Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2012 - перейти к содержанию учебника

Стаття 244/17. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням вимог законодавства на ринку цінних паперів (статті 163,163 , 163'', частина перша статті 163/7, статті 163 - 163/1, 18830).
Від імені Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають ораво Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, члени Комісії та уповноважені Комісією посадові особи.
(Доповнено статтею 24417 згідно із Законом України від 25.12.2008 р. № 801-УІ; із змінами, внесеними згідно із законами України під 07.07.2011 р. № 36І0-Н від 15.11.2011 р. .№ 4025-VI)
(1) Стаття 244-17 КУАП встановлює підвідомчість справ про адмінправопорушення Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Згідно частини першої кочем токами статті. Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних папері и і а застосування санкцій, затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2007 року № 2272 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2008 р. за №? 120/14811) (Санкомісія з цінних паперів та фондового ринку розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням вимог законодавства на ринву цінних паперів (статті 163, 163, 163, частина перша статті 1637, статті 163е- - 163м, 1КН КУАП).
(2) Розгляд справ про правопорушення здійснюється виключно уповноваженими особами Комісії (далі - уповноважені особи) у межах наданих повноважень.
Адміністративне стягнення на громадянина чи посадову особу може бути накладено не як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два місяці з дня його виявлення.
Справи про правопорушення розглядаються відповідно до повноважень уповноважених осіб центрального апарату Комісії або територіальних органів Комісії, на підвідомчій території яких було виявлено порушення або перебуває особа, щодо якої порушено справу про правопорушення. Справи про адміністративні правопорушення розглядаються центральним апаратом Комісії або територіальними органами Комісії відповідно до законодавства.
Якщо правопорушення вчинено спільними діями кількох осіб, то справи про правопорушення щодо цих осіб передаються одній уповноваженій особі, яка розглядає їх одночасно. Якщо правопорушення вчинено відокремленим підрозділом юридичної особи (філією, представництвом тощо), то справа про правопорушення щодо юридичної особи розглядається уповноваженими особами центрального апарату Комісії або територіальних органів Комісії за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.
(3) Справи про правопорушення у відношенні юридичних осіб у межах наданих повноважень розглядаються уповноваженими особами:
Головою Комісії;
членами Комісії:
начальниками територіальних органів Комісії;
працівниками центрального апарату Комісії за письмовим дорученням Голови або членів Комісії;
працівниками територіальних органів Комісії за письмовим дорученням начальника відповідного територіального органу Комісії.
Справи про адміністративні правопорушення в межах наданих повноважень розглядаються уповноваженими особами: Головою Комісії; членами Комісії;
начальниками територіальних органів Комісії.
Голови та члени Комісії можуть розглядати справи про правопорушення і застосовувати до учасників ринку цінних паперів санкції, передбачені в розділі XVII Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій. Начальник територіального органу Комісії розглядає справи про правопорушення та застосовує санкції до учасників ринку цінних паперів, що передбачені в підпунктах 1.1 - 1.14, 1.18 пункту І розділу XVII цих Правил, в санкції, передбачені підпунктами 1.15 - 1.17 та 1.19 пункту І розділу XVII цих Правил, застосовує у межах повноважень, наданих Комісією. Працівники нейтрального апарату Комісії та територіального органу Комісії розглядають справи про правопорушенні відповідно до письмового доручення і застосовують санкцію до учасників ринку пінних паперів, передбачену у підпункті 1.13 пункту І розділу XVII цих Правил.
(4) Справи про адмінправопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 244/17. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку"
 1. Стаття 188/30. Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання законних вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або її уповноважених осіб
  статті, - тягнуть за собою накладення штрафу від семисот п'ятдесяти до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (Доповнено статтею 188 згідно із Законом України від 25.12.2008 p. № 801-VI; із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.07.2011 p. № 3610-VI) 1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері цінних паперів та фондового ринку (див.
 2. Особливості договору зберігання цінностей у банку
  комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 травня 1999 р. № 104 і постановою Правління Національного банку України від 18 травня 1999 р. № 239; 3) оформлення договору здійснюється шляхом видачі банком поклажодавцю іменного документу, пред'явлення якого є підставою для повернення цінностей (ч. З ст. 969 ЦК
 3. Стаття 163/11. Порушення порядку прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів або порядку передачі ведення реєстру власників іменних цінних паперів
  статтею 163 і згідно із Законом України від 25.12.2008 р. № 801-VI) 1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері обігу цінних паперів (див. Закони України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів", "Про цінні папери та фондовий ринок", Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затв.
