Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про Адміністративні Правопорушення, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 163/9. Маніпулювання на фондовому ринку

Умісні Дії посадової особини участника фондового прайси, что мают ознакой маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону Щодо державного регулювання прайси ЦІННИХ ПАПЕРІВ, - тягти за собою накладення штрафу від ста до п 'ятісот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті Самі Дії, вчінені Груп ОСІБ або особою, якові ПРОТЯГ року піддано адміністратівному стягнених за Правопорушення, передбачення Частина перша цієї статьи, - тягти за собою накладення штрафу від п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(Доповнено статтей сто шістьдесят третє згідно із Законом України от 25.12.2008 р. № 801-VI; у Редакції Закону України от 21.04.2011 р. № 3267-VI)
1. Об'єктом даного адміністратівного проступку є Суспільні отношения у сфере обігу ЦІННИХ ПАПЕРІВ та професійної ДІЯЛЬНОСТІ на фондовому ринку (дів. Закони України "Про Цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання прайси ЦІННИХ ПАПЕРІВ в Україні").
2. Об'єктивна сторона Правопорушення віражається у здійсненні Дій, что мают ознакой маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону Щодо державного регулювання прайси ЦІННИХ ПАПЕРІВ (формально склад).
Відповідно до статьи 10-1 Закону України "Про державне регулювання прайси ЦІННИХ ПАПЕРІВ в Україні" маніпулюванням (ценам) на фондовому ринку є:
1) Здійснення або намагання здійсніті Операції чі Надання заявки на купівлю або продаж ФІНАНСОВИХ інструментів, Які Надаються або могут надаваті уявлення Щодо поставки, придбання або Ціни фінансового інструменту, что НЕ відповідають дійсності, та вчіняються одноосібно або за попередня змов Груп ОСІБ и прізводять до встановлення других ЦІН, чем ті , что існувалі б за відсутності таких операцій або заявок;
2) Здійснення або намагання здійсніті Операції чі Надання заявки на купівлю або продаж ФІНАНСОВИХ інструментів путем Вчинення Умисне протиправного Дій, в тому чіслі Шахрайство чі Використання інсайдерської ІНФОРМАЦІЇ ;
3) Поширення ІНФОРМАЦІЇ через засоби масової ІНФОРМАЦІЇ, у тому чіслі Електронні засоби масової ІНФОРМАЦІЇ, або будь-Якими іншімі способами, Яке виробляти або может прізвесті до введення в Омані учасников прайси Щодо Ціни, попиту, Предложения або обсягів торгів ФІНАНСОВИХ інструментів на фондовій біржі, что НЕ відповідають дійсності, зокрема Поширення недостовірної ІНФОРМАЦІЇ, у разі коли особа, яка ширше таку інформацію, знала або винна булу знаті, что ця інформація булу недостовірною;
4) купівля або продаж ФІНАНСОВИХ інструментів перед Закриття торговельної Сесії фондової біржі з мстою Введення в Омані учасников прайси Щодо ЦІН, Які склалось напрікінці торговельної Сесії;
5) неодноразовому ПРОТЯГ торговельного дня Укладення двома або больше учасниками торгів Угод купівлі чи продаж ФІНАНСОВИХ інструментів у Власний інтересах чі за рахунок одного и того ж клієнта, за Якими КОЖЕН з учасников торгів Виступає як продавець та покупець одного и того ж фінансового інструменту за однакової ціною в однаковій кількості або Які НЕ мают очевидного економічного СЕНС або очевідної законної мети хочай б для одного з учасников торгів (або їх КЛІЄНТІВ), а такоже Надання Клієнтом кільком учасникам біржовіх торгів доручення на Укладення в его інтересах однієї або больше Угод з одним и тим самим фінансовим інструментом, во время якіх покупець та продавець діють в інтересах клієнта;
6) неодноразовому ПРОТЯГ торговельного дня Здійснення або намагання здійсніті Операції чі Надання заявки на купівлю або продаж ФІНАНСОВИХ інструментів, что НЕ мают очевидного економічного СЕНС або очевідної законної мети, ЯКЩО за результатами таких торгів власник таких ФІНАНСОВИХ інструментів НЕ змінюється;
7) неодноразовому невиконання учасником біржовіх торгів зобов'язань за біржовімі контрактами, Укладення ПРОТЯГ торговельного дня у Власний інтересах або за рахунок КЛІЄНТІВ, ЯКЩО Укладення зазначеніх Контрактів спричинило Значне Збільшення або зниженя Ціни фінансового інструменту, за умови, что Такі контракти малі суттєвій Вплив на Ціну такого інструменту;
8) Укладення на фондовій біржі Угод з фінансовим інструментом за ціною, что має суттєве відхилення від Ціни відповідного фінансового інструменту, яка склалось на фондовій біржі тієї ж торговельної Сесії (точніше ціна) путем Подання безадресних заявок, за умови, что догоди укладені від имени та / або за рахунок ОСІБ, между Якими (працівнікамі якіх) існувала попередня домовленість про придбання або продаж фінансового інструменту за ціною , что має суттєве відхилення від поточної Ціни.
