Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

Розділ XVIII. Виконання постанов про накладення санкцій за правопорушення па ринку цінних паперів

1. Фізичні особи сплачують штрафи відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.
2. Штраф має бути сплачений юридичною особою не пізніше як через 15 днів з дати отримання ним постанови.
3. Юридичні особи сплачують штрафи шляхом перерахування коштів до Державного бюджету.
4. Документ, який підтверджує сплату штрафу, протягом п'яти робочих днів надсилається до уповноваженого підрозділу центрального апарату Комісії (відповідного підрозділу територіального органу Комісії).
5. У разі несплати штрафу юридичною особою в строк, установлений пунктом 2 цього розділу, штраф стягується в судовому порядку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Розділ XVIII. Виконання постанов про накладення санкцій за правопорушення па ринку цінних паперів"
 1. Розділ VIII. Строки розгляду спряв про правопорушення щодо юридичних осіб
  про накладення штрафу протягом 10 робочих днів після отримання акта про правопорушення на ринку цінних паперів та документів, що стосуються справи. Уповноважена особа приймає рішення про накладення інших санкцій протягом 15 робочих днів після отримання акта про правопорушення на ринку цінних паперів та документів, що стосуються
 2. Розділ IX. Провадження у справах про адміністративні правопорушення
  виконання постанов здійснюється відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2. Уповноважена особа Комісії розглядає справу про правопорушення та виносить рішення за справою у відповідності до законодавства та оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи. 3. Справи про
 3. Розділ VII. Постанова за справою про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб
  розділ Комісії у триденний строк письмово інформує Національний банк України. 7. У разі накладення санкції у вигляді зупинення на строк до одного року розміщення (продажу) та обігу цінних паперів того чи іншого емітента структурний підрозділ Комісії направляє оригінал постанови професійному учаснику ринку цінних паперів, яким забезпечується облік цінних паперів цього емітента. 8. Усі додаткові
 4. Розділ XV. Оскарження постанови у справах про правопорушення щодо юридичних осіб, громадян чи посадових осіб
  розділу до розгляду не приймається, про що скаржник повідомляється листом за підписом уповноваженої особи, якою винесено постанову (уповноважених осіб, якими винесено постанову). У разі не прийняття до розгляду скарги, яка не відповідала вимогам пункту 3 цього розділу, скарга, подана повторно з порушенням вимог пункту 2 цього розділу, до розгляду не приймається, про що письмово повідомляється
 5. Розділ IV. Порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб
  розділу ІІІ цих Правил, то уповноважена особа виносить постанову про закриття провадження у справі. У випадку виявлення правопорушення під час проведення перевірки справа про правопорушення порушується не пізніше п'яти робочих днів після підписання акта перевірки. У випадку складання акта про відмову ліцензіата в проведенні перевірки постанова про порушення справи про правопорушення на ринку
 6. Розділ III. Провадження у справах про правопорушення на ринку пінних паперів щодо юридичних осіб
  розділу уповноваженою особою матеріали справи направляються уповноваженій особі, ява склала акт про правопорушення на ринку пінних паперів і яка повинна забезпечити здійснення заходів, передбачених в постанові про зупинення провадженні у справі про правопорушення на ринку цінних паперів. 8. Порушенні вимог законодавства щодо провадженні у справі про правопорушення є підставою для прийняття
 7. Розділ V. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень
  постанов про накладення адміністративних
 8. Розділ XVI. Перегляд постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичної особи за нововиявленими обставинами
  розділу центрального апарату Комісії (структурного підрозділу територіального органу Комісії). 3. Заява про перегляд справи за нововиявленими обставинами подається не пізніше двох місяців від дати встановлення обставин, що стали підставою для перегляду постанови. Структурний підрозділ центрального апарату Комісії (структурний підрозділ територіального органу Комісії) надає подання про перегляд
 9. Розділ V. Підготовка до розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичної особи
  розділу ІІІ цих Правил; чи підлягають задоволенню клопотання осіб, які беруть участь у розгляді справ. 2. Якщо уповноваженою особою Комісії при підготовці справи до розгляду будуть встановлені підстави, передбачені в пункті 2 розділу ІІІ цих Правил, справа про правопорушення може бути закрита до визначення дати її розгляду, про що виноситься відповідна постанова, яка протягом трьох робочих днів
 10. Розділ XIV. Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери
  розділ Комісії або структурний підрозділ територіального органу Комісії, про що зазначається у цьому розпорядженні. 9. У разі ухилення від виконання або несвоєчасного виконання розпорядження про усунення порушень уповноважена особа застосовує відповідну санкцію та у разі необхідності виносить нове розпорядження. 10. Розпорядження про усунення порушень може бути оскаржено до суду у порядку,
 11. Особливості договору зберігання цінностей у банку
  постановою Правління Національного банку України від 18 травня 1999 р. № 239; 3) оформлення договору здійснюється шляхом видачі банком поклажодавцю іменного документу, пред'явлення якого є підставою для повернення цінностей (ч. З ст. 969 ЦК
 12. Виконання постанов
  виконанню з моменту її винесення. На відміну від вироків судів, які за загальними правилами підлягають виконанню лише після закінчення строку касаційного оскарження, постанови про накладення стягнень є актами управління і набирають чинності негайно. Виконанням постанов зайняті два види органів. По-перше, це органи, які звертають постанову до виконання. Згідно зі ст. 299 КпАП постанова про
© 2014-2022  yport.inf.ua