 4. Стаття 163/8. Діяльність на фондовому ринку без ліцензії
  статті, пов'язані з отриманням доходу у великих розмірах, - тягнуть за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Примітка. Отримання доходу у великих розмірах маг місце, коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. (Доповнено статтею 163 згідно із Законом України від 25.12.2008 р. Лк
 5. Стаття 163/12. Порушення порядку розкриття інформації на фондовому ринку
  статті, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, - тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Нерозкриття інформації на фондовому ринку, вчинене посадовою особою емітента чи професійного учасника фондового ринку, - тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п'ятисот
 6. Розділ IV. Порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб
  цінних паперів. Справа про правопорушення порушується з дати винесення постанови про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів. Якщо після винесення постанови про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів, але до моменту складання акта про правопорушення на ринку цінних паперів виявлено підстави, передбачені пунктом 2 розділу ІІІ цих Правил, то уповноважена
 7. Стаття 163/10. Незаконне використання інсайдерської інформації
  статтею, розуміються: посадові особи емітента, у тому числі ті, які були посадовими особами емітента на момент ознайомлення з інсайдерською інформацією; особи, які мають доступ до інсайдерської інформації у зв'язку з виконанням ними трудових (службових) обов'язків або договірних зобов'язань незалежно від відносин з емітентом, у тому числі співробітники професійних учасників фондового ринку;
 8. Розділ VIII. Строки розгляду спряв про правопорушення щодо юридичних осіб
  цінних паперів та документів, що стосуються справи. Уповноважена особа приймає рішення про накладення інших санкцій протягом 15 робочих днів після отримання акта про правопорушення на ринку цінних паперів та документів, що стосуються
 9. Стаття 163/7. Ненадання документів, що підтверджують право власності на цінні папери
  статтею 163 згідно із Законом України від 25.12.2008 р. 801-VI) 1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері обігу цінних паперів (див. Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"). 2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у ненаданні посадовою особою емітента чи професійного учасника фондового ринку, який веде облік прав власності на цінні папери,
 10. Розділ VII. Постанова за справою про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб
  цінних паперів; 2) про закриття справи. 4. Постанова за справою про правопорушення оголошується після закінчення розгляду справи про правопорушення. Примірник постанови надається особі, щодо якої її винесено (про що здійснюється відповідний напис на примірнику постанови, що залишається у справі), або надсилається поштою протягом трьох робочих днів з дати її винесення. 5. Постанова про
 11. Розділ III. Провадження у справах про правопорушення на ринку пінних паперів щодо юридичних осіб
  цінних паперів. 5. Провадження у справі про правопорушення після з'ясування обставин, які спричинили його зупиненні, про що уповноважена особа постанову про підновленні провадження у справі про правопорушення на ринку пінних паперів. 6. Постанова про зупинення провадження у справі про правопорушення на ринку пінних паперів, постанова про відновлення провадження у справі про правопорушення на
 12. Стаття 163/1. Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску або порушення порядку здійснення емісії цінних паперів
  статтею 163 згідно із Законом України від 19.06.2003 р. № 980-ІV; Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із законами України від 15.12.2005 р. № 3201-IV, від 25.12.2008 р. № 801-VI, від 15.11.2011 р. № 4025-У І) 1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері обігу цінних паперів (див. Закони України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державне
 13. Розділ XV. Оскарження постанови у справах про правопорушення щодо юридичних осіб, громадян чи посадових осіб
  комісії з цінних паперів та фондового ринку особою, щодо якої її винесено, протягом десяти днів з дати винесення постанови. У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк може бути продовжено уповноваженою особою, якою винесено постанову (уповноваженими особами, якими винесено постанову), за клопотанням особи, щодо якої винесено постанову про накладення санкції. 3. Скарга на
 14. § 5. Правовий статус фондової біржі
  комісійної діяльності з цінними паперами. Частка статутного фонду, що належить одному акціонеру - торговцю цінними паперами, не може перевищувати 5 відсотків. Реєструються фондові біржі відповідно до Положення про реєстрацію фондових бірж та торговельно-інформаційних систем і регулювання їх діяльності, затвердженого наказом Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку від 15 січня 1997
 15. Стаття 163/9. Маніпулювання на фондовому ринку
  статті, - тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (Доповнено статтею 163я згідно із Законом України від 25.12.2008 р. № 801-VI; у редакції Закону України від 21.04.2011 р. № 3267-VI) 1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері обігу цінних паперів та професійної діяльності на фондовому
 16. Розділ XVI. Перегляд постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичної особи за нововиявленими обставинами
  статті 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні". 2. За адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням вимог законодавства на ринку цінних паперів, адміністративні стягнення накладаються відповідно до Кодексу України про адміністративні
 17. Стаття 244/15. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
  статтею 188/21. Від імені національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право голова та члени Комісії. (Доповнено статтею 244і9 згідно із Законом України від 31.05.2005 р. № 2598-ІУ; із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.07.2011 р. № 3610-VI) (І) Стаття
© 2014-2022  yport.inf.ua