Чи не є маніпулюванням ценам на фондовому ринку Дії, что мают на меті:
1) Підтримання ЦІН на емісійні Цінні папери у зв'язку з їх публічнім розміщенням або обігом , за умови, что Такі Дії вчіняються учасником біржовіх торгів на підставі відповідного договору з емітентом таких ЦІННИХ ПАПЕРІВ;
2) Підтримання ЦІН на Цінні папери відкритих або інтервальніх інстітутів Спільного інвестування у зв'язку з їх викуп у випадка, установлених законом;
3) Підтримання ЦІН, попиту, Предложения або обсягів торгів фінансовімі інструментамі, за умови, что Такі Дії вчіняються учасником біржовіх торгів на підставі відповідного договору з Фондового біржею.
Чи не є маніпулюванням на фондовому ринку Дії, что вчіняються органами ДЕРЖАВНОЇ влади у зв'язку з реалізацією грошово-кредитної політики або політики управління державним Борг.
3. Суб'єкт адміністратівного проступку - Спеціальний (посадові особини ПРОФЕСІЙНОГО участника фондового прайси).
4. Суб'єктивна сторона Правопорушення візначається ставлені до НАСЛІДКІВ и характерізується наявністю звинувачуй Виключно У ФОРМІ уміслу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 163/9. Маніпулювання на фондовому ринку "
 1. Стаття 166-1.
  Зловжівання монопольним становищ на прайси нав'язування таких умов договору, Які ставлять контрагентів в нерівне становище, або Додатковий умів, что НЕ стосують предмета договору, в тому чіслі нав'язування товару, не потрібного контрагенту, обмеження або Припинення виробництва, а такоже вилучення з обороту товарів з метою создания або ПІДТРИМКИ дефіціту на прайси Чи встановлений монопольних ЦІН,
 2. Стаття 4.
  Зловжівання монопольним становищ на прайси Зловжіваннямі монопольним становищ вважаються: нав'язування таких умов договору, Які ставлять контрагентів в нерівне становище, або Додатковий умів, что НЕ відносяться до предмета договору, в тому чіслі нав'язування товару, не потрібного контрагенту; обмеження або Припинення виробництва, а такоже вилучення з обороту товарів, что прізвелі або могут
 3. 2. Антимонопольне законодавство України
  У відповідності Зі статтей 42 конституції України НЕ допускаються зловжівання монопольним становищ на прайси, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. Конституційна Заборона стосується ДІЯЛЬНОСТІ, націленої на недопущення, обмеження чи Усунення конкуренції, Незалежності від конкретних ее Видів и складів Правопорушення. Закон України "Про обмеження монополізму та
 4. Стаття 163/8. Діяльність на фондовому ринку без ліцензії
  Здійснення Посадовою особою суб'єкта господарювання Операції з цінними паперами, яка захи до професійної ДІЯЛЬНОСТІ на фондовому ринку, без СПЕЦІАЛЬНОГО Дозволу (ліцензії), ЯКЩО законом передбаче одержании СПЕЦІАЛЬНОГО Дозволу (ліцензії) для Здійснення Такої Операції або з порушеннях умів Ліцензування, - Тягном за собою накладення штрафу від п'ятисот до тісячі неоподатковуваних мінімумів
 5. Особливості договором зберігання цінностей у банку
  Особливості договором зберігання цінностей у банку: 1) предметом зберігання є цінності, под Якими законодавець розуміє документи, Цінні папери, Дорогоцінні метали, каміння, Інші коштовності та цінності. Поняття дорогоцінніх металів и каміння, а такоже їх ПЕРЕЛІК дається в Законі України "Про державне регулювання відобутку, Виробництво і Використання дорогоцінніх металів и дорогоцінного каміння та
 6. Тема 6. Правовий режим державних і муніципальних грошових фондів
  Поняття державних і муніципальних грошових фондів. Види державних і муніципальних грошових фондів. Правовий режим грошових фондів. Правовий режим бюджетних фондів. Види бюджетних фондів: цільові бюджетні фонди, фонди, утворені у складі видатків бюджету, та резервні фонди . Інвестиційний фонд РФ. Фонди фінансової підтримки. Федеральний фонд фінансової підтримки суб'єктів РФ.
 7. Стаття 166-3.
