Правил. 2. Керівник або представник юридичної особи має право: бути заслуханим, давати пояснення, надавати докази, заявляти клопотання, оскаржити рішення уповноваженої особи за справою. Керівник або представник юридичної особи, щодо якої розглядається справа про правопорушення, має право висловлюватися рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою
 12. Стаття 399. Загальні положення щодо порядку виконання постанови митного органу про накладення стягнення за порушення митних правил
  постанову про накладення стягнення за порушення митних правил, виконує її самостійно у передбачених цим Кодексом випадках, а в інших випадках - через державного виконавця. У разі винесення митним органом кількох постанов про накладення стягнень за порушення митних правил щодо однієї особи кожна постанова виконується
 13. 9. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення
  постанови про накладення штрафу, про що має бути зроблена відповідна відмітка в цій постанові, або винесення постанови про закриття справи у випадках, установлених чинним законодавством. 9.2. Справа про адміністративне правопорушення зброшурована, з описом документів, що в ній є (додаток 6), прошнуровується, скріплюється гербовою печаткою, засвідчується підписом посадової особи, яка винесла
 14. 7. Оскарження і опротестування постанови за справою про адміністративне правопорушення
  постанову за справою про адміністративне правопорушення. Скарга, що надійшла, протягом трьох діб надсилається разом із справою органові (посадовій особі), правомочному відповідно до цього пункту її розглядати. 7.3. Скаргу на постанову за справою про адміністративне правопорушення може бути подано протягом 10 днів з дня винесення постанови. У разі неподання її протягом зазначеного строку з
 15. Стаття 402. Порядок виконання постанови митного органу про винесення попередження
  постанову, шляхом оголошення постанови порушнику з врученням копії такої постанови. Якщо постанова митного органу про накладення стягнення у вигляді попередження виноситься за відсутності порушника, копія постанови видається або висилається йому протягом трьох днів з дня винесення
 16. 6. Постанова за справою про адміністративне правопорушення
  постанову за справою. Постанова має містити такі реквізити: посаду, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка винесла постанову, дату розгляду справи, відомості про особу, щодо якої розглядається справа (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, адреса, місце роботи, посада), викладення обставин, установлених при розгляді справи, зазначення нормативно-правового акта, що передбачає
 17. Стаття 395. Підстави для скасування або зміни постанови про накладення стягнення за порушення митних правил
  постанови про накладення стягнення або про припинення провадження у справі про порушення митних правил є: 1) відсутність у діях особи, яка притягується до відповідальності, ознак порушення митних правил; 2) необ'єктивність або неповнота провадження у справі або необ'єктивність її розгляду; 3) невідповідність викладених у постанові висновків фактичним обставинам справи; 4) винесення
 18. Виконання постанов
  постанова підлягає виконанню з моменту її винесення. На відміну від вироків судів, які за загальними правилами підлягають виконанню лише після закінчення строку касаційного оскарження, постанови про накладення стягнень є актами управління і набирають чинності негайно. Виконанням постанов зайняті два види органів. По-перше, це органи, які звертають постанову до виконання. Згідно зі ст. 299 КпАП
 19. Стаття 445. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України
  перегляду судових рішень Верховним Судом України, що набрали законної сили, є: 1) неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм закону України про кримінальну відповідальність щодо подібних суспільно небезпечних діянь (крім питань призначення покарання, звільнення від покарання та від кримінальної відповідальності), що потягло ухвалення різних за змістом судових
© 2014-2022  yport.inf.ua