  Діскрімінація предпринимателей органами власти и управления Заборона создания новіх предприятий чі других організаційніх форм підприємництва в будь-якій сфере ДІЯЛЬНОСТІ, а такоже встановлення обмежень на Здійснення окрем Видів ДІЯЛЬНОСТІ, на виробництво питань комерційної торгівлі Видів товарів з метою обмеження конкуренції, прімушування предпринимателей до вступу в асоціації, концерни, міжгалузеві, Регіональні та Інші
 8. Розділ XVI. Перегляд постанови про накладення санкції за Правопорушення на прайси ЦІННИХ ПАПЕРІВ Щодо Юридичної особини за нововиявленими обставинами
  1. Постанова за впорався может буті переглянутися Уповноваженому особою, Якою вона Вінес, у зв 'язку з нововиявленими обставинами. Нововіявлені Обставини - це істотні Обставини, что НЕ булі и не могли буті відомі уповноваженій особі на годину РОЗГЛЯДУ справи про Правопорушення. 2. Постанова за впорався может буті переглянутися за заявлять особини, до Якої застосовано санкцію, за ініціатівою уповноваженої
 9. Стаття 185.1. Особливості банкрутства професійних учасників ринку цінних паперів, керуючих компаній інвестиційних фондів, пайових інвестиційних фондів і недержавних пенсійних фондів
  1. Особливості банкрутства фінансових організацій, встановлені статтями 183.1 - 183.26 справжнього Федерального закону, поширюються на професійних учасників ринку цінних паперів, управляючі компанії інвестиційних фондів, пайових інвестиційних фондів і недержавних пенсійних фондів з урахуванням положень статей 185.2 - 185.7 цього Закону. 2. Щоб цілей цього
 10. Розділ IV. Порушення справи про Правопорушення на прайси ЦІННИХ ПАПЕРІВ Щодо юридичних осіб
  1. Уповноважена особа при віявленні Правопорушення виносить Постанову про Порушення справи про Правопорушення на прайси ЦІННИХ ПАПЕРІВ. Праворуч про Правопорушення порушується з дати вінесення постанови про Порушення справи про Правопорушення на прайси ЦІННИХ ПАПЕРІВ. Если после вінесення постанови про Порушення справи про Правопорушення на прайси ЦІННИХ ПАПЕРІВ, альо до моменту складання акта про
 11. Стаття 166-2.
  Неправомірні догоди между підприємцями Укладення угідь, спрямованостей на встановлення (Підтримання) монопольних ЦІН (тарифів), знижок, надбавок (доплат), націнок, Розподіл рінків за теріторіальнім принципом, асортиментом товарів, ОБСЯГИ їх реалізації чи закупівель або за колом споживачів чі за іншімі ознакой з метою їх монополізації, Усунення з прайси або обмеження доступу на нього продавців,
 12. Стаття 273. Резервний метод
  Если Митну вартість НЕ может буті Визначи путем послідовного Використання методів, зазначеніх у Статтей 267 - 272 цього Кодексу, або митний орган аргументовано считает, что ЦІ методи визначення мітної вартості НЕ могут буті вікорістані, Митну вартість оцінюваніх товарів візначається з урахуванням Світової практики. Визначення мітної вартості оцінюваніх товарів з використаних резервного
 13. Розділ VIII. Рядки РОЗГЛЯДУ спряв про Правопорушення Щодо юридичних осіб
  Уповноважена особа пріймає решение про накладення штрафу ПРОТЯГ 10 робочих днів после Отримання акту про Правопорушення на прайси ЦІННИХ ПАПЕРІВ та документів , что стосують справи. Уповноважена особа пріймає решение про накладення других санкцій ПРОТЯГ 15 робочих днів после Отримання акту про Правопорушення на прайси ЦІННИХ ПАПЕРІВ та документів, что стосують
 14. Стаття 16.
  примусового поділ монопольних Утворення 1. У випадка, коли суб'єкти господарювання зловжівають монопольним становищ на прайси, Антимонопольний комітет України и его теріторіальні відділення мают право Прийняти решение про примусове поділ монопольних Утворення. (Пункт 1 статьи 16 Із змінамі, внесеними згідно Із Законами N 258/95-ВР від 05.07.95, N 154/98-ВР від 03.03.98) 2. примусового поділ не Розділ XV. Оскарження постанови у справ про Правопорушення Щодо юридичних осіб, громадян чи посадових ОСІБ
 15. 1. Оскарження постанови про накладення адміністратівного Стягнення здійснюється відповідно до глави 24 Кодексу України про Адміністративні Правопорушення. 2. Постанову про накладення санкції за Правопорушення на прайси ЦІННИХ ПАПЕРІВ Щодо Юридичної особини может буті оскаржено до ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ з ЦІННИХ ПАПЕРІВ та фондового прайси особою, Щодо Якої ее Вінес, протягом десяти днів з дати
  1. Оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення здійснюється відповідно до глави 24 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2. Постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичної особи може бути оскаржено до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку особою, щодо якої її винесено, протягом десяти днів з дати
© 2014-2022  yport.inf